Przewodnik obsługi klawiatury i rozwiązywania problemów

Przewodnik obsługi klawiatury i rozwiązywania problemówJeśli przewodowa lub bezprzewodowa klawiatura USB albo Bluetooth® nie działa w sposób prawidłowy, należy zapoznać się z poniższą rozwijaną sekcją, aby znaleźć rozwiązanie odpowiednie dla występującego problemu, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami.

Sugerowane szybkie sposoby naprawy:

 1. Podłącz ponownie kabel USB lub bezprzewodowy odbiornik USB.
 2. Jeśli używana jest bezprzewodowa mysz USB lub Bluetooth, zainstaluj nowe baterie.
 3. Zapisz wszystkie dane, zamknij otwarte programy i uruchom ponownie komputer.

 

Wybierz poniżej kartę odpowiadającą rodzajowi używanej klawiatury. Postępuj zgodnie z instrukcjami podłączania klawiatury do komputera.

 

 1. Odszukaj bezprzewodowy odbiornik USB dołączony do klawiatury.
  Uwaga:

  Kupując klawiaturę lub mysz z komputerem:

  • Przeszukaj każdą przegródkę opakowania zawierającego urządzenie. Bezprzewodowy odbiornik USB jest mały i można go łatwo przeoczyć. Odbiornik ma przymocowane oznaczenie informacyjne, ułatwiające jego znalezienia. Na Rysunku 1 przedstawiono wielkość i kształt odbiornika.

  Kupując klawiaturę lub mysz osobno od komputera:

  • Przy zakupie klawiatury lub klawiatury wraz z myszą bezprzewodowy odbiornik USB będzie znajdować się pod klawiaturą, natomiast przy zakupie osobno — pod myszą. Odbiornik ma przymocowane oznaczenie informacyjne, ułatwiające jego znalezienia. Na Rysunku 2 przedstawiono typowe umiejscowienie, wielkość i kształt odbiornika.
  Bezprzewodowy odbiornik USB
  Rysunek 1: Bezprzewodowy odbiornik
    Bezprzewodowy odbiornik USB
  Rysunek 2: Umiejscowienie odbiornika bezprzewodowego w opakowaniu

   

  W przypadku, gdy nie można znaleźć odbiornika bezprzewodowego po rozpakowaniu urządzeń, należy pamiętać, że niektóre myszy i klawiatury są wyposażone w specjalne miejsce do przechowywania odbiornika bezprzewodowego. Zajrzyj pod przyciski myszy w miejscu, gdzie znajdują się baterie lub do komory baterii klawiatury.

   

 2. Podłącz bezprzewodowy odbiornik USB w sposób pokazany na Rys. 3.

  Podłączanie bezprzewodowego odbiornika USB
  Rys. 3: Podłączanie bezprzewodowego odbiornika USB
  Uwagi:
  • Odbiornik można podłączyć tylko w jednej orientacji. Jeśli wydaje Ci się, że wtyczka nie pasuje, spróbuj zmienić kąt jej ustawienia lub obrócić ją o 180 stopni.
  • W przypadku używania odbiornika dostarczonego z klawiaturą do jej pracy nie jest potrzebny sterownik ani konfiguracja.
  • Odbiornik i klawiatura mogą być wyposażone w przycisk połączenia — w takim przypadku naciśnij przycisk na odbiorniku i spodzie klawiatury. Patrz przykład na rys. 4.
   Umiejscowienie przycisku połączenia klawiatury bezprzewodowej
   Rys. 4: Umiejscowienie przycisku połączenia klawiatury bezprzewodowej

 

 1. Spójrz na wtyczkę zainstalowaną na końcu kabla klawiatury USB.
   
 2. Znajdź pasujący port w obudowie notebooka oznaczony symbolem USB. Aby uzyskać więcej informacji, patrz rys. 1.


  Rys. 1 Umiejscowienie portów USB
  Uwagi:
  • Złącze można włożyć tylko w jednej orientacji. Jeśli wydaje Ci się, że wtyczka nie pasuje, spróbuj zmienić kąt jej ustawienia lub obrócić ją o 180 stopni.
  • Aby klawiatura działała, nie są potrzebne sterowniki ani konfiguracja.

 

Aby uzyskać informacje na temat podłączania klawiatury Bluetooth, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell Naprawianie, podłączanie oraz informacje na temat połączeń Bluetooth.

 

Wybierz poniżej kartę odpowiadającą systemowi operacyjnemu zainstalowanemu na Twoim komputerze. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby prawidłowo skonfigurować ustawienia i zapobiec chaotycznemu przesuwaniu kursora podczas pisania.

 

 1. W polu Szukaj wpisz main.cpl.
   

 2. Dotknij lub kliknij pozycję main.cpl na liście programów.
   

 3. Dotknij lub kliknij zakładkę Panel dotykowy Dell.
  Uwagi:

  Jeśli opcja Panel dotykowy Dell nie jest wyświetlana, może to oznaczać jeden z dwóch przypadków:

  • Urządzenie nie jest zainstalowane. W takim przypadku zapoznaj się z artykułem w bazie wiedzy firmy Dell Najczęściej zadawane pytania dotyczące sterowników i pobierania, aby uzyskać więcej informacji na temat pobierania sterowników. Sterownik/urządzenie Panel dotykowy Dell są wyświetlane w sekcji Mysz, klawiatura i urządzenia wejściowe.
  • Nowy komputer jest wyposażony w precyzyjny panel dotykowy. Aby sprawdzić, czy komputer jest wyposażony w precyzyjny panel dotykowy, zapoznaj się z artykułem w bazie wiedzy Dell Jak używać funkcji precyzyjnego panelu dotykowego w systemie Windows 8 (8.1) i 10 oraz z sekcją „Podczas wpisywania przy użyciu klawiatury notebooka kursor porusza się chaotycznie”, aby uzyskać instrukcje dotyczące zmiany ustawień, jeśli jest to konieczne.
   

 4. Dotknij lub kliknij obrazek panelu dotykowego.
   

 5. Dotknij lub kliknij opcję Czułość.
   

 6. Upewnij się, że pole Włącz po prawej stronie opcji Touch Guard jest zaznaczone.
   

 7. Przesuń okrąg poniżej opcji Touch Guard maksymalnie w prawo (to ustawienie można wyregulować w dowolnym momencie, jeśli okaże się zbyt wysokie).
   

 8. Dotknij lub kliknij opcję Zapisz.
   

 9. Kliknij symbol X w prawym górnym rogu, aby zamknąć narzędzie Dell Touchpad Utility.
   

 10. Dotknij lub kliknij opcję OK w oknie Właściwości myszy.
Uwaga: aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj artykuł w bazie wiedzy Microsoft zatytułowany Urządzenia dotykowe i klawiatura. Łącze zewnętrzne

 

 1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Windows (Klawisz Windows), a następnie naciśnij klawisz q.
   

 2. W polu Szukaj wpisz main.cpl.
   

 3. Kliknij lub dotknij pozycji main.cpl na liście programów.
   

 4. Kliknij lub dotknij zakładki Panel dotykowy Dell lub Panel dotykowy Cypress.
  Uwagi:

  Jeśli opcja Panel dotykowy Dell lub Panel dotykowy Cypress nie jest wyświetlana, może to oznaczać jeden z dwóch przypadków:

   

 5. Dotknij lub kliknij obrazek panelu dotykowego.
   

 6. Dotknij lub kliknij opcję Czułość.
   

 7. Upewnij się, że pole Włącz po prawej stronie opcji Touch Guard jest zaznaczone.
   

 8. Przesuń okrąg poniżej opcji Touch Guard maksymalnie w prawo (to ustawienie można wyregulować w dowolnym momencie, jeśli okaże się zbyt wysokie).
   

