Opcje przywracania systemu BIOS w komputerze lub tablecie firmy Dell

Opcje przywracania systemu BIOS w komputerze lub tablecie firmy DellW artykule zawarto informacje na temat narzędzia BIOS Recovery dostępnego na wybranych komputerach i tabletach firmy Dell. Są to funkcje systemu BIOS umożliwiające przywrócenie sprawności uszkodzonego systemu BIOS, które także mogą pomóc w przypadku, gdy komputer nie uruchamia się lub nie przechodzi autotestu.


Spis treści:

 1. Czym jest narzędzie BIOS Recovery?
 2. Jak rozpocząć przywracanie systemu BIOS na urządzeniu firmy Dell?
 3. Często zadawane pytania (FAQ)

 

Czym jest narzędzie BIOS Recovery?

Narzędzia Bios Recovery służą do przywrócenia funkcjonalności uszkodzonego systemu BIOS. (Który zazwyczaj objawia się problemem z uruchamianiem komputera lub przechodzeniem autotestu). Są one oparte o technologię Boot Block. Główną funkcją oprogramowania BIOS Recovery 2 jest zapewnienie możliwości przywrócenia funkcjonalności uszkodzonego systemu BIOS za pomocą pliku przywracania znajdującego się na głównym dysku twardym komputera lub na zewnętrznym nośniku USB. W oprogramowaniu BIOS Recovery 3 dodano natomiast sprawdzanie uruchamiania systemu, które można uruchomić w systemie BIOS w celu uzupełnienia procesu przywracania systemu BIOS o możliwość automatycznego przywracania.

Uwaga:
 • How to recover from booting issues using the BIOS Recovery Tool (03:49) (Przywrócenie sprawności po problemach z uruchamianiem za pomocą narzędzia BIOS Recovery, tylko w języku angielskim)

Uszkodzony system BIOS jest jedną z możliwych przyczyn niepowodzenia autotestu lub braku możliwości uruchomienia systemu operacyjnego. Jeżeli komputer lub tablet firmy Dell obsługuje narzędzie BIOS Recovery 2 lub 3, możesz przywrócić uszkodzony system BIOS przy użyciu opisanej poniżej metody przywracania komputera lub tabletu firmy Dell.

Uwaga: przywracanie systemu BIOS nie jest obsługiwane przez wszystkie komputery firmy Dell. Zapoznaj się z sekcją Często zadawane pytania, aby uzyskać szczegółową listę komputerów i tabletów firmy Dell, które obsługują funkcję przywracania systemu BIOS.

Narzędzia BIOS Recovery 2 i 3 są obsługiwane przez komputery stacjonarne, komputery typu all-in-one, notebooki, komputery z obrotowym lub odłączanym wyświetlaczem, takie jak Dell XPS 12, oraz tablety firmy Dell. Istnieją różne metody uruchamiania przywracania systemu BIOS na tych urządzeniach. Sposoby rozpoczęcia przywracania systemu BIOS obejmują:

 • Kombinacja klawiszy
 • Kombinacja przycisków

Narzędzie BIOS Recovery 2:

 • Umożliwia przywrócenie systemu z podstawowego dysku twardego i zewnętrznego nośnika USB.
 • Funkcja przywracania systemu z dysku twardego jest domyślnie włączona w konfiguracji systemu BIOS. (Można ją również wyłączyć, ale jest to niezalecane).
 • Funkcji przywracania systemu z zewnętrznego nośnika USB nie można wyłączyć w konfiguracji systemu BIOS. (Jest domyślnie włączona).
 • Domyślnie obraz BIOS Recovery wyszukiwany jest na zewnętrznym nośniku USB, jeżeli jest dostępny. Jeżeli nie można znaleźć obrazu na nośniku USB lub nie jest on podłączony do komputera, system BIOS przeszuka podstawowy dysk twardy pod kątem obrazu przywracania. Przeszukiwanie zostanie zakończone, jeśli obraz nie zostanie znaleziony. Zapoznaj się z sekcją Często zadawane pytania.
 • W sekcji Często zadawane pytania można znaleźć odpowiedzi na problemy związane z niepowodzeniem przywracania systemu BIOS.
Uwaga:
 • Narzędzie BIOS Recovery 2 można uruchomić, korzystając z wbudowanej klawiatury notebooka. Klawiatury zewnętrzne nie są obsługiwane na notebookach.
 • Narzędzie BIOS Recovery 2 można uruchomić na komputerach stacjonarnych za pomocą standardowej klawiatury USB. Klawiatura Bluetooth będzie działać tylko wtedy, gdy system BIOS obsługuje autotest dla klawiatur Bluetooth przeznaczonych dla danego systemu. (Jednak nie zaleca się korzystania z klawiatur Bluetooth podczas próby przywracania systemu BIOS).
 • Przywracanie systemu BIOS w przypadku tabletów można uruchomić, korzystając z fizycznych przycisków tabletu.
 • Przywracanie systemu BIOS w przypadku komputerów z obrotowym lub odłączanym wyświetlaczem można uruchomić, korzystając zarówno z zewnętrznej klawiatury, jak i fizycznych przycisków komputera.
 • Przywracania systemu BIOS nie można uruchomić za pomocą ekranu dotykowego urządzenia.

