Przewodnik obsługi panelu dotykowego i rozwiązywania problemów

Przewodnik obsługi panelu dotykowego i rozwiązywania problemówJeśli panel dotykowy nie działa w sposób prawidłowy, należy zapoznać się z rozwijaną sekcją poniżej, aby znaleźć rozwiązanie odpowiednie dla występującego problemu, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami.

W przypadku problemów z ekranem dotykowym notebooka lub komputera w systemie Windows 7, 8 (8.1) i 10 zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell Rozwiązywanie problemów z ekranem dotykowym w systemie Microsoft Windows.


Sugerowane szybkie sposoby naprawy:

 1. Sprawdź, czy panel dotykowy jest włączony. Więcej informacji można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy Dell Wyłączanie i włączanie panelu dotykowego w notebooku.
 2. Należy upewnić się, że zarówno panel dotykowy, jak i palec są czyste, suche i nie noszą śladów jedzenia (gwarancją prawidłowego działania panelu dotykowego jest prawidłowy kontakt z powierzchnią palca).
 3. Zapisz wszystkie dane, zamknij otwarte programy i uruchom ponownie komputer.
  Uwaga: Nie dotykaj panelu dotykowego do czasu całkowitego uruchomienia komputera, ponieważ podczas uruchamiania panel dotykowy jest kalibrowany.

 
 1. Należy upewnić się, że zarówno panel dotykowy, jak i palec są czyste, suche i nie noszą śladów jedzenia (gwarancją prawidłowego działania panelu dotykowego jest prawidłowy kontakt z powierzchnią palca).
   

 2. Sprawdź, czy panel dotykowy jest włączony. Więcej informacji można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy Dell Wyłączanie i włączanie panelu dotykowego w notebooku.
   

 3. Zapisz wszystkie dane, zamknij otwarte programy i uruchom ponownie komputer przy użyciu przewodowej myszy USB (jeśli jest dostępna) lub myszy Bluetooth, jeśli jest już zainstalowana. W przeciwnym przypadku naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej 15 sekund, aby wyłączyć komputer (wszystkie niezapisane dane zostaną utracone).
   

 4. Odłącz wszystkie połączenia zewnętrzne z wyjątkiem przewodu zasilania, w tym:
  • Głośniki.
  • Drukarki.
  • Skanery.
  • Urządzenia USB.
  • Pamięć typu flash USB lub inne zewnętrzne urządzenia magazynujące.
  • Monitor zewnętrzny.
  • Klawiatura zewnętrzna.
  • Mysz zewnętrzna.

  Jeśli komputer jest podłączony do stacji dokującej, należy go odłączyć.

   

 5. Włącz komputer ponownie i przetestuj działanie panelu dotykowego.
  Uwaga: Nie dotykaj panelu dotykowego do czasu całkowitego uruchomienia komputera, ponieważ podczas uruchamiania panel dotykowy jest kalibrowany.
   

 6. Jeśli kursor działa prawidłowo, zacznij podłączać kolejne urządzenia zewnętrzne i za każdym razem sprawdzaj działanie kursora, aby ustalić, które z urządzeń jest przyczyną problemu.
   

 7. Upewnij się, że system BIOS został zaktualizowany do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć w artykule Bazy wiedzy firmy Dell „Czym jest BIOS oraz jak pobrać i zainstalować jego najnowszą wersję?”
   

 8. Niektóre notebooki i tablety wyposażone w klawiaturę obsługują funkcje gestów dla panelu dotykowego i jego sterowników. Niektóre z tych funkcji to na przykład przewijanie dwoma lub trzema palcami, powiększenie poprzez zsunięcie palców, powiększanie przez zataczanie kółek, obracanie i przesuwanie. Te nowe funkcje mogą być przyczyną nienaturalnych ruchów kursora, jako że większość z nich jest domyślnie włączona. Możesz wyłączyć te funkcje lub zmodyfikować sposób ich działania we właściwościach sterownika panelu dotykowego.
   

  W tej sekcji omówiono system operacyjny Microsoft Windows zainstalowany na komputerze. Skorzystaj z poniższych kart, aby wyszukać szczegółowe informacje.

   

  1. W polu Szukaj wpisz main.cpl.
    

  2. Dotknij lub kliknij pozycję main.cpl na liście programów.
    

  3. Dotknij lub kliknij zakładkę Panel dotykowy Dell.
   Uwagi:

   Jeśli opcja Panel dotykowy Dell nie jest wyświetlana, może to oznaczać jeden z dwóch przypadków:

    

  4. Dotknij lub kliknij obrazek panelu dotykowego.
    

  5. Dotknij lub kliknij opcję Gesty (w niektórych komputerach opcja Gesty może być niedostępna).
    

  6. Zmień opcje w preferowany sposób.
    

  7. Dotknij lub kliknij opcję Zapisz.
    

  8. Kliknij symbol X w prawym górnym rogu, aby zamknąć narzędzie Dell Touchpad Utility.
    

  9. Dotknij lub kliknij opcję OK w oknie Właściwości myszy.
  Uwaga: aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj artykuł w bazie wiedzy Microsoft zatytułowany Urządzenia dotykowe i klawiatura. Łącze zewnętrzne

   

  1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Windows (Klawisz Windows), a następnie naciśnij klawisz q.
    