 9. Dotknij lub kliknij opcję Zapisz.
   

 10. Kliknij symbol X w prawym górnym rogu, aby zamknąć narzędzie Dell Touchpad lub Cypress Trackpad Utility.
   

 11. Dotknij lub kliknij opcję OK w oknie Właściwości myszy.

 

 1. Naciśnij klawisz Windows (Klawisz Windows).
   

 2. W polu Szukaj wpisz main.cpl.
   

 3. Dotknij lub kliknij pozycję main.cpl na liście programów.
   

 4. Dotknij lub kliknij zakładkę Panel dotykowy Dell.
  Uwaga: jeśli opcja Panel dotykowy Dell nie jest wyświetlana, oznacza to, że urządzenie nie jest zainstalowane. Zapoznaj się z artykułem w bazie wiedzy firmy Dell Najczęściej zadawane pytania dotyczące sterowników i pobierania, aby uzyskać więcej informacji na temat pobierania sterowników. Sterownik/urządzenie Panel dotykowy Dell są wyświetlane w sekcji Mysz, klawiatura i urządzenia wejściowe.
   

 5. Dotknij lub kliknij obrazek panelu dotykowego.
   

 6. Dotknij lub kliknij opcję Czułość lub Ustawienia panelu dotykowego.
   

 7. Upewnij się, że pole wyboru Włącz lub Wł. obok pozycji Touch Guard, Sprawdzanie dłoni lub TouchCheck jest zaznaczone.
   

 8. Przesuń suwak opcji Touch Guard, Sprawdzanie dłoni lub TouchCheck maksymalnie w prawo (zmianę tę można w każdej chwili cofnąć, jeżeli ustawiona wartość jest zbyt wysoka).
   

 9. Dotknij lub kliknij opcję Zapisz lub OK.
   

 10. Zamknij narzędzie Dell Touchpad Utility.
   

 11. Dotknij lub kliknij opcję OK w oknie Właściwości myszy.

 

 1. Kliknij przycisk Start.
   

 2. W polu wyszukiwania wpisz Mysz.
   

 3. Kliknij ikonę Mysz.
   

 4. Kliknij zakładkę Dell Touchpad (Panel dotykowy Dell).
  Uwaga: Jeśli opcja Panel dotykowy Dell nie jest wyświetlana, oznacza to, że urządzenie nie jest zainstalowane. Zapoznaj się z artykułem w bazie wiedzy firmy Dell Najczęściej zadawane pytania dotyczące sterowników i pobierania, aby uzyskać więcej informacji na temat pobierania sterowników. Sterownik/urządzenie Panel dotykowy Dell są wyświetlane w sekcji Mysz, klawiatura i urządzenia wejściowe.
   

 5. Kliknij obrazek panelu dotykowego.
   

 6. Kliknij opcję Czułość.
   

 7. Upewnij się, że pole Włącz po prawej stronie opcji Touch Guard jest zaznaczone.
   

 8. Przesuń okrąg poniżej opcji Touch Guard maksymalnie w prawo (to ustawienie można wyregulować w dowolnym momencie, jeśli okaże się zbyt wysokie).
   

 9. Kliknij przycisk Zapisz.
   

 10. Kliknij symbol X w prawym górnym rogu, aby zamknąć narzędzie Dell Touchpad Utility.
   

 11. Kliknij opcję OK w oknie Właściwości myszy.
Uwaga: jeśli komputer jest wyposażony w panel dotykowy, do momentu rozwiązania problemów z klawiaturą można korzystać z klawiatury ekranowej.
 • Z poziomu ekranu logowania dotknij ikony Ułatwień dostępu Ikona Ułatwienia dostępu systemu Windows, a następnie dotknij opcji Klawiatura ekranowa.
 • Z poziomu systemu Windows dotnij lub kliknij ikonę klawiatury ekranowej Ikona klawiatury ekranowej (w prawym dolnym rogu).

  Więcej informacji można znaleźć w artykule bazy firmy Microsoft Pisanie przy użyciu klawiatury ekranowej.

 

 1. Upewnij się, że klawisz Number Lock jest ustawiony prawidłowo.
  Uwagi:
  • W przypadku notebooków wyposażonych w klawiaturę numeryczną po prawej stronie jest on zwykle włączony. Jeśli jest wyłączony, po naciśnięciu klawiszy numerycznych cyfry nie pojawiają się. Naciśnij klawisz Number Lock, aby włączyć lub wyłączyć klawiaturę numeryczną.
  • Niektóre notebooki symulują klawiaturę numeryczną poprzez zastosowanie klawiszy o podwójnym działaniu. Gdy klawisz Number Lock jest włączony, po wciśnięciu klawiszy pojawiają się cyfry zamiast liter. Naciśnij klawisz Num Lock, aby włączyć lub wyłączyć klawiaturę numeryczną.


   Patrz artykuł w bazie wiedzy firmy Dell Jak uzyskać podręczniki i dokumentację dotyczące posiadanego produktu firmy Dell, aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji klawisza Number Lock.

   

 2. Wyłącz komputer.
   

 3. Odłącz wszystkie połączenia zewnętrzne z wyjątkiem przewodu zasilania, w tym:
  • Głośniki.
  • Drukarki.
  • Skanery.
  • Urządzenia USB.
  • Pamięć typu flash USB lub inne zewnętrzne urządzenia magazynujące.
  • Monitor zewnętrzny.
  • Klawiatura zewnętrzna.
  • Mysz zewnętrzna.

   Jeśli komputer jest podłączony do stacji dokującej, należy go odłączyć.

   

 4. Włącz komputer ponownie i przetestuj działanie klawiatury. Jeśli klawiatura działa prawidłowo, zacznij podłączać kolejne urządzenia zewnętrzne i za każdym razem przetestuj klawiaturę, aby ustalić, które z urządzeń jest przyczyną problemu.
   

 5. Upewnij się, że system BIOS został zaktualizowany do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć w artykule Bazy wiedzy firmy Dell „Czym jest BIOS oraz jak pobrać i zainstalować jego najnowszą wersję?”
   

 6. Jeśli klawiatura nadal działa w sposób przerywany, zapoznaj się z poniższymi instrukcjami najlepiej odpowiadającymi problemowi, który występuje:
  1. Jeśli konkretny klawisz nie działa lub zacina się, wyłącz komputer i użyj pojemnika ze sprężonym powietrzem, aby oczyścić okolice problematycznego klawisza, a następnie przetestuj ponownie klawiaturę. Aby uzyskać więcej informacji, patrz sekcja Czyszczenie klawiatury.
  2. Jeśli problem występuje tylko w konkretnej aplikacji, przetestuj klawiaturę w innej aplikacji, takiej jak Notatnik. Jeśli problem występuje tylko w jednej aplikacji, konieczne może być zastosowanie procedury rozwiązywania problemów związanych z tą aplikacją.
  3. Jeśli używane jest oprogramowanie, które może zmienić sposób działania klawiatury, należy je odinstalować lub wyłączyć. Mogą to być programy, takie jak:
   • Programy do obsługi makr klawiatury.
   • Zewnętrzne programy lub sterowniki do klawiatur przeznaczonych dla graczy.
   • Oprogramowanie przełączeniowe typu KVM (ang. Keyboard, Video, Mouse).
   

 7. Jeśli to możliwe, przetestuj zewnętrzną klawiaturę przewodową USB, bezprzewodową USB lub Bluetooth, aby sprawdzić, czy działa ona prawidłowo.
   

 8. Jeśli po wykonaniu opisanych powyżej czynności klawiatura nadal nie działa, zapoznaj się z artykułem w bazie wiedzy firmy Dell Rozwiązywanie problemów sprzętowych przy użyciu diagnostyki ePSA lub PSA oraz Przewodnika kodów błędów.
  Uwagi:
  • Przeprowadzenie testu pomoże ustalić, czy klawiatura została wykryta na poziomie sprzętowym poprzedzającym uruchomienie systemu operacyjnego. Jeżeli zostanie on wykryty, będzie to oznaczać, że system operacyjny lub zainstalowane oprogramowanie uniemożliwia pracę panelu dotykowego. Za pomocą punktu przywracania system operacyjny można cofnąć do wersji, w której klawiatura działała (w systemie Windows 10 nazywa się to odświeżeniem systemu operacyjnego). Jeżeli to nie pomoże, może zajść potrzeba ponownego zainstalowania systemu operacyjnego. Więcej informacji można znaleźć w artykule bazy wiedzy Dell „Jak przywrócić lub zainstalować ponownie system Microsoft Windows na komputerze firmy Dell”.
  • Jeżeli podczas przeprowadzania testu pojawi się błąd, zapisz jego treść i kod sprawdzania poprawności. Na innym urządzeniu z dostępem do Internetu przejdź do strony Przedrozruchowy test działania urządzenia SupportAssist, aby przesłać zgłoszenie.

