Interpretacja kodów dźwiękowych w komputerze stacjonarnym firmy Dell

Interpretacja kodów dźwiękowych w komputerze stacjonarnym firmy Dell


 


Poniższy artykuł zawiera omówienie diagnostycznych kodów dźwiękowych wykorzystywanych przez różne komputery stacjonarne firmy Dell.


Spis treści:

 1. Wprowadzenie do kodów dźwiękowych
 2. Komputery stacjonarne firmy Dell
 3. Przewodniki po diagnostycznych kontrolkach LED

 

Wprowadzenie do kodów dźwiękowych

 

Firma Dell ma bogate doświadczenie w tworzeniu wskaźników diagnostycznych wbudowanych w urządzenia. Wskaźniki te mogą być bardzo przydatne podczas diagnozowania i rozwiązywania wszelkich problemów występujących podczas uruchamiania komputera. Poniżej znajduje się opis kodów wykorzystywanych w różnych seriach komputerów stacjonarnych.

Jeśli na ekranie komputera nie są wyświetlane żadne błędy, komputer może wyemitować serię sygnałów dźwiękowych podczas uruchamiania.

 1. 3 oznacza serię 3-3-3-3...To znaczy 3 dźwięki i 3 dźwięki i ...: jest nie kończąca się pętla emisji dźwięków, dopóki użytkownik nie naciśnie przycisku zasilania w celu zamknięcia systemu.

 2. Odstęp między kolejnymi sygnałami wynosi 300 ms. Odstęp między kolejnymi seriami sygnałów wynosi 3 sekundy, a ostatni sygnał trwa 300 ms.

 3. Po każdym dźwięku oraz każdej serii dźwięków system BIOS powinien sprawdzać, czy użytkownik nacisnął przycisk zasilania. Jeśli tak, BIOS opuści tę pętlę i wykona normalną procedurę zamknięcia i wyłączenia systemu.

Uwaga: jeżeli komputer jest wyposażony w diagnostyczne diody LED, należy przejść do witryny pomocy technicznej, aby uzyskać szczegółowe instrukcje postępowania z urządzeniem.
 
Uwaga: jeżeli komputer użyje kodu, który nie został opisany w tym przewodniku, należy skontaktować się z lokalnym działem pomocy technicznej w celu dokładnego zbadania tego nieznanego kodu.

Jeżeli komputer użyje jednego z wymienionych kodów, należy zapoznać się z opisami awarii poniżej, aby zawęzić listę czynności rozwiązywania problemów spowodowanych niepowodzeniem autotestu. Poniższy przewodnik po przyczynach niepowodzenia autotestu może się okazać przydatny na dalszych etapach rozwiązywania problemu.

Możesz też skontaktować się z nami tutaj.


Powrót do góry


 

Komputery stacjonarne firmy Dell

 

 

Komputery stacjonarne Inspiron

Kody dźwiękowe/diod LED.

Kod migania diody LED/kod dźwiękowy
Kod diody LED/kod dźwiękowy Opis awarii Awarie Zalecane działanie
1 Płyta główna: awaria BIOS ROM Płyta główna, obejmuje awarię systemu BIOS lub błąd pamięci ROM UruchomProgram Dell Diagnostics
2 pamięcią Nie wykryto pamięci (RAM) Rozwiązywanie problemów z pamięcią
3 Płyta główna: chipset
 • Błąd chipsetu (błąd mostka północnego i południowego
 • Błąd testu zegara systemowego
 • Gate A20 failure (Błąd bramy A20)
 • Błąd układu Super I/O
 • Błąd sterownika klawiatury
UruchomProgram Dell Diagnostics
4 pamięcią Błąd pamięci (RAM) Rozwiązywanie problemów z pamięcią
5 Błąd zasilania zegara czasu rzeczywistego Błąd baterii CMOS Spróbuj ponownie osadzićbaterię CMOSi uruchomićProgram Dell DiagnosticsJeśli to nie rozwiąże problemu,
6 BIOS karty graficznej Błąd karty graficznej/mikroukładu UruchomProgram Dell Diagnostics
7 Procesor (CPU) Błąd procesora (CPU) UruchomProgram Dell Diagnostics

