Rozwiązywanie problemów z monitorem Dell Desktop

Rozwiązywanie problemów z monitorem Dell Desktop


 


Ten artykuł zawiera informacje na temat sposobu identyfikacji i rozwiązywania różnych problemów, jakie mogą mieć program Dell Desktop monitor.


Spis treści:

 1. Czy występują problemy z monitorem Dell Desktop?
 2. Monitor nie włącza się
 3. Przyciski na monitorze nie działają
 4. Monitor jest przegrzania i wyłączanie
 5. Monitor sprawia, że jest nietypowym hałasem
 6. Wystąpił błąd wyświetlacza monitora
 7. Czy monitor jest objęty gwarancją?
 8. Informacje potrzebne do zarejestrowania zgłoszenia serwisowego

 

Czy występują problemy z monitorem Dell Desktop?

 

Jeśli występują jakiekolwiek problemy wymienione poniżej, należy przejść do odpowiedniej prowadnicy w poniższych sekcjach:

   


Powrót do początku


 

Monitor nie włącza się

 

Uwaga: Jeśli posiadasz ekran z płaskim lub białym PLEDm, należy wyszukać artykuł o rozwiązywaniu problemów z podłączeniem do LCD/z płaskim panelem.
 
 1. Czy jest jakieś uszkodzenie monitora? Jeżeli tak się nie będzie objęte gwarancją i będzie konieczne zakupienie monitora zastępczego. Jeśli nie działa, wykonaj.

 2. Czy lampka zasilania monitora (pled) świeci? Jeśli tak, to jaka jest barwa?

  1. Zielona pled oznacza, że monitor uzyskuje zasilanie i sygnał z komputera. Przejdź do sekcji 6 krok 3.

  2. Pomarańczowe światło pled oznacza, że monitor uzyskuje zasilanie, ale nie uzyskuje sygnału z komputera. Przejdź do sekcji 6 krok 3.

  3. Brak pled oznacza, że monitor nie jest zasilany. Wykonaj następny krok.

 3. Czy pled w komputerze jest włączony?

  1. Jeśli tak, komputer monitoruje teraz pledkabel zasilania monitora z podłączonym do komputera kabla? Jeśli nie możemy wykluczyć wszystkich elementów z monitora. Jeśli monitor nadal podlega gwarancji, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej w sprawie wymiany.

  2. Jeśli tak nie jest, sprawdź, czy w innych gniazdach zasilania znajdują się energię elektryczną w tym samym miejscu, a następnie przenieś urządzenia do tych gniazd i testów? Należy potwierdzić, że problem nie jest ogólnym przerwaniem zasilania lub w gniazdach zasilania, do których można by wykonać to urządzenie.


Powrót do początku


 

Przyciski na monitorze nie działają

 

 1. Czy są jakieś uszkodzone przyciski? Jeżeli tak się nie będzie objęte gwarancją i będzie konieczne zakupienie monitora zastępczego. Jeśli nie działa, wykonaj.

 2. Czy przyciski nie działają, a są fizycznie zablokowane, aby nie były obsługiwane?

  1. Jeśli naciśnięte przyciski nie działają, odłącz wszystkie kable od kabla zasilania i spróbuj wykonać następujące czynności:

   1. W przypadku monitorów wyprodukowanych przed 2009 naciśnij i przytrzymaj przycisk menu wyboru. Jeśli w menu pojawi się okno- Resetowanie domyślnych ustawień fabrycznych i przetestowanie problemu, jeśli problem nie zostanie rozwiązany? Jeśli nie chcesz tego zrobić, skontaktuj się z pomocą techniczną.

   2. W przypadku monitorów wyprodukowanych między 2009 i marca 2016, naciśnięcie i przytrzymanie buttons1 i 4 w tym samym czasie przez dwie (2) sekundy. Jeśli na ekranie pojawi się Autodiagnostyka, uruchom je i zresetuj monitor do ustawień domyślnych, jeśli przebiega pomyślnie. W takim przypadku należy skontaktować się z działem pomocy technicznej i wykonać Rozwiązywanie problemów.

