Przewodnik po stacji dokującej Dell WiGiga Wireless Dock (Dell WLD15)

Przewodnik po stacji dokującej Dell WiGiga Wireless Dock (Dell WLD15)


 

Uwaga: Aby uzyskać szczegółowe opisy poszczególnych lokalizacji, należy przejść do podręczników systemu na stronie www.Dell.com/support

Poniższy artykuł zawiera wizualne wskazówki do urządzenia Latitude (Dell WLD15) WiGig Wireless Dock.


Spis treści:

 1. Widok z przodu
 2. Widok z tyłu
 3. Widok z lewej strony
 4. Widok z prawej strony
 5. Widok z góry
 6. Widok z dołu
 7. Dane techniczne dokowania
 8. Dokowanie do urządzenia przenośnego

 

Widok z przodu

 

Widok z przodu

(Rysunek 1 widok z przodu)

 

1 Złącze zestawu słuchawkowego 1 USB 3,0 złącze PowerShare
III USB złącze 3,0 4 Lampka zasilania


Powrót do początku


 

Widok z tyłu

 

Widok z tyłu

(Ilustracja. 2 widok z tyłu)

 

1 VGA złącze 1 Złącze HDMI
III Mini DisplayPort złącze 4 USB 2,0 złącze x2
5 USB złącze 3,0 5,6 Złącze wejściowe zasilania prądem stałym
7 Wyjście głośnika 8 Złącze LAN Ethernet (RJ-45)


Powrót do początku


 

Widok z lewej strony

 

Widok z lewej strony

(Ilustracja. 3 widok z lewej strony)

 


Powrót do początku


 

Widok z prawej strony

 

Widok z prawej strony

(Ilustracja. 4 -widok z prawej strony)

 

1 Przycisk resetowania 1 Gniazdo blokady Kensington


Powrót do początku


 

Widok z góry

 

Widok z góry

(Rysunek 5 widok z góry)

 

1 Kojarzenie/łączenie/rozłączanie/przycisk uśpienia/wybudzenia    


Powrót do początku


 

Widok z dołu

 

Widok z dołu

(Ilustracja : widok 6 z dołu)

 

1 PPID i nazwa urządzenia sieci bezprzewodowej    


Powrót do początku


 

Dane techniczne dokowania

 

Zawartość pudełka

(Zawartość pudełka7 )

 

Energetyczn
Zasilacz prądu zmiennego 65
Napięcie wejściowe PRĄD ZMIENNY 100-240 V
Napięcie wyjściowe 19,5 V
Prąd wyjściowy 3,34 A


Powrót do początku


 

Dokowanie do urządzenia przenośnego

 

Podłączanie urządzenia przenośnego do stacji dokującej
UwagaDell: WiGiga stacja dokująca sieci bezprzewodowej (Dell WLD15) jest zgodna z tymi systemami: Latitude E7250/7250, E7450, E5250/5250, E5450/5450, E5550/5550 i Latitude 13 2 w 1 (7350), jeśli są wyposażone w adapter Intel 17265 802.11 AD WLAN.
 1. Uruchom program Intel Wireless Dock Manager.

Intel Wireless Dock Manager

(Ilustracja. 8.1 , Intel Wireless Dock Manager)

 1. Naciśnij przycisk, aby włączyć WiGig.

Enable WiGig (Włącz obsługę)

(Ilustracja. 8.2 Enable WiGig)

 1. Stuknij lub kliknij ikonę na pasku zadań, aby połączyć się z urządzeniem dokującym.

Ikona na pasku zadań dokowanie urządzeń bezprzewodowych

(Ikona na pasku zadań Dock sieci bezprzewodowej8.3 )

 1. Z listy wybierz stację dokującą, z którą chcesz nawiązać połączenie.

Wybierz urządzenie dokujące

(Ilustracja. 8.4 wybierz urządzenie dokujące)

 1. Naciśnij przycisk połączenia na stacji dokującej urządzeń bezprzewodowych, aby potwierdzić parowanie.

Potwierdź stację dokującą

(Rysunek 8.5 Potwierdzanie stacji dokującej)

 1. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia możesz włączyć lub wyłączyć opcję automatycznego łączenia się z tą stacją dokującą za pomocą suwaka.

Enable automatycznie Connect to Dock

(Rysunek. 8.6 Enable automatycznie podłączaj do stacji dokującej)

Wyłączenie automatycznego łączenia z Dockem

(Rysunek. 8,7 Disable automatycznie Nawiąż połączenie z Dock)

 1. Jeśli stuknijesz lub klikniesz kartę Zarządzanie Dockiem, możesz skonfigurować aplikację Intel Wireless Dock Manager. Możliwe są trzy typy konfiguracji, z których można wybrać najbardziej odpowiednie kolory:

  1. Indywidualne – umożliwia automatyczne nawiązywanie połączeń. Po początkowym sparowaniu każde kolejne połączenie użyje zapisanego profilu.

  2. Shared- wymagane jest ręczne wybranie docelowej stacji dokującej z listy skanów w celu nawiązania połączenia.

  3. Publiczna — zawsze wymaga kojarzenia WPS.

Uwaga: użytkownik może ustawić hasło chroniące Ustawienia dokowania, jednak w przypadku zapomnienia hasła użytkownik musi wykonać operację przywracania domyślnych ustawień fabrycznych.


Powrót do początku


Article ID: SLN298953

Last Date Modified: 21.10.2019 15:47


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Comments cannot contain these special characters: <>()\
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you for your feedback.