Narzędzie BIOS Recovery 3:

 • Narzędzie BIOS Recovery 3 stanowi ulepszoną wersję narzędzia BIOS Recovery 2. Zapewnia ono te same funkcje, z tym że dodaliśmy funkcję umożliwiającą uruchomienie automatycznego przywracania podczas uruchamiania, jeśli kontrola integralności, która została włączona w systemie BIOS (domyślnie wyłączone), kończy się niepowodzeniem i na dysku twardym znajduje się obraz przywracania. (Uruchomienie funkcji automatycznego przywracania z innych dostępnych nośników nie jest obecnie możliwe).
Przywracanie systemu BIOS z dysku twardego Automatyczne przywracanie systemu BIOS przy rozruchu Wynik
Włączone Włączone BR2 z dysku twardego / nośnika USB i BR3 przy rozruchu
Włączone Wyłączone BR2 wyłącznie z dysku HDD / nośnika USB
Wyłączone Nie dotyczy BR2 wyłącznie z nośnika USB
Wyłączone Nie dotyczy BR2 wyłącznie z nośnika USB


Powrót do góry


 

Jak rozpocząć przywracanie systemu BIOS na urządzeniu firmy Dell?

 

Uwaga: nie ma znaczenia, jaki system operacyjny jest zainstalowany na komputerze, ponieważ cały proces odbywa się poza systemem operacyjnym. Sprawdź, czy czynności rozwiązywania problemów dotyczą Twojego urządzenia. W poniższej sekcji Często zadawane pytania znajduje się tabela:
 

Jak uruchomić przywracanie systemu BIOS w przypadku komputera stacjonarnego lub komputera typu all-in-one firmy Dell?

 1. Uruchom ponownie komputer.

 2. Naciśnij i przytrzymaj klawisze CTRL i ESC na klawiaturze do momentu wyświetlenia strony przywracania systemu BIOS.

 3. Na ekranie przywracania systemu BIOS wybierz opcję Reset NVRAM (jeżeli jest dostępna) i naciśnij klawisz Enter. Wybierz opcję Disabled i naciśnij klawisz Enter, jeśli chcesz zapisać bieżące ustawienia BIOS.

 4. Wybierz opcję Recover BIOS i naciśnij klawisz Enter, aby rozpocząć proces przywracania.

  Uwaga: komputer firmy Dell może kilkakrotnie uruchamiać się ponownie podczas przywracania systemu BIOS.

Kombinacji klawiszy CTRL i ESC można użyć do włączenia przywracania systemu BIOS w przypadku komputerów, dla których zewnętrzna klawiatura stanowi główny sposób wprowadzania. Dotyczy to komputerów stacjonarnych, komputerów typu all-in-one oraz przenośnych komputerów all-in-one. Obsługiwane typy klawiatur dla tych urządzeń to:

 • klawiatura PS/2
 • klawiatura USB
 • Klawiatura Bluetooth — jeżeli system BIOS obsługuje test POST dla klawiatury Bluetooth przeznaczonej dla danego systemu (jest to niezalecane).

Jak uruchomić przywracanie systemu BIOS w notebooku firmy Dell?

Przed rozpoczęciem przywracania systemu BIOS upewnij się, że akumulator notebooka jest naładowany do poziomu co najmniej 10%.