 

Stan diody LED zasilania Stan zasilania
Wyłączone Zasilanie jest wyłączone lub komputer jest w trybie S4 (hibernacja) lub S5. 
Dioda LED nie świeci.
Dioda LED świeci stałym białym światłem Komputer jest w trybie włączonego zasilania.
Ciągłe świecenie na żółto Płyta systemowa nie może rozpocząć inicjalizacji. Może występować problem z płytą systemową, pamięcią, procesorem lub zasilaczem.
Miganie na żółto Płyta systemowa nie może rozpocząć inicjalizacji lub jest w trybie zasilania S3. Wystąpił problem z zasilaniem; jedno z urządzeń może działać nieprawidłowo lub jest nieprawidłowo zainstalowane.

Komputery stacjonarne XPS

Powtarzający się kod dźwiękowy Opis błędu Zalecany następny krok
1 Możliwa awaria płyty głównej — błąd sumy kontrolnej pamięci ROM systemu BIOS UruchomProgram Dell Diagnostics
2 Nie wykryto pamięci RAM
Uwaga: jeśli zainstalowano lub wymieniono moduł pamięci, należy sprawdzić, czy nowy moduł jest poprawnie osadzony
Rozwiązywanie problemów z pamięcią
3 Możliwa awaria płyty głównej – błąd chipsetu UruchomProgram Dell Diagnostics
4 Błąd zapisu lub odczytu pamięci operacyjnej (RAM). Rozwiązywanie problemów z pamięcią
5 Awaria zasilania zegara czasu rzeczywistego (RTC) Spróbuj ponownie osadzićbaterię CMOSi uruchomićProgram Dell DiagnosticsJeśli to nie rozwiąże problemu,
6 Błąd zegara czasu rzeczywistego UruchomProgram Dell Diagnostics
7 Awaria karty graficznej lub układu graficznego. UruchomProgram Dell Diagnostics
8 Awaria procesora UruchomProgram Dell Diagnostics

Komputery stacjonarne Vostro

Kody dźwiękowe/diod LED.

Stan diody LED zasilania (miga na pomarańczowo) Kod dźwiękowy Opis Możliwe usterki Zalecane działanie
1 Suma kontrolna pamięci ROM systemu BIOS w toku lub jej błąd. Układ scalony systemu BIOS. Awaria płyty systemowej, obejmuje awarię systemu BIOS lub błąd pamięci ROM UruchomProgram Dell Diagnostics
2 Nie wykryto pamięci RAM. Nie wykryto pamięci. Rozwiązywanie problemów z pamięcią
3
 • Błąd zestawu układów scalonych (mikroukład mostka północnego i południowego, błąd DMA/IMR/układu zegarowego dla platformy Intel); Błąd zestawu układów scalonych
 • Błąd podczas testowania zegara.
 • Gate A20 failure (Błąd bramy A20)
 • Błąd głównego układu wejścia/wyjścia.
 • Błąd podczas testowania kontrolera klawiatury.
Awaria płyty systemowej
(Dioda LED zasilania miga na pomarańczowo)
UruchomProgram Dell Diagnostics
4 Błąd zapisu lub odczytu pamięci operacyjnej (RAM). Awaria pamięci. Rozwiązywanie problemów z pamięcią
5 Błąd zasilania zegara czasu rzeczywistego RTC Usterka baterii COMS Spróbuj ponownie osadzićbaterię CMOSi uruchomićProgram Dell DiagnosticsJeśli to nie rozwiąże problemu,
6 Błąd podczas testowania systemu BIOS wideo. Usterka karty graficznej UruchomProgram Dell Diagnostics
7 Usterka procesora CPU UruchomProgram Dell Diagnostics

