Batteri till bärbara Dell-datorer – Vanliga frågor och svar

Batteri till bärbara Dell-datorer – Vanliga frågor och svar


Mer information om batterier i en bärbar Dell-dator. Hitta svar på vanliga frågor som laddning, urladdning, garantistatus, batteristatus, batteriunderhåll osv.


Obs! Precis som med de flesta bärbara datorer, så använder Dell-datorer litiumjonbatterier, som kan svälla av en mängd olika anledningar såsom ålder, antal laddningscykler eller att exponering för hög värme. Även om ett svullet batteri inte utgör ett säkerhetsproblem, så ska skadade eller svullna komponenter inte användas. Om du har problem med ett batteripaket som sväller rekommenderar vi att du avbryter användningen och ersätter det med ett auktoriserat Dell-batteri
 
Varning! Ett batteri som inte är från Dell eller som är inkompatibelt ökar risken för brand eller explosion. Byt endast ut batteriet mot ett kompatibelt batteri köpt från Dell och som har utformats för att fungera med din Dell-dator. Använd inte ett batteri från andra datorer med din dator.

Precis som i de flesta bärbara datorer använder Dell litiumjonbatterier. En typ av litiumjonbatteri är litiumjonpolymerbatterier. Litiumjonpolymerbatterier har blivit allt mer populära de senaste åren och har blivit standard inom elektronikbranschen eftersom kunderna vill ha tunna enheter (det gäller särskilt de nyare extremt tunna bärbara datorerna) och lång batteritid. En egenskap hos litiumjonpolymerbatterierna är att battericellerna kan svälla.

Ett svullet batteri kan påverka den bärbara datorns prestanda. Förhindra möjliga ytterligare skador på enhetshölje och interna komponenter, vilka kan leda till felaktig funktion, genom att sluta använda den bärbara datorn och ladda ur den genom att koppla loss nätadaptern och låta batteriet tömmas.

Svullna batterier bör inte användas och bör bytas ut och kasseras på rätt sätt. Vi rekommenderar att du kontaktar Dells produktsupport för att få information om olika alternativ för byte av svullna batterier enligt villkoren i gällande serviceavtal, samt alternativ för batteribyte utfört av en Dell-auktoriserad servicetekniker.

 • Var försiktig när du hanterar litiumjonbatterier.
 • Ladda ur batteriet innan du tar bort det från systemet.
  När du vill ladda ur batteriet kopplar du bort nätadaptern från systemet och använder sedan systemet med batteriström.
  När du inte längre kan starta systemet genom att trycka på strömknappen är batteriet urladdat.
 • Du får inte krossa, tappa, ta sönder eller göra hål på batteriet med främmande föremål.
 • Utsätt inte batteriet för höga temperaturer och ta inte isär batterier.
 • Utsätt inte batteriytan för tryck.
 • Böj inte batteriet.
 • Använd inte någon typ av verktyg för att försöka bända loss batteriet.
 • Om ett batteri fastnar i en enhet till följd av svullnad ska du inte försöka få loss det eftersom det kan vara farligt om ett batteri punkteras, böjs eller krossas.
  Kontakta Dells produktsupport om du vill ha hjälp eller mer information.
 • Ett batteri som inte är från Dell eller som är inkompatibelt ökar risken för brand eller explosion. Byt endast ut batteriet mot ett kompatibelt batteri köpt från Dell och som har utformats för att fungera med din Dell-dator. Använd inte ett batteri från andra datorer med din dator. Köp alltid äkta batterier direkt från Dell på https://www.dell.com eller på annat sätt.

Vid förvaring i mer än fyra dagar kan du följa nedanstående riktlinjer för att bevara batterilivslängden:

 • Vid förvarning under längre perioder bör batteriet inte vara anslutet till en strömkälla. Detta gäller även nätadaptrar och säkerhetsvagnar för bärbara datorer som är anslutna till ett vägguttag.
 • Batterier till bärbara datorer, inklusive de som förvaras i bärbara datorer, bör förvaras där temperaturen är 0° till 35°C (32° till 95°F).
 • Batterier kan förvaras i eller utanför den bärbara datorn.
 • Ladda batteriet före förvaring. Den rekommenderade laddningstiden är högst 1 timme, vilket i normalfallet laddar batteriet till mellan 80 och 100 procent. (Viss urladdning sker med tiden. Batterier som förvaras laddar vanligtvis ur sig med 10–15 procent under en fyramånadersperiod.)

På bärbara Dell-datorer kan du kontrollera batteristatus både utanför och inuti operativsystemet. Batteristatus indikerar det batteriets aktuella prestanda och låter dig avgöra huruvida batteriet behöver bytas ut. Du kan kontrollera batteristatus med hjälp av:

 • BIOS
 • Maskinvarudiagnostik
 • Dell-verktyg:

Om du vill veta mer om hur du kontrollerar batteriets status hänvisar vi till Dells kunskapsbasartikel Kontrollera batteristatus på en bärbar Dell-dator

Alla uppladdningsbara batterier försämras med tiden. I takt med att de används och laddas gång på gång får de sämre prestanda.