 1. Upewnij się, że notebook jest WYŁĄCZONY i odłącz zasilacz sieciowy.

 2. Naciśnij i przytrzymaj klawisze CTRL i ESC na klawiaturze.

 3. Podłącz zasilacz sieciowy do notebooka.

 4. Zwolnij klawisze CTRL i ESC na klawiaturze, gdy pojawi się ekran przywracania systemu BIOS.

 5. Na ekranie przywracania systemu BIOS wybierz opcję Reset NVRAM (jeżeli jest dostępna) i naciśnij klawisz Enter. Wybierz opcję Disabled i naciśnij klawisz Enter, jeśli chcesz zapisać bieżące ustawienia BIOS.

 6. Wybierz opcję Recover BIOS i naciśnij klawisz Enter, aby rozpocząć proces przywracania.

  Uwaga: komputer firmy Dell może kilkakrotnie uruchamiać się ponownie podczas przywracania systemu BIOS.
 
Uwaga: to działanie wygląda nieco inaczej w przypadku notebooków Alienware. Zamiast tego, wykonaj poniższe czynności.
 1. Wyłącz komputer i odłącz kabel zasilacza sieciowego

 2. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie klawisze CTRL i ESC podczas wykonywania następnych kroków

 3. Podłącz kabel zasilacza sieciowego, a następnie naciśnij przycisk zasilania komputera

 4. Zwolnij klawisze CTRL i ESC, gdy tylko zaświeci się dioda przycisku zasilania

 5. Wybierz opcję Recover BIOS i poczekaj na zakończenie procesu

 

Jak uruchomić przywracanie systemu BIOS w tablecie firmy Dell?

Przed rozpoczęciem przywracania systemu BIOS upewnij się, że akumulator tabletu jest naładowany do poziomu co najmniej 50%.

 1. Upewnij się, że tablet jest WYŁĄCZONY i odłącz zasilacz sieciowy.

 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zmniejszania głośności.

 3. Podłącz zasilacz sieciowy do tabletu.

 4. Puść przycisk zmniejszania głośności.

 5. Na ekranie przywracania systemu BIOS wybierz opcję Reset NVRAM (jeżeli jest dostępna) i naciśnij Enter. Wybierz opcję Disabled i naciśnij Enter, jeśli chcesz zapisać bieżące ustawienia BIOS.

 6. Wybierz opcję Recover BIOS i naciśnij Enter, aby rozpocząć proces przywracania.

  Uwaga: tablet firmy Dell może kilkakrotnie uruchamiać się ponownie podczas przywracania systemu BIOS.

Jak uruchomić przywracanie systemu BIOS w komputerze z obrotowym lub odłączanym wyświetlaczem firmy Dell?

Komputery z obrotowym lub odłączanym wyświetlaczem firmy Dell obsługują obie poniższe metody w przypadku, gdy ekran dotykowy stanowi główny sposób wprowadzania.

Metoda 1: kombinacja klawiszy

 1. Upewnij się, że urządzenie jest WYŁĄCZONE i odłącz zasilacz sieciowy.

 2. Naciśnij i przytrzymaj klawisze CTRL i ESC na klawiaturze.

 3. Podłącz zasilacz sieciowy do urządzenia.

 4. Puść klawisze CTRL i ESC na klawiaturze.

 5. Na ekranie przywracania systemu BIOS wybierz opcję Reset NVRAM (jeżeli jest dostępna) i naciśnij klawisz Enter. Wybierz opcję Disabled i naciśnij klawisz Enter, jeśli chcesz zapisać bieżące ustawienia BIOS.

 6. Wybierz opcję Recover BIOS i naciśnij klawisz Enter, aby rozpocząć proces przywracania.

  Uwaga: komputer firmy Dell może kilkakrotnie uruchamiać się ponownie podczas przywracania systemu BIOS.

Metoda 2: kombinacja przycisków

 1. Upewnij się, że tablet jest WYŁĄCZONY i odłącz zasilacz sieciowy.

 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zmniejszania głośności.

 3. Podłącz zasilacz sieciowy do tabletu.

 4. Puść przycisk zmniejszania głośności.

 5. Na ekranie przywracania systemu BIOS wybierz opcję Reset NVRAM (jeżeli jest dostępna) i naciśnij Enter. Wybierz opcję Disabled i naciśnij Enter, jeśli chcesz zapisać bieżące ustawienia BIOS.