  2. W polu Szukaj wpisz main.cpl.
    

  3. Kliknij lub dotknij pozycji main.cpl na liście programów.
    

  4. Kliknij lub dotknij zakładki Panel dotykowy Dell lub Panel dotykowy Cypress.
   Uwagi:

   Jeśli opcja Panel dotykowy Dell lub Panel dotykowy Cypress nie jest wyświetlana, może to oznaczać jeden z dwóch przypadków:

    

  5. Dotknij lub kliknij obrazek panelu dotykowego.
    

  6. Dotknij lub kliknij opcję Gesty (w niektórych komputerach opcja Gesty może być niedostępna).
    

  7. Zmień opcje w preferowany sposób.
    

  8. Dotknij lub kliknij opcję Zapisz.
    

  9. Kliknij symbol X w prawym górnym rogu, aby zamknąć narzędzie Dell Touchpad Utility.
    

  10. Dotknij lub kliknij opcję OK w oknie Właściwości myszy.
  Uwaga: Więcej informacji na ten temat zawiera poniższy klip wideo (tylko w języku angielskim).

  Jak sprawdzić, czy sterowniki panelu dotykowego Dell są zainstalowane w systemie Windows 8 (8.1)

   

  1. Naciśnij klawisz Windows (Klawisz Windows).
    

  2. W polu Szukaj wpisz main.cpl.
    

  3. Dotknij lub kliknij pozycję main.cpl na liście programów.
    

  4. Kliknij lub dotknij zakładki Panel dotykowy Dell lub Panel dotykowy Cypress.
   Uwaga: jeśli opcja Panel dotykowy Dell lub Panel dotykowy Cypress nie jest wyświetlana, oznacza to, że urządzenie nie jest zainstalowane. Zapoznaj się z artykułem w bazie wiedzy firmy Dell Najczęściej zadawane pytania dotyczące sterowników i pobierania, aby uzyskać więcej informacji na temat pobierania sterowników. Sterownik/urządzenie Panel dotykowy Dell są wyświetlane w sekcji Mysz, klawiatura i urządzenia wejściowe.
    

  5. Dotknij lub kliknij obrazek panelu dotykowego.
    

  6. Dotknij lub kliknij opcję Gesty (w niektórych komputerach opcja Gesty może być niedostępna lub jej nazwa może być inaczej sformułowana).
    

  7. Po zmianie opcji dotknij lub kliknij opcję Zapisz.
  Uwaga: Więcej informacji na ten temat zawiera poniższy klip wideo (tylko w języku angielskim).

  FAQ About Dell Touchpads (Najczęściej zadawane pytania dotyczące paneli dotykowych Dell) – Windows 7

   

  1. Kliknij przycisk Start
    

  2. W polu wyszukiwania wpisz Mysz.
    

  3. Kliknij ikonę Mysz.
    

  4. Kliknij zakładkę Dell Touchpad (Panel dotykowy Dell).
   Uwaga: Jeśli opcja Panel dotykowy Dell nie jest wyświetlana, oznacza to, że urządzenie nie jest zainstalowane. Zapoznaj się z artykułem w bazie wiedzy firmy Dell Najczęściej zadawane pytania dotyczące sterowników i pobierania, aby uzyskać więcej informacji na temat pobierania sterowników. Sterownik/urządzenie Panel dotykowy Dell są wyświetlane w sekcji Mysz, klawiatura i urządzenia wejściowe.
    

  5. Dotknij lub kliknij obrazek panelu dotykowego.
    

  6. Kliknij opcję Ustawienia przewijania i powiększania.
    

  7. Po zmianie opcji kliknij OK.


 9. Jeśli po wykonaniu powyższych kroków panel dotykowy nadal nie działa, skorzystaj z narzędzia firmy Dell o nazwie SupportAssist, które sprawdzi stan sprzętu i oprogramowania w systemie.

  Narzędzie SupportAssist zostało fabrycznie zainstalowane w większości nowych komputerów firmy Dell z systemem operacyjnym Windows. Aby je znaleźć:

  1. Dotknij lub kliknij przycisk Start.
  2. Przewiń ekran, aż wyświetlisz folder Dell.
  3. Dotknij lub kliknij folder Dell.
  4. Dotknij lub kliknij pozycję SupportAssist.
   Uwaga: jeśli narzędzie nie jest fabrycznie zainstalowane, należy zapoznać się ze stroną SupportAssist dla komputerów i tabletów, aby uzyskać instrukcje instalacji.
  5. Dotknij lub kliknij opcję Hardware Checkup (Diagnostyka sprzętu).
  6. Dotknij lub kliknij opcję Scan a Specific Device (Skanuj konkretne urządzenie).
  7. Przewiń listę w dół do pozycji Mouse (Mysz).
   Uwaga: w zależności od konkretnej konfiguracji sprzętowej, na liście może znajdować się więcej niż jedna Mysz. Umieść kursor nad listą myszy, a zobaczysz opis o treści:
   • mysz HID-compliant

    Jeśli na liście widoczny jest tylko ten wpis, oznacza to dwie rzeczy:

    • Sterowniki panelu dotykowego nie zostały zainstalowane i jest on rozpoznawany jako zwykła mysz. Istnieje możliwość sprawdzenia podstawowych jego funkcji, jak kliknięcia przyciskiem myszy i ruch kursora. Zapoznaj się z artykułem w bazie wiedzy firmy Dell Najczęściej zadawane pytania dotyczące sterowników i pobierania, aby uzyskać więcej informacji na temat pobierania sterowników. Sterownik/urządzenie Panel dotykowy Dell są wyświetlane w sekcji Mysz, klawiatura i urządzenia wejściowe.
    • Gdy nowy komputer jest wyposażony w precyzyjny panel dotykowy i nie jest on rozpoznawany jako zwykła mysz, istnieje możliwość sprawdzenia jego podstawowych funkcji, jak kliknięcia przyciskiem myszy i ruch kursora. Aby dowiedzieć się, czy komputer jest wyposażony w panel dotykowy Precision, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy Dell: Jak korzystać z funkcji panelu dotykowego Precision w systemach Windows 8 (8.1) i 10.
   • Panel dotykowy firmy Dell
  8. Dotknij lub kliknij żądane urządzenie i postępuj zgodnie z instrukcjami.
   Uwaga: więcej niż jeden wpis na liście myszy może oznaczać, że do komputera jest podłączona dodatkowa mysz. Jeśli chcesz, możesz każdą z nich przetestować osobno.
 1. Upewnij się, że system BIOS został zaktualizowany do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć w artykule Bazy wiedzy firmy Dell „Czym jest BIOS oraz jak pobrać i zainstalować jego najnowszą wersję?”

Wybierz poniżej kartę odpowiadającą systemowi operacyjnemu zainstalowanemu na Twoim komputerze. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby prawidłowo skonfigurować ustawienia i zapobiec chaotycznemu przesuwaniu kursora podczas pisania.

 

 1. W polu Szukaj wpisz main.cpl.
   

 2. Dotknij lub kliknij pozycję main.cpl na liście programów.
   

 3. Dotknij lub kliknij zakładkę Panel dotykowy Dell.
  Uwagi:

  Jeśli opcja Panel dotykowy Dell nie jest wyświetlana, może to oznaczać jeden z dwóch przypadków:

   

 4. Dotknij lub kliknij obrazek panelu dotykowego.
   

 5. Dotknij lub kliknij opcję Czułość.
   

 6. Upewnij się, że pole Włącz po prawej stronie opcji Touch Guard jest zaznaczone.
   

 7. Przesuń okrąg poniżej opcji Touch Guard maksymalnie w prawo (to ustawienie można wyregulować w dowolnym momencie, jeśli okaże się zbyt wysokie).
   

 8. Dotknij lub kliknij opcję Zapisz.
   

 9. Kliknij symbol X w prawym górnym rogu, aby zamknąć narzędzie Dell Touchpad Utility.
   

 10. Dotknij lub kliknij opcję OK w oknie Właściwości myszy.
Uwaga: aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj artykuł w bazie wiedzy Microsoft zatytułowany Urządzenia dotykowe i klawiatura. Łącze zewnętrzne

 

 1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Windows (Klawisz Windows), a następnie naciśnij klawisz q.
   

 2. W polu Szukaj wpisz main.cpl.
   

 3. Kliknij lub dotknij pozycji main.cpl na liście programów.
   

 4. Kliknij lub dotknij zakładki Panel dotykowy Dell lub Panel dotykowy Cypress.
  Uwagi:

  Jeśli opcja Panel dotykowy Dell lub Panel dotykowy Cypress nie jest wyświetlana, może to oznaczać jeden z dwóch przypadków:

   

 5. Dotknij lub kliknij obrazek panelu dotykowego.
   

 6. Dotknij lub kliknij opcję Czułość.
   

 7. Upewnij się, że pole Włącz po prawej stronie opcji Touch Guard jest zaznaczone.
   

 8. Przesuń okrąg poniżej opcji Touch Guard maksymalnie w prawo (to ustawienie można wyregulować w dowolnym momencie, jeśli okaże się zbyt wysokie).
   

 9. Dotknij lub kliknij opcję Zapisz.
   

 10. Kliknij symbol X w prawym górnym rogu, aby zamknąć narzędzie Dell Touchpad lub Cypress Trackpad Utility.
   

 11. Dotknij lub kliknij opcję OK w oknie Właściwości myszy.

 

 1. Naciśnij klawisz Windows (Klawisz Windows).
   

 2. W polu Szukaj wpisz main.cpl.
   

 3. Dotknij lub kliknij pozycję main.cpl na liście programów.
   

 4. Kliknij lub dotknij zakładki Panel dotykowy Dell lub Panel dotykowy Cypress.
  Uwaga: jeśli opcja Panel dotykowy Dell nie jest wyświetlana, oznacza to, że urządzenie nie jest zainstalowane. Zapoznaj się z artykułem w bazie wiedzy firmy Dell Najczęściej zadawane pytania dotyczące sterowników i pobierania, aby uzyskać więcej informacji na temat pobierania sterowników. Sterownik/urządzenie Panel dotykowy Dell są wyświetlane w sekcji Mysz, klawiatura i urządzenia wejściowe.
   

 5. Dotknij lub kliknij obrazek panelu dotykowego.
   

 6. Dotknij lub kliknij opcję Czułość, Ustawienia panelu dotykowego lub Odrzucanie dłoni.
   

 7. Upewnij się, że pole wyboru Włącz lub Wł. obok pozycji Touch Guard, Sprawdzanie dłoni, TouchCheck lub Odrzucanie dłoni jest zaznaczone.
   

 8. Przesuń suwak opcji Touch Guard, Sprawdzanie dłoni, TouchCheck lub Odrzucanie dłoni maksymalnie w prawo (zmianę tę można w każdej chwili cofnąć, jeżeli ustawiona wartość jest zbyt wysoka).
   

