Resetowanie lub ponowne instalowanie systemu Windows 10 na komputerze firmy Dell

Resetowanie lub ponowne instalowanie systemu Windows 10 na komputerze firmy Dell


Spis treści:

 1. Tworzenie kopii zapasowej plików przy użyciu narzędzia Historia plików
 2. Przywracanie systemu w systemie Windows 10
 3. Odświeżanie systemu Windows 10 bez utraty danych
 4. Resetowanie systemu Windows 10 przy użyciu przycisku resetowania
 5. Ponowne instalowaniu systemu Windows 10 na obrazie stanu fabrycznego firmy Dell przy użyciu środowiska odzyskiwania systemu Windows (WinRE)
 6. Ponowne instalowaniu systemu Windows 10 na obrazie stanu fabrycznego firmy Dell przy użyciu nośnika odzyskiwania
 7. Instalowanie lub aktualizowanie sterowników systemu Windows 10 dla komputera firmy Dell
 8. Dodatkowe informacje i przydatne łącza

Niniejszy artykuł obejmuje kilka różnych typów przywracania, resetowania i ponownej instalacji systemu Windows 10. Zapoznaj się z poniższą tabelą i wybierz scenariusz, który najbardziej przypomina Twój własny:

Problem Patrz sekcja
Urządzenie nie działa prawidłowo, ponieważ coś zostało ostatnio zainstalowane Przywracanie systemu w systemie Windows 10
Urządzenie nie działa dobrze i nie masz pewności, jak jest tego przyczyna Odświeżanie systemu Windows 10 bez utraty danych
Chcesz zresetować urządzenie z powrotem do czystej wersji systemu Microsoft Windows i system Windows uruchamia się normalnie Resetowanie systemu Windows 10 przy użyciu przycisku resetowania
Chcesz przywrócić urządzenie z powrotem do stanu, w jakim Dell wysłał je do Ciebie, i system Windows uruchamia się normalnie Ponowne instalowaniu systemu Windows 10 na obrazie stanu fabrycznego firmy Dell przy użyciu środowiska odzyskiwania systemu Windows (WinRE)
Chcesz przywrócić urządzenie z powrotem do stanu, w jakim Dell wysłał je do Ciebie, ale system Windows się nie uruchamia Ponowne instalowaniu systemu Windows 10 na obrazie stanu fabrycznego firmy Dell przy użyciu nośnika odzyskiwania

Tworzenie kopii zapasowej plików przy użyciu narzędzia Historia plików

Przed podjęciem próby odświeżenia lub zresetowania systemu operacyjnego do postaci fabrycznej zdecydowanie zaleca się utworzenie kopii zapasowej plików przy użyciu narzędzia Historia plików.

Więcej informacji na temat narzędzia Historia plików można znaleźć na stronie Wykonywanie kopii zapasowej plików firmy Microsoft.


 

Przywracanie systemu w systemie Windows 10

Film — Przywracanie systemu w systemie Windows 10

Aby przeprowadzić przywracanie systemu, wykonaj poniższe czynności:

 1. Kliknij przycisk Start Ikona menu Start systemu Windows 10, a następnie wpisz polecenie Panel sterowania.
   
 2. Wyszukaj w Panelu sterowania pozycję Przywracanie.
   
 3. Wybierz kolejno pozycje Przywracanie > Otwórz przywracanie systemu > Dalej.
   
 4. Wybierz punkt przywracania związany z problematyczną aplikacją, sterownikiem lub aktualizacją, a następnie kliknij kolejno przyciski Dalej > Zakończ.
   
W przypadku wyświetlenia błędu podczas używania funkcji Przywracanie systemu zapoznaj się z artykułem „Wystąpił błąd narzędzia Przywracanie systemu podczas przywracania katalogu z punktu przywracania”.