 6. Wybierz opcję Recover BIOS i naciśnij Enter, aby rozpocząć proces przywracania.

  Uwaga: komputer firmy Dell może kilkakrotnie uruchamiać się ponownie podczas przywracania systemu BIOS.
Uwaga: przywracania systemu BIOS nie można uruchomić za pomocą ekranu dotykowego komputerów z obrotowym lub odłączanym wyświetlaczem firmy Dell.


Powrót do góry


 

Często zadawane pytania

 

Tutaj znajdują się odpowiedzi na często zadawane pytania.

Uwaga: kliknij znajdujący się poniżej tytuł sekcji, którą chcesz otworzyć, aby zobaczyć zawartość.

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące określania wersji narzędzia BIOS Recovery, w które wyposażono tablet lub komputer firmy Dell:

Odzyskiwanie systemu BIOS 1
Jeśli system został dostarczony przed grudniem 2015 r. i znajduje się na liście poniżej, obsługuje on narzędzie BIOS Recovery 1.
Alienware Inspiron Vostro Latitude OptiPlex Precision Tablet XPS
Alienware X51 R3 Inspiron 3059 All-in-one Vostro 3250 / 3650 / 3653 Latitude 3470 / 3570 OptiPlex 3040 Precision Mobile 3510 Venue 10 Pro 5056 XPS 12 9250
Alienware Echo 13 R2 Inspiron 3459 All-in-one Vostro 5450 All-in-one Latitude 3640 / 3560 OptiPlex 3240 Precision Mobile 5510 Venue 8 Pro 5855 XPS 13 9350
Alienware Echo 15 R2 Inspiron 5459 All-in-one Vostro 3459 / 3559 Latitude 5175 / 5179 OptiPlex 5040 Precision Mobile 7510 / 7710   XPS 15 9550
Alienware Echo 17 R3 Inspiron 7459 All-in-one Vostro 5459 Latitude 7370 OptiPlex 7040 Precision Workstation 3420   XPS 8900
  Inspiron 3158 / 3153   Latitude E5270 OptiPlex 7440 Precision Workstation 3620    
  Inspiron 3250 / 3153   Latitude E5470        
  Inspiron 3459 / 3559   Latitude E5570        
  Inspiron 5457 / 5557            
  Inspiron 5459 / 5559 / 5759            
  Inspiron 7359 / 7353            
  Inspiron 7559            
  Inspiron 7568            
Odzyskiwanie systemu BIOS 2
Każdy system dostarczony po grudniu 2015 r., który wyposażono w chipset Intel SkyLake
Odzyskiwanie systemu BIOS 3
Każdy system dostarczony po sierpniu 2016 r. lub wyposażony w chipset Intel Kaby Lake
 
Uwaga: kolejne wersje zawierające więcej poprawek tych opcji odzyskiwania mają zostać udostępnione po udoskonaleniu tej technologii.
 

Jeżeli komputer jest sprawny, wykonaj następujące czynności, aby sprawdzić, czy komputer Dell obsługuje funkcję przywracania systemu BIOS:

 1. Uruchom ponownie komputer.

 2. Naciśnij kilkakrotnie klawisz F2 na klawiaturze, aż komputer otworzy konfigurację BIOS.

 3. Jeżeli w konfiguracji systemu BIOS znajduje się opcja Przywracanie systemu BIOS z dysku twardego, oznacza to, że Twój komputer Dell obsługuje narzędzie BIOS Recovery 2

 4. Jeżeli włączysz Przywracanie systemu BIOS z dysku twardego, a w konfiguracji systemu BIOS dostępne będzie konfigurowalne pole Automatyczne przywracanie systemu BIOS, oznacza to, że komputer firmy Dell obsługuje narzędzie BIOS Recovery 3.

Jeżeli komputer NIE jest sprawny, sprawdź czy znajduje się na liście urządzeń w tabeli powyżej lub czy został wyprodukowany po grudniu 2015 r. i ma chipset Intel Skylake. W takim wypadku powinien obsługiwać narzędzie BIOS Recovery 2 umożliwiające próbę przywrócenia systemu BIOS.