 9. Dotknij lub kliknij opcję Zapisz lub OK.
   

 10. Zamknij narzędzie Dell Touchpad Utility.
   

 11. Dotknij lub kliknij opcję OK w oknie Właściwości myszy.

 

 1. Kliknij przycisk Start.
   

 2. W polu wyszukiwania wpisz Mysz.
   

 3. Kliknij ikonę Mysz.
   

 4. Kliknij zakładkę Dell Touchpad (Panel dotykowy Dell).
  Uwaga: Jeśli opcja Panel dotykowy Dell nie jest wyświetlana, oznacza to, że urządzenie nie jest zainstalowane. Zapoznaj się z artykułem w bazie wiedzy firmy Dell Najczęściej zadawane pytania dotyczące sterowników i pobierania, aby uzyskać więcej informacji na temat pobierania sterowników. Sterownik/urządzenie Panel dotykowy Dell są wyświetlane w sekcji Mysz, klawiatura i urządzenia wejściowe.
   

 5. Kliknij obrazek panelu dotykowego.
   

 6. Kliknij opcję Czułość.
   

 7. Upewnij się, że pole Włącz po prawej stronie opcji Touch Guard jest zaznaczone.
   

 8. Przesuń okrąg poniżej opcji Touch Guard maksymalnie w prawo (to ustawienie można wyregulować w dowolnym momencie, jeśli okaże się zbyt wysokie).
   

 9. Kliknij przycisk Zapisz.
   

 10. Kliknij symbol X w prawym górnym rogu, aby zamknąć narzędzie Dell Touchpad Utility.
   

 11. Kliknij opcję OK w oknie Właściwości myszy.
 1. Należy upewnić się, że zarówno panel dotykowy, jak i palec są czyste, suche i nie noszą śladów jedzenia (gwarancją prawidłowego działania panelu dotykowego jest prawidłowy kontakt z powierzchnią palca).
   

 2. Upewnij się, że w systemie jest zainstalowany najbardziej aktualny sterownik panelu dotykowego (patrz uwagi poniżej). W tym celu konieczne może być użycie zewnętrznej myszy z interfejsem USB lub Bluetooth. Więcej informacji można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy Dell Jak pobrać i zainstalować sterownik?.
  Uwagi
  • Niektóre nowsze notebooki i tablety z klawiaturą mają precyzyjny panel dotykowy, który korzysta ze sterownika wbudowanego w system Windows i nie wymaga pobrania sterownika. Więcej informacji na temat ustalania, czy posiadany notebook lub tablet ma precyzyjny panel dotykowy, można znaleźć w artykule Bazy wiedzy firmy Dell: Jak korzystać z funkcji precyzyjnego panelu dotykowego w systemie Windows 8 (8.1) i 10.
  • W przypadku notebooków i tabletów, które nie mają precyzyjnego panelu dotykowego, sterowniki panelu dotykowego znajdują się w sekcji Sterowniki urządzeń wejściowych i są wyświetlane jako Panel dotykowy / wskaźnik Dell, Sterownik Alps lub Sterownik Synaptics.


 3. Zmień ustawienia panelu dotykowego, aby dostosować szybkość ruchu wskaźnika.

   

  Aby zmienić ustawienia, kliknij kartę odpowiadającą systemowi operacyjnemu zainstalowanemu na Twoim komputerze i wykonaj instrukcje opisane w tej sekcji.

   

  1. W polu Szukaj wpisz main.cpl.
    

  2. Dotknij lub kliknij pozycję main.cpl na liście programów.
    

  3. Dotknij lub kliknij zakładkę Panel dotykowy Dell.
   Uwagi:

   Jeśli opcja Panel dotykowy Dell nie jest wyświetlana, może to oznaczać jeden z dwóch przypadków:

    

  4. Dotknij lub kliknij obrazek panelu dotykowego.
    

  5. Dotknij lub kliknij opcję Czułość.
    

  6. Przesuń suwak pod opcją Szybkość wskaźnika, aby ustawić odpowiednią szybkość wskaźnika.
    

  7. Dotknij lub kliknij opcję Zapisz.
    

  8. Kliknij symbol X w prawym górnym rogu, aby zamknąć narzędzie Dell Touchpad Utility.
    

  9. Dotknij lub kliknij opcję OK w oknie Właściwości myszy.

   

  1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Windows (Klawisz Windows), a następnie naciśnij klawisz q.
    

  2. W polu Szukaj wpisz main.cpl.
    

  3. Kliknij lub dotknij pozycji main.cpl na liście programów.
    

  4. Kliknij lub dotknij zakładki Panel dotykowy Dell lub Panel dotykowy Cypress.
   Uwagi:

   Jeśli opcja Panel dotykowy Dell lub Panel dotykowy Cypress nie jest wyświetlana, może to oznaczać jeden z dwóch przypadków:

    

  5. Dotknij lub kliknij obrazek panelu dotykowego.
    

  6. Dotknij lub kliknij opcję Czułość.
    

  7. Przesuń suwak pod opcją Szybkość wskaźnika, aby ustawić odpowiednią szybkość wskaźnika.
    

  8. Dotknij lub kliknij opcję Zapisz.
    

  9. Kliknij symbol X w prawym górnym rogu, aby zamknąć narzędzie Dell Touchpad lub Cypress Trackpad Utility.
    

  10. Dotknij lub kliknij opcję OK w oknie Właściwości myszy.

   

  1. Naciśnij klawisz Windows (Klawisz Windows).
    

  2. W polu Szukaj wpisz main.cpl.
    

  3. Dotknij lub kliknij pozycję main.cpl na liście programów.
    

  4. Kliknij lub dotknij zakładki Panel dotykowy Dell lub Panel dotykowy Cypress.
   Uwaga: jeśli opcja Panel dotykowy Dell lub Panel dotykowy Cypress nie jest wyświetlana, oznacza to, że urządzenie nie jest zainstalowane. Zapoznaj się z artykułem w bazie wiedzy firmy Dell Najczęściej zadawane pytania dotyczące sterowników i pobierania, aby uzyskać więcej informacji na temat pobierania sterowników. Sterownik/urządzenie Panel dotykowy Dell są wyświetlane w sekcji Mysz, klawiatura i urządzenia wejściowe.

   Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z następującym filmem dotyczącym systemu Windows 7 (tylko w języku angielskim): How to Check if Dell Touchpad Drivers are Installed — Windows 7.

    

  5. Dotknij lub kliknij obrazek panelu dotykowego.
    

  6. Przesuń suwak pod opcją Szybkość wskaźnika, Szybkość panelu dotykowego lub Szybkość trackpada,aby ustawić odpowiednią szybkość wskaźnika.
   Uwaga: zanim suwak zostanie wyświetlony, konieczne może być naciśnięcie lub kliknięcie opcji Ustawienia panelu dotykowego lub Trackpad.
    

  7. Dotknij lub kliknij opcję Zapisz lub OK.
    

  8. Zamknij narzędzie Dell Touchpad Utility.
    

  9. Dotknij lub kliknij opcję OK w oknie Właściwości myszy.

   

  1. Kliknij przycisk Start.
    

  2. W polu wyszukiwania wpisz Mysz.
    

  3. Kliknij ikonę Mysz.
    

  4. Kliknij zakładkę Dell Touchpad (Panel dotykowy Dell).
   Uwaga: Jeśli opcja Panel dotykowy Dell nie jest wyświetlana, oznacza to, że urządzenie nie jest zainstalowane. Zapoznaj się z artykułem w bazie wiedzy firmy Dell Najczęściej zadawane pytania dotyczące sterowników i pobierania, aby uzyskać więcej informacji na temat pobierania sterowników. Sterownik/urządzenie Panel dotykowy Dell są wyświetlane w sekcji Mysz, klawiatura i urządzenia wejściowe.
    

  5. Dotknij lub kliknij obrazek panelu dotykowego.
    

  6. Przesuń suwak pod opcją Szybkość wskaźnika, aby ustawić odpowiednią szybkość wskaźnika.
    

  7. Dotknij lub kliknij opcję Zapisz.


 4. Wyłącz komputer.
   

 5. Odłącz wszystkie urządzenia zewnętrzne, w tym:
  • Głośniki.
  • Drukarki.
  • Skanery.
  • Inne urządzenia USB, również klawiatura zewnętrzna.
  • Pamięć typu flash USB lub inne zewnętrzne urządzenia magazynujące.
   

 6. Włącz ponownie komputer i sprawdź działanie kursora.
  • Jeśli kursor działa prawidłowo, zacznij podłączać kolejne urządzenia zewnętrzne i za każdym razem sprawdzaj działanie kursora, aby ustalić, które z urządzeń jest przyczyną problemu.
   

 7. Jeśli po wykonaniu powyższych kroków panel dotykowy nadal nie działa, skorzystaj z narzędzia firmy Dell o nazwie SupportAssist, które sprawdzi stan sprzętu i oprogramowania w systemie.

  Narzędzie SupportAssist zostało fabrycznie zainstalowane w większości nowych komputerów firmy Dell z systemem operacyjnym Windows. Aby je znaleźć:

  1. Dotknij lub kliknij przycisk Start.
  2. Przewiń ekran, aż wyświetlisz folder Dell.
  3. Dotknij lub kliknij folder Dell.
  4. Dotknij lub kliknij pozycję SupportAssist.
   Uwaga: jeśli narzędzie nie jest fabrycznie zainstalowane, należy zapoznać się ze stroną SupportAssist dla komputerów i tabletów, aby uzyskać instrukcje instalacji.
  5. Dotknij lub kliknij opcję Hardware Checkup (Diagnostyka sprzętu).
  6. Dotknij lub kliknij opcję Scan a Specific Device (Skanuj konkretne urządzenie).
  7. Przewiń listę w dół do pozycji Mouse (Mysz).
   Uwaga: w zależności od konkretnej konfiguracji sprzętowej, na liście może znajdować się więcej niż jedna Mysz. Umieść kursor nad listą myszy, a zobaczysz opis o treści:
   • mysz HID-compliant

    Jeśli na liście widoczny jest tylko ten wpis, oznacza to dwie rzeczy:

    • Sterowniki panelu dotykowego nie zostały zainstalowane i jest on rozpoznawany jako zwykła mysz. Istnieje możliwość sprawdzenia podstawowych jego funkcji, jak kliknięcia przyciskiem myszy i ruch kursora. Zapoznaj się z artykułem w bazie wiedzy firmy Dell Najczęściej zadawane pytania dotyczące sterowników i pobierania, aby uzyskać więcej informacji na temat pobierania sterowników. Sterownik/urządzenie Panel dotykowy Dell są wyświetlane w sekcji Mysz, klawiatura i urządzenia wejściowe.
    • Gdy nowy komputer jest wyposażony w precyzyjny panel dotykowy i nie jest on rozpoznawany jako zwykła mysz, istnieje możliwość sprawdzenia jego podstawowych funkcji, jak kliknięcia przyciskiem myszy i ruch kursora. Aby dowiedzieć się, czy komputer jest wyposażony w panel dotykowy Precision, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy Dell: Jak korzystać z funkcji panelu dotykowego Precision w systemach Windows 8 (8.1) i 10.
   • Panel dotykowy firmy Dell
  8. Dotknij lub kliknij żądane urządzenie i postępuj zgodnie z instrukcjami.
   Uwaga: więcej niż jeden wpis na liście myszy może oznaczać, że do komputera jest podłączona dodatkowa mysz. Jeśli chcesz, możesz każdą z nich przetestować osobno.
 1. Upewnij się, że nic nie blokuje ruchu przycisków panelu dotykowego. Większość przycisków panelu dotykowego wydaje dźwięk lub reaguje w wyczuwalny sposób podczas kliknięcia.
 2. Upewnij się, że ani panel dotykowy, ani palec nie są zanieczyszczone brudem, płynami, tłuszczem lub pożywieniem.
 3. Zapisz wszystkie dane, zamknij otwarte programy i uruchom ponownie komputer. Jeśli inna mysz lub panel dotykowy nie są dostępne, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej 15 sekund, aby wyłączyć komputer — wszystkie niezapisane dane zostaną utracone.
  Uwaga: Nie dotykaj panelu dotykowego do czasu całkowitego uruchomienia komputera, ponieważ podczas uruchamiania panel dotykowy jest kalibrowany.

 4. Włącz komputer ponownie i przetestuj działanie przycisków panelu dotykowego.
  Uwaga: Nie dotykaj panelu dotykowego do czasu całkowitego uruchomienia komputera, ponieważ podczas uruchamiania panel dotykowy jest kalibrowany.

 5. Sprawdź, czy panel dotykowy jest włączony. Więcej informacji można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy Dell Wyłączanie i włączanie panelu dotykowego w notebooku.
 6. Niektóre notebooki pozwalają na włączenie i wyłączenie przycisków panelu dotykowego. Upewnij się, że przyciski panelu dotykowego są włączone.

  Wybierz kartę poniżej, która odpowiada systemowi operacyjnemu Microsoft Windows zainstalowanemu na komputerze, aby uzyskać więcej informacji.

   

  1. W polu Szukaj wpisz main.cpl.
  2. Dotknij lub kliknij pozycję main.cpl na liście programów.
  3. Dotknij lub kliknij zakładkę Panel dotykowy Dell.
   Uwaga: Jeśli opcja Panel dotykowy Dell nie jest wyświetlana, oznacza to, że urządzenie nie jest zainstalowane. W takim przypadku zapoznaj się z artykułem w bazie wiedzy firmy Dell Najczęściej zadawane pytania dotyczące sterowników i pobierania, aby uzyskać więcej informacji na temat pobierania sterowników. Sterownik/urządzenie Panel dotykowy Dell są wyświetlane w sekcji Mysz, klawiatura i urządzenia wejściowe.

  4. Dotknij lub kliknij obrazek panelu dotykowego.
  5. Dotknij lub kliknij opcję Przyciski.
  6. Dotknij lub kliknij przełącznik włączania/wyłączania, aby włączyć lub wyłączyć przyciski panelu dotykowego.
  7. Dotknij lub kliknij opcję Zapisz.
  8. Kliknij symbol X w prawym górnym rogu, aby zamknąć narzędzie Dell Touchpad Utility.
  9. Dotknij lub kliknij opcję OK w oknie Właściwości myszy.
  Uwaga: aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj artykuł w bazie wiedzy Microsoft zatytułowany Urządzenia dotykowe i klawiatura. Łącze zewnętrzne

   

  1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Windows (Klawisz Windows), a następnie naciśnij klawisz q.
  2. W polu Szukaj wpisz main.cpl.
  3. Dotknij lub kliknij pozycję main.cpl na liście programów.
  4. Dotknij lub kliknij zakładkę Panel dotykowy Dell.
   Uwaga: Jeśli opcja Panel dotykowy Dell nie jest wyświetlana, oznacza to, że urządzenie nie jest zainstalowane. W takim przypadku zapoznaj się z artykułem w bazie wiedzy firmy Dell Najczęściej zadawane pytania dotyczące sterowników i pobierania, aby uzyskać więcej informacji na temat pobierania sterowników. Sterownik/urządzenie Panel dotykowy Dell są wyświetlane w sekcji Mysz, klawiatura i urządzenia wejściowe.

  5. Dotknij lub kliknij obrazek panelu dotykowego.
  6. Dotknij lub kliknij opcję Przyciski.
  7. Dotknij lub kliknij przełącznik włączania/wyłączania, aby włączyć lub wyłączyć przyciski panelu dotykowego.
  8. Dotknij lub kliknij opcję Zapisz.
  9. Kliknij symbol X w prawym górnym rogu, aby zamknąć narzędzie Dell Touchpad Utility.
  10. Dotknij lub kliknij opcję OK w oknie Właściwości myszy.
  Uwagi

  Aby uzyskać więcej informacji:

   

  1. Naciśnij klawisz Windows (Klawisz Windows).
  2. W polu Szukaj wpisz main.cpl.
  3. Dotknij lub kliknij pozycję main.cpl na liście programów.
  4. Kliknij lub dotknij zakładki Panel dotykowy Dell lub Panel dotykowy Cypress.
   Uwaga: jeśli opcja Panel dotykowy Dell lub Panel dotykowy Cypress nie jest wyświetlana, oznacza to, że urządzenie nie jest zainstalowane. Zapoznaj się z artykułem w bazie wiedzy firmy Dell Najczęściej zadawane pytania dotyczące sterowników i pobierania, aby uzyskać więcej informacji na temat pobierania sterowników. Sterownik/urządzenie Panel dotykowy Dell są wyświetlane w sekcji Mysz, klawiatura i urządzenia wejściowe.

