Instalowanie Ubuntu i Windows Vista lub 7 z podwójnym uruchomieniem komputera Dell

Instalowanie Ubuntu i Windows Vista lub 7 z podwójnym uruchomieniem komputera Dell


Uwaga: od 11 kwietnia 2017 Windows Vista klienci nie otrzymują już nowych aktualizacji zabezpieczeń, poprawek niezwiązanych z zabezpieczeniami, bezpłatnych ani zapłaconych pomocy technicznej ani aktualizacji technicznych w trybie online od Microsoft. Ten artykuł nie będzie już aktualizowany i będzie zawierać tylko informacje. W celu uzyskania pełnego końca instrukcji pomocy technicznej należy odwiedzić witrynę Microsoft .

W tym artykule zamieszczono informacje na temat instalowania Ubuntu na komputerze Dell, a także już istniejącego systemu operacyjnego Windows Vista lub 7.


Spis treści:

 1. Czy należy wykonać dwa rozruch komputera z Ubuntuą i starszym systemem operacyjnym Windows?
 2. Elementy, które należy znać i sprawdzić przed rozpoczęciem instalacji
 3. Windows musi być pierwszym uruchomieniem dysku twardego.
 4. Konfigurowanie partycji instalacyjnych
 5. Instalowanie Ubuntu jako drugi system operacyjny
 6. Konfiguracja kolejności urządzeń startowych

 

Czy należy wykonać dwa rozruch komputera z Ubuntuą i starszym systemem operacyjnym Windows?

 

Niniejszy podręcznik zawiera informacje na temat konfigurowania komputera do uruchamiania Ubuntu z podwójnym rozruchem i Windows.

Uwaga: w przypadku zainstalowania systemu operacyjnego innego niż urządzenie dostarczone z systemem należy to zrobić na własną odpowiedzialność. Dell nie może zaświadczyć zgodności sprzętu i nie będzie on mógł obsługiwać systemu w tej konfiguracji. Ten artykuł zawiera informacje dla klientów, którzy chcą uruchomić program z podwójnym rozruchem, ale są realizowane na własną odpowiedzialność.

Gdzie na komputerze jest już zainstalowany program Windows lub system Windows należy zainstalować przed zainstalowaniem Ubuntu.

Zaleca się, aby najpierw zainstalować system operacyjny Windows. Windows nie obejmuje Microsoft systemów operacyjnych w swoim menu rozruchu. Instalacja systemu Windows może mieć również wpływ na wszelkie informacje znajdujące się na dysku twardym.

Ten artykuł działa ze starszymi systemami operacyjnymi Windows, takimi jak Vista i 7.

Jeśli chcesz zainstalować najnowszy system operacyjny Windows, np. Windows 8 lub 10, użyj artykułu z połączoną poniżej tematem:

Czy sprawdzono, że typ systemu to jeden z tych, które są certyfikowane w formie kanonicznej, jeśli są odpowiednie dla Ubuntu?

 1. Jeśli nie, należy przejść do Łącze zewnętrzne lokalizacji kanonicznej i sprawdzić, czy model został przetestowany według kanonicznej i czy jest odpowiedni.

 2. Jeśli jest włączony i obsługiwany przez tę listę, należy go wykonać.

Uwaga: Jeśli system nie jest dostarczany z Ubuntu i wystąpił problem, który wymaga pomocy technicznej w celu rozwiązania problemu. Klient może zostać poproszony o przywrócenie systemu do stanu, w którym został dostarczony, z Dell i doradzanie, jeśli problem nadal występuje w tym momencie. Jeśli to możliwe, w tym momencie może być ograniczona obsługa.


Powrót do początku


 

Elementy, które należy znać i sprawdzić przed rozpoczęciem instalacji

 

Przed rozpoczęciem instalacji Ubuntu należy wziąć pod uwagę trzy kwestie:

 1. Aby sprawdzić typ sprzętu, do którego chcesz zainstalować?
 2. Aby sprawdzić, czy ustawienia systemu BIOS mają wpływ na instalację?
 3. Aby sprawdzić, jakiej wersji programu Ubuntu chcesz zainstalować?
Jakiego rodzaju produktu są instalowane, aby zmienić sposób jego instalacji?