Jeżeli komputer NIE jest sprawny, sprawdź czy znajduje się na liście urządzeń w tabeli powyżej lub czy został wyprodukowany po sierpniu 2016 roku i ma chipset Intel Kaby Lake. W takim wypadku powinien obsługiwać narzędzie BIOS Recovery 3 umożliwiające próbę przywrócenia systemu BIOS.

Uwaga: opis opcji może różnić się w zależności od typu systemu BIOS zastosowanego w komputerze firmy Dell. Obecność opcji BIOS Recovery from Hard Drive w konfiguracji systemu BIOS oznacza, że komputer obsługuje przywracanie systemu BIOS.

Uruchomienie funkcji automatycznego przywracania systemu jest możliwe wyłącznie w przypadku komputerów obsługujących narzędzie BIOS Recovery 3. Komputery są dostarczane z wyłączoną funkcją automatycznego przywracania systemu. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby włączyć tę funkcję.

Uwaga:
 • Funkcja automatycznego przywracania systemu jest dostępna wyłącznie w przypadku przywracania systemu BIOS z dysku twardego.
  • Funkcja automatycznego przywracania systemu nie jest dostępna w przypadku przywracania systemu BIOS z zewnętrznego nośnika USB.
   • Funkcja automatycznego przywracania systemu nie wyszukuje obrazu przywracania w pamięci USB.
  • Funkcja automatycznego przywracania systemu jest wyłączona, jeśli wyłączone jest przywracanie systemu BIOS z dysku twardego.
   • Funkcja automatycznego przywracania systemu wyszukuje obraz przywracania wyłącznie na dysku twardym.
 1. Uruchom ponownie komputer.

 2. Naciśnij kilkakrotnie klawisz F2 na klawiaturze, aż komputer otworzy konfigurację BIOS.

 3. Znajdź grupę Konserwacja i stronę Przywracanie systemu BIOS w konfiguracji systemu BIOS.

 4. Znajdź pole Przywracanie systemu BIOS z dysku twardego, które powinno być włączone. (Jeśli nie zostało włączone, zmień ustawienie na włączone).

 5. Zmień ustawienie pola Automatyczne przywracanie systemu BIOS z domyślnego (wyłączone) na włączone.

 6. Odnajdź pole Zawsze wykonuj kontrolę integralności i zmień jego ustawienie z domyślnego (wyłączone) na włączone.

Po skonfigurowaniu tej opcji przywracanie systemu BIOS automatycznie przywróci system BIOS bez interwencji użytkownika, jeżeli coś się wydarzy podczas uruchamiania systemu.

 1. Na urządzeniach obsługujących narzędzie BIOS Recovery plik przywracania systemu znajduje się na partycji ESP/EFI dysku twardego.

 2. Jeżeli pliku przywracania systemu BIOS NIE można znaleźć na dysku twardym, możliwe że:

  1. Dysk twardy został wymieniony już po tym, jak urządzenie opuściło fabrykę

  2. Tryb uruchamiania systemu BIOS został zmieniony z UEFI na Legacy (starsza wersja)

  3. Został wykonany nowy obraz systemu po tym, jak urządzenie opuściło fabrykę

  4. Na urządzeniu został zainstalowany nowy system operacyjny, a dysk twardy został sformatowany

 3. Jeżeli urządzenie jest sprawne, plik przywracania systemu BIOS można ponownie umieścić na dysku twardym, wykonując aktualizację systemu BIOS. (Nawet jeśli aktualizacja polega na wgraniu bieżącej wersji systemu). Należy zwrócić uwagę na to, że czynność ta odniesie skutek jedynie, jeżeli system BIOS jest ustawiony w tryb UEFI, a system operacyjny to 64-bitowy Windows 7 lub nowszy.

