Tworzenie nośnika odzyskiwania systemu Windows 10 dla komputera firmy Dell

Tworzenie nośnika odzyskiwania systemu Windows 10 dla komputera firmy DellW niniejszym artykule można znaleźć informacje dotyczące tworzenia nośnika lub dysku odzyskiwania dla obrazu stanu fabrycznego firmy Dell.


Spis treści:

 1. Czego potrzebujesz
 2. Tworzenie nośnika odzyskiwania dla komputera firmy Dell
 3. Użycie nośnika odzyskiwania do przywrócenia ustawień fabrycznych komputera firmy Dell

1. Czego potrzebujesz

Aby utworzyć nośnik odzyskiwania, potrzebne są:

 • Komputer firmy Dell
 • Pusty dysk Flash USB o pojemności 16 GB, sformatowany przy użyciu systemu plików NTFS

 

2. Tworzenie nośnika odzyskiwania dla komputera firmy Dell

Aby utworzyć nośnik odzyskiwania, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Start Przycisk Start, a następnie wpisz „utwórz dysk odzyskiwania”.
   
 2. Wybierz pozycję Utwórz dysk odzyskiwania.
   
 3. Po wyświetleniu monitu „Kontrola dostępu użytkownika” wybierz opcję Tak, aby otworzyć kreator dysku odzyskiwania, a następnie kliknij przycisk Dalej, pamiętając o zaznaczeniu pola wyboru Utwórz kopię zapasową plików systemowych na dysku odzyskiwania.
   
 4. Podłącz dysk flash USB sformatowany przy użyciu systemu plików NTFS do dostępnego portu USB, upewnij się, że wybrano prawidłowy dysk, a następnie kliknij przycisk Dalej.
   
  Ten proces spowoduje usunięcie wszystkich danych z klucza USB.

 5. Po zakończeniu kopiowania plików na dysk kliknij przycisk Zakończ.
   
 6. Odłącz dysk i umieść go w bezpiecznym miejscu.

3. Użycie nośnika odzyskiwania do przywrócenia ustawień fabrycznych komputera firmy Dell

Aby użyć nośnika odzyskiwania do zresetowania komputera Dell do stanu fabrycznego, zapoznaj się z artykułem
„Resetowanie lub ponowne instalowanie systemu Windows 10 na komputerze firmy Dell”.

Powrót do góry


Article ID: SLN297924

Last Date Modified: 14.10.2019 04:52


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Comments cannot contain these special characters: <>()\
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you for your feedback.