Problemy z brakiem zasilania, brakiem testu POST, brakiem możliwości uruchomienia komputera lub brakiem obrazu w komputerze firmy Dell

Problemy z brakiem zasilania, brakiem testu POST, brakiem możliwości uruchomienia komputera lub brakiem obrazu w komputerze firmy DellTen artykuł pomaga ustalić, dlaczego komputer nie włącza się, nie wyświetla obrazu, zatrzymuje się na ekranie z logo firmy Dell lub z innego powodu nie może uruchomić systemu operacyjnego.


 

Ten film pomoże określić, które problemy w następujących sekcjach należy rozwiązać:

Film wideo (tylko w języku angielskim) - Mój komputer nie uruchamia się - czas trwania 01:21

 

 

Uwaga: kliknij znajdujący się poniżej tytuł sekcji, którą chcesz otworzyć, aby zobaczyć zawartość.
 
Uwaga: więcej informacji na temat symptomów i znajdowania przyczyny problemu można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy Dell pt. Komputer firmy Dell nie włącza się lub nie uruchamia systemu Windows.

Brak zasilania w komputerach stacjonarnych lub komputerach stacjonarnych typu All-in-One:

Komputery wyposażone są we wskaźniki LED, które świeceniem informują, czy urządzenie jest zasilane.

W komputerach stacjonarnych jest to dioda LED na panelu przednim, w pobliżu przycisku zasilania.

Wykonaj następujące czynności, aby rozwiązać problemy z brakiem zasilania komputera stacjonarnego (bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji rozwiązywania problemów dostępnej po kliknięciu poniższego łącza):

 1. Podłącz przewód do innego gniazdka ściennego i włącz komputer. (wyklucza problem z gniazdkiem ściennym/złączem zasilania)

 2. Odłącz i starannie podłącz ponownie przewód zasilający, który biegnie do gniazda zasilacza komputera, i włącz komputer. (wyklucza problem z niewłaściwym podłączeniem fizycznym)

 3. Zamień kabel zasilający komputera na kabel zasilający monitora i włącz komputer. (wyklucza problem z niesprawnym kablem)

  Uwaga: niektóre komputery stacjonarne typu All-in-One firmy Dell mogą mieć osobny zasilacz.

   

 4. Sprawdź zasilacz PSU ( Zasilacz PSU):

  Uwaga: niektóre komputery stacjonarne typu All-in-One firmy Dell mogą mieć osobny zasilacz.
  • Jeśli jest dostępny, naciśnij przycisk BIST (Built In Self Test) z tyłu zasilacza i sprawdź, czy lampka LED obok przycisku BIST zapala się na 3 sekundy. (wyklucza problem z zasilaczem)

  • Jeśli przycisk BIST nie jest dostępny, postępuj zgodnie z instrukcjami rozwiązywania problemów dostępnymi pod poniższym łączem.

Po zidentyfikowaniu problemu braku zasilania więcej informacji na temat tego problemu oraz pomoc w zakresie rozwiązywania problemów można uzyskać, zapoznając się z artykułem, do którego łącze zamieszczono poniżej:

Oto krótki film na temat wszystkich przyczyn powodujących niewłączanie się komputera stacjonarnego.

Film (dostępne napisy) – Problemy z zasilaniem w komputerach stacjonarnych – czas trwania 1:15

Uwaga: w zależności od dostawcy przewody zasilające monitora mogą różnić się od przewodu zasilającego komputera. Przewody zasilające firmy Dell można stosować zamiennie do monitorów i komputerów stacjonarnych Dell.

Brak zasilania w przypadku notebooków:

W przypadku notebooków wskaźnikiem informującym o zasilaniu komputera może być świecący przycisk zasilania LED albo dioda LED położona w górnej części klawiatury lub na przedniej krawędzi komputera.

Aby wyeliminować problem z brakiem zasilania notebooka, wypróbuj następujące rozwiązania:

Uwaga: niektóre modele notebooków, takie jak Ultrabooki, mogą mieć trwale zamontowaną baterię. Jeżeli w instrukcji obsługi nie jest napisane, że bateria jest wymienna, przejdź bezpośrednio do kroku 5.
 1. Sprawdź, czy akumulator jest całkowicie naładowany.

 2. Wyjmij akumulator i odłącz od komputera zasilacz sieciowy; przytrzymaj przycisk zasilania przez 5 sekund, aby rozładować pozostałe ładunki elektryczne.

 3. Włóż ponownie akumulator i włącz notebooka.

 4. Wyjmij akumulator i włącz notebooka, używając wyłącznie zasilacza sieciowego.

 5. Upewnij się, że dioda LED zasilacza sieciowego świeci się, co sygnalizuje jego poprawne działanie. Spróbuj także użyć innego, sprawdzonego zasilacza.