 4. Jeżeli komputer NIE jest sprawny, np. nie przechodzi autotestu/nie uruchamia się, a pliku przywracania systemu BIOS nie ma na komputerze — wykonanie aktualizacji systemu BIOS w celu umieszczenia pliku przywracania systemu BIOS na dysku twardym nie będzie możliwe. Na szczęście nawet w takiej sytuacji można skorzystać z pliku przywracania zapisanego na zewnętrznym nośniku USB. Jeżeli na urządzeniu znajduje się system BIOS firmy Dell, można wykonać następujące czynności. Jeżeli system BIOS pochodzi z innej firmy, trzeba będzie skontaktować się z pomocą techniczną Dell, aby uzyskać kopię pliku przywracania. (System BIOS firmy Dell można poznać po tym, że można przesuwać kursor za pomocą myszy lub płytki dotykowej, a informacji są zorganizowane w formacie drzewa z lewej strony ekranu. Systemy BIOS innych firm można poznać po tym, że ich menu znajduje się poziomo na górze ekranu, a do poruszania się po nim służy klawiatura).

  1. Aby uzyskać plik przywracania systemu BIOS firmy Dell, wystarczy użyć kodu Service Tag swojego urządzenia w witrynie Dell Support i pobrać plik BIOS.exe. Plik ten można pobrać również na innym komputerze, ale wprowadzany kod Service Tag musi dotyczyć komputera, dla którego pobierany jest plik.

  2. Zapisz plik BIOS.exe na pulpicie

  3. Zmień nazwę i rozszerzenie pliku na BIOS_IMG.rcv

   1. Jeżeli rozszerzenie pliku się nie wyświetla, otwórz menu Start systemu Windows i wpisz Opcje folderów

   2. Kliknij Widok i usuń zaznaczenie obok UKRYJ ROZSZERZENIA ZNANYCH TYPÓW PLIKÓW, a następnie kliknij OK

   3. Prawym przyciskiem myszy kliknij plik zapisany na pulpicie. Teraz można zobaczyć i zmienić jego rozszerzenie .exe

Aby utworzyć zewnętrzny nośnik USB w celu wykonania przywracania systemu BIOS, wykonaj poniższe czynności:

 • Działający komputer
 • Pusty nośnik USB
 • Pobierz najnowszy system BIOS dla komputera lub tabletu ze strony sterowników i pobierania formy Dell.
Ostrzeżenie: wszystkie dane na nośniku USB zostaną usunięte. Upewnij się, że skopiowano pliki i foldery z nośnika USB przed kontynuowaniem tworzenia nośnika przywracania USB.

Tworzenie nośnika USB:

 1. Podłącz nośnik USB do komputera.

 2. Naciśnij klawisze Windows + E, aby otworzyć Eksplorator plików (znany też jako Eksplorator Windows).

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy nośnik USB, a następnie kliknij opcję Formatuj.

 4. Zmień system plików na FAT32.

 5. Zaznacz pole obok opcji Szybkie formatowanie.

 6. Kliknij przycisk Rozpocznij, aby sformatować nośnik USB.

 7. Skopiuj plik BIOS na nośnik USB.

 8. Otwórz wiersz polecenia w trybie administratora.

  • W systemie Windows 10, Windows 8.1 lub Windows 8 — naciśnij klawisze Windows i X na klawiaturze, aby otworzyć menu ustawień zaawansowanych, i wybierz opcję Wiersz polecenia (administrator).

  • W systemie Windows 7 lub Windows Vista — kliknij przycisk Start i wpisz wiersz polecenia w pole wyszukiwania. W wynikach wyszukiwania kliknij prawym przyciskiem myszy plik cmd, a następnie wybierz polecenie Uruchom jako administrator.

 9. W wierszu polecenia wpisz cd x: i naciśnij klawisz Enter, gdzie „x” oznacza literę etykiety nośnika USB.

  Literę oznaczającą nośnik USB można znaleźć w Eksploratorze plików (znanym też jako Eksplorator Windows).

 10. Wpisz dir i naciśnij klawisz Enter na klawiaturze. Powinna zostać wyświetlona nazwa pobranego pliku BIOS.

 11. Wpisz ren xxxxx.exe BIOS_IMG.rcv i naciśnij klawisz Enter.

  (Zastąp ciąg xxxxx nazwą pobranego pliku BIOS).