Komputery stacjonarne OptiPlex

Diagnostyczne kody dźwiękowe
Kod Powód Sugerowane rozwiązanie
1-1-2 Uszkodzenie rejestru mikroprocesora skontaktuj się z pomocą techniczną.
1-1-3 NVRAM UruchomProgram Dell Diagnostics
1-1-4 Błąd sumy kontrolnej ROM BIOS UruchomProgram Dell Diagnostics
1-2-1 Programowalny licznik czasu UruchomProgram Dell Diagnostics
1-2-2 Błąd inicjalizacji DMA UruchomProgram Dell Diagnostics
1-2-3 Błąd odczytu/zapisu rejestru stron DMA UruchomProgram Dell Diagnostics
od 1-3-1 do 2-4-4 Nieprawidłowa identyfikacja lub nieprawidłowe wykorzystanie modułów DIMM Rozwiąż problemy z modułami i gniazdami pamięci.
3-1-1 Błąd w rejestrze podrzędnym DMA UruchomProgram Dell Diagnostics
3-1-2 Błąd w rejestrze nadrzędnym DMA UruchomProgram Dell Diagnostics
3-1-3 Błąd w rejestrze nadrzędnym masek przerwań skontaktuj się z pomocą techniczną.
3-1-4 Błąd w rejestrze podrzędnym masek przerwań skontaktuj się z pomocą techniczną.
3-2-2 Błąd ładowania wektora przerwań skontaktuj się z pomocą techniczną.
3-2-4 Błąd podczas testowania kontrolera klawiatury UruchomProgram Dell Diagnostics
3-3-1 Utrata zasilania NVRAM UruchomProgram Dell Diagnostics
3-3-2 Konfiguracja nieulotnej pamięci NVRAM UruchomProgram Dell Diagnostics
3-3-4 Błąd podczas testowania pamięci grafiki UruchomProgram Dell Diagnostics
3-4-1 Błąd inicjalizacji ekranu UruchomProgram Dell Diagnostics
3-4-2 Błąd odtwarzania ekranu UruchomProgram Dell Diagnostics
3-4-3 Błąd przeszukiwania pamięci ROM grafiki UruchomProgram Dell Diagnostics
4-2-1 Brak przerwania taktu zegara skontaktuj się z pomocą techniczną.
4-2-2 Shutdown failure (Błąd podczas wyłączania systemu) skontaktuj się z pomocą techniczną.
4-2-3 Gate A20 failure (Błąd bramy A20) skontaktuj się z pomocą techniczną.
4-2-4 Unexpected interrupt in protected mode (Nieoczekiwane przerwanie w trybie chronionym) skontaktuj się z pomocą techniczną.
4-3-1 Błąd pamięci powyżej adresu 0FFFFh UruchomProgram Dell Diagnostics
4-3-3 Uszkodzenie kości licznika 2 skontaktuj się z pomocą techniczną.
4-3-4 Time-of-day clock stopped (Zatrzymanie zegara) skontaktuj się z pomocą techniczną.
4-4-1 Błąd podczas testowania portu szeregowego lub równoległego UruchomProgram Dell Diagnostics
4-4-2 Błąd podczas dekompresji kodu do pamięci przesłanianej UruchomProgram Dell Diagnostics
4-4-3 Awaria koprocesora matematycznego UruchomProgram Dell Diagnostics
4-4-4 Błąd podczas testowania pamięci podręcznej UruchomProgram Dell Diagnostics
 
Uwaga: począwszy od generacji D4 modeli OptiPlex (np. 7010/9010/9010 AIO), kody dźwiękowe nie będą wykorzystywane, a zastąpi je pojedynczy wzór błędu pamięci. Obecnie tylko błędy niezwiązane z pamięcią wywołują kod dźwiękowy o wzorze 1-3-2 (1 sygnał, po nim 3 sygnały, a następnie 2 sygnały dźwiękowe). Ten kod dźwiękowy informuje, że w komputerze wystąpił problem z pamięcią. Nowe sygnały dźwiękowe są emitowane tylko w przypadku błędów pamięci. W niektórych przypadkach poprawienie osadzenia modułów pamięci może rozwiązać problemy sygnalizowane dźwiękiem.

