Nie można uruchomić systemu Microsoft Windows 7

Nie można uruchomić systemu Microsoft Windows 7


Spis treści:

 1. System operacyjny
 2. Sprawdzenie, czy następuje zakończenie wstępnej fazy włączania zasilania (POST)
 3. Odłączanie wszystkich urządzeń zewnętrznych
 4. Sprawdzenie występowania komunikatów o błędach
 5. Resetowanie ustawień BIOS do wartości domyślnych
 6. Uruchamianie systemu z dysku twardego przy użyciu menu jednorazowego rozruchu
 7. Uruchamianie diagnostyki komputera
 8. Uruchomienie komputera w trybie awaryjnym
 9. Uruchamianie ostatniej znanej dobrej konfiguracji systemu
 10. Sprawdzanie najnowszych zmian
 11. Używanie Narzędzia do naprawy systemu podczas uruchomienia w celu odtworzenia najważniejszych plików systemu Windows
 12. Używanie narzędzia przywracania systemu w celu przywrócenia poprzedniego stanu
 13. Używanie procedury rozwiązywania problemów z wykorzystaniem „czystego” rozruchu w celu usunięcia problemów z oprogramowaniem
 14. Rozwiązywanie problemów z wirusami i złośliwym oprogramowaniem
 15. Przywracanie fabrycznych ustawień systemu operacyjnego

W tym artykule zawarto informacje o problemie „Nie można uruchomić systemu Microsoft Windows”


1. System operacyjny

 

Ten artykuł dotyczy systemu Microsoft Windows 7.
Kliknij poniżej, aby zmienić system operacyjny.


Powrót do góry

2. Sprawdzenie, czy następuje zakończenie wstępnej fazy włączania zasilania (POST)

 

W wielu przypadkach komputer nie podejmuje próby przekazania sterowania systemowi operacyjnemu. Po włączeniu zasilania komputera na ekranie widoczne jest logo Dell z paskiem postępu na dole. Całkowite wypełnienie się i zniknięcie paska oznacza pomyślne zakończenie fazy POST.

Kliknij tutaj, jeśli nie dochodzi do zakończenia fazy POST

Kliknij tutaj, jeśli twój dysk twardy nie został rozpoznany.


Powrót do góry

3. Odłączanie wszystkich urządzeń zewnętrznych

 

Normalna procedura uruchamiania systemu Windows może być zakłócana przez jedno z zainstalowanych urządzeń. Spróbuj odłączyć wszystkie urządzenia od komputera, w tym m.in.:

 • Printers (Drukarki).
 • Skanery.
 • Czytniki kart pamięci.
 • Podstawki niewielkich urządzeń multimedialnych (iPod, PDA, odtwarzacz MP3 itp.).
 • Cyfrowe aparaty fotograficzne i rejestratory wideo.
 • Urządzenia pamięci masowej USB.
 • Płyty CD i DVD (wyjmij je z napędów optycznych).

Jedyne urządzenia, które powinny pozostać podłączone do komputera, to monitor, mysz i klawiatura (jeśli jest to komputer stacjonarny).


Powrót do góry

4. Sprawdzenie występowania komunikatów o błędach

 

Firma Dell posiada informacje o niektórych komunikatach o błędach występujących podczas uruchamiania systemu. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z następujących łączy:
 

Jeśli powyższa lista nie zawiera określonego komunikatu o błędzie, spróbuj znaleźć rozwiązanie w Internecie.
Kliknij preferowaną wyszukiwarkę poniżej, a następnie opisz problem w wyświetlonym oknie wyszukiwania.

Wyszukiwarka Dell   Wyszukiwarka Microsoft   Wyszukiwarka Google   Wyszukiwarka Bing


Powrót do góry

5. Resetowanie ustawień BIOS do wartości domyślnych

 

Jeśli w ustawieniach komputera wybrano opcję uruchamiania w pierwszej kolejności z innego urządzenia, może to powodować problemy z uruchomieniem na komputerze systemu Windows. Aby przywrócić domyślne ustawienia fabryczne systemu BIOS komputera, wykonaj następujące czynności:

 1. Uruchom ponownie komputer.
 2. Gdy podczas ponownego uruchamiania zostanie wyświetlone logo Dell, naciskaj wielokrotnie klawisz F2, aż w prawym górnym rogu ekranu ukaże się napis Entering Setup (Otwieranie konfiguracji).
 3. W zależności od wersji systemu BIOS do załadowania ustawień domyślnych może być potrzebne naciśnięcie klawisza, którego nazwa jest umieszczona u dołu ekranu. Na przykład w modelu Inspiron N5110 będzie to klawisz F9.
 4. Aby wyjść z systemu BIOS, naciśnij klawisz ESC. Pamiętaj, aby wcześniej zapisać zmiany, wybierając polecenie Save and Exit (Zapisz i zakończ).
 