  Uwaga: pamiętaj o spacji między xxxxx.exe a BIOS_IMG.rcv.
Uwaga: zaleca się Przywracanie z pamięci USB jako najlepszą opcję dla posiadaczy komputerów Alienware i XPS. Posiadacze komputerów Alienware R5/R6/R7/R8 lub XPS 8910/8920/8930, którzy napotkali błąd: 3,6 lub 3,7: diody LED migają, brak testu POST po uruchomieniu, mogą znaleźć instrukcję rozwiązywania problemów „krok po kroku” w następującym artykule:

Niektóre komputery i tablety firmy Dell mają możliwość zachowania ustawień BIOS przed rozpoczęciem procesu przywracania. Jeżeli ta opcja jest widoczna po uruchomieniu narzędzia BIOS Recovery 2 i chcesz zachować bieżące ustawienia systemu BIOS, wybierz opcję, która wyłączy reset pamięci NVRAM.

Ostrzeżenie: domyślne ustawienie dla opcji Reset NVRAM to Enabled. Spowoduje ono wyczyszczenie ustawień systemu BIOS. Niektóre komputery i tablety firmy Dell mogą nie mieć funkcji Reset NVRAM.

Domyślnie obraz przywracania BIOS wyszukiwany jest na zewnętrznym nośniku USB (jeżeli jest dostępny). Jeżeli nośnik USB jest niedostępny, wykorzystane zostanie przywracanie przy użyciu dysku twardego.

Uwaga: jeżeli obraz przywracania nie znajduje się na podstawowym dysku twardym lub urządzenie nie może przejść autotestu ani się uruchomić, wtedy jedynym rozwiązaniem jest utworzenie nośnika USB przywracania.

Po wymianie dysku twardego należy wykonać następujące czynności, aby przywrócić narzędzie BIOS Recovery na komputerze, który był pierwotnie w nie wyposażony.

 1. System BIOS należy przestawić w trybie uruchamiania UEFI, a NIE Legacy (starszy)

 2. Trzeba będzie ponownie zainstalować system operacyjny — 64-bitowy Windows 7 lub nowszy system Windows.

 3. System BIOS trzeba będzie zaktualizować do najnowszej dostępnej wersji, nawet jeśli jest ona już zainstalowana. (Spowoduje to utworzenie pliku przywracania na partycji EFI).

Uwaga: niektóre ze starszych komputerów firmy Dell mogą nie obsługiwać przywracania systemu BIOS nawet w przypadku najnowszej wersji BIOS.

Narzędzia BIOS Recovery 2 i 3 nie są obsługiwane na dysku zaszyfrowanym lub zabezpieczonym hasłem w systemie BIOS. Narzędzie BIOS Recovery spróbuje wyszukać obraz przywracania na twardym dysku, jednak zakończy się to niepowodzeniem.
Jeżeli można otworzyć konfigurację systemu BIOS, możesz spróbować wyłączyć hasło zabezpieczające dysk twardy i przywrócić system BIOS.

Aby przywrócić narzędzie BIOS Recovery na komputerze, który pierwotnie był w nie wyposażony, wykonaj następujące czynności:

 1. System BIOS należy przestawić w trybie uruchamiania UEFI, a NIE Legacy (starszy)

 2. Trzeba będzie ponownie zainstalować system operacyjny — 64-bitowy Windows 7 lub nowszy system Windows.

 3. System BIOS trzeba będzie zaktualizować do najnowszej dostępnej wersji, nawet jeśli jest ona już zainstalowana. (Spowoduje to utworzenie pliku przywracania na partycji EFI).

Uwaga: niektóre ze starszych komputerów firmy Dell mogą nie obsługiwać przywracania systemu BIOS nawet w przypadku zainstalowania najnowszej wersji BIOS.

Przywracanie systemu BIOS wykorzystuje sygnały świetlne lub kontrolki LED, jeżeli w trakcie przywracania wystąpią błędy. Jeżeli słychać sygnały dźwiękowe lub kontrolki migają regularnie podczas przywracania systemu BIOS, spróbuj wykonać poniższe czynności:

 1. Wyłącz komputer lub tablet firmy Dell.

 2. Ponownie uruchom proces przywracania systemu BIOS.

 3. Jeżeli nadal słychać sygnały dźwiękowe lub kontrolki migają regularnie, spróbuj utworzyć nośnik przywracania USB.

 4. Jeżeli nadal nie można ukończyć procesu przywracania, skontaktuj się ze wsparciem technicznym firmy Dell.


Powrót do góry


Article ID: SLN300716

Last Date Modified: 03.10.2019 09:51


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Comments cannot contain these special characters: <>()\
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you for your feedback.