Stacje robocze Precision

Kod dźwiękowy Opis Sugerowane rozwiązanie
1-1-2 Test rejestru procesora w toku skontaktuj się z pomocą techniczną.
1-1-3 Testowanie lub błąd odczytu/zapisu CMOS UruchomProgram Dell Diagnostics
1-1-4 Test sumy kontrolnej pamięci ROM systemu BIOS w toku lub błąd pamięci UruchomProgram Dell Diagnostics
1-2-1 Testowanie lub awaria zegara UruchomProgram Dell Diagnostics
1-2-2 Inicjalizacja w toku lub awaria DMA UruchomProgram Dell Diagnostics
1-2-3 Testowanie lub błąd odczytu/zapisu rejestru stron DMA UruchomProgram Dell Diagnostics
1-3-1 Weryfikacja lub błąd odświeżania pamięci RAM Rozwiąż problemy z pamięcią i gniazdami pamięci.
1-3-2 Testowanie lub awaria pierwszego układu 64K pamięci RAM Rozwiąż problemy z pamięcią i gniazdami pamięci.
1-3-3 Awaria pierwszego układu 64K pamięci RAM lub linii danych (wielobitowe) Rozwiąż problemy z pamięcią i gniazdami pamięci.
1-3-4 Błąd logiki parzystości/nieparzystości pierwszego układu 64K pamięci RAM Rozwiąż problemy z pamięcią i gniazdami pamięci.
1-4-1 Błąd linii adresowej pierwszego układu 64K pamięci RAM Rozwiąż problemy z pamięcią i gniazdami pamięci.
1-4-2 Testowanie lub błąd parzystości pierwszego układu 64K pamięci RAM Rozwiąż problemy z pamięcią i gniazdami pamięci.
1-4-3 Test bezawaryjnego zegara w toku Rozwiąż problemy z pamięcią i gniazdami pamięci.
1-4-4 Test portu NMI oprogramowania w toku Rozwiąż problemy z pamięcią i gniazdami pamięci.
2-1-1 Awaria pierwszego układu 64 K pamięci RAM lub linii danych – bit 0 Rozwiąż problemy z pamięcią i gniazdami pamięci.
2-1-2 Awaria pierwszego układu 64 K pamięci RAM lub linii danych – bit 1 Rozwiąż problemy z pamięcią i gniazdami pamięci.
2-1-3 Awaria pierwszego układu 64 K pamięci RAM lub linii danych – bit 2 Rozwiąż problemy z pamięcią i gniazdami pamięci.
2-1-4 Awaria pierwszego układu 64 K pamięci RAM lub linii danych – bit 3 Rozwiąż problemy z pamięcią i gniazdami pamięci.
2-2-1 Awaria pierwszego układu 64 K pamięci RAM lub linii danych – bit 4 Rozwiąż problemy z pamięcią i gniazdami pamięci.
2-2-2 Awaria pierwszego układu 64 K pamięci RAM lub linii danych – bit 5 Rozwiąż problemy z pamięcią i gniazdami pamięci.
2-2-3 Awaria pierwszego układu 64 K pamięci RAM lub linii danych – bit 6 Rozwiąż problemy z pamięcią i gniazdami pamięci.
2-2-4 Awaria pierwszego układu 64 K pamięci RAM lub linii danych – bit 7 Rozwiąż problemy z pamięcią i gniazdami pamięci.
2-3-1 Awaria pierwszego układu 64 K pamięci RAM lub linii danych – bit 8 Rozwiąż problemy z pamięcią i gniazdami pamięci.
2-3-2 Awaria pierwszego układu 64 K pamięci RAM lub linii danych – bit 9 Rozwiąż problemy z pamięcią i gniazdami pamięci.
2-3-3 Awaria pierwszego układu 64K pamięci RAM lub linii danych – bit A Rozwiąż problemy z pamięcią i gniazdami pamięci.
2-3-4 Awaria pierwszego układu 64K pamięci RAM lub linii danych – bit B Rozwiąż problemy z pamięcią i gniazdami pamięci.
2-4-1 Awaria pierwszego układu 64K pamięci RAM lub linii danych – bit C Rozwiąż problemy z pamięcią i gniazdami pamięci.
2-4-2 Awaria pierwszego układu 64K pamięci RAM lub linii danych – bit D Rozwiąż problemy z pamięcią i gniazdami pamięci.