Normalanvändaren märker vanligtvis av en försämrad batteritid efter 18–24 månader. Avancerade användare märker ofta av försämrade prestanda innan 18 månader har förflutit. Vi rekommenderar att du köper ett nytt batteri till den bärbara Dell-datorn när batteritiden inte räcker för dina behov.

Om du vill veta mer om hur du förlänger batteriets livslängd hänvisar vi till Dell kunskapsbasartikel Förbättra batteriprestanda på en Dell-bärbar dator

Batteriet laddas i datorn när den är ansluten till en strömkälla via nätadaptern. Uppladdningstiden beror på den bärbara datorn. Om den bärbara datorn stöder ExpressCharge™ är batteriet oftast mer än 80 % laddat efter en timme, och helt laddat efter ungefär 2 timmar, förutsatt att datorn är avstängd.

Obs! Laddningstiden varierar mellan olika bärbara Dell-datorer. För mer information hänvisar vi till handboken för din bärbara Dell-dator.

Nej, bärbara Dell-datorer är utformade så att de slutar ladda batteriet när det är fulladdat. När batteriet är fulladdat använder den bärbara Dell-datorn att använda ström från nätadaptern.

Obs! För bästa prestanda rekommenderar Dell att du använder den ursprungliga nätadaptern som hör till din bärbara Dell-dator.

På de flesta bärbara Dell-datorer är det enkelt att sätta i och ta bort batteriet. Många av de nyare bärbara datorerna är dock utformade med icke-löstagbara batterier. Icke-löstagbara batterier ska endast sättas i och tas bort av godkända Dell-tekniker.

Mer information om hur du byter ut batteriet i din bärbara Dell-dator finns i användarhandboken till din bärbara Dell-dator.

Alla Dells batterier genomgår en sträng kvalificeringsprocess för att säkerställa korrekt funktion, tillräckliga prestanda och hög säkerhet. Dell rekommenderar starkt att du använder ett kompatibelt Dell-batteri som du köpt från Dell och som har utformats för att fungera med din bärbara Dell-dator.

Det finns ett antal batterier från andra tillverkare på marknaden, där tillverkaren hävdar att batterierna är kompatibla med bärbara Dell-datorer. Dell kan inte bekräfta dessa påståenden och kan inte garantera att batterierna är säkra att använda i en bärbar Dell-dator.

Dells batterier till bärbara datorer har ett års garanti, är utformade för högsta möjliga säkerhet och prestanda vid användning med en kompatibel bärbar Dell-datorer och som stöds av Dells tekniska support under hela garantiperioden.

Varning! Ett batteri som inte är från Dell eller som är inkompatibelt ökar risken för brand eller explosion. Byt endast ut batteriet mot ett kompatibelt batteri köpt från Dell och som har utformats för att fungera med din bärbara Dell-dator. Använd inte ett batteri från andra datorer med din dator.

Ett högre antal wattimmar (Whr) till samma system under samma driftförhållanden ger vanligtvis längre batteritid. Till exempel ger batteriet med 53 wattimmar ungefär 65 % längre drifttid än batteriet med 32 wattimmar, om du jämför samma dator som kör samma program.

Batterier betraktas som förbrukningsartiklar. Alla batterier försämras med tid och användning. Våra servicevillkor har många likheter med vanliga bilgarantier, som inte omfattar förbrukningsdelar, exempelvis däck. Dell har separata garantier för sina batterier. Mer information finns i Dells kunskapsbasartikel Dells garantisupport för batterier till bärbara datorer

Dell tillhandahåller ett års standardgaranti på sina batterier. Batterier är en förbrukningsvara och batteriprestanda minskar över tid och med användning. Våra servicevillkor har många likheter med vanliga bilgarantier, som inte omfattar förbrukningsdelar, exempelvis däck. Mer information finns på sidan för Dells garanti.

För en bärbar Dell-dator med ExpressCharge™-funktion är batteriet oftast mer än 80 % laddat efter ungefär en timme, och helt laddat efter ungefär 2 timmar, förutsatt att datorn är avstängd.battery and power support Besök vårt Batteri och Power-webbplats för ytterligare resurser och information.


How to Increase Laptop Battery Life (Official Dell Tech Support) on YouTube - (1:56)

Laptop Battery Myths (Official Dell Tech Support) on YouTube - (3:08)


Article ID: SLN128667

Last Date Modified: 2019-09-14 01:30


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Comments cannot contain these special characters: <>()\
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you for your feedback.