Felsöka batteriproblem i Dells bärbara datorer

Felsöka batteriproblem i Dells bärbara datorerLär dig att optimera batteritiden, felsöka och lösa batteriproblem, köra diagnostik på en bärbar dators batteri och se svaren på några vanliga frågor om batterier i Dells bärbara datorer.

Batteriet i en bärbar laddare används för att tillhandahålla bärbar ström till den bärbara datorn. Litiumjonbatterier är de mest använda batterierna i bärbara datorer och andra digitala enheter. Batterierna i Dells bärbara datorer är specifikt utformade för varje bärbar dator från Dell. Bärbara datorer har större problem med strömförsörjningen eftersom bärbara datorer har två strömkällor: nätadaptern (laddaren) och batteriet. Batterier i bärbara datorer ger ström till den bärbara datorn när nätadaptern inte är ansluten till datorn.

Om du upplever något av följande symptom ska du följa felsökningsproceduren nedan för att kontrollera om nätadaptern (laddaren) och batteriet fungerar korrekt.

Batteri – Om du lägger märke till följande symptom gällande batteriet:

 • Batteriet laddas ur snabbt.
 • Batteriets indikatorlampa tänds inte eller blinkar alltid.
 • Batteriet kan inte identifieras av datorn.
 • Batteriladdningen står stilla i en viss procentandel.
Se felsökningsstegen nedan för att lösa batteriproblem.

Nätadapter – Om du lägger märke till följande symptom gällande nätadaptern:

 • Nätadaptern kan inte ladda batteriet.
 • Nätadaptern kan inte förse den bärbara datorn med ström, lamporna eller lysdioderna tänds inte.
 • Nätadapterns indikator är av.
 • Felmeddelande – Nätadapterns typ kan inte fastställas. Det förhindrar optimal systemprestanda.
Mer information finns i följande artikel i Dells kunskapsbank Nätadaptern förser inte datorn med ström eller så laddar den inte batteriet för att felsöka nätadapterproblem.
 
Expandera avsnitten nedan för mer detaljerade anvisningar för varje steg i felsökningsprocessen.
Innan du skriver ut det här dokumentet, ska du expandera alla nödvändiga avsnitt.

Felsöka batteriproblem

Expandera avsnitten nedan för mer information om hur du felsöker batteriproblem på Dells bärbara datorer.

För att säkerställa att Dell-batteriet laddas ordentligt måste nätadaptern fungera normalt. Kontrollera att nätadaptern identifieras korrekt av datorn.

Du kan kontrollera om datorn har identifierat nätadaptern korrekt:

 1. Starta om datorn.
 2. När Dell-logotypen visas trycker du på F2-tangenten tills meddelandet Entering Setup (visa inställningar) visas.
 3. Kontrollera nätadaptertypen i BIOS-alternativen.

Det finns flera operativsysteminställningar, t.ex. energisparfunktioner, drivrutiner, osv. som kan påverka ett batteris prestanda. Genom att ladda batteriet i en bärbar dator utanför operativsystemet hjälper du till att isolera maskinvarurelaterade problem.

 1. Stäng av Dell-datorn.
 2. Prova någon av följande kombinationer:
  • Ladda batteriet en stund när datorn är avstängd.
  • Eller starta om datorn och tryck på tangenten F2 för att öppna BIOS eller systeminställningarna. Ladda batteriet i BIOS.
 3. Kontrollera om batteriets laddningsprocent har ökat.
 4. Starta om datorn och fortsätt till nästa steg.

Kör du ett diagnostiktest av maskinvaran hjälper det dig att hitta vad problemet kan vara och ger dig felsökningssteg för att lösa problemet. Dell erbjuder både inbyggd och onlinediagnostik. Det är viktigt att köra ett maskinvarutest på datorn och/eller batteriet för att identifiera vilken enhet som orsakar problemet.

För att köra ett onlinemaskinvarutest av batteriet kan du besöka sidan Batteridiagnostik.