2-4-3 Awaria pierwszego układu 64K pamięci RAM lub linii danych – bit E Rozwiąż problemy z pamięcią i gniazdami pamięci.
2-4-4 Awaria pierwszego układu 64K pamięci RAM lub linii danych – bit F Rozwiąż problemy z pamięcią i gniazdami pamięci.
3-1-1 Testowanie lub awaria rejestru podrzędnego DMA UruchomProgram Dell Diagnostics
3-1-2 Testowanie lub awaria rejestru nadrzędnego DMA UruchomProgram Dell Diagnostics
3-1-3 Testowanie lub awaria nadrzędnego IMR skontaktuj się z pomocą techniczną.
3-1-4 Testowanie lub awaria podrzędnego IMR skontaktuj się z pomocą techniczną.
3-2-2 Ładowanie wektora przerwań w toku skontaktuj się z pomocą techniczną.
3-2-4 Testowanie lub awaria kontrolera klawiatury UruchomProgram Dell Diagnostics
3-3-1 Awaria zasilania CMOS i test sumy kontrolnej w toku UruchomProgram Dell Diagnostics
3-3-2 Walidacja informacji konfiguracji CMOS w toku UruchomProgram Dell Diagnostics
3-3-3 Nie znaleziono RTC/kontrolera klawiatury UruchomProgram Dell Diagnostics
3-3-4 Test pamięci ekranu w toku lub jej awaria UruchomProgram Dell Diagnostics
3-4-1 Testowanie lub błąd inicjalizacji ekranu UruchomProgram Dell Diagnostics
3-4-2 Testowanie lub błąd odtwarzania ekranu UruchomProgram Dell Diagnostics
3-4-3 Wyszukiwanie pamięci ROM karty wideo w toku UruchomProgram Dell Diagnostics
4-2-1 Testowanie lub błąd przerwań zegara skontaktuj się z pomocą techniczną.
4-2-2 Testowanie lub błąd zamykania systemu operacyjnego skontaktuj się z pomocą techniczną.
4-2-3 Gate A20 failure (Błąd bramy A20) skontaktuj się z pomocą techniczną.
4-2-4 Nieoczekiwane przerwanie w trybie chronionym skontaktuj się z pomocą techniczną.
4-3-1 Testowanie pamięci RAM lub błąd powyżej adresu 0FFFFh UruchomProgram Dell Diagnostics
4-3-2 Brak pamięci w banku 0 UruchomProgram Dell Diagnostics
4-3-3 Testowanie lub błąd kanału 2 czasomierza interwału skontaktuj się z pomocą techniczną.
4-3-4 Testowanie lub awaria zegara czasu rzeczywistego skontaktuj się z pomocą techniczną.
4-4-1 Błąd układu Super I/O UruchomProgram Dell Diagnostics
4-4-4 Błąd podczas testowania pamięci podręcznej UruchomProgram Dell Diagnostics
 
Uwaga: w najnowszych modelach kody dźwiękowe nie są wykorzystywane, a zastąpił je pojedynczy wzór błędu pamięci. Obecnie tylko błędy niezwiązane z pamięcią wywołują kod dźwiękowy o wzorze 1-3-2 (1 sygnał, po nim 3 sygnały, a następnie 2 sygnały dźwiękowe). Ten kod dźwiękowy informuje, że w komputerze wystąpił problem z pamięcią. Nowe sygnały dźwiękowe są emitowane tylko w przypadku błędów pamięci. W niektórych przypadkach poprawienie osadzenia modułów pamięci może rozwiązać problemy sygnalizowane dźwiękiem.


Powrót do góry


 

Przewodniki po diagnostycznych kontrolkach LED

 

 

Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z pomocą techniczną.

 

  Skontaktuj się z nami  


Powrót do góry


Article ID: SLN293445

Last Date Modified: 21.09.2019 04:09


Related Articles

Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Comments cannot contain these special characters: <>()\
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you for your feedback.