 

 1. Podłącz ponownie kabel USB do komputera.
   

 2. Upewnij się, że klawisz Number Lock jest ustawiony prawidłowo.
  Uwaga: Klawiatura numeryczna w klawiaturze komputera stacjonarnego jest zwykle włączona. Jeśli jest wyłączony, po naciśnięciu klawiszy numerycznych cyfry nie pojawiają się. Naciśnij klawisz Number Lock, aby włączyć lub wyłączyć klawiaturę numeryczną.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji klawisza Number Lock, zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną z klawiaturą lub przejdź na stronę Instrukcja obsługi klawiatury i myszy.

   

 3. Wyłącz komputer.
   

 4. Odłącz wszystkie zbędne urządzenia zewnętrzne, takie jak:
  • Głośniki.
  • Drukarki.
  • Skanery.
  • Urządzenia USB.
  • Pamięć typu flash USB lub inne zewnętrzne urządzenia magazynujące.
   

 5. Upewnij się, że system BIOS został zaktualizowany do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć w artykule Bazy wiedzy firmy Dell „Czym jest BIOS oraz jak pobrać i zainstalować jego najnowszą wersję?”
   

 6. Włącz komputer ponownie i przetestuj działanie klawiatury. Jeśli klawiatura działa prawidłowo, zacznij podłączać kolejne urządzenia zewnętrzne i za każdym razem przetestuj klawiaturę, aby ustalić, które z urządzeń jest przyczyną problemu.
   

 7. Jeśli klawiatura nadal działa w sposób przerywany, zapoznaj się z poniższymi instrukcjami najlepiej odpowiadającymi problemowi, który występuje:
  1. Jeśli konkretny klawisz nie działa lub zacina się, wyłącz komputer i użyj pojemnika ze sprężonym powietrzem, aby oczyścić okolice problematycznego klawisza, a następnie przetestuj ponownie klawiaturę. Aby uzyskać więcej informacji, patrz sekcja Czyszczenie klawiatury.
  2. Jeśli problem występuje tylko w konkretnej aplikacji, przetestuj klawiaturę w innej aplikacji, takiej jak Notatnik. Jeśli problem występuje tylko w jednej aplikacji, konieczne może być zastosowanie procedury rozwiązywania problemów związanych z tą aplikacją.
  3. Jeśli używane jest oprogramowanie, które może zmienić sposób działania klawiatury, należy je odinstalować lub wyłączyć. Mogą to być programy, takie jak:
   • Programy do obsługi makr klawiatury.
   • Zewnętrzne programy lub sterowniki do klawiatur przeznaczonych dla graczy.
   • Oprogramowanie przełączeniowe typu KVM (ang. Keyboard, Video, Mouse).
   

 8. Jeśli to możliwe, przetestuj inną klawiaturę przewodową USB, bezprzewodową USB lub Bluetooth, aby sprawdzić, czy działa ona prawidłowo.
   

 9. Jeśli po wykonaniu opisanych powyżej czynności klawiatura nadal nie działa, zapoznaj się z artykułem w bazie wiedzy firmy Dell Rozwiązywanie problemów sprzętowych przy użyciu diagnostyki ePSA lub PSA oraz Przewodnika kodów błędów.
  Uwagi:
  • Przeprowadzenie testu pomoże ustalić, czy klawiatura została wykryta na poziomie sprzętowym poprzedzającym uruchomienie systemu operacyjnego. Jeżeli zostanie on wykryty, będzie to oznaczać, że system operacyjny lub zainstalowane oprogramowanie uniemożliwia pracę panelu dotykowego. Za pomocą punktu przywracania system operacyjny można cofnąć do wersji, w której klawiatura działała (w systemie Windows 10 nazywa się to odświeżeniem systemu operacyjnego). Jeżeli to nie pomoże, może zajść potrzeba ponownego zainstalowania systemu operacyjnego. Więcej informacji można znaleźć w artykule bazy wiedzy Dell „Jak przywrócić lub zainstalować ponownie system Microsoft Windows na komputerze firmy Dell”.
  • Jeżeli podczas przeprowadzania testu pojawi się błąd, zapisz jego treść i kod sprawdzania poprawności. Na innym urządzeniu z dostępem do Internetu przejdź do strony Przedrozruchowy test działania urządzenia SupportAssist, aby przesłać zgłoszenie.

 

 1. Upewnij się, że korzystasz z bezprzewodowego odbiornika USB dostarczonego z klawiaturą bezprzewodową. Inne odbiorniki mogą używać odmiennych technologii komunikacji i nie będą kompatybilne z myszą. Aby uzyskać więcej informacji na temat najnowszych technologii oferowanych przez firmę Dell, przeczytaj artykuł bazy wiedzy firmy Dell Jak korzystać z funkcji uniwersalnego parowania Dell. W przypadku produktów z oznaczeniem Logitech , przejdź do witryny pobierania Logitech, aby pobrać sterowniki i oprogramowanie.
  Uwaga:

  Kupując klawiaturę lub mysz z komputerem:

  • Przeszukaj każdą przegródkę opakowania zawierającego urządzenie. Bezprzewodowy odbiornik USB jest mały i można go łatwo przeoczyć. Odbiornik ma przymocowane oznaczenie informacyjne, ułatwiające jego znalezienia. Na Rysunku 1 przedstawiono wielkość i kształt odbiornika.

  Kupując klawiaturę lub mysz osobno od komputera:

  • Przy zakupie klawiatury lub klawiatury wraz z myszą bezprzewodowy odbiornik USB będzie znajdować się pod klawiaturą, natomiast przy zakupie osobno — pod myszą. Odbiornik ma przymocowane oznaczenie informacyjne, ułatwiające jego znalezienia. Na Rysunku 2 przedstawiono typowe umiejscowienie, wielkość i kształt odbiornika.
  Bezprzewodowy odbiornik USB
  Rysunek 1: Bezprzewodowy odbiornik
    Bezprzewodowy odbiornik USB
  Rysunek 2: Umiejscowienie odbiornika bezprzewodowego w opakowaniu

   

  W przypadku, gdy nie można znaleźć odbiornika bezprzewodowego po rozpakowaniu urządzeń, należy pamiętać, że niektóre myszy i klawiatury są wyposażone w specjalne miejsce do przechowywania odbiornika bezprzewodowego. Zajrzyj pod przyciski myszy w miejscu, gdzie znajdują się baterie lub w komorze baterii klawiatury. Odbiorniki nie są jednak zwykle dostarczane w tych miejscach.

   

 2. Wyjmij i włóż ponownie baterie lub zainstaluj nowe. Aby uzyskać więcej informacji na temat instalowania baterii, zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną z klawiaturą bezprzewodową lub przejdź na stronę Instrukcja obsługi klawiatury i myszy.
   

 3. Upewnij się, że klawiatura znajduje się nie dalej niż 3 m od komputera.
   

 4. Ponownie podłącz odbiornik bezprzewodowy USB do portu USB.
   

 5. Upewnij się, że klawiatura jest włączona. Przykładowy włącznik zasilania został przedstawiony na rys. 3. Aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji włącznika zasilania, zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną z klawiaturą bezprzewodową lub przejdź na stronę Instrukcja obsługi klawiatury i myszy.
  Włącznik zasilania klawiatury bezprzewodowej
  Rys. 3: Przykładowy włącznik zasilania
   

 6. Upewnij się, że klawisz Number Lock jest ustawiony prawidłowo.
  Uwaga: Klawiatura numeryczna w klawiaturze komputera stacjonarnego jest zwykle włączona. Jeśli jest wyłączona, po naciśnięciu klawiszy cyfry nie są wyświetlane. Naciśnij klawisz Number Lock, aby włączyć lub wyłączyć klawiaturę numeryczną.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji klawisza Number Lock, zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną z klawiaturą bezprzewodową lub przejdź na stronę Instrukcja obsługi klawiatury i myszy.