Om du vill köra Dell ePSA diagnostiktest av den inbyggda maskinvaran ska du:

 1. Slå på datorn och trycka på F12-tangenten.
 2. Välj Diagnostics (diagnostik) i menyn.
Obs!
 • När diagnostiken rapporterar ett problem läser du avsnittet Reference Table of ePSA, PSA Error Codes and Troubleshooting Steps (Referenstabell för ePSA-, PSA-felkoder och felsökningssteg) för att se kodens betydelse och eventuella ytterligare felsökningssteg att genomföra för att lösa problemet.
 • Om inga problem rapporteras av diagnostikprogrammet innebär det att inget maskinvaruproblem hittades. Detta innebär troligtvis att ditt problem är relaterat till datorns operativsystem.
Obs! Om du kör ett onlinediagnostiktest av maskinvaran på datorn måste du hämta och installera programmet Dell SupportAssist.

Mer information om hur du kör ett diagnostiktest av maskinvara på en Dell-dator finns i följande artikel i Dells kunskapsbank: Åtgärda maskinvaruproblem med hjälp av inbyggd- och onlinediagnostik (ePSA- eller PSA-felkoder).

Om Dells ePSA eller onlinediagnostiktest av maskinvara inte upptäcker något fel går du vidare till nästa steg.

Om Dells ePSA eller onlinediagnostiktest av maskinvaran upptäcker fel ska du kontakta Dells tekniska support.

Genom att kontrollera den bärbara datorns batteristatus kan du avgöra om batteriet fungerar normalt eller om det behöver bytas ut. Batteristatus kan kontrolleras både i och utanför operativsystemet.

Obs!
 • Batteritiden eller dess kapacitet är den tid som datorn kan drivas med ett fulladdat batteri. Det är normalt för alla typer av batterier att förlora en del batteritid med tiden. Varje gång ett batteri laddas eller laddas ur förlorar det en mycket liten mängd kapacitet. Det här anses vara en normal egenskap hos ett uppladdningsbart batteri och är inte ett fel som täcks av garantin.
 • För mer information, gå till följande artikel i Dell kunskapsbas Batteri till bärbara Dell-datorer – Vanliga frågor och svar. Se avsnittet Vad finns det för riktlinjer för hanteringen av utslitna och svullna batterier när jag ska byta ut batteriet i en bärbar Dell-dator?

Det finns flera sätt att kontrollera batteriets status. Mer information finns i följande artikel i Dells kunskapsbank Guide till att kontrollera batteristatus för bärbara datorer.

Om batteriets status är normal ska du gå vidare till nästa steg.

BIOS är firmware som är inbäddat i datorns moderkort. Om du uppdaterar BIOS till den senaste versionen kan det hjälpa datorn att identifiera nätadaptern. Uppdaterar du BIOS till den senaste versionen måste den bärbara datorn drivas med nätadaptern och batteriet.

Varning! Innan du uppdaterar BIOS för en bärbar Dell-dator ska du se du till att batteriet är isatt och att systemet är anslutet till elnätet. Vissa bärbara Dell-datorer kräver en batterinivå på minst 10 % för att BIOS-uppdateringen ska startas.

Se artikeln How do I download and install the latest BIOS for my Dell computer? (Hur hämtar jag och installerar den senaste BIOS-versionen för min Dell-dator?) i Dells kunskapsbank för information om hur man uppdaterar BIOS till den senaste versionen.

Se artikeln Forcing a BIOS Update without the AC adapter attached on a Dell Laptop (Tvinga fram en BIOS-uppdatering utan att nätadaptern är ansluten till en bärbar Dell-dator) i Dells kunskapsbank om nätadaptern inte känns igen av datorn. Innan du tvingar fram BIOS-uppdateringen ska du läsa friskrivningsklausulen nedan.