Oto krótki film na temat przyczyn powodujących niewłączanie się notebooka.

Film (dostępne napisy) – Mój Dell w 99 sekund: Nie możesz włączyć laptopa? – czas trwania 1:46

Po zidentyfikowaniu problemu braku zasilania więcej informacji oraz pomoc w zakresie rozwiązywania problemów można uzyskać, zapoznając się z artykułami, do których łącza zamieszczono poniżej:

Termin POST (Power-On Self-Test) odnosi się do autotestu po włączeniu zasilania, który składa się z szeregu czynności kontrolnych wykonywanych przez komputer przy każdym uruchomieniu. Jeżeli komputer nie zaliczy jednego z testów, procedura uruchomienia zostanie zatrzymana i zgłosi błąd. Rozwiązywanie problemów na komputerach stacjonarnych, komputerach typu All-in-One i notebookach wykorzystuje te same procedury, ale inne materiały referencyjne.

Brak testu POST w komputerach stacjonarnych lub komputerach stacjonarnych typu All-in-One:

Przykłady wskazań dotyczących niezaliczenia testu POST:

 • Jeżeli komputer wyświetla logo firmy Dell i zatrzymuje się, prawdopodobnie test POST nie został zaliczony.
 • Jeżeli kontrolka zasilania zapala się i jest bursztynowa lub pomarańczowa, zazwyczaj oznacza to niezaliczenie testu POST. Zwróć uwagę, czy te sygnały lub błyśnięcia układają się w określony wzór.
 • Jeżeli widzisz tekst na czarnym ekranie, komputer właśnie wykonuje test POST. Jeżeli komputer pozostaje w tym stanie i zatrzymuje się, prawdopodobnie test POST nie został zaliczony.
 • Jeżeli podczas procedury uruchamiania został wyświetlony jakikolwiek obraz, ale teraz ekran jest czarny, prawdopodobnie oznacza to, że test POST nie został zaliczony.
Uwaga:
 • Jeśli komputer nie emituje dźwięków, a diody LED diagnostyki nie migają i nie świecą, odłącz od niego wszystkie przewody i urządzenia multimedialne (np. monitory zewnętrzne), a następnie podłączaj je kolejno, sprawdzając, czy komputer działa.
 • W przypadku komputera stacjonarnego, gdy na ekranie pojawi się logo firmy Dell, zacznij naciskać klawisz F12 w celu przejścia do menu jednorazowego rozruchu (One Time Boot Menu), a następnie za pomocą klawiszy strzałek wybierz pozycję Diagnostics (Diagnostyka) i naciśnij klawisz enter. Niektóre komputery stacjonarne nie mają klawisza F12, więc aby uzyskać dostęp do opcji rozruchu, należy po wyświetleniu ekranu z logo firmy Dell naciskać klawisz <0> (zero).

Aby uzyskać informacje na temat uruchamiania i korzystania z diagnostyki ePSA, zapoznaj się z:

Brak testu POST w przypadku notebooków:

Przykłady wskazań dotyczących niezaliczenia testu POST:

 • Jeżeli komputer wyświetla logo firmy Dell i zatrzymuje się, prawdopodobnie test POST nie został zaliczony.
 • Jeśli komputer emituje sygnały dźwiękowe lub migają diody LED diagnostyki lub klawiszy Caps/Num/Scroll Lock, zwróć uwagę, czy te sygnały lub błyśnięcia układają się w określony wzór. Zwykle wskazuje to, że komputer nie przeszedł testu POST.
 • Jeżeli widzisz tekst na czarnym ekranie, komputer właśnie wykonuje test POST. Jeżeli komputer pozostaje w tym stanie i zatrzymuje się, prawdopodobnie test POST nie został zaliczony.
 • Jeżeli podczas procedury uruchamiania został wyświetlony jakikolwiek obraz, ale teraz ekran jest czarny, prawdopodobnie oznacza to, że test POST nie został zaliczony.
Uwaga:
 • Jeśli komputer nie emituje dźwięków, a diody LED diagnostyki i klawiszy Caps/Num/Scroll Lock nie migają i nie świecą, odłącz od niego wszystkie przewody i urządzenia multimedialne (np. monitory zewnętrzne), a następnie podłączaj je kolejno, sprawdzając, czy komputer działa.
 • W przypadku notebooka naciśnij i przytrzymaj klawisz , a następnie naciśnij przycisk zasilania. Spowoduje to włączenie testów wstępnych i uruchomienie diagnostyki ePSA.
Uwaga: w przypadku notebooków Dell Latitude można spróbować przywrócić działanie komputera przy użyciu metody wymuszonej diagnostyki ePSA. Więcej informacji można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy Dell pod tytułem Jak przywrócić działanie po niepowodzeniu testu POST lub rozruchu przy użyciu metody wymuszonej diagnostyki ePSA.