   

 7. Zapisz wszystkie dane, zamknij otwarte programy i uruchom ponownie komputer.
   

 8. Odbiornik i klawiatura mogą być wyposażone w przycisk połączenia — w takim przypadku naciśnij przycisk na odbiorniku i spodzie klawiatury. Przykład — patrz rys. 4.
  Umiejscowienie przycisku połączenia klawiatury bezprzewodowej
  Rys. 4: Umiejscowienie przycisku połączenia klawiatury bezprzewodowej
   

 9. Upewnij się, że system BIOS został zaktualizowany do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć w artykule Bazy wiedzy firmy Dell „Czym jest BIOS oraz jak pobrać i zainstalować jego najnowszą wersję?”
   

 10. Jeśli klawiatura nadal działa w sposób przerywany, zapoznaj się z poniższymi instrukcjami najlepiej odpowiadającymi problemowi, który występuje:
  1. Jeśli konkretny klawisz nie działa lub zacina się, wyłącz komputer i użyj pojemnika ze sprężonym powietrzem, aby oczyścić okolice problematycznego klawisza, a następnie przetestuj ponownie klawiaturę. Aby uzyskać więcej informacji, patrz sekcja Czyszczenie klawiatury.
  2. Jeśli problem występuje tylko w konkretnej aplikacji, przetestuj klawiaturę w innej aplikacji, takiej jak Notatnik. Jeśli problem występuje tylko w jednej aplikacji, konieczne może być zastosowanie procedury rozwiązywania problemów związanych z tą aplikacją.
  3. Jeśli używane jest oprogramowanie, które może zmienić sposób działania klawiatury, należy je odinstalować lub wyłączyć. Mogą to być programy, takie jak:
   • Programy do obsługi makr klawiatury.
   • Zewnętrzne programy lub sterowniki do klawiatur przeznaczonych dla graczy.
   • Oprogramowanie przełączeniowe typu KVM (ang. Keyboard, Video, Mouse).
   

 11. Wypróbuj bezprzewodowy odbiornik USB, podłączając go do innego portu USB w komputerze. Może zostać wyświetlony komunikat informujący o instalowaniu sterowników. W takim przypadku przed użyciem klawiatury należy zaczekać na wyświetlenie komunikatu o zainstalowaniu sterowników.
  Uwaga: W przypadku używania bezprzewodowej klawiatury USB wyposażonej w przycisk połączenia należy ponownie nacisnąć przycisk połączenia na odbiorniku oraz spodzie klawiatury.
   

 12. Wypróbuj inną bezprzewodową mysz USB oraz odbiornik, jeśli są dostępne. Może zostać wyświetlony komunikat informujący o instalowaniu sterowników. W takim przypadku przed użyciem klawiatury należy zaczekać na wyświetlenie komunikatu o zainstalowaniu sterowników.
  Uwaga: W przypadku używania bezprzewodowej klawiatury USB wyposażonej w przycisk połączenia należy ponownie nacisnąć przycisk połączenia na odbiorniku oraz spodzie klawiatury.
   

 13. Jeśli po wykonaniu opisanych powyżej czynności klawiatura nadal nie działa, zapoznaj się z artykułem w bazie wiedzy firmy Dell Rozwiązywanie problemów sprzętowych przy użyciu diagnostyki ePSA lub PSA oraz Przewodnika kodów błędów.
  Uwagi:
  • Przeprowadzenie testu pomoże ustalić, czy bezprzewodowy odbiornik klawiatury USB został wykryty na poziomie sprzętowym poprzedzającym uruchomienie systemu operacyjnego. Jeżeli zostanie on wykryty, będzie to oznaczać, że system operacyjny lub zainstalowane oprogramowanie uniemożliwia pracę bezprzewodowej klawiatury USB. Za pomocą punktu przywracania system operacyjny można cofnąć do wersji, w której klawiatura działała (w systemie Windows 10 nazywa się to odświeżeniem systemu operacyjnego). Jeżeli to nie pomoże, może zajść potrzeba ponownego zainstalowania systemu operacyjnego. Więcej informacji można znaleźć w artykule bazy wiedzy Dell „Jak przywrócić lub zainstalować ponownie system Microsoft Windows na komputerze firmy Dell”.
  • Jeżeli podczas przeprowadzania testu pojawi się błąd, zapisz jego treść i kod sprawdzania poprawności. Na innym urządzeniu z dostępem do Internetu przejdź do strony Enhanced Preboot System Assessment, aby przesłać zgłoszenie.

 

 1. Wyjmij i włóż ponownie baterie lub zainstaluj nowe. Aby uzyskać więcej informacji na temat instalowania baterii, zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną z klawiaturą Bluetooth lub przejdź na stronę Instrukcja obsługi klawiatury i myszy.
   

 2. Upewnij się, że klawiatura znajduje się nie dalej niż 3 m od komputera.
   

 3. Upewnij się, że klawiatura jest włączona. Przykładowy włącznik zasilania został przedstawiony na rys. 1. Aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji włącznika zasilania, zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną z klawiaturą bezprzewodową lub przejdź na stronę Instrukcja obsługi klawiatury i myszy.
  Włącznik zasilania klawiatury bezprzewodowej
  Rys. 1: Przykładowy włącznik zasilania
   

 4. Upewnij się, że klawisz Number Lock jest ustawiony prawidłowo.
  Uwaga: Klawiatura numeryczna w klawiaturze komputera stacjonarnego jest zwykle włączona. Jeśli jest wyłączona, po naciśnięciu klawiszy cyfry nie są wyświetlane. Naciśnij klawisz Number Lock, aby włączyć lub wyłączyć klawiaturę numeryczną.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji klawisza Number Lock, zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną z klawiaturą Bluetooth lub przejdź na stronę Instrukcja obsługi klawiatury i myszy.

   

 5. Zapisz wszystkie dane, zamknij otwarte programy i uruchom ponownie komputer.
   

 6. Upewnij się, że system BIOS został zaktualizowany do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć w artykule Bazy wiedzy firmy Dell „Czym jest BIOS oraz jak pobrać i zainstalować jego najnowszą wersję?”
   

 7. Jeśli klawiatura nadal działa w sposób przerywany, zapoznaj się z poniższymi instrukcjami najlepiej odpowiadającymi problemowi, który występuje:
  1. Jeśli konkretny klawisz nie działa lub zacina się, wyłącz komputer i użyj pojemnika ze sprężonym powietrzem, aby oczyścić okolice problematycznego klawisza, a następnie przetestuj ponownie klawiaturę. Aby uzyskać więcej informacji, patrz sekcja Czyszczenie klawiatury.
  2. Jeśli problem występuje tylko w konkretnej aplikacji, przetestuj klawiaturę w innej aplikacji, takiej jak Notatnik. Jeśli problem występuje tylko w jednej aplikacji, konieczne może być zastosowanie procedury rozwiązywania problemów związanych z tą aplikacją.
  3. Jeśli używane jest oprogramowanie, które może zmienić sposób działania klawiatury, należy je odinstalować lub wyłączyć. Mogą to być programy, takie jak:
   • Programy do obsługi makr klawiatury.
   • Zewnętrzne programy lub sterowniki do klawiatur przeznaczonych dla graczy.
   • Oprogramowanie przełączeniowe typu KVM (ang. Keyboard, Video, Mouse).
   

 8. Zainstaluj najnowsze sterowniki Bluetooth dla używanego komputera. Więcej informacji można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy Dell Jak pobrać i zainstalować sterownik?.
  Uwagi
  • Sterownik można znaleźć w kategorii Sieć.
  • W przypadku produktów z oznaczeniem Logitech należy przejść do witryny pobierania Logitech, aby pobrać dodatkowe sterowniki i oprogramowanie.
   

 9. Ponownie sparuj mysz z komputerem. Odpowiednie instrukcje oraz więcej informacji na temat myszy i klawiatur Bluetooth można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy Dell Naprawianie, podłączanie i informacje na temat połączeń Bluetooth.

