Nie można uruchomić systemu Windows 10

Nie można uruchomić systemu Windows 10W artykule opisano ogólne metody rozwiązywania problemów w sytuacji, gdy mimo prawidłowego włączenia zasilania komputera i przejścia przez ekran Dell BIOS nie następuje uruchomienie systemu Microsoft Windows 10. Niektóre objawy wskazujące na brak możliwości uruchomienia komputera:

 • Komputer włącza się, wyświetla film i przechodzi do ekranu Dell (ekran pojawia się i znika), lecz system Windows nie uruchamia się
 • Klawisz Caps Lock jest podświetlony przy przełączaniu
 • Lampka aktywności dysku twardego może migać, świecić światłem ciągłym lub nie świecić się
 • Na ekranie może pojawić się komunikat o błędzie
 • Żadne kody diagnostyczne nie są wyświetlane, a przycisk zasilania świeci się w normalnym kolorze roboczym
 • System operacyjny nie wydaje dźwięków

 


Spis treści:

 1. Sprawdzenie, czy następuje zakończenie wstępnej fazy włączania zasilania (POST)
 2. Odłączanie wszystkich urządzeń zewnętrznych i przeprowadzenie resetu sprzętowego
 3. Uruchamianie diagnostyki komputera
 4. Sprawdzenie występowania komunikatów o błędach
 5. Resetowanie ustawień BIOS do wartości domyślnych
 6. Rozwiązywanie problemów w trybie awaryjnym
 7. Rozwiązywanie problemów z wirusami i złośliwym oprogramowaniem
 8. Resetowanie systemu operacyjnego Windows 10
 9. Przywracanie fabrycznych ustawień systemu operacyjnego

 

Ten artykuł dotyczy systemu Microsoft Windows 10.
Kliknij poniżej, aby zmienić system operacyjny.


Przewodnik wideo: Mój komputer nie uruchamia się do systemu Windows 10Powrót do góry

Sprawdzenie, czy następuje zakończenie wstępnej fazy włączania zasilania (POST)

W wielu przypadkach komputer nie podejmuje próby przekazania sterowania systemowi operacyjnemu. Po włączeniu zasilania komputera na ekranie widoczne jest logo Dell z paskiem postępu na dole. Całkowite wypełnienie się i zniknięcie paska oznacza pomyślne zakończenie fazy POST.

 

Kliknij tutaj, jeśli nie dochodzi do zakończenia fazy POST

 

Jeśli dysk twardy nie został rozpoznany, kliknij tutaj

Powrót do góry


Odłączanie wszystkich urządzeń zewnętrznych i przeprowadzenie resetu sprzętowego

Normalna procedura uruchamiania systemu Windows może być zakłócana przez jedno z zainstalowanych urządzeń. Spróbuj odłączyć wszystkie urządzenia od komputera, w tym m.in.:

 • Drukarki
 • Skanery
 • Czytniki kart pamięci
 • Podstawki niewielkich urządzeń multimedialnych (iPod, PDA, odtwarzacz MP3 itp.)
 • Cyfrowe aparaty fotograficzne i rejestratory wideo
 • Urządzenia pamięci masowej USB
 • Płyty CD i DVD (wyjmij je z napędów optycznych)

Jedyne urządzenia, które powinny pozostać podłączone do komputera, to monitor, mysz i klawiatura (jeśli jest to komputer stacjonarny).

Kiedy to zostanie wykonane, odłącz komputer od gniazdka elektrycznego, wyciągnij z notebooka akumulator (jeśli dotyczy) i przytrzymaj przycisk zasilania przez około 15 sekund. Następnie ponownie podłącz komputer do zasilania i spróbuj uruchomić go ponownie.


Powrót do góry

Uruchamianie diagnostyki komputera

W celu przeprowadzenia diagnostyki na komputerze firmy Dell zapoznaj się z artykułem Rozwiązywanie problemów sprzętowych za pomocą wbudowanego narzędzia diagnostycznego online (ePSA lub PSA Error Codes).
 

Uwaga: w przypadku notebooków Dell Latitude można spróbować przywrócić działanie komputera przy użyciu metody wymuszonej diagnostyki ePSA. Więcej informacji można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy Dell pod tytułem Jak przywrócić działanie po niepowodzeniu testu POST lub rozruchu przy użyciu metody wymuszonej diagnostyki ePSA.

Powrót do góry

Sprawdzenie występowania komunikatów o błędach

Spróbuj znaleźć rozwiązanie w Internecie.
Kliknij preferowaną wyszukiwarkę poniżej, a następnie opisz swój problem, dołączając konkretne komunikaty o błędach.

Wyszukiwarka Dell   Wyszukiwarka Microsoft   Wyszukiwarka Google   Wyszukiwarka Bing   Łącze zewnętrzne

W przypadku występowania błędu niebieskiego ekranu w komputerze należy przeczytać artykuł System Windows 10 zawiesza się i wyświetla niebieski ekran, gdzie opisano najczęstsze błędy powodujące wyświetlenie niebieskiego ekranu i podano sposoby ich usunięcia.

W przypadku występowania błędu czarnego ekranu w komputerze, po wyświetleniu którego system Windows nie uruchamia się, należy szukać pomocy w artykule bazy wiedzy firmy Microsoft Rozwiązywanie błędu czarnego ekranu lub błędu pustego ekranu.