   3. W przypadku monitorów wyprodukowanych po marcu 2016 naciśnięcie i przytrzymanie Button1 przez pięć (5) sekund. Jeśli na ekranie pojawi się Autodiagnostyka, uruchom je i zresetuj monitor do domyślnych ustawień. W takim przypadku należy skontaktować się z działem pomocy technicznej i wykonać Rozwiązywanie problemów.

  2. Jeśli przyciski są zablokowane, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej w sprawie wymiany, jeśli monitor jest nadal objęty gwarancją.


Powrót do początku


 

Monitor jest przegrzania i wyłączanie

 

 1. Czy monitor ma być zamykany?

  1. Jeśli tak, odłącz wszystkie kable od kabla zasilania i powiadom, czy problem nie ustąpi, jeśli nie jest podłączony do komputera? Jeśli nie zamienisz kabli i sprawdź, czy problem zostanie zwrócony. Jeśli tak, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej, aby sprawdzić, czy jest objęty usługą zastępczą.

  2. Jeśli nie, sprawdzono, czy nie ma jakiegokolwiek problemu z środowiskiem naturalnym, czy skonfigurowano jakikolwiek tryb oszczędzania energii? Czy monitor jest wyłączony, kiedy nie jest używany? Czy w trakcie używania monitora ma być wystarczająco dużo powietrza? Czy lokalizacja ma problemy z podgrzaniem, które mogą mieć wpływ na sprzęt używany w tym obszarze? Radzisz kontaktować się z działem pomocy technicznej, aby go przełączać.

 2. Czy ekran jest ciepły niż identyczny monitor, który był włączony na tę samą ilość czasu? Czy monitor jest zbyt gorący, aby go dotykować? Jeśli tak, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej w celu potwierdzenia, że jest uprawniony do wymiany. Jeśli tak nie jest, uznaje się, że nadal działa prawidłowo.


Powrót do początku


 

Monitor sprawia, że jest nietypowym hałasem

 

 1. Czy jest jakieś uszkodzenie monitora? Jeżeli tak się nie będzie objęte gwarancją i będzie konieczne zakupienie monitora zastępczego. Jeśli nie działa, wykonaj.

 2. Oddziel monitor od komputera, odłączając wszystkie kable inne niż kabel zasilania, a następnie sprawdź, czy szum jest nadal podłączony?

  1. Jeśli problem nie ustąpi, przejdź do sekcji 5 Krok 3.

  2. Jeśli nie, należy rozwiązać problem z systemem, a następnie znaleźć przewodnik po poniższym łączu:

 3. Czy głośność akustyczna i różna od szumów ma być identyczna z hałasem?

  1. Jeśli tak, skontaktuj się z działem pomocy technicznej, aby sprawdzić, czy jest objęty usługą zastępczą.

  2. Jeśli tak nie jest, uznaje się, że nadal działa prawidłowo.


Powrót do początku


 

Wystąpił błąd wyświetlacza monitora

 

 1. Czy jest jakieś uszkodzenie monitora? Jeżeli tak się nie będzie objęte gwarancją i będzie konieczne zakupienie monitora zastępczego. Jeśli nie działa, wykonaj.

 2. Odłącz wszystkie kable od kabla zasilania i spróbuj wykonać następujące czynności:

  1. W przypadku monitorów wyprodukowanych przed 2009 naciśnij i przytrzymaj przycisk menu wyboru. Jeśli w menu pojawi się okno- Resetowanie domyślnych ustawień fabrycznych i przetestowanie problemu, jeśli problem nie zostanie rozwiązany? Jeśli nie chcesz tego zrobić, skontaktuj się z pomocą techniczną.

  2. W przypadku monitorów wyprodukowanych między 2009 i marca 2016, naciśnięcie i przytrzymanie buttons1 i 4 w tym samym czasie przez dwie (2) sekundy. Jeśli na ekranie pojawi się Autodiagnostyka, uruchom je i zresetuj monitor do ustawień domyślnych, jeśli przebiega pomyślnie. W takim przypadku należy skontaktować się z działem pomocy technicznej i wykonać Rozwiązywanie problemów.