  5. Dotknij lub kliknij obrazek panelu dotykowego.
  6. Dotknij lub kliknij opcję Przyciski.
  7. Dotknij lub kliknij przełącznik włączania/wyłączania, aby włączyć lub wyłączyć przyciski panelu dotykowego.
  8. Dotknij lub kliknij opcję Zapisz.
  9. Kliknij symbol X w prawym górnym rogu, aby zamknąć narzędzie Dell Touchpad Utility.
  10. Dotknij lub kliknij opcję OK w oknie Właściwości myszy.
  Uwaga: Więcej informacji na ten temat zawiera poniższy klip wideo (tylko w języku angielskim).

  FAQ About Dell Touchpads (Najczęściej zadawane pytania dotyczące paneli dotykowych Dell) – Windows 7


 7. Upewnij się, że system BIOS został zaktualizowany do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć w artykule Bazy wiedzy firmy Dell „Czym jest BIOS oraz jak pobrać i zainstalować jego najnowszą wersję?”
 8. Jeśli po wykonaniu powyższych kroków panel dotykowy nadal nie działa, skorzystaj z narzędzia firmy Dell o nazwie SupportAssist, które sprawdzi stan sprzętu i oprogramowania w systemie.

  Narzędzie SupportAssist zostało fabrycznie zainstalowane w większości nowych komputerów firmy Dell z systemem operacyjnym Windows. Aby je znaleźć:

  1. Dotknij lub kliknij przycisk Start.
  2. Przewiń ekran, aż wyświetlisz folder Dell.
  3. Dotknij lub kliknij folder Dell.
  4. Dotknij lub kliknij pozycję SupportAssist.
   Uwaga: jeśli narzędzie nie jest fabrycznie zainstalowane, należy zapoznać się ze stroną SupportAssist dla komputerów i tabletów, aby uzyskać instrukcje instalacji.
  5. Dotknij lub kliknij opcję Hardware Checkup (Diagnostyka sprzętu).
  6. Dotknij lub kliknij opcję Scan a Specific Device (Skanuj konkretne urządzenie).
  7. Przewiń listę w dół do pozycji Mouse (Mysz).
   Uwaga: w zależności od konkretnej konfiguracji sprzętowej, na liście może znajdować się więcej niż jedna Mysz. Umieść kursor nad listą myszy, a zobaczysz opis o treści:
   • mysz HID-compliant

    Jeśli na liście widoczny jest tylko ten wpis, oznacza to dwie rzeczy:

    • Sterowniki panelu dotykowego nie zostały zainstalowane i jest on rozpoznawany jako zwykła mysz. Istnieje możliwość sprawdzenia podstawowych jego funkcji, jak kliknięcia przyciskiem myszy i ruch kursora. Zapoznaj się z artykułem w bazie wiedzy firmy Dell Najczęściej zadawane pytania dotyczące sterowników i pobierania, aby uzyskać więcej informacji na temat pobierania sterowników. Sterownik/urządzenie Panel dotykowy Dell są wyświetlane w sekcji Mysz, klawiatura i urządzenia wejściowe.
    • Gdy nowy komputer jest wyposażony w precyzyjny panel dotykowy i nie jest on rozpoznawany jako zwykła mysz, istnieje możliwość sprawdzenia jego podstawowych funkcji, jak kliknięcia przyciskiem myszy i ruch kursora. Aby dowiedzieć się, czy komputer jest wyposażony w panel dotykowy Precision, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy Dell: Jak korzystać z funkcji panelu dotykowego Precision w systemach Windows 8 (8.1) i 10.
   • Panel dotykowy firmy Dell
  8. Dotknij lub kliknij żądane urządzenie i postępuj zgodnie z instrukcjami.
   Uwaga: więcej niż jeden wpis na liście myszy może oznaczać, że do komputera jest podłączona dodatkowa mysz. Jeśli chcesz, możesz każdą z nich przetestować osobno.

Jeśli po wykonaniu powyższych kroków panel dotykowy nadal nie działa poprawnie, można użyć punktów przywracania w celu przywrócenia systemu operacyjnego do stanu, w którym panel dotykowy działał (w systemie Windows 10 jest to nazywane odświeżaniem systemu operacyjnego). Jeżeli to nie pomoże, może zajść potrzeba ponownego zainstalowania systemu operacyjnego. Więcej informacji można znaleźć w artykule bazy wiedzy Dell „Jak przywrócić lub zainstalować ponownie system Microsoft Windows na komputerze firmy Dell”.

 

Funkcje przypisane do przycisków panelu dotykowego mogą ulec przypadkowej zamianie lub zostać celowo zamienione przez użytkownika.

Aby zmienić ustawienia, kliknij kartę odpowiadającą systemowi operacyjnemu zainstalowanemu na Twoim komputerze i wykonaj instrukcje opisane w tej sekcji.