Odświeżanie systemu Windows 10 bez utraty danych

System Windows 10 umożliwia zresetowanie wszystkich plików systemowych bez szkody dla danych osobistych. Odświeżenie powoduje wykonanie następujących czynności:

 • Ponowne zainstalowanie systemu Windows 10 i zachowanie plików osobistych.
 • Usunięcie zainstalowanych aplikacji i sterowników.
 • Usunięcie zmian dokonanych w ustawieniach.
 • Usunięcie wszystkich aplikacji zainstalowanych przez producenta komputera. (Jeśli komputer został dostarczony z systemem Windows 10, aplikacje od producenta komputera zostaną ponownie zainstalowane).

Aby rozpocząć odświeżanie plików systemowych, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Start Ikona menu Start systemu Windows 10, a następnie wpisz „reset”.
   
 2. Wybierz pozycję Resetowanie ustawień do stanu początkowego (ustawienie systemowe).
   
 3. W sekcji Resetowanie ustawień do stanu początkowego wybierz pozycję Rozpocznij.
   
 4. Wybierz opcję Zachowaj moje pliki.
   
 5. Zanotuj wszystkie aplikacje lub sterowniki, które będzie trzeba ponownie zainstalować po zakończeniu odświeżania.
   
 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces odświeżania. Proces może potrwać pewien czas, po czym komputer uruchomi się ponownie.

 

Przywracanie komputera firmy Dell przy użyciu przycisku resetowania systemu Windows

Film — resetowanie hasła w systemie Windows 10

Aby przywrócić czystą wersję systemu Windows 10 na komputerze i usunąć wszystkie pliki, wykonaj następujące czynności:

Nie jest to przywracanie systemu operacyjnego do postaci fabrycznej przy użyciu obrazu firmy Dell. Ten proces zainstaluje ponownie na komputerze system operacyjny Windows 10, usunie wszystkie pliki osobiste, usunie zainstalowane aplikacje i sterowniki, usunie wszystkie zmiany dokonane w ustawieniach oraz usunie wszystkie aplikacje zainstalowane przez firmę Dell. Przed rozpoczęciem tego zadania należy utworzyć kopię zapasową plików.

Niektóre tablety firmy Dell mogą być skonfigurowane w sposób powodujący dodanie instalowanego fabrycznie oprogramowania firmy Dell podczas tego procesu.

 1. Kliknij przycisk Start Ikona menu Start systemu Windows 10, a następnie wpisz „reset”.
   
 2. Wybierz pozycję Resetowanie ustawień do stanu początkowego (ustawienie systemowe).
   
 3. W sekcji Resetowanie ustawień do stanu początkowego wybierz pozycję Rozpocznij.
   
 4. Wybierz opcję Usuń wszystko.
   
 5. Jeśli komputer pozostanie Twoją własnością, wybierz opcję Usuń tylko moje pliki. W przypadku utylizacji komputera wybierz opcję Usuń pliki i wyczyść dysk.
   
 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces resetowania. Proces może potrwać pewien czas, po czym komputer uruchomi się ponownie.

 

Ponowne instalowaniu systemu Windows 10 na obrazie stanu fabrycznego firmy Dell przy użyciu środowiska odzyskiwania systemu Windows (WinRE)

Aby przywrócić komputer firmy Dell do postaci fabrycznej, łącznie z aplikacjami instalowanymi fabrycznie przez firmę Dell, wykonaj następujące czynności:
 

Ten krok ma zastosowanie w przypadku urządzeń wyposażonych w mniej niż 2 GB pamięci i/lub mniej niż 32 GB pamięci masowej.
 
Ten proces formatuje dysk twardy i usuwa wszystkie dane. Przed rozpoczęciem tego zadania należy utworzyć kopię zapasową plików.
 1. Kliknij przycisk Start Ikona menu Start systemu Windows 10, a następnie wpisz „reset”.
   