 

 1. Upewnij się, że klawisz Number Lock jest ustawiony prawidłowo.
  Uwagi:
  • Klawiatura numeryczna w klawiaturze komputera stacjonarnego jest zwykle włączona. Jeśli jest wyłączona, po naciśnięciu klawiszy numerycznych cyfry nie pojawiają się. Naciśnij klawisz Number Lock, aby włączyć lub wyłączyć klawiaturę numeryczną.
  • W przypadku notebooków wyposażonych w klawiaturę numeryczną po prawej stronie jest on zwykle włączony. Jeśli jest wyłączony, po naciśnięciu klawiszy numerycznych cyfry nie pojawiają się. Naciśnij klawisz Number Lock, aby włączyć lub wyłączyć klawiaturę numeryczną.
  • Niektóre notebooki symulują klawiaturę numeryczną poprzez zastosowanie klawiszy o podwójnym działaniu. Gdy klawisz Number Lock jest włączony, po wciśnięciu klawiszy pojawiają się cyfry zamiast liter. Naciśnij klawisz Number Lock, aby włączyć lub wyłączyć klawiaturę numeryczną.


   Patrz artykuł w bazie wiedzy firmy Dell Jak uzyskać podręczniki i dokumentację dotyczące posiadanego produktu firmy Dell, aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji klawisza Number Lock.

 2. Upewnij się, że ustawienie języka klawiatury w systemie Windows jest prawidłowe (aby uzyskać więcej informacji, wybierz poniżej kartę odpowiadającą systemowi operacyjnemu zainstalowanemu na komputerze).

 

 1. W polu Szukaj wpisz język.
   

 2. Dotknij lub kliknij opcję Edytuj opcje języka i klawiatury.
   

 3. Wybierz preferowany język z menu rozwijanego.
   

 4. Zamknij okno Czas i język.
   

 5. Upewnij się, że system BIOS komputera jest aktualny. Aby uzyskać informacje na temat pobierania systemu BIOS, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell Aktualizacje systemu BIOS w komputerze Dell.
  Uwaga: aplikacja SupportAssist automatycznie aktualizuje komputer i wykrywa problemy do rozwiązania. Pozwól nam wziąć na siebie ciężar konserwacji Twojego komputera lub tabletu Dell. Szczegółowe informacje na temat aplikacji SupportAssist znajdują się na stronie Aplikacja SupportAssist dla komputerów i tabletów.
   

 

Patrz artykuł w bazie wiedzy firmy Microsoft Zmiana układu klawiatury, a następnie wybierz używany system operacyjny za pomocą menu rozwijanego i postępuj zgodnie z instrukcjami. Łącze zewnętrzne
Uwagi
 • Upewnij się, że system BIOS komputera jest aktualny. Aby uzyskać informacje na temat pobierania systemu BIOS, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell Aktualizacje systemu BIOS w komputerze Dell.
 • Aplikacja SupportAssist automatycznie aktualizuje komputer i wykrywa problemy do rozwiązania. Pozwól nam wziąć na siebie ciężar konserwacji Twojego komputera lub tabletu Dell. Szczegółowe informacje na temat aplikacji SupportAssist znajdują się na stronie Aplikacja SupportAssist dla komputerów i tabletów.  

 

Patrz artykuł w bazie wiedzy firmy Microsoft Zmiana układu klawiatury, a następnie wybierz używany system operacyjny za pomocą menu rozwijanego i postępuj zgodnie z instrukcjami. Łącze zewnętrzne
Uwagi
 • Upewnij się, że system BIOS komputera jest aktualny. Aby uzyskać informacje na temat pobierania systemu BIOS, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell Aktualizacje systemu BIOS w komputerze Dell.
 • Aplikacja SupportAssist automatycznie aktualizuje komputer i wykrywa problemy do rozwiązania. Pozwól nam wziąć na siebie ciężar konserwacji Twojego komputera lub tabletu Dell. Szczegółowe informacje na temat aplikacji SupportAssist znajdują się na stronie Aplikacja SupportAssist dla komputerów i tabletów.  

 

 1. Kliknij Start.
   

 2. Kliknij polecenie Panel sterowania.
   

 3. Kliknij opcję Zegar, język i region.
   

 4. Kliknij kartę Klawiatura i języki.
   

 5. Kliknij opcję Zmień klawiatury.
   

 6. Przy użyciu menu rozwijanego wybierz preferowany język dla klawiatury.
  Uwaga: Możesz również dodać inny język, klikając opcję Dodaj w części Zainstalowane usługi. Wybierz preferowany język i kliknij przycisk OK.
   

 7. Kliknij dwa razy OK.
   

 8. Upewnij się, że system BIOS komputera jest aktualny. Aby uzyskać informacje na temat pobierania systemu BIOS, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell Aktualizacje systemu BIOS w komputerze Dell.
  Uwaga: aplikacja SupportAssist automatycznie aktualizuje komputer i wykrywa problemy do rozwiązania. Pozwól nam wziąć na siebie ciężar konserwacji Twojego komputera lub tabletu Dell. Szczegółowe informacje na temat aplikacji SupportAssist znajdują się na stronie Aplikacja SupportAssist dla komputerów i tabletów.
   

Dostępne są cztery możliwości przełączania się pomiędzy funkcją F1–F12 a klawiszami specjalnymi znajdującymi się w górnym rzędzie klawiatury notebooka.

 • Jedno naciśnięcie klawisza:
  1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Fn (Klawisz funkcji), a następnie naciśnij żądany klawisz funkcji, aby aktywować klawisz specjalny przypisany do tego klawisza funkcji.

 • Przełączanie blokady klawiszy funkcji:
  1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Fn (Klawisz funkcji), a następnie naciśnij przycisk Escape ().

   Naciśnięcie klawisza funkcji uaktywni teraz klawisz specjalny przypisany do tego klawisza funkcji bez konieczności wcześniejszego naciskania klawisza Fn.

   Uwaga: powtarzanie kombinacji klawiszy przywraca klawisze funkcji do ich trybu normalnego.

    


 • Zmień zachowanie klawiszy funkcji w systemie BIOS:
  1. Uruchom komputer ponownie lub włącz go.
  2. Gdy zobaczysz logo firmy Dell w fazie POST, naciskaj klawisz F2--> co sekundę, aby przejść do ekranu konfiguracji.
   Uwaga: gdy w komputerze uruchomi się system Windows. Uruchom komputer ponownie i ponów próbę.

  W zależności od typu systemu BIOS (konfiguracji systemu) komputera Dell ekran może mieć jedną z dwóch postaci.

  Wybierz obrazek, który odpowiada sytuacji na komputerze, aby uzyskać informacje na temat ustawienia domyślnego działania klawiszy funkcji.

  1. Na ekranie systemu BIOS (konfiguracji systemu) kliknij test POST.
  2. Kliknij opcje blokady klawisza Fn.
  3. Przeczytaj informacje o tym, jakie są to opcje i zaznacz wybrane z nich.
  4. Kliknij przycisk Zakończ.
  5. Potwierdź zapisanie zmian.

  Komputer uruchomi się ponownie.

  1. Na ekranie BIOS naciśnij kilka razy klawisz strzałki w prawo-->, aż do momentu podświetlenia menu Zaawansowane.
  2. Naciśnij kilka razy klawisz strzałki w dół-->, aż do momentu zaznaczenia opcji Zachowanie klawiszy funkcji.
  3. Za pomocą przycisków strzałek w górę lub w dół wybierz żądane zachowanie klawiszy funkcji, a następnie naciśnij klawisz Enter.
  4. Naciśnij kilka razy klawisz strzałki w prawo-->, aż do momentu podświetlenia menu Exit.
  5. Naciśnij kilka razy klawisz strzałki w dół-->, aż do momentu wyświetlenia opcji Zapisz zmiany i wyjdź albo Zapisz zmiany (lub podobnie), a następnie naciśnij klawisz Enter.
  6. Naciśnij przycisk Enter-->, wybierając Tak, aby zapisać konfigurację (lub podobne wyrażenie).

  Komputer uruchomi się ponownie.


 • Centrum mobilności w systemie Windows:
  1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Windows (Klawisz Windows), a następnie naciśnij klawisz q.
  2. W polu Wyszukiwania wpisz Centrum mobilności.
  3. Kliknij Centrum mobilności wśród wyników wyszukiwania.
  4. Na ekranie Centrum mobilności w systemie Windows znajdź opcję Rząd klawiszy funkcji. Wybierz żądaną opcję z menu rozwijanego.
   Uwaga: opcja Rząd klawiszy funkcji może być niedostępna w zależności od wersji systemu operacyjnego.

