Przewodnik po wskaźnikach diagnostycznych komputera stacjonarnego XPS

Przewodnik po wskaźnikach diagnostycznych komputera stacjonarnego XPS


 


Komputery stacjonarne Dell XPS od dawna są wyposażane we wskaźniki diagnostyczne. Mogą one mieć formę sygnałów dźwiękowych, zmieniających się stanów i kolorów przycisku zasilania, diagnostycznych diod LED lub wykorzystywać różne kombinacje wymienionych metod. Dzięki nim użytkownik może się zorientować, na jakim etapie testu POST (Power On Self Test) system napotkał problemy.

Niniejszy artykuł zawiera omówienie kodów spotykanych w poszczególnych modelach i objaśnia ich znaczenie. Wraz z upływem czasu i wprowadzaniem kolejnych modeli kody ulegały zmianom. Informacje uzyskane dzięki wskaźnikom należy traktować jako początek poszukiwania procedur pozwalających rozwiązać występujące problemy. Wskaźniki umożliwiają wyszukanie odpowiedniej instrukcji rozwiązywania problemów. Można także skontaktować się z pomocą techniczną, która również potrzebuje informacji przekazywanych przez te wskaźniki.


Spis treści:

  1. Diagnostyczne diody LED dla komputerów stacjonarnych XPS (2007-2008)
  2. Diagnostyczne diody LED dla komputerów stacjonarnych XPS (2008-2015)
  3. Diagnostyczne diody LED dla komputerów stacjonarnych XPS (2015 i nowsze)
  4. Kody dźwiękowe komputerów stacjonarnych XPS
  5. Przewodniki po wskaźnikach diagnostycznych

 

Uwaga: przy zapoznawaniu się z poniższymi tabelami należy pamiętać, że diody LED informują tylko o postępach przeprowadzania testu POST. Diody te nie pozwalają na zidentyfikowanie problemu, który spowodował zatrzymanie testu POST. 
 
Uwaga: należy pamiętać, że kiedy system zakończy test POST bez zatrzymywania się na określonym kodzie błędu, a następnie wyświetli czarny ekran, najprawdopodobniej oznacza to problem z rozruchem, co nie ma związku z testem POST. 


Powrót do góry


 

Diagnostyczne diody LED dla komputerów stacjonarnych XPS (2007-2008)

 

W tej serii stosowano stany diody LED przycisku zasilania i zestaw diagnostycznych diod LED w systemach typu tower i All-In-One (AIO).

Komputery stacjonarne XPS 2007-2008

Uwaga: kliknij znajdujący się poniżej tytuł sekcji, którą chcesz otworzyć, aby zobaczyć zawartość.
Stan diody LED Stan systemu Zalecany następny krok
Wyłączone Wyłączone Komputer jest wyłączony lub nie jest podłączony do źródła zasilania Rozwiązywanie problemówBrak zasilania
Miganie na żółto Miganie na żółto Komputer jest zasilany; jedno z urządzeń może funkcjonować nieprawidłowo lub jest nieprawidłowo zainstalowane. Rozwiązywanie problemówBrak procedury POST
Ciągłe świecenie na żółto Ciągłe świecenie na żółto Komputer znajduje się w stanie usterki, łącznie z zasilaczem Rozwiązywanie problemówBrak procedury POST
Przerywane niebieskie Przerywane niebieskie Komputer znajduje się w trybie gotowości Naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze, porusz myszą lub naciśnij przycisk zasilania, aby przywrócić normalne działanie. Jeśli problem nie ustąpi, sprawdź, czy komputer emituje kod dźwiękowy
Ciągłe niebieskie światło Ciągłe niebieskie światło Komputer jest włączony i działa prawidłowo Jeśli komputer nie odpowiada, rozwiąż następujący problem:Problem z brakiem rozruchu lub obrazu