Typ lub format nośnika pamięci masowej może mieć wpływ na sposób instalowania Ubuntu na komputerze. Które mogą być dowolne z instalacji na jednej z nowych kart m2, aby zainstalować na standardowej SATA dysku twardym w celu zainstalowania na tym samym dysku twardym SATA dyskach twardych w konfiguracji Intel Matrix RAID. Sprawdź, czy sprzęt komputera pozwoli Ci na przeprowadzenie instalacji, lub przeczytaj artykuły zawarte poniżej, aby dowiedzieć się, jak zmienić metodę instalacji w celu dostosowania jej do sprzętu systemowego:

Uwaga: należy pamiętać, że USB 2,0 i starsze urządzenia nośników wymiennych nie są obsługiwane w systemach korzystających z nowych procesorów Intel SkyLake. Chipsety procesorów nie obsługują już koncentratora USB 2,0.
 
Jakiego typu System BIOS jest zainstalowany w systemie i zmieni się sposób jego instalacji?

Różnica między konfiguracją systemu BIOS zgodną z starszymi a UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) może być różnicą między instalacją systemu BIOS a awarią. Starsza wersja systemu Windows OS zazwyczaj będzie instalowana w starszym systemie BIOS, podczas gdy UEFI w systemie BIOS Windows będzie konieczna instalacja najnowszego systemu operacyjnego.

Którą chcesz zainstalować Ubuntu?

Ubuntu, podobnie jak w przypadku każdego innego systemu operacyjnego, nieustannie poszukuje jego użycia i wydajności. W każdej chwili Ubuntu jest dostępna opcja dwóch aktualizacji:

Pierwsza z nich to Ostatnia wersja programu LTS (długoterminowa pomoc techniczna).

Niniejsza aktualizacja jest dostępna co dwa lata i jest w pełni obsługiwana przez kanoniczną aktualizację przez pięć lat. Urządzenie to jest uważane za testową i stabilną kompilację.

Drugie urządzenie jest ostatnim normalnym wypuszczeniem.

Niniejsza aktualizacja jest dostępna co najmniej 6 miesięcy i jest obsługiwana tylko przez kanoniczną aktualizację przez 9 miesięcy. Te typowe wersje są uważane za krawędź tnącą, ale mogą być w związku z tym przyczyną problemów. Te kompilacje są zwykle wykorzystywane przez testerów i deweloperów.

Jeśli szukasz aktualizacji do nowej wersji Ubuntu, sprawdź, czy artykuł połączono poniżej:


Powrót do początku


 

Windows musi być pierwszym uruchomieniem dysku twardego.

 

Należy zainstalować Windows.

Jeśli program Windows nie jest jeszcze zainstalowany, należy przejść do jednej z prowadnic na poniższym łączu, aby wybrać prawidłowy Przewodnik instalacji systemu operacyjnego (OS).

Uwaga: należy pamiętać, że podczas konfigurowania partycji rozruchowej w konfiguracji Windows można nieco podzielić dysk twardy, aby zostawić miejsce na Ubuntu zainstalować w przyszłości. Dzięki temu będzie można zaoszczędzić dużo czasu i wysiłku później. Pamiętaj, aby w każdej chwili podczas pracy z jakimkolwiek systemem operacyjnym najlepiej było wykonać ostatnią kopię zapasową w przypadku nieprawidłowego działania.
 
Windows jest już zainstalowana.

Większość komputerów PC jest dostarczana z wersją Windows zainstalowanego na komputerze, a jej instalacja zajmie cały dysk twardy. Partycja Windows musi być zmniejszona. Spowoduje to zwolnienie partycji Ubuntuowej. 


Powrót do początku


 

Konfigurowanie partycji instalacyjnych

 

 1. Najlepiej wykonać tę czynność z poziomu systemu operacyjnego Windows.

W przypadku Windows Vista & 7- starszych systemów operacyjnych będzie można korzystać z funkcji zarządzania dyskami.

 1. Możesz kliknąć przycisk Start w rogu paska zadań, a następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę mój komputer , a następnie wybrać polecenie Zarządzanie komputerem i przejść do przystawki Zarządzanie dyskami

  można także nacisnąć skrót klawiaturowy win + X, a następnie wybrać opcję Zarządzanie dyskami w wyświetlonym menu.