 

 1. W polu wyszukiwania wpisz Panel dotykowy.
   

 2. Dotknij lub kliknij Ustawienia myszy i panelu dotykowego (ustawienia systemowe).
   

 3. W części Wybierz przycisk główny użyj menu rozwijanego, aby wybrać, czy głównym przyciskiem (używanym do wybierania elementów) ma być przycisk Lewy czy Prawy.

 

 1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Windows (Klawisz Windows), a następnie naciśnij klawisz q.
   

 2. W polu wyszukiwania wpisz Panel dotykowy.
   

 3. Dotknij lub kliknij Ustawienia myszy i panelu dotykowego.
   

 4. W części Wybierz przycisk główny użyj menu rozwijanego, aby wybrać, czy głównym przyciskiem (używanym do wybierania elementów) ma być przycisk Lewy czy Prawy.

 

 1. Naciśnij klawisz Windows (Klawisz Windows).
   

 2. W polu Szukaj wpisz main.cpl.
   

 3. Dotknij lub kliknij pozycję main.cpl na liście programów.
   

 4. Kliknij lub dotknij zakładki Panel dotykowy Dell lub Panel dotykowy Cypress.
  Uwaga: jeśli opcja Panel dotykowy Dell lub Panel dotykowy Cypress nie jest wyświetlana, oznacza to, że urządzenie nie jest zainstalowane. Zapoznaj się z artykułem w bazie wiedzy firmy Dell Najczęściej zadawane pytania dotyczące sterowników i pobierania, aby uzyskać więcej informacji na temat pobierania sterowników. Sterownik/urządzenie Panel dotykowy Dell są wyświetlane w sekcji Mysz, klawiatura i urządzenia wejściowe.
   

 5. Dotknij lub kliknij obrazek panelu dotykowego.
   

 6. Przed przejściem do opcji przycisków konieczne może być dotknięcie lub kliknięcie opcji Ustawienia przycisków lub Przycisk.
   

 7. Z menu rozwijanego pod opcjami Lewy przycisk i Prawy przycisk wybierz funkcje, które mają być realizowane po naciśnięciu tych przycisków.
  Uwaga: typowe ustawienia to Kliknij dla lewego przycisku oraz Menu skrótów dla prawego przycisku.
   

 8. Dotknij lub kliknij opcję Zapisz lub OK.
   

 9. Zamknij narzędzie Dell Touchpad Utility.
   

 10. Dotknij lub kliknij opcję OK w oknie Właściwości myszy.

 

 1. Kliknij przycisk Start.
   

 2. W polu wyszukiwania wpisz Mysz.
   

 3. Kliknij ikonę Mysz.
   

 4. Kliknij zakładkę Dell Touchpad (Panel dotykowy Dell).
  Uwaga: Jeśli opcja Panel dotykowy Dell nie jest wyświetlana, oznacza to, że urządzenie nie jest zainstalowane. Zapoznaj się z artykułem w bazie wiedzy firmy Dell Najczęściej zadawane pytania dotyczące sterowników i pobierania, aby uzyskać więcej informacji na temat pobierania sterowników. Sterownik/urządzenie Panel dotykowy Dell są wyświetlane w sekcji Mysz, klawiatura i urządzenia wejściowe.
   

 5. Dotknij lub kliknij obrazek panelu dotykowego.
   

 6. Kliknij opcję Ustawienia przycisków.
   

 7. Z menu rozwijanego pod opcjami Lewy przycisk i Prawy przycisk wybierz funkcje, które mają być realizowane po naciśnięciu tych przycisków.
  Uwaga: Typowe ustawienia to Kliknij dla lewego przycisku oraz Menu skrótów dla prawego przycisku.
   

 8. Po zmianie opcji kliknij OK.

Aby uzyskać informacje na temat wyłączania lub włączania panelu dotykowego w komputerze, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell Wyłączanie i włączanie panelu dotykowego w notebooku.

 1. Zapisz wszystkie dane, zamknij otwarte programy i uruchom ponownie komputer. Jeśli panel dotykowy i klawiatura nie odpowiadają, a zewnętrzna mysz nie jest dostępna, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej 15 sekund, aby wyłączyć komputer — wszystkie niezapisane dane zostaną utracone.
   

 2. Upewnij się, że system BIOS został zaktualizowany do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy Dell Czym jest BIOS oraz jak pobrać i zainstalować jego najnowszą wersję?
   

 3. Upewnij się, że zainstalowano najnowsze aktualizacje systemu Windows. Więcej informacji można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy Microsoft Aktualizacja systemu Windows — często zadawane pytania.

Poniższe filmy dotyczą tylko systemu operacyjnego Windows 7, Windows 8 (8.1) i Windows 10 i są dostępne wyłącznie w języku angielskim.


Jak rozwiązać problemy z panelem dotykowym notebooka

Awarie urządzeń USB w systemie Windows 10

FAQ About Dell Touchpads (Najczęściej zadawane pytania dotyczące paneli dotykowych Dell) – Windows 7

How to Check if Dell Touchpad Drivers are Installed (Jak sprawdzić, czy sterowniki panelu dotykowego Dell są zainstalowane) - Windows 7

FAQ About Dell Touchpads (Najczęściej zadawane pytania dotyczące gładzików Dell) – Windows 8(8.1)

Panel dotykowy nie działa – Windows 8 (8.1)
Article ID: SLN305031

Last Date Modified: 17.09.2019 03:08


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Comments cannot contain these special characters: <>()\
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you for your feedback.