 2. Wybierz pozycję Resetowanie ustawień do stanu początkowego (ustawienie systemowe).
   
 3. W sekcji Uruchamianie zaawansowane wybierz polecenie Uruchom ponownie.
   
 4. Na ekranie Wybierz opcję wybierz pozycję Rozwiąż problemy.
   
 5. Wybierz opcję Dell Factory Image Restore (Przywracanie ustawień fabrycznych przy użyciu obrazu firmy Dell).
   
 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces resetowania. Proces może potrwać pewien czas, po czym komputer uruchomi się ponownie.

Spoza systemu Windows

Po trzeciej próbie uruchomienia komputer automatycznie uruchomi się w środowisku odzyskiwania systemu Windows (WinRE). Wykonaj poniższe czynności, aby przywrócić system operacyjny.

 1. Na ekranie Wybierz opcję wybierz pozycję Rozwiąż problemy.

 2. Na ekranie Rozwiąż problemy wybierz pozycję Przywracanie obrazu fabrycznego.

 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces resetowania. Proces może potrwać pewien czas, po czym komputer uruchomi się ponownie.

 

Ponowne instalowaniu systemu Windows 10 na obrazie stanu fabrycznego firmy Dell przy użyciu nośnika odzyskiwania

Korzystanie z programu Dell OS Recovery Tool - (2:35) tylko w języku angielskim

Film — Jak zainstalować system Windows 10 (przy użyciu klucza USB)

Klienci, którzy zaktualizowali system operacyjny swoich urządzeń z systemu Windows 7 lub Windows 8.1 do systemu Windows 10, będą musieli ponownie zainstalować system operacyjny dostarczany wraz z komputerem, a następnie ponownie zaktualizować go do wersji Windows 10.
Jeśli potrzebujesz nośników do naprawy lub przywrócenia systemu operacyjnego do oryginalnego stanu fabrycznego, odwiedź stronę Kopia zapasowa na nośnikach, aby uzyskać informacje na temat tworzenia dysków przywracania na komputerze Dell lub pobierania obrazu przez Internet.
Ten krok ma zastosowanie w przypadku urządzeń wyposażonych w mniej niż 2 GB pamięci i/lub mniej niż 32 GB pamięci masowej.
 
Ten proces formatuje dysk twardy i usuwa wszystkie dane. Przed rozpoczęciem tego zadania należy utworzyć kopię zapasową plików.
 1. Włóż nośnik odzyskiwania do portu USB lub dysku DVD w zależności od formatu nośnika.
   
 2. Wyłącz komputer.
   
 3. Włącz komputer i po ukazaniu się ekranu z logo Dell naciśnij kilkakrotnie klawisz F12 aż do wyświetlenia napisu Preparing one time boot menu (Przygotowywanie menu rozruchu jednorazowego) w prawym górnym rogu ekranu.
   
 4. W menu rozruchu wybierz w sekcji UEFI BOOT urządzenie zgodne z typem nośnika (USB lub DVD).
   
 5. Wybierz język klawiatury.
   
 6. Na ekranie Wybierz opcję wybierz pozycję Rozwiąż problemy.
   
 7. Wybierz opcję Przywróć z dysku.
   
 8. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces resetowania. Proces może potrwać pewien czas, po czym komputer uruchomi się ponownie.

Instalowanie lub aktualizowanie sterowników systemu Windows 10 dla komputera firmy Dell

Firma Dell aktualizuje sterowniki, aplikacje oraz oprogramowanie sprzętowe, aby spełniały one wymagania najnowszych programów i urządzeń. Więcej informacji na temat instalowania i aktualizowania sterowników we właściwej kolejności znajduje się na stronie Sterowniki i pliki do pobrania — często zadawane pytania.


Dodatkowe informacje i przydatne łącza

Poniżej znajdują się pewne dodatkowe łącza, które mogą być przydatne dla klientów chcących ponownie zainstalować system operacyjny:


Article ID: SLN297920

Last Date Modified: 04.10.2019 13:47


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Comments cannot contain these special characters: <>()\
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you for your feedback.