Viktigt! Om batteriladdningen är mindre än 10 % måste du kanske tvinga BIOS att uppdatera från en DOS-miljö. Ett fel under denna process kan resultera i att systemet bli oanvändbart och att användare får fortsätta på egen risk. Dell ansvarar inte för eventuella förluster, inklusive men inte begränsat till förlust av data, uteblivna inkomster eller förtjänster, som kan drabba kunder som följer anvisningar eller råd som anges i artikeln.
Se följande artikel för mer information:
How to update your System BIOS using a USB Flash Drive (Så här uppdaterar du system-BIOS med en USB-flash-enhet)

Dell QuickSet

Quickset är ett paket med program som tillhandahåller bättre funktioner för din Dell-dator. Med Dell QuickSet-verktyget får du enkelt åtkomst till konfigurationsinställningar för energisparfunktioner, batteristatusmätare och andra funktioner i de flesta Dell-datorerna. Det ger enkel åtkomst till en rad olika funktioner som normalt skulle kräva flera steg. Några av de funktioner som du kan hämta med Dell Quickset är bland annat:

 • Avaktivera eller aktivera batteriladdning
 • Ändra beteende för Fn‑tangenten
 • Konfigurera trådlös snabbtangent

Genom att installera eller uppdatera Dell Quickset-programmet kan du få hjälp med att lösa problem med batteriladdning. Hämta och installera Dell Quickset-programmet från Dells webbplats Drivrutiner och hämtningsbara filer. Dell Quickset-programmet finns under kategorin Program.

Obs! Dell Quickset-programmet är tillgängligt och stöds av utvalda Dell-datorer.

Du kan köra felsökaren av maskinvara och enheter som är inbyggd i Microsoft Windows. Felsökaren av maskinvara och enheter är endast tillgänglig i Microsoft Windows 7, Windows 8/8.1 och Windows 10.

Så här kör du felsökaren för maskinvara och enheter:

 1. Tryck på tangenten Windows + R på tangentbordet.
 2. I dialogrutan Kör skriver du Kontroll och trycker på tangenten Enter på tangentbordet.
 3. Längst upp till höger, i Sökrutan på Kontrollpanelen, skriver du Felsökare och klickar sedan på Felsökning.
 4. Under objektet System och säkerhet klickar du på Energi.
Obs! Du måste logga in på Windows med ett konto med administratörsbehörighet. Om du får några uppmaningar från Kontroll av användarkonto medan du kör felsökaren av maskinvara och enheter klickar du på Ja.
 

Om användning av Microsoft Fix-It eller Windows felsökare inte åtgärdar problemet fortsätter du till nästa steg.

 

 1. Tryck på tangenten Windows + R på tangentbordet.
 2. I dialogrutan Kör skriver du devmgmt.msc och trycker på tangenten Enter på tangentbordet.
 3. I Enhetshanteraren klickar du på > eller + bredvid Batterier.
 4. Högerklicka på Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery och klicka på Avinstallera enhet.
 5. Klicka på OK för att bekräfta avinstallation av drivrutinen.
 6. Starta om datorn.

På webbplatsen Dell Product Bulletin kan du kontrollera om din batterimodell påverkas. Kontrollera om det specifika batteriets PPID (Dell Part Piece Identification) påverkas. Detta steg är nödvändigt för att identifiera om batteriet påverkas. Om batteriet ingår i en återkallelse länkas du automatiskt till ett formulär med ersättningsbeställning.

Du behöver dina Service Tag-nummer och/eller PPID:er för den här processen. Du kan också bli ombedd att lämna din kontaktinformation samt en leverans-/serviceadress.

 1. Besök webbplatsen Dell Product Bulletin.
 2. Klicka på Lookup (sök).
 3. Skriv in batteriets PPID (bild 1) och skriv in säkerhetskoden.
 4. Klicka på Next (nästa) för att kontrollera om batteriet ska återkallas.
  Om batteriet ska återkallas kommer du att bli ombedd att lämna din kontaktinformation.


Min bärbara dator är ansluten, men laddar inte – (01:46)


Article ID: SLN292953

Last Date Modified: 2019-09-26 09:04


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Comments cannot contain these special characters: <>()\
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you for your feedback.