Powrót do góry

Resetowanie ustawień BIOS do wartości domyślnych

Jeśli w ustawieniach komputera wybrano opcję uruchamiania w pierwszej kolejności z innego urządzenia, może to powodować problemy z uruchomieniem na komputerze systemu Windows. Aby przywrócić domyślne ustawienia fabryczne systemu BIOS komputera, wykonaj następujące czynności:

 1. Uruchom ponownie komputer
 2. Gdy podczas ponownego uruchamiania zostanie wyświetlone logo Dell, naciskaj wielokrotnie klawisz F2, aż w prawym górnym rogu ekranu ukaże się napis Entering Setup (Otwieranie konfiguracji).
 3. W zależności od wersji systemu BIOS do załadowania ustawień domyślnych może być potrzebne naciśnięcie klawisza, którego nazwa jest umieszczona u dołu ekranu.
 4. Aby wyjść z systemu BIOS, naciśnij klawisz ESC. Pamiętaj, aby wcześniej zapisać zmiany, wybierając polecenie Save and Exit (Zapisz i zakończ).
  Uwaga: w przypadku tabletów z systemem Windows należy wykonać poniższe czynności.
  1. Gdy tablet jest całkowicie wyłączony, naciśnij przycisk zasilania, a następnie natychmiast naciśnij przycisk zmniejszania głośności i przytrzymaj go do wyświetlenia strony konfiguracji systemu (BIOS) (jeśli tablet uruchomi system Windows, spróbuj ponownie).
  2. Dotknij lub kliknij przycisk Load Defaults (Załaduj ustawienia domyślne).
  3. Dotknij lub kliknij opcję OK.
  4. Dotknij lub kliknij przycisk Exit (Zakończ), jeśli tablet nie zostanie automatycznie uruchomiony ponownie.
 
Uwaga: Jeżeli przywrócenie ustawień fabrycznych systemu BIOS nie rozwiązuje problemu, można spróbować aktualizacji systemu BIOS do najnowszej wersji, aby rozwiązać problemy związane z systemem BIOS komputera lub tabletu. Więcej informacji na temat aktualizacji systemu BIOS lub procedury pobierania można znaleźć w artykule bazy wiedzy Dell „Czym jest BIOS oraz jak pobrać i zainstalować jego najnowszą wersję?”.
 
Uwaga: Może dojść do uszkodzenia systemu BIOS, jeżeli jego aktualizacja lub pobieranie zostanie przerwane lub nie zakończy się powodzeniem.
Uszkodzony system BIOS jest jedną z możliwych przyczyn błędów testu POST, a czasem też braku możliwości wczytania systemu operacyjnego.
Jeżeli komputer lub tablet firmy Dell obsługuje przywracanie systemu BIOS, możesz przywrócić uszkodzony BIOS za pomocą metody przywracania odpowiedniej dla Twojego komputera lub tabletu firmy Dell. Więcej informacji można znaleźć w artykule bazy wiedzy Dell Opcje przywracania systemu BIOS na komputerze lub tablecie firmy Dell.

Powrót do góry

Rozwiązywanie problemów w trybie awaryjnym

Oprogramowanie może być przyczyną tego, że system nie ładuje się poprawnie. Aby uzyskać więcej informacji na temat uruchamiania komputera w trybie awaryjnym i procedury rozwiązywania problemów z wykorzystaniem „czystego” rozruchu, należy skorzystać z następujących łączy:

Rozwiązywanie problemów związanych z „czystym” rozruchem

„Czysty” rozruch jest wykonywany w celu uruchomienia systemu Windows przy użyciu minimalnej liczby sterowników i automatycznie uruchamianych programów. Pozwala to uniknąć konfliktów oprogramowania występujących podczas instalacji programu lub aktualizacji albo w trakcie uruchamiania programu w systemie Windows 10. Możesz również rozwiązać problem lub określić, który konflikt powoduje problem, poprzez przeprowadzenie „czystego” rozruchu.

Powrót do góry

Rozwiązywanie problemów z wirusami i złośliwym oprogramowaniem

Nieprawidłowe działanie komputera może być wynikiem działania wirusa lub innego rodzaju złośliwego oprogramowania. Firma Dell zaleca zabezpieczenie komputera przed atakami poprzez dbanie o aktualność oprogramowania antywirusowego.
Zapoznaj się z naszym przewodnikiem usuwania wirusów i programów szpiegujących

Powrót do góry


Resetowanie systemu operacyjnego Windows 10

Jeśli pliki systemowe uległy uszkodzeniu, zresetowanie systemu Windows 10 spowoduje ponowne zainstalowanie tych plików bez szkody dla danych. Po trzeciej nieudanej próbie uruchomienia system Windows 10 automatycznie uruchomi się w środowisku odzyskiwania systemu Windows (WinRE). Wykonaj poniższe instrukcje, aby zresetować system Windows 10:
 1. Na ekranie Wybierz opcję wybierz pozycję Rozwiąż problemy.
 2. Na ekranie Rozwiąż problemy wybierz pozycję Resetowanie ustawień do stanu początkowego.
 3. Na ekranie Resetowanie ustawień do stanu początkowego wybierz opcję Zachowaj moje pliki.
 4. Wybierz swoje konto użytkownika i po wyświetleniu monitu wprowadź hasło.
 5. Wybierz opcję Resetuj.
 6. System Windows wykona proces resetowania.
Powrót do góry

Przywracanie fabrycznych ustawień systemu operacyjnego

Jeśli powyższa procedura rozwiązywania problemów nie pozwoliła usunąć problemu, może być konieczne przywrócenie fabrycznych ustawień komputera. Aby przywrócić system operacyjny i oprogramowanie do pierwotnego stanu fabrycznego, skorzystaj z artykułu Bazy wiedzy firmy Dell „Resetowanie lub ponowne instalowanie systemu Windows 10 na komputerze firmy Dell”.

Powrót do góry


Skontaktuj się z namiArticle ID: SLN297926

Last Date Modified: 15.09.2019 00:27


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Comments cannot contain these special characters: <>()\
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you for your feedback.