 


Klawisze internetowe
Informacje na temat działania poszczególnych przycisków znajdują się w tabeli 1.
(Nie wszystkie klawiatury są wyposażone we wszystkie prezentowane przyciski)
 
Przycisk Czynność
Przejście do głównej strony internetowej
Uruchomienie aplikacji e-mail Uruchomienie poczty e-mail
Przejście do strony internetowej lub menu przeglądania Internetu Przejście do strony internetowej lub menu przeglądania Internetu (konfiguracja przez oprogramowanie)
Rozpoczęcie wyszukiwania w Internecie Rozpoczęcie wyszukiwania w Internecie
Tabela 1: Klawisze internetowe 
 
Klawisze multimedialne
Informacje na temat działania poszczególnych przycisków znajdują się w tabeli 2
(Nie wszystkie klawiatury są wyposażone we wszystkie prezentowane przyciski) 
 
Przycisk Czynność
Wyciszenie dźwięku lub Wyciszenie dźwięku Wyciszenie dźwięku
Zmniejszenie głośności lub Zmniejszenie głośności Zmniejszenie głośności
Zwiększenie głośności lub Zwiększenie głośności Zwiększenie głośności
Odtwarzanie/wstrzymanie odtwarzania lub Odtwarzanie/wstrzymanie odtwarzania Odtwarzanie/wstrzymanie odtwarzania
Wyciszenie dźwięku lub Zatrzymanie Zatrzymanie odtwarzania
Wstecz lub  Wstecz
Dalej, lub Dalej, Dalej,
Klawisz audio Klawisz audio (uruchamia program Windows Media Player)
Klawisz wysunięcia płyty CD/DVD — może nie działać bez zainstalowania programu Quickset.
(Aby klawisz zadziałał, może być konieczne wcześniejsze naciśnięcie i przytrzymanie klawisza Fn)
Tabela 2: Klawisze multimedialne 
 

Klawisze notebooka
Informacje na temat działania poszczególnych przycisków znajdują się w tabeli 3
(Nie wszystkie klawiatury są wyposażone we wszystkie prezentowane przyciski) 
 
Przycisk Czynność
Number Lock Number Lock
(Aby klawisz zadziałał, może być potrzebne wcześniejsze naciśnięcie i przytrzymanie klawisza Fn)
Scroll Lock Scroll Lock
(Aby klawisz zadziałał, może być potrzebne wcześniejsze naciśnięcie i przytrzymanie klawisza Fn)
Rozjaśnienie ekranu Rozjaśnienie ekranu — naciśnięcie spowoduje rozjaśnienie ekranu.
(Aby klawisz zadziałał, może być potrzebne wcześniejsze naciśnięcie i przytrzymanie klawisza Fn)
Ściemnienie ekranu Ściemnienie ekranu — naciśnięcie spowoduje ściemnienie ekranu.
(Aby klawisz zadziałał, może być potrzebne wcześniejsze naciśnięcie i przytrzymanie klawisza Fn)
Zewnętrzny wyświetlacz Zewnętrzny wyświetlacz — naciśnięcie tego klawisza pozwala przełączać się między zewnętrznym wyświetlaczem i wbudowanym ekranem.
(Aby klawisz zadziałał, może być potrzebne wcześniejsze naciśnięcie i przytrzymanie klawisza Fn)
Wysunięcie płyty Wysunięcie płyty CD/DVD — ten klawisz do działania wymaga zainstalowanego programu Quickset.
(Aby klawisz zadziałał, może być potrzebne wcześniejsze naciśnięcie i przytrzymanie klawisza Fn)
Tryb gotowości Tryb gotowości — ten klawisz do działania wymaga zainstalowanego programu Quickset lub Dell ContolPoint (zależnie od modelu).
(Aby klawisz zadziałał, może być potrzebne wcześniejsze naciśnięcie i przytrzymanie klawisza Fn)
Bateria Stan akumulatora — ten klawisz do działania wymaga zainstalowanego programu Quickset lub Dell ContolPoint (zależnie od modelu).
(Aby klawisz zadziałał, może być potrzebne wcześniejsze naciśnięcie i przytrzymanie klawisza Fn)
Ładowanie akumulatora Ładowanie akumulatora — umożliwia wyłączenie ładowania akumulatora aż do najbliższego ponownego uruchomienia. Nie ma to wpływu na zużycie baterii i działa tylko, jeśli zainstalowany jest program Dell ContolPoint.
(Aby klawisz zadziałał, może być potrzebne wcześniejsze naciśnięcie i przytrzymanie klawisza Fn)
Klawisz Fn Klawisz FnFn oznacza funkcję. Naciśnięcie i przytrzymanie tego klawisza umożliwia uzyskanie dostępu do alternatywnych funkcji klawiszy. Zazwyczaj znajduje się w lewej dolnej części klawiatury, pomiędzy klawiszami CTRL i Windows 
(Alternatywne funkcje klawiszy mogą być opisane niebieskimi lub czerwonymi literami poniżej głównej funkcji. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z opisami funkcji poszczególnych klawiszy na powyższych ilustracjach.)
Latitude ON Latitude ON:
 • Jeśli komputer jest wyłączony, powoduje uruchomienie go do poziomu modułu Latitude ON lub programu Reader, jeśli został zainstalowany.
 • Powoduje ponowne uruchomienie z przejściem z systemu Windows do modułu Latitude ON lub programu Reader, jeśli został zainstalowany (wymagany jest program Dell ContolPoint).
Włącza lub wyłącza panel dotykowy w niektórych komputerach.
Naciśnij i przytrzymaj klawisz Fn, a następnie naciśnij klawisz F3, aby włączyć lub wyłączyć panel dotykowy.
Włącza lub wyłącza panel dotykowy w niektórych komputerach.
Naciśnij tylko klawisz F6, aby włączyć lub wyłączyć panel dotykowy.
Włącza lub wyłącza panel dotykowy w niektórych komputerach.
Naciśnij klawisz włączania/wyłączania panelu dotykowego (klawisz znajduje się po prawej stronie klawisza F12), aby włączyć lub wyłączyć panel dotykowy.
Tabela 3: Klawisze notebooka 
 

Panel sterowania funkcjami audio
Jeśli przyciski i pokrętło na klawiaturze nie wyglądają tak, jak na ilustracji (rys. 1), zapoznaj się z sekcją Panel sterowania funkcjami audio lub Pokrętło głośności

 
Rys. 1: Elementy sterujące funkcjami audio
 
Numery odnoszą się do obrazka powyżej:
Włączanie/wyłączanie wyciszenia
Zatrzymanie odtwarzania
Poprzednia ścieżka
Pokrętło regulacji głośności — obraca się w obu kierunkach (nie należy go naciskać)
Następna ścieżka
Odtwarzanie/wstrzymanie odtwarzania
Klawisz audio (uruchamia program Windows Media Player)
 

Elementy sterujące funkcjami audio
Jeśli przyciski i pokrętło na klawiaturze nie wyglądają tak, jak na ilustracji (rys. 2), zapoznaj się z sekcją Elementy sterujące funkcjami audio lub Pokrętło głośności

 
Rys. 2: Panel sterowania funkcjami audio
 
Numery odnoszą się do obrazka powyżej:
Pokrętło regulacji głośności — obraca się w obu kierunkach (nie należy go naciskać)
Klawisz audio (uruchamia program Windows Media Player)
Zatrzymanie odtwarzania
Poprzednia ścieżka
Odtwarzanie/wstrzymanie odtwarzania
Następna ścieżka
Włączanie/wyłączanie wyciszenia
 

Pokrętło głośności
Jeśli przyciski i pokrętło na klawiaturze nie wyglądają tak, jak na ilustracji (rys. 3), zapoznaj się z sekcją Panel sterowania funkcjami audio lub Elementy sterujące funkcjami audio


Rys. 3: Pokrętło regulacji głośności — obraca się w obu kierunkach (nie należy go naciskać)
 
 1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Fn (Klawisz funkcji), a następnie naciśnij klawisz Backlit (Klawisz podświetlenia), aby włączyć lub wyłączyć podświetlenie klawiatury.
  Uwagi:
  • Klawisza podświetlenia należy najpierw szukać w rzędzie klawiszy funkcyjnych w górnej części klawiatury, a następnie w lewej dolnej części klawiatury.
  • Jeśli komputer nie jest wyposażony w klawisz podświetlenia, funkcja ta jest niedostępna.
  • Więcej informacji można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy Dell Rozwiązywanie problemów z podświetlaną klawiaturą notebooka firmy Dell.
 1. Upewnij się, że komputer jest włączony.