Aby uzyskać informacje na temat uruchamiania i korzystania z diagnostyki ePSA, zapoznaj się z:

Jeśli szukasz dodatkowych informacji i pomocy w zakresie rozwiązywania problemów w celu wyeliminowania tego problemu, zapoznaj się z artykułem, do którego łącze zamieszczono poniżej:

Po zakończeniu testu POST komputer rozpocznie uruchamianie systemu operacyjnego.

Jeżeli komputer nie zatrzymuje się na ekranie z logo firmy Dell, ale zatrzymuje się podczas wczytywania systemu operacyjnego, problem prawdopodobnie dotyczy rozruchu. Podczas rozwiązywania tego problemu na komputerach stacjonarnych, typu All-In-One i notebookach wykorzystywane są te same procedury.

Postępuj zgodnie z poniższym przewodnikiem wideo.

Film (dostępne napisy) – Mój Dell w 99 sekund – czas trwania 1:46

Aby wykluczyć jakiekolwiek problemy ze sprzętem, uruchom wbudowaną diagnostykę ePSA.

Uwaga: w przypadku notebooków Dell Latitude można spróbować przywrócić działanie komputera przy użyciu metody wymuszonej diagnostyki ePSA. Więcej informacji można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy Dell pod tytułem Jak przywrócić działanie po niepowodzeniu testu POST lub rozruchu przy użyciu metody wymuszonej diagnostyki ePSA.

Większość problemów z uruchamianiem jest związana z systemem operacyjnym. Wybierz artykuł właściwy dla systemu operacyjnego (OS) i rozwiąż problem:

Jeśli komputer zgłasza określoną awarię na ekranie, która jest związaną z dyskiem twardym, rozwiąż problem za pomocą jednego z artykułów, do których łącza zamieszczono poniżej:

Jeżeli wskaźniki zasilania działają normalnie, ale podczas całej procedury uruchomienia na ekranie komputera nie pojawia się żaden obraz, prawdopodobnie oznacza to problem dotyczący braku obrazu.

Uwaga dotycząca komputerów stacjonarnych: jeżeli monitor ma własne zasilanie, sprawdź, czy monitor ma wskaźnik LED informujący o włączeniu zasilania.
Uwaga: niektóre komputery All-in-One firmy Dell można podłączyć do zewnętrznego monitora za pomocą złącza VGA, HDMI lub DisplayPort. Zakres funkcji zależy od modelu urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi komputera firmy Dell.

Aby rozwiązać problem z brakiem obrazu, skorzystaj z poniższych łączy:

Uwaga: w przypadku notebooków naciśnij i przytrzymaj klawisz , a następnie naciśnij przycisk zasilania. Spowoduje to włączenie testów wstępnych i uruchomienie diagnostyki ePSA. Funkcja diagnostyki ePSAs sprawdzi wyświetlanie obrazu z użyciem szeregu różnych wzorów.

Film (dostępne napisy) – Ekran notebooka nie włącza się – czas trwania 1:46

Jeśli wyniki testów są pozytywne, ale chcesz dokładniej sprawdzić funkcję wyświetlania obrazu, naciśnij literę — zostanie uruchomiony test LCD BIST. Jeśli komputer nie wyświetla obrazu, możesz nacisnąć skrót klawiaturowy w celu włączenia diagnostyki ePSA lub skrót klawiaturowy w celu włączenia testu LCD BIST z poziomu POST.

Film (tylko w języku angielskim) – Testowanie ekranu notebooka – czas trwania 0:24

Te 4 (cztery) problemy to najczęstsze powody rozwiązywania problemów poza systemem operacyjnym.

Można je podzielić na 3 (trzy) rozwiązania:

 1. Identyfikacja problemu ze sprzętem, którego nie rozwiązuje wyjęcie i włożenie podzespołu, a następnie kontakt z nami w celu zaplanowania naprawy.

 2. Identyfikacja problemu z oprogramowaniem i rozwiązanie problemu lub kontakt z nami w celu rozwiązania go.

 1. Przeglądanie wyników rozwiązywania problemów w celu naprawy usterki bez wyraźnej przyczyny.
battery and power support Odwiedź naszą witrynę Akumulator i zasilanie, aby uzyskać dodatkowe zasoby i informacje.


Monitor Support page Więcej informacji i wsparcia dla monitora firmy Dell, ekranu komputera przenośnego lub tabletu można znaleźć w witrynie pomocy technicznej dotyczącej monitorów.


Article ID: SLN292599

Last Date Modified: 21.09.2019 12:49


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Comments cannot contain these special characters: <>()\
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you for your feedback.