Serie Vostro 420 do 600, 700 do 720 i A2010 do A2420

Stan diagnostycznej diody LED Emitowane światło Opis problemu Zalecany następny krok
Dioda LED 1 Dioda LED zgaszona Dioda LED zgaszona Dioda LED zgaszona Dioda LED zgaszona Komputer znajduje się w normalnym
stanie wyłączenia lub ewentualnie nastąpiła awaria
przed załadowaniem systemu BIOS. Jeśli system
się uruchomi, diagnostyczne diody LED zgasną
Sprawdź i popraw osadzenie wszystkich kabli zasilania i danych
Nie dotyczy Dioda LED zgaszona Dioda LED zgaszona Dioda LED zgaszona Dioda LED 4 System w trybie odzyskiwania skontaktuj się z pomocą techniczną.
Dioda LED 2 Dioda LED zgaszona Dioda LED zgaszona Dioda LED 3 Dioda LED zgaszona Wystąpiła możliwa awaria
procesora
skontaktuj się z pomocą techniczną.
Dioda LED 3 Dioda LED zgaszona Dioda LED zgaszona Dioda LED 3 Dioda LED 4 Wykryto moduły pamięci, ale
wystąpiła awaria pamięci
Rozwiąż problemy
Pamięć i gniazda modułów pamięci
Dioda LED 4 Dioda LED zgaszona Dioda LED 2 Dioda LED zgaszona Dioda LED 4 Możliwa awaria karty graficznej Rozwiązywanie problemówBrak procedury POST
Dioda LED 5 Dioda LED zgaszona Dioda LED 2 Dioda LED 3 Dioda LED zgaszona Możliwa awaria napędu dyskietek lub dysku
twardego
Sprawdź i popraw osadzenie wszystkich kabli zasilania i danych
Dioda LED 6 Dioda LED zgaszona Dioda LED 2 Dioda LED 3 Dioda LED 4 Możliwa awaria portu USB Zainstaluj ponownie wszystkie urządzenia USB i sprawdź
wszystkie połączenia kabli USB
Dioda LED 7 Dioda LED 1 Dioda LED zgaszona Dioda LED zgaszona Dioda LED zgaszona Nie wykryto modułów pamięci. Rozwiąż problemy
Pamięć i gniazda modułów pamięci
Dioda LED 8 Dioda LED 1 Dioda LED zgaszona Dioda LED 3 Dioda LED zgaszona Wykryto moduły pamięci, ale
wystąpił błąd konfiguracji pamięci lub
błąd zgodności
Rozwiąż problemy
Pamięć i gniazda modułów pamięci
Nie dotyczy Dioda LED zgaszona Dioda LED 2 Dioda LED zgaszona Dioda LED zgaszona Możliwa awaria karty
rozszerzeń
Rozwiązywanie problemówBrak procedury POST
Nie dotyczy Dioda LED 1 Dioda LED zgaszona Dioda LED 3 Dioda LED 4 Inne działania przed uruchomieniem podsystemu wideo Rozwiązywanie problemówBrak procedury POST
Dioda LED 9 Dioda LED 1 Dioda LED 2 Dioda LED zgaszona Dioda LED zgaszona Trwa konfiguracja zasobów systemu Rozwiązywanie problemówBrak procedury POST
Dioda LED 10 Dioda LED 1 Dioda LED 2 Dioda LED 3 Dioda LED zgaszona Wystąpiła inna awaria po
uruchomieniu podsystemu wideo
Rozwiązywanie problemówBrak procedury POST
Nie dotyczy Dioda LED 1 Dioda LED 2 Dioda LED 3 Dioda LED 4 Przekazano do rozruchu Zakończyła się sekwencja POST
i rozpoczęła procedura uruchamiania


Powrót do góry


 

Diagnostyczne diody LED dla komputerów stacjonarnych XPS (2008-2015)

 

W tej serii stosowano stany diody LED przycisku zasilania. Przycisk zasilania znajduje się z przodu obudowy. Użytkownik może rozróżnić te modele po ich płaskich czarnych i bocznych panelach/pokrywach.