 2. W przypadku używania klawiatury przewodowej, bezprzewodowej lub Bluetooth, obróć klawiaturę spodem do góry i lekko potrząsaj, aby usunąć luźne zanieczyszczenia.
   

 3. Użyj odkurzacza przystosowanego specjalnie do komputerów, jeśli jest dostępny.
   

 4. Użyj sprężonego powietrza w aerozolu, jeśli jest dostępne, aby usunąć pozostałe luźne zanieczyszczenia.
  Przestroga: Nie obracaj aerozolu na bok lub spodem do góry. Powoduje to wyciek bardzo zimnego płynu, który może uszkodzić klawiaturę oraz skórę.
   

 5. Wytrzyj klawisze oraz ramkę wokół klawiszy przy użyciu ściereczki z mikrofibry lub froty.
  Uwaga: W przypadku silnego zabrudzenia użyj wacika bawełnianego, ręcznika z mikrofibry lub froty nasączonego alkoholem izopropylowym. Powinna ona być wilgotna, ale nie mokra. Wytrzyj zanieczyszczenia i poczekaj, aż alkohol izopropylowy wyparuje przed przystąpieniem do używania klawiatury.

 

Jeśli klawisz wypadnie, należy wykonać następujące czynności, aby zainstalować go z powrotem w notebooku:

 1. Upewnij się, że obszar pod klawiszem jest czysty. W tym celu najlepiej użyć sprężonego powietrza w aerozolu.
  Przestroga: Nie obracaj aerozolu na bok lub spodem do góry. Powoduje to wyciek bardzo zimnego płynu, który może uszkodzić klawiaturę oraz skórę.
   

 2. Sprawdź, czy znajdująca się pod klawiszem sprężyna nożycowa z tworzywa sztucznego nie jest uszkodzona, jak pokazano w miejscach oznaczonych czerwonymi kółkami na rys. 1.
  Konstrukcja sprężyny nożycowej klawisza
  Rys. 1: Mechanizm sprężyny nożycowej w wewnętrznej klawiaturze notebooka
  • Jeśli sprężyna nożycowa z tworzywa sztucznego nie jest uszkodzona, wyrównaj klawisz i lekko wciśnij go w dół, aby spróbować go zatrzasnąć.
   Przestroga: nie należy wciskać klawisza na siłę, ponieważ może to spowodować uszkodzenie innych części komputera.
  • Jeśli sprężyna nożycowa z tworzywa sztucznego jest uszkodzona, nie można zainstalować klawisza z powrotem w klawiaturze.
  Uwagi:
  • Przy zakupie ubezpieczenia Accidental Damage należy zapoznać się z dokumentacją Accidental Damage for Consumer Customers, aby uzyskać więcej informacji na temat zakresu usługi, sposobów kontaktu z działem pomocy technicznej, ograniczeń i innych ważnych warunków regulaminu w ramach tego ubezpieczenia (PDF tylko w języku angielskim).
  • Inne informacje dotyczące sprzętu można znaleźć na stronie Kontakt z pomocą techniczną.

 

Jeśli klawisz wypadnie, należy wykonać następujące czynności, aby zainstalować go z powrotem w klawiaturze:

 1. Upewnij się, że obszar pod klawiszem jest czysty. W tym celu najlepiej użyć sprężonego powietrza w aerozolu.
  Przestroga: Nie obracaj aerozolu na bok lub spodem do góry. Powoduje to wyciek bardzo zimnego płynu, który może uszkodzić klawiaturę oraz skórę.
   

 2. Sprawdź, czy mechanizm znajdujący się pod klawiszem nie jest uszkodzony.
  • Jeśli mechanizm nie jest uszkodzony, wyrównaj klawisz i lekko wciśnij go w dół, aby spróbować go zatrzasnąć.
   Przestroga: nie należy wciskać klawisza na siłę, ponieważ może to spowodować uszkodzenie innych części klawiatury.
  • Jeśli mechanizm jest uszkodzony, nie można zainstalować klawisza z powrotem w klawiaturze.
  Uwagi:
  • Przy zakupie ubezpieczenia Accidental Damage należy zapoznać się z dokumentacją Accidental Damage for Consumer Customers, aby uzyskać więcej informacji na temat zakresu usługi, sposobów kontaktu z działem pomocy technicznej, ograniczeń i innych ważnych warunków regulaminu w ramach tego ubezpieczenia (PDF tylko w języku angielskim).
  • Inne informacje dotyczące sprzętu można znaleźć na stronie Kontakt z pomocą techniczną.

 

 1. W polu Wyszukaj wpisz ustawienia.
   

 2. Na liście programów dotknij lub kliknij pozycję Ustawienia.
   

 3. Dotknij lub kliknij pozycję Ułatwienia dostępu.
   

 4. Dotknij lub kliknij pozycję Klawiatura.
   

 5. Upewnij się, że opcja Włącz funkcję Klawisze filtru jest wyłączona.
   

 6. Zamknij okno Ustawienia.

 

 1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Windows (Klawisz Windows), a następnie naciśnij klawisz q.
   

 2. W polu Wyszukaj wpisz ustawienia.
   

 3. Na liście programów kliknij lub dotknij pozycji Ustawienia komputera.
   

 4. Dotknij lub kliknij pozycję Ułatwienia dostępu.
   

 5. Dotknij lub kliknij pozycję Klawiatura.
   

 6. Upewnij się, że opcja Klawisze filtru jest wyłączona.
   

 7. Naciśnij klawisz Windows (Klawisz Windows), aby zamknąć okno Ustawienia.

 

 1. Naciśnij klawisz Windows (Klawisz Windows).
   

 2. W polu Wyszukaj wpisz centrum ułatwień dostępu.
   

 3. Dotknij lub kliknij pozycję Centrum ułatwień dostępu na liście programów.
   

 4. Dotknij lub kliknij opcję Ułatw korzystanie z klawiatury.
   

 5. Upewnij się, że pole wyboru po lewej stronie opcji Włącz funkcję Klawisze filtru nie jest zaznaczone.
   

 6. Dotknij lub kliknij przycisk Zastosuj, a następnie OK.

 

 1. Naciśnij klawisz Windows (Klawisz Windows).
   

 2. W polu Wyszukaj wpisz centrum ułatwień dostępu.
   

 3. Kliknij pozycję Centrum ułatwień dostępu na liście programów.
   

 4. Kliknij opcję Ułatw korzystanie z klawiatury.
   

 5. Upewnij się, że pole wyboru po lewej stronie opcji Włącz funkcję Klawisze filtru nie jest zaznaczone.
   

 6. Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Zastosuj, a następnie Zapisz, w przeciwnym razie kliknij przycisk Anuluj.

 

 1. W polu Wyszukaj wpisz ustawienia.
   

 2. Na liście programów dotknij lub kliknij pozycję Ustawienia.
   

 3. Dotknij lub kliknij pozycję Ułatwienia dostępu.
   

 4. Dotknij lub kliknij pozycję Klawiatura.
   

 5. Upewnij się, że opcja Włącz funkcję Klawisze trwałe jest wyłączona.
   

 6. Upewnij się, że opcja Włącz funkcję Klawisze przełączające jest wyłączona.
   

 7. Zamknij okno Ustawienia.

 

 1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Windows (Klawisz Windows), a następnie naciśnij klawisz q.
   