 2. Za pomocą Menedżera partycji Windows można zmniejszyć partycje.

Uwaga: Nie próbuj i Utwórz partycję dla Linux tutaj. Ubuntu instalacja zajmie się tym.
 
Uwaga: Jeśli zmieniasz rozmiar partycji startowej systemu Windows i nie można uruchomić systemu Windows, można ją rozwiązać za pomocą narzędzi Windows Recovery. W tym miejscu można zapoznać się z prowadnicami na tej stronie.
 1. Po umieszczeniu wystarczającej ilości nieprzydzielonego miejsca na dysku twardym, urządzenie to może być także bardzo proste, aby zainstalować Ubuntu jako drugi system operacyjny. Komputer może być uruchamiany z urządzenia Ubuntu DVD lub USB.


Powrót do początku


 

Instalowanie Ubuntu jako drugi system operacyjny

 

 1. Czy masz kopię najnowszego nośnika instalacyjnego DVD lub USB z kanonicznej? Obejmują one najnowsze aktualizacje i poprawki dla tego systemu operacyjnego.

  Jeśli użytkownik zdecyduje, która wersja Ubuntu ma być zainstalowana, może pobrać odpowiedni Ubuntu ISO z pliku kanonicznego Łącze zewnętrzne.

 2. Po uruchomieniu komputera dotknij palcem po naciśnięciu przycisku Dell powitalnym. Spowoduje to uruchomienie komputera . Za pomocą klawiszy kursorów i strzałek wybierz metodę rozruchu i naciśnij klawisz Enter .

 3. Po uruchomieniu Instalatora wybierz opcję wypróbuj Ubuntu . Ta opcja sprawdzi, czy sprzęt jest dobrze widoczny Ubuntu.

 4. Kiedy zechcesz kontynuować, kliknij przycisk Ubuntu instalacji . Wyświetli się Kreator instalacji, który wyświetli monit o wybór opcji.

 5. Wybierz język instalacji i kliknij przycisk Continue (Kontynuuj).

 1. Zostanie wyświetlone okno układ klawiatury. Wybierz właściwy układ klawiatury dla swojego systemu i kliknij przycisk Continue (Kontynuuj).

 1. Zostanie wyświetlone okno Przygotowywanie do instalacji Ubuntu . Wybierz odpowiednie opcje i kliknij przycisk Continue (Kontynuuj).

 1. Jeśli nie masz podłączonego połączenia przewodowego, instalacja poprowadzi Cię przez proces konfigurowania bezprzewodowego połączenia sieci Wi-Fi.

 2. Zostanie wyświetlone okno Typ instalacji . Dostępnych jest kilka opcji.

  1. Jeśli chcesz uruchomić instalację z podwójnym uruchomieniem Ubuntu razem z innymi systemami operacyjnymi, przed wybraniem opcji Instaluj Ubuntu obok należy zapoznać się z poniższym przewodnikiem. Przejdź do kroku 14.

  2. Jeśli chcesz zainstalować Ubuntu na całym dysku twardym, kliknij przycisk Wymaż dysk i Zainstaluj Ubuntu. Następnie wybierz dysk twardy, na którym chcesz zainstalować Ubuntu. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z poniższym przewodnikiem.

  3. Jeśli chcesz ręcznie skonfigurować różne partycjonowanie na dysku twardym, przed wybraniem opcji czegoś innego należy zapoznać się z poniższym przewodnikiem.

 1. Podczas instalacji pojawi się pytanie , w jaki sposób chcesz podzielić dysk na partycje?

 2. W konfiguracji wybierz opcję instalacji systemu operacyjnego:

  1. Największe dostępne wolne miejsce

   1. Zazwyczaj w dół w przypadku zmiany rozmiaru IDE1 Master, partition #1 (hda1) i używania zwolnionego miejsca

   2. Wybierz rozmiar nowej partycji jako wartość procentową dysku twardego i kliknij opcję Prześlij dalej.

   3. Kontynuuj instalację.

  2. Wybierz już utworzoną partycję dla Ubuntu.

   1. Na ogół oznaczona jako Ręczna edycja tabeli partycji.

   2. Wybierz żądaną partycję z listy i naciśnij klawisz Enter.

   3. Kliknij przycisk rozmiar , a następnie wybierz pozycję Yes (tak) i Enter ( tak ).

   4. Wybierz rozmiar w gigabajtach i naciśnij klawisz Enter.

 3. Jeśli używasz przewodnika poniżej, możesz utworzyć kolejne partycje.

Uwaga: partycja instalacyjna Ubuntu wymaga co najmniej 10 GB.
 1. Wybierz opcję Zakończ partycjonowanie i Zapisz zmiany na dysku.