Uwaga: Jeżeli przywrócenie ustawień fabrycznych systemu BIOS nie rozwiązuje problemu, można spróbować aktualizacji systemu BIOS do najnowszej wersji, aby rozwiązać problemy związane z systemem BIOS komputera lub tabletu. Więcej informacji na temat aktualizacji systemu BIOS lub procedury pobierania można znaleźć w artykule bazy wiedzy Dell „Czym jest BIOS oraz jak pobrać i zainstalować jego najnowszą wersję?”.
 
Uwaga: Może dojść do uszkodzenia systemu BIOS, jeżeli jego aktualizacja lub pobieranie zostanie przerwane lub nie zakończy się powodzeniem.
Uszkodzony system BIOS jest jedną z możliwych przyczyn błędów testu POST, a czasem też braku możliwości wczytania systemu operacyjnego.
Jeżeli komputer lub tablet firmy Dell obsługuje przywracanie systemu BIOS, możesz przywrócić uszkodzony BIOS za pomocą metody przywracania odpowiedniej dla Twojego komputera lub tabletu firmy Dell. Więcej informacji można znaleźć w artykule bazy wiedzy Dell Opcje przywracania systemu BIOS na komputerze lub tablecie firmy Dell.

Powrót do góry

6. Uruchamianie systemu z dysku twardego przy użyciu menu jednorazowego rozruchu

Uruchom ponownie komputer i po ukazaniu się ekranu z logo Dell naciśnij klawisz , aby przywołać menu jednorazowego rozruchu. Wybierz opcję Boot from Hard Drive (Rozruch z dysku twardego) i naciśnij klawisz Enter.


7. Uruchamianie diagnostyki komputera 

Aby uruchomić diagnostykę PSA, włącz komputer i naciśnij kilkakrotnie klawisz F12 po wyświetleniu ekranu z logo Dell. Zostanie wyświetlone menu jednorazowego rozruchu. Wybierz opcję Diagnostics (Diagnostyka), aby uruchomić diagnostykę sprzętu zainstalowanego w komputerze.

Test potrwa około 5 minut.

Jeśli podczas diagnostyki PSA zostaną wykryte błędy, zapoznaj się z informacjami na stronie Dell Hardware Diagnostics (Narzędzia firmy Dell do diagnostyki sprzętu) w celu uzyskania dalszej pomocy:

Kliknij tutaj, aby wyeliminować błędy wykryte podczas diagnostyki

Aby sprawdzić, czy w komputerze nie występuje problem sprzętowy, uruchom narzędzie Dell Online Diagnostics.

 
Uwaga: w przypadku notebooków Dell Latitude można spróbować przywrócić działanie komputera przy użyciu metody wymuszonej diagnostyki ePSA. Więcej informacji można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy Dell pod tytułem Jak przywrócić działanie po niepowodzeniu testu POST lub rozruchu przy użyciu metody wymuszonej diagnostyki ePSA.

Powrót do góry

8. Uruchomienie komputera w trybie awaryjnym

 
 1. Uruchom komputer.
 2. Naciskaj klawisz F8 na klawiaturze od momentu zniknięcia logo firmy Dell aż do wyświetlenia ekranu Zaawansowane opcje systemu Windows. (jeżeli ekran Zaawansowane opcje rozruchu nie pojawi się na monitorze, należy uruchomić ponownie komputer i powtórzyć całą procedurę).
 3. Wybierz Tryb awaryjny i naciśnij Enter.
 4. Zaloguj się do systemu jako administrator lub użytkownik z takimi uprawnieniami.

Jeżeli komputer nie uruchamia się w Trybie awaryjnym, wybierz jedną z poniższych opcji rozwiązywania problemu. W przeciwnym razie przejdź do kroku 5.


Powrót do góry

9. Uruchamianie komputera w trybie Ostatniej znanej dobrej konfiguracji.

Opcja Ostatnia znana dobra konfiguracja może pomóc w przywróceniu ustawień używanych przez komputer podczas ostatniego skutecznego uruchomienia systemu Windows. Aby przywrócić ostatnią znaną dobrą konfigurację systemu, należy wykonać poniższe czynności.

 1. Włącz komputer.
 2. Naciśnij klawisz , kiedy pojawi się komunikat „Rozwiązywanie problemów i zaawansowane opcje uruchamiania Windows - naciśnij klawisz F8”.
 3. Wybierz opcję Ostatnia znana dobra konfiguracja

 

10. Sprawdzanie najnowszych zmian

 Jeśli można uruchomić komputer w trybie awaryjnym, sprawdź, czy ostatnio nie zostało zainstalowane oprogramowanie lub sprzęt. Jeśli tak było, spróbuj odinstalować takie programy lub zdemontować taki sprzęt.