 2. W polu Wyszukaj wpisz ustawienia.
   

 3. Na liście programów kliknij lub dotknij pozycji Ustawienia komputera.
   

 4. Dotknij lub kliknij pozycję Ułatwienia dostępu.
   

 5. Dotknij lub kliknij pozycję Klawiatura.
   

 6. Upewnij się, że opcja Klawisze trwałe jest wyłączona.
   

 7. Upewnij się, że opcja Klawisze przełączające jest wyłączona.
   

 8. Naciśnij klawisz Windows (Klawisz Windows), aby zamknąć okno Ustawienia.

 

 1. Naciśnij klawisz Windows (Klawisz Windows).
   

 2. W polu Wyszukaj wpisz centrum ułatwień dostępu.
   

 3. Dotknij lub kliknij pozycję Centrum ułatwień dostępu na liście programów.
   

 4. Dotknij lub kliknij opcję Ułatw korzystanie z klawiatury.
   

 5. Upewnij się, że pole wyboru po lewej stronie opcji Włącz funkcję Klawisze trwałe nie jest zaznaczone.
   

 6. Upewnij się, że pole wyboru po lewej stronie opcji Włącz funkcję Klawisze przełączające nie jest zaznaczone.
   

 7. Dotknij lub kliknij przycisk Zastosuj, a następnie OK.

 

 1. Naciśnij klawisz Windows (Klawisz Windows).
   

 2. W polu Wyszukaj wpisz centrum ułatwień dostępu.
   

 3. Kliknij pozycję Centrum ułatwień dostępu na liście programów.
   

 4. Kliknij opcję Ułatw korzystanie z klawiatury.
   

 5. Upewnij się, że pole wyboru po lewej stronie opcji Włącz funkcję Klawisze trwałe nie jest zaznaczone.
   

 6. Upewnij się, że pole wyboru po lewej stronie opcji Włącz funkcję Klawisze przełączające nie jest zaznaczone.
   

 7. Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Zastosuj, a następnie Zapisz, w przeciwnym razie kliknij przycisk Anuluj.

 

 1. Zapisz wszystkie dane, zamknij otwarte programy i uruchom ponownie komputer. Jeśli panel dotykowy i klawiatura nie odpowiadają, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej 15 sekund, aby wyłączyć komputer — wszystkie niezapisane dane zostaną utracone.
   

 2. Upewnij się, że system BIOS został zaktualizowany do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy Dell Czym jest BIOS oraz jak pobrać i zainstalować jego najnowszą wersję?
   

 3. Upewnij się, że zainstalowano najnowsze aktualizacje systemu Windows. Więcej informacji można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy Microsoft Aktualizacja systemu Windows — często zadawane pytania.

 

 1. Podłącz ponownie kabel USB do komputera.
   

 2. Zapisz wszystkie dane, zamknij otwarte programy i uruchom ponownie komputer. Jeśli panel dotykowy i klawiatura nie odpowiadają, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej 15 sekund, aby wyłączyć komputer — wszystkie niezapisane dane zostaną utracone.
   

 3. Upewnij się, że system BIOS został zaktualizowany do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy Dell Czym jest BIOS oraz jak pobrać i zainstalować jego najnowszą wersję?
   

 4. Upewnij się, że zainstalowano najnowsze aktualizacje systemu Windows. Więcej informacji można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy Microsoft Aktualizacja systemu Windows — często zadawane pytania.

 

 1. Ponownie podłącz odbiornik bezprzewodowy USB do komputera.
   

 2. Zapisz wszystkie dane, zamknij otwarte programy i uruchom ponownie komputer. Jeśli panel dotykowy i klawiatura nie odpowiadają, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej 15 sekund, aby wyłączyć komputer — wszystkie niezapisane dane zostaną utracone.
   

 3. Upewnij się, że system BIOS został zaktualizowany do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy Dell Czym jest BIOS oraz jak pobrać i zainstalować jego najnowszą wersję?
   

 4. Upewnij się, że zainstalowano najnowsze aktualizacje systemu Windows. Więcej informacji można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy Microsoft Aktualizacja systemu Windows — często zadawane pytania.

 

 1. Zapisz wszystkie dane, zamknij otwarte programy i uruchom ponownie komputer. Jeśli panel dotykowy i klawiatura nie odpowiadają, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej 15 sekund, aby wyłączyć komputer — wszystkie niezapisane dane zostaną utracone.
   

 2. Upewnij się, że system BIOS został zaktualizowany do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy Dell Czym jest BIOS oraz jak pobrać i zainstalować jego najnowszą wersję?
   

 3. Upewnij się, że zainstalowano najnowsze aktualizacje systemu Windows. Więcej informacji można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy Microsoft Aktualizacja systemu Windows — często zadawane pytania.

 

Aby wyłączyć klawiaturę ekranową, wykonaj poniższe czynności.

Uwaga: aby włączyć klawiaturę ekranową, należy wykonać te same czynności, ale zaznaczyć pole wyboru po lewej stronie pozycji Używaj komputera bez myszy lub klawiatury w kroku 5.

 

 1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Windows (Klawisz Windows), a następnie naciśnij klawisz q.
   

 2. W polu Wyszukaj wpisz centrum ułatwień dostępu.
   

 3. Dotknij lub kliknij pozycję Centrum ułatwień dostępu (Panel sterowania) na liście.
   
 4. Dotknij lub kliknij opcję Używaj komputera bez myszy lub klawiatury.
   

 5. Upewnij się, że pole po lewej stronie pozycji Używaj komputera bez myszy lub klawiatury nie jest zaznaczone.
   

 6. Dotknij lub kliknij przycisk Zastosuj (po wprowadzeniu zmian).
   

 7. Dotknij lub kliknij opcję OK.
   

 8. Zamknij okno Ustawienia.

 

Aby wyłączyć klawiaturę ekranową, wykonaj poniższe czynności.

Uwaga: aby włączyć klawiaturę ekranową, należy wykonać te same czynności, ale zaznaczyć pole wyboru po lewej stronie pozycji Używaj komputera bez myszy lub klawiatury w kroku 5.

 

 1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Windows (Klawisz Windows), a następnie naciśnij klawisz q.
   

 2. W polu Wyszukaj wpisz centrum ułatwień dostępu.
   

 3. Dotknij lub kliknij pozycję Centrum ułatwień dostępu (Panel sterowania) na liście.
   
 4. Dotknij lub kliknij opcję Używaj komputera bez myszy lub klawiatury.
   

 5. Upewnij się, że pole po lewej stronie pozycji Używaj komputera bez myszy lub klawiatury nie jest zaznaczone.
   

 6. Dotknij lub kliknij przycisk Zastosuj (po wprowadzeniu zmian).
   

 7. Dotknij lub kliknij opcję OK.
   

 8. Zamknij okno Ustawienia.

 

Aby wyłączyć klawiaturę ekranową, wykonaj poniższe czynności.

Uwaga: aby włączyć klawiaturę ekranową, należy wykonać te same czynności, ale zaznaczyć pole wyboru po lewej stronie pozycji Używaj komputera bez myszy lub klawiatury w kroku 5.

 

 1. Naciśnij klawisz Windows (Klawisz Windows).
   

 2. W polu Wyszukaj wpisz centrum ułatwień dostępu.
   

 3. Dotknij lub kliknij pozycję Centrum ułatwień dostępu na liście.
   
 4. Dotknij lub kliknij opcję Używaj komputera bez myszy lub klawiatury.
   

 5. Upewnij się, że pole po lewej stronie pozycji Używaj komputera bez myszy lub klawiatury nie jest zaznaczone.
   

 6. Dotknij lub kliknij przycisk Zastosuj (po wprowadzeniu zmian).
   

 7. Dotknij lub kliknij opcję OK.
   

 8. Zamknij okno Ustawienia.

Aplikacja SupportAssist automatycznie aktualizuje komputer i wykrywa problemy do rozwiązania. Pozwól nam wziąć na siebie ciężar konserwacji Twojego komputera lub tabletu Dell. Szczegółowe informacje na temat aplikacji SupportAssist znajdują się na stronie Aplikacja SupportAssist dla komputerów i tabletów.


Jak zmienić ustawienia klawiatury w systemie Windows 10
(Tylko język angielski)

Jak naprawić niedziałającą klawiaturę
(Tylko język angielski)

Awarie urządzeń USB w systemie Windows 10
(Tylko język angielski)


Keyboard Support page Visit our Keyboard knowledge base for additional resources and information.

MOUSE Additional articles and information can also be found on our Mouse support page.

touchpad For additional articles and information visit our Touchpad support page.


Article ID: SLN305029

Last Date Modified: 24.09.2019 16:45


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Comments cannot contain these special characters: <>()\
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you for your feedback.