Komputery stacjonarne XPS 2011-2014

Uwaga: kliknij znajdujący się poniżej tytuł sekcji, którą chcesz otworzyć, aby zobaczyć zawartość.
Stan diody LED Stan systemu Zalecany następny krok
Wyłączone Wyłączone Komputer jest wyłączony lub nie jest podłączony do źródła zasilania Rozwiązywanie problemówBrak zasilania
Miganie na żółto Miganie na żółto Komputer jest zasilany; jedno z urządzeń może funkcjonować nieprawidłowo lub jest nieprawidłowo zainstalowane. Rozwiązywanie problemówBrak procedury POST
Ciągłe świecenie na żółto Ciągłe świecenie na żółto Komputer znajduje się w trybie gotowości Naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze, porusz myszą lub naciśnij przycisk zasilania, aby przywrócić normalne działanie. Jeśli problem nie ustąpi, sprawdź, czy komputer emituje kod dźwiękowy
Dioda LED świeci stałym białym światłem Dioda LED świeci stałym białym światłem Komputer jest włączony i działa prawidłowo Jeśli komputer nie odpowiada, rozwiąż następujący problem:Problem z brakiem rozruchu lub obrazu

XPS 430 do 360, 730 i 8300 do A2420

Diagnostyczne kody dźwiękowe
Stan diody LED Kod dźwiękowy Powód Sugerowane rozwiązanie
Miganie na żółto 1 Suma kontrolna pamięci ROM systemu BIOS w toku lub jej błąd skontaktuj się z pomocą techniczną.
Miganie na żółto 2 Nie wykryto modułów pamięci Rozwiąż problemyPamięć i gniazda modułów pamięci
Miganie na żółto 3 Błąd chipsetu
Błąd podczas testowania zegara.
Błąd bramy A20
Błąd głównego układu wejścia/wyjścia
Błąd podczas testowania kontrolera klawiatury
skontaktuj się z pomocą techniczną.
Miganie na żółto 4 Błąd odczytu/zapisu pamięci RAM Rozwiąż problemyPamięć i gniazda modułów pamięci
Miganie na żółto 5 Błąd zegara czasu rzeczywistego Wymień baterię CMOS. Skontaktuj się z działem pomocy technicznej, jeśli problem będzie się powtarzał
Miganie na żółto 6 Błąd podczas testowania systemu BIOS wideo UruchomProgram Dell Diagnostics
Miganie na żółto 7 Błąd podczas testowania pamięci podręcznej CPU skontaktuj się z pomocą techniczną.


Powrót do góry


 

Diagnostyczne diody LED dla komputerów stacjonarnych XPS (2015 i nowsze)

 

W najnowszych seriach usunięto sygnały dźwiękowe z systemów typu tower, ale pozostawiono je w systemach All-In-One (AIO). Zamiast nich do wskazywania problemów używane są mignięcia i zmiany kolorów przycisku zasilania.

