Tworzenie nośnika instalacyjnego dla systemu Windows 8.1 i 10 za pomocą narzędzia Media Creation Tool

Tworzenie nośnika instalacyjnego dla systemu Windows 8.1 i 10 za pomocą narzędzia Media Creation ToolTen artykuł przedstawia, jak utworzyć nośnik instalacyjny systemu Windows 8.1 i 10 za pomocą narzędzia Media Creation Tool.


Spis treści

 1. Przed rozpoczęciem
 2. Tworzenie nośnika instalacyjnego systemu Windows 8.1
 3. Tworzenie nośnika instalacyjnego systemu Windows 10

1. Przed rozpoczęciem

Możesz pobrać narzędzie Media Creation Tool bezpośrednio od firmy Microsoft (poniżej znajdziesz odpowiednie linki do poszczególnych wersji). To narzędzie będzie działać w systemie Windows 7, 8, 8.1 i 10.  Nie jest konieczne wprowadzanie klucza produktu systemu Windows podczas tworzenia nośnika instalacyjnego lub pliku ISO.

Czego może być potrzebne przed rozpoczęciem:

 • Komputer ze stabilnym połączeniem z Internetem. Pobrany plik ma około 4 GB, a czas pobierania zależy od szybkości połączenia i innych czynników.
 • Pusty napęd flash USB o pojemności co najmniej 4 GB. Firma Microsoft zaleca użycie pustego dysku, ponieważ wszystkie dane zostaną usunięte.
-LUB-
 • Czysta płyta DVD i nagrywarka DVD. Wymaga to nagrywarki DVD w systemie używanym do tworzenia nośnika oraz odtwarzacza DVD w systemie, na którym będzie przeprowadzana instalacja.

Powrót do góry


2. Tworzenie nośnika instalacyjnego systemu Windows 8.1

Wykonując te czynności, utworzysz napęd flash USB do instalacji systemu Windows 8.1. Wykonaj następujące czynności:

 1. Pobierz narzędzie do tworzenia nośników na system Windows 8.1 Łącze zewnętrznebezpośrednio od firmy Microsoft.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pobrany plik mediacreationtool.exe i wybierz polecenie „Uruchom jako administrator

 3. Wybierz język, edycję i architekturę dla nośnika, który chcesz utworzyć:

Ekran wyboru ustawień narzędzia do tworzenia nośnika instalacyjnego systemu Windows
Rysunek 1: Ekran wyboru ustawień narzędzia do tworzenia nośnika instalacyjnego systemu Windows

 1. W następnym oknie wybierz rodzaj nośnika instalacyjnego:

Narzędzie do tworzenia nośnika instalacyjnego systemu Windows — ekran ścieżki zapisu
Rysunek 2: Narzędzie do tworzenia nośnika instalacyjnego systemu Windows — ekran ścieżki zapisu

 1. Wybierz napęd flash USB, którego chcesz użyć jako nośnika instalacyjnego. Potwierdź wyświetlony komunikat.

Narzędzie do tworzenia nośnika instalacyjnego systemu Windows — ostrzeżenie o formatowaniu nośnika USB
Rysunek 3: Narzędzie do tworzenia nośnika instalacyjnego systemu Windows — ostrzeżenie o formatowaniu nośnika USB

 1. W następnym kroku rozpoczyna się pobieranie pliku instalacyjnego i zostanie utworzony napęd flash USB:

Narzędzie do tworzenia nośnika instalacyjnego systemu Windows — ekran pobierania USB
Rysunek 4: Narzędzie do tworzenia nośnika instalacyjnego systemu Windows — ekran pobierania USB

Możesz przeprowadzić czystą instalację systemu Windows 8.1 za pomocą utworzonego napędu flash USB. Szczegółowe instrukcje dotyczące czystej instalacji systemu Windows 8.1 można znaleźć w tym artykule.

Powrót do góry


3. Tworzenie nośnika instalacyjnego systemu Windows 10

Jeśli chcesz zainstalować system Windows 10, możesz skorzystać z narzędzia do tworzenia nośników w systemie Windows 10, aby utworzyć własny nośnik instalacyjny na napędzie flash USB lub płycie DVD.

 1. Pobierz odpowiednią wersję ze strony www.microsoft.com/software-download/windows10 Łącze zewnętrzne

 2. Wybierz wersję 32- lub 64-bitową w zależności od systemu, na którym będzie uruchamiane narzędzie.

Uwaga: obie wersje narzędzia pozwalają utworzyć obraz 32- lub 64-bitowy.
 1. Znajdź pobrany plik, kliknij prawym przyciskiem plik .exe i wybierz opcję „Uruchom jako administrator”.

 2. W przypadku aktualizacji systemu wybierz opcję Zaktualizuj ten komputer, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby dokończyć aktualizację.

 3. Jeśli chcesz utworzyć nośnik dla innego systemu, wybierz przycisk Utwórz nośnik instalacyjny dla innego komputera, a następnie kliknij przycisk Dalej

 4. Wybierz język, edycję (Pro, Home itp.) i architekturę (32- lub 64-bitową), a następnie kliknij przycisk Dalej

 5. Wybierz napęd flash USB lub plik obrazu ISO (po utworzeniu będzie trzeba nagrać go na płycie DVD)

Uwaga:
Jeśli jest zaznaczony napęd flash USB, WSZYSTKIE dane zostaną usunięte, a napęd powinien mieć pojemność przynajmniej 4 GB.

Jeśli tworzony jest obraz ISO, będzie on zamontowany lub nagrany na płytę DVD.
 1. Po pobraniu obrazu i utworzeniu nośnika, wybierz opcję Zakończ.

 2. Narzędzie usunie tymczasowe pliki i się wyłączy

Powrót do góry


Article ID: SLN299314

Last Date Modified: 02.04.2019 10:46


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Comments cannot contain these special characters: <>()\
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you for your feedback.