  3. W przypadku monitorów wyprodukowanych po marcu 2016 naciśnięcie i przytrzymanie Button1 przez pięć (5) sekund. Jeśli na ekranie pojawi się Autodiagnostyka, uruchom je i zresetuj monitor do domyślnych ustawień. W takim przypadku należy skontaktować się z działem pomocy technicznej i wykonać Rozwiązywanie problemów.

  4. Jeśli testy autotestu zostaną przeprowadzone, należy zamienić kabel wideo i sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Jeśli tak, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej, aby uzyskać zastępczy kabel, jeśli nadal jest objęty gwarancją. Jeśli nadal występuje ten sam problem, przejdź do następnego kroku.

Awarie wyświetlacza to zagadnienia, takie jak linie, zniekształcenia, Occlusions i brak wyświetlaczy.

 1. Podłącz monitor do innego komputera, który jest dobrze podłączony do własnego monitora. Czy monitor działa prawidłowo po podłączeniu do tego komputera?

  1. W takim przypadku konieczne będzie rozwiązanie problemu z brakiem testu post lub brakiem obrazu z komputera. Przewodnik można znaleźć na poniższym łączu. Monitor działa prawidłowo.

  2. W razie potrzeby należy skontaktować się z działem pomocy technicznej, aby sprawdzić, czy komputer jest objęty usługą wymiany zamiennej.


Powrót do początku


 

Czy monitor jest objęty gwarancją?

 

Monitory są teraz sprzedawane w ramach standardowej gwarancji na 3 lata. Jeśli Twój monitor ma mniej niż 3 lata, będzie automatycznie objęty gwarancją, co stanowi obecnie możliwie najkrótszy okres gwarancji.

Monitory, które zostały zakupione w pęczki z komputerem PC, zajmują się gwarancją tego komputera i mogą być pokrywane przez maksymalnie 5 lat, o ile komputer jest zasilany z komputera.

Uwaga: Jeśli monitor został zakupiony z systemem, należy podać znacznik serwisowy komputera, na który został zakupiony, lub numer zamówienia, na który został on zakupiony.

Aby dowiedzieć się, jak stary monitor jest wyświetlany na podstawie daty produkcji z tyłu monitora.

Uwaga: wszystkie Dell zapasów są obracane i ograniczone do minimum, więc wszystkie monitory powinny mieć wartość co najmniej kilku miesięcy, licząc od daty dostawy.


Powrót do początku


 

Informacje potrzebne do zarejestrowania zgłoszenia serwisowego

 

Większość monitorów nie posiada indywidualnego znacznika serwisowego.

Monitory mają numer seryjny , który będzie w formacie 2 liter z kreską, potem z 6 literami i cyframi, a następnie kreską i 5 cyframi, potem 3 literami, cyframi, kolejną kreską, a następnie 4 literami i cyframi, a następnie myślnikiem zawierającym numer wersji. Będziesz potrzebować tej liczby.

XX-XXXXXX-XXXXX-XXX-XXXX-A0X

(Etykieta numeru seryjnego rys. 1)

Będzie potrzebny Numer zamówienia , na który został zakupiony monitor, lub będzie potrzebny znacznik serwisowy komputera.

Uwaga: Aby uzyskać te informacje, nie możemy jej oferować.

Konieczna będzie możliwość potwierdzenia szczegółów konta , dla którego zarejestrowano monitor.

Nazwa firmy/organizacji, adres wysyłki lub wszelkie inne informacje zarejestrowane wzamówieniu.

Użytkownik musi mieć możliwość przechodzenia między wykonanymi problemami i uzyskaniem otrzymanych wyników.

W przypadku tych informacji Agent techniczny będzie mógł zarejestrować sprawę i przeprowadzić się do wszelkich problemów z gwarancją lub zgłoszeniem do działu obsługi klienta.


Powrót do początku


Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
  Kontakt z nami  

Article ID: SLN155134

Last Date Modified: 21.09.2019 00:13


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Comments cannot contain these special characters: <>()\
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you for your feedback.