XPS, od roku 2014

Uwaga: kliknij znajdujący się poniżej tytuł sekcji, którą chcesz otworzyć, aby zobaczyć zawartość.
Lampka przycisku zasilania Stan zasilania Stan zasilania Opis
Wyłączone Wyłączone S4 lub S5 Zasilanie jest wyłączone. Dioda LED nie świeci.
Miganie na żółto Miganie na żółto - Początkowy stan diody LED po włączeniu zasilania. Informacje o możliwych awariach i sugestie dotyczące diagnostyki dla poszczególnych wzorów migania bursztynowego wskaźnika znajdują się w tabeli poniżej.
Ciągłe świecenie na żółto Ciągłe świecenie na żółto - Drugi stan diody LED po włączeniu zasilania wskazuje, że sygnał POWER_GOOD jest aktywny i zasilacz jest prawdopodobnie sprawny.
Miganie na biało Miganie na biało S1 lub S3 System znajduje się w stanie niskiego napięcia zasilania (S1 lub S3). Nie można określić rodzaju awarii.
Dioda LED świeci stałym białym światłem Dioda LED świeci stałym białym światłem S0 System jest w stanie S0. Jest to normalny stan zasilania działającego komputera. System BIOS przełącza wskaźnik LED do tych stanów, kiedy rozpoczyna pobierać kody operacyjne.
Dioda zasilania Opis problemu Sugerowane rozwiązanie
2,1 Awaria płyty głównej skontaktuj się z pomocą techniczną.
2,2 Płyta główna: zasilacz skontaktuj się z pomocą techniczną.
2,3 Płyta główna: pamięć lub procesor Rozwiąż problemyPamięć i gniazda modułów pamięci
2,4 Uszkodzona bateria pastylkowa Wymień baterię CMOS i skontaktuj się z działem pomocy technicznej, jeśli problem będzie się powtarzał
2,5 Błąd sumy kontrolnej systemu BIOS Uaktualnij system BIOS i skontaktuj się z działem pomocy technicznej, jeśli problem będzie się powtarzał
2,6 Uszkodzenie procesora skontaktuj się z pomocą techniczną.
2,7 Awaria pamięci Rozwiąż problemyPamięć i gniazda modułów pamięci
3,1 Awaria urządzenia PCI lub podsystemu wideo Rozwiązywanie problemówBrak procedury POST
3,2 Awaria podzespołu obrazu Rozwiązywanie problemówBrak procedury POST
3,3 Nie wykryto pamięci. Rozwiąż problemyPamięć i gniazda modułów pamięci
3,4 Awaria podsystemu pamięci masowej. Rozwiązywanie problemówBrak procedury POST
3,5 Konfiguracja pamięci lub błąd braku zgodności Rozwiąż problemyPamięć i gniazda modułów pamięci
3,6 Awaria płyty systemowej Rozwiązywanie problemówBrak procedury POST
3,7 Możliwa awaria pamięci Rozwiąż problemyPamięć i gniazda modułów pamięci


Powrót do góry


 

Kody dźwiękowe komputerów stacjonarnych XPS

 

Poza różnymi rodzajami lampek diagnostycznych dostępne są także sygnały dźwiękowe w niektórych modelach tych komputerów.

Kody są rozpoznawane przez producentów i pozostały takie same przez jakiś czas.

Znaczenie kodów znajduje się w tabeli poniżej.

Uwaga: kliknij znajdujący się poniżej tytuł sekcji, którą chcesz otworzyć, aby zobaczyć zawartość.
Diagnostyczne kody dźwiękowe
Kod Powód Sugerowane rozwiązanie
1 Suma kontrolna pamięci ROM systemu BIOS w toku lub jej błąd skontaktuj się z pomocą techniczną.
2 Nie wykryto modułów pamięci Rozwiąż problemyPamięć i gniazda modułów pamięci
3 Błąd chipsetu
Błąd podczas testowania zegara.
Błąd bramy A20
Błąd głównego układu wejścia/wyjścia
Błąd podczas testowania kontrolera klawiatury
skontaktuj się z pomocą techniczną.
4 Błąd odczytu/zapisu pamięci RAM Rozwiąż problemyPamięć i gniazda modułów pamięci
5 Błąd zegara czasu rzeczywistego Wymień baterię CMOS. Skontaktuj się z działem pomocy technicznej, jeśli problem będzie się powtarzał
6 Błąd podczas testowania systemu BIOS wideo UruchomProgram Dell Diagnostics
7 Błąd podczas testowania pamięci podręcznej CPU skontaktuj się z pomocą techniczną.


Powrót do góry


 

Przewodniki po wskaźnikach diagnostycznych

 


Powrót do góry


Uwaga:
Jeśli widzisz rozpoznawalny kod, postępuj zgodnie z instrukcjami. W razie potrzeby skontaktuj się z lokalnym punktem obsługi. Upewnij się, że posiadasz informację o kodzie do przekazania. Technik będzie jej potrzebował, aby Ci pomóc.

Gdy nie rozpoznajesz kodu i nie znajduje się on na liście powyżej, skontaktuj się jak najszybciej z lokalną pomocą techniczną.
Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z pomocą techniczną.
  Skontaktuj się z nami  


Powrót do góry


Article ID: SLN304427

Last Date Modified: 14.05.2019 13:29


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Comments cannot contain these special characters: <>()\
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you for your feedback.