Powrót do góry

11. Używanie Narzędzia do naprawy systemu podczas uruchomienia w celu odtworzenia najważniejszych plików systemu Windows

 

Narzędzie do naprawy systemu podczas uruchomienia jest narzędziem naprawczym systemu Windows 7 pozwalającym wyeliminować niektóre problemy, np. związane z brakującymi lub uszkodzonymi plikami systemowymi, które mogą uniemożliwiać prawidłowe uruchamianie systemu Windows. Po uruchomieniu Narzędzie do naprawy systemu podczas uruchomienia skanuje komputer pod kątem określonego problemu i próbuje go wyeliminować, tak aby komputer mógł być uruchamiany normalnie.

Aby dowiedzieć się więcej na temat używania Narzędzia do naprawy systemu podczas uruchomienia do odtwarzania najważniejszych plików systemu Windows, kliknij poniższe łącze:

Jak uruchomić Narzędzie do naprawy systemu podczas uruchomienia dostępne w systemie Windows


Powrót do góry

12. Używanie narzędzia przywracania systemu w celu przywrócenia poprzedniego stanu

 

Kliknij tutaj, aby zobaczyć film wideo dotyczący korzystania z funkcji przywracania systemu w środowisku odzyskiwania systemu Windows (WinRE) (Uwaga: Dostępny tylko w języku angielskim).

Uwaga: Jeżeli menu Zaawansowane opcje rozruchu nie pojawi się, uruchom ponownie komputer i spróbuj raz jeszcze.
 
Uwaga: Należy podjąć próbę przywrócenia systemu z użyciem najnowszego punktu przywracania. W przypadku niepowodzenia należy używać wcześniejszych punktów przywracania aż do momentu rozwiązania problemu. Wymagana będzie ponowna instalacja programów zainstalowanych po dacie utworzenia wybranego punktu przywracania.
 1. Uruchom ponownie komputer.
 2. Naciskaj klawisz podczas uruchamiania systemu aż do wyświetlenia menu Zaawansowane opcje systemu Windows.
 3. Naciskaj klawisz do momentu podświetlenia opcji Napraw komputer, a następnie naciśnij klawisz .
 4. W oknie Opcje odzyskiwania systemu kliknij żądany język, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 5. Zaloguj się jako użytkownik z uprawnieniami administratora, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. W menu Wybierz narzędzie odzyskiwania kliknij pozycję Przywracanie systemu.
 7. W oknie Przywracanie systemu kliknij przycisk Dalej.
 8. Aby uzyskać pełną listę punktów przywracania, zaznacz pole wyboru obok Pokaż punkty przywracania starsze niż 5 dni.
 9. Aby wybrać punkt przywracania, kliknij go.
 10. Kliknij kolejno przyciski Dalej i Zakończ.
 11. Kliknij przycisk Tak w oknie potwierdzenia.
 12. Po udanym zakończeniu przywracania systemu kliknij przycisk Uruchom ponownie.
 13. Jeśli podczas operacji przywracania systemu zostaną wyświetlone komunikaty o błędach, postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby usunąć błędy.

Powrót do góry

13. Używanie procedury rozwiązywania problemów z wykorzystaniem „czystego” rozruchu w celu usunięcia problemów z oprogramowaniem

 

Normalna procedura uruchamiania systemu Windows może być zakłócana przez jeden z zainstalowanych programów (jedną z zainstalowanych aplikacji). Firma Microsoft opracowała szczegółową procedurę izolowania programu startowego, który uniemożliwia prawidłowe uruchamianie systemu Windows. Kliknij poniższe łącze, aby rozpocząć procedurę rozwiązywania problemów:

Jak rozwiązać problem poprzez wykonanie „czystego” rozruchu systemu Windows Vista lub Windows 7


Powrót do góry

14. Rozwiązywanie problemów z wirusami i złośliwym oprogramowaniem

 

Nieprawidłowe działanie komputera może być wynikiem działania wirusa lub innego rodzaju złośliwego oprogramowania. Firma Dell zaleca zabezpieczenie komputera przed atakami poprzez dbanie o aktualność oprogramowania antywirusowego.

Zapoznaj się z naszym przewodnikiem usuwania wirusów i programów szpiegujących


Powrót do góry

15. Przywracanie fabrycznych ustawień systemu operacyjnego

 

Jeśli procedura rozwiązywania problemów z wykorzystaniem czystego „rozruchu” nie umożliwi wykrycia problemu, może być konieczne przywrócenie fabrycznych ustawień komputera. Aby przywrócić system operacyjny i oprogramowanie do pierwotnego stanu fabrycznego, użyj poniższego łącza:

Resetowanie lub ponowne instalowanie systemu Windows 7 na komputerze firmy Dell


Powrót do góry
 

 

Article ID: SLN128763

Last Date Modified: 03.05.2019 05:53


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Comments cannot contain these special characters: <>()\
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you for your feedback.