 2. Kliknij przycisk Zainstaluj teraz. Od tego momentu nie można anulować instalacji. 

 3. Należy skonfigurować kilka ustawień konfiguracyjnych. Obok siebie? pojawi się okno gdzie.

 1. Wybierz lokalizację, w której znajdują się najbliższe miejsce i kliknij przycisk Continue (Kontynuuj ).

Uwaga: w przypadku wątpliwości co do układu komputera można teraz wybrać przycisk Wykryj układ klawiatury , aby uzyskać pomoc.
 1. Zostanie wyświetlone okno WHO The The The The The The ? W tym miejscu chcesz wprowadzić informacje.

 1. Podczas instalowania systemu operacyjnego ekran przewinie różne zrzuty ekranu, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat Ubuntuej poprawki instalowanej w systemie.

 1. Po zakończeniu pracy Kreatora instalacji zostanie wyświetlone okno z komunikatem. Kliknij przycisk Uruchom ponownie teraz , aby uruchomić ponownie komputer.


Powrót do początku


 

Konfiguracja kolejności urządzeń startowych

 

 1. GRUB2 jest domyślnym Ubuntu Boot Manager. Umożliwia to wybór następujących opcji:

  1. Ubuntu jest niezależny, co oznacza, że nie trzeba zapisywać do innych systemów operacyjnych. Jedyna czynność w komputerze poza Ubuntum, który należy zmienić, to linia kodu w głównym rekordzie rozruchowym (MBR) dysku twardego. Uruchamianym przez system BIOS.

   1. Kod MBR należy zmienić w taki sposób, aby wskazywał Ubuntu Boot Loader.

   2. Po wykonaniu tej czynności zostanie wyświetlona lista systemów operacyjnych, kiedy komputer zostanie uruchomiony, a użytkownik może wybrać, które urządzenia mają być uruchomione. Program uruchamia się automatycznie, aby Ubuntu po upływie 10 sekund.

   3. W przypadku wybrania Windows następnie rozpocznie się ładowanie Windows dla użytkownika w Windows sektorze rozruchowym. Czyli pierwszy sektor partycji Windowsej.

   4. Jeśli nastąpiła awaria, można uruchomić naprawę z instalacyjnego dysku CD.

  2. W przypadku wystąpienia problemów ze zmianą kodu MBR można zainstalować kod wskazujący na GRUB pierwszego sektora partycji Ubuntuowej.

   1. Jeśli w trakcie procesu instalacji program Ubuntu nie uruchomi się, dopóki nie zmienisz, że Menedżer rozruchu systemu Windows wskaże sektor rozruchowy Ubuntu.

   2. Windows Vista i 7 nie będzie już dłużej wykorzystywać pliku Boot. ini, Ntdetect.com i NTLDR podczas uruchamiania systemu. Zamiast tego są one dostarczane z narzędziem wiersza poleceń o nazwie bcdedit. exe. Więcej informacji można znaleźć na stronach Microsoft Łącze zewnętrzne .

Uwaga: Istnieją programy innych firm, które mają te same funkcje i mogą mieć łatwiejszy interfejs, ale są używane na własne ryzyko.
 1. Ubuntu jest teraz zainstalowana.

 2. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfiguracji wstępnej, można przejść do prowadnicy.

Uwaga: Jeśli instalacja została ukończona i występują jakieś problemy, najprostszym i najszybszą rozdzielczością jest ponowne uruchomienie instalacji.


Powrót do początku


 

Dodatkowe informacje:

 

Uwaga: Dodatkowa obsługa oprogramowania jest świadczona w formie kanonicznej za pomocą następujących metod:
Pomoc techniczna jest udzielana przez Dell:


Powrót do początku


Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Article ID: SLN151792

Last Date Modified: 09.09.2019 12:53


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Comments cannot contain these special characters: <>()\
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you for your feedback.