Problemen met de voedingsadapter oplossen

Problemen met de voedingsadapter oplossen


Ontdek hoe u problemen met de voedingsadapter kunt oplossen, zoals LED-lampje van de voedingsadapter brandt niet, de voedingsadapter laadt de batterij niet op, het voedingsadaptertype wordt niet bepaald of herkend door de pc, of andere aan de voedingsadapter gerelateerde foutmeldingen .

De voedingsadapter of laptoplader wordt gebruikt om de laptop van voldoende stroom te voorzien, zodat deze voor langere tijd kan werken en de batterij op de laptop kan opladen. Als de voedingsadapter (lader) niet werkt, wordt de batterij van de laptop niet geladen en wordt de laptop ook niet van stroom voorzien. Problemen met de voeding van een laptop zijn tweeledig, omdat een laptop twee voedingsbronnen heeft: een voedingsadapter (lader) en een batterij. Als er geen voedingsadapter is, wordt de stroom door de batterij van de laptop geleverd.

Als u de volgende symptomen bij de voedingsadapter waarneemt:

 • Voedingsadapter laadt de batterij niet op.
 • Voedingsadapter kan de laptop niet opstarten, de LED-lampjes branden niet.
 • Het LED-lampje van de voedingsadapter brandt niet.
 • Foutbericht - The AC adapter type cannot be determined. This will prevent optimal system performance. (Het voedingsadaptertype kan niet worden bepaald. Dit verhindert optimale systeemprestaties.)
Lees de onderstaande stappen voor het oplossen van problemen met de voedingsadapter.

 

Als u de volgende batterijsymptomen waarneemt:

 • Batterij houdt geen stroom vast.
 • Het LED-lampje van de batterij brandt niet of knippert constant.
 • De batterij wordt niet door de pc herkent.
 • Het opladen van de batterij gaat niet verder dan een bepaald percentage.
Raadpleeg voor meer informatie over het oplossen van batterijproblemen het Dell Knowledge Base-artikel Problemen met de batterij van een Dell laptop oplossen.

 

Let op: Gebruik van een niet-Dell of niet-compatibele batterij, kan het risico van brand of ontploffing verhogen. Vervang de batterij alleen door een compatibele, van Dell gekochte batterij die is ontworpen voor gebruik met uw Dell pc. Gebruik in uw Dell pc geen batterijen uit andere pc's.
 
Opmerking: Net als de meeste laptops zijn Dell laptops voorzien van lithium-ionbatterijen die door verschillende oorzaken, zoals leeftijd, aantal oplaadcycli of blootstelling aan warmte, kunnen uitzetten. Hoewel een uitgezette batterij niet meteen een veiligheidsrisico inhoudt, moeten beschadigde of uitgezette onderdelen niet gebruikt worden. Heeft u een uitgezette batterij, gebruik deze dan niet meer en vervang hem door een door Dell goedgekeurde batterij.

Problemen met de voedingsadapter oplossen

Vouw de onderstaande gedeelten uit voor meer informatie over de oplossingen voor problemen met de voedingsadapter.

De kabel van de voedingsadapter en de stroomkabels kunnen beschadigd raken waardoor de bedrading aan beide uiteinden van de kabels open ligt. Dit kan worden veroorzaakt door de manier waarop de kabel om de voedingsadapter heen is opgerold of als de kabel wordt aan grote druk wordt blootgesteld. Als de kabel dusdanig beschadigd dat draden bloot liggen, moet u de voedingsadapter niet meer gebruiken. De voedingsadapter, kabels, adapterpoort op de laptop op beschadigingen controleren:

Waarschuwing: Dell raadt u aan om alleen voedingsadapters met het merk Dell te gebruiken die geschikt zijn voor uw laptop. Dell raadt af om voedingsadapters of batterijen van derden op een Dell laptop te gebruiken.
 1. Haal de stekker van de voedingsadapter uit het stopcontact.
 2. Haal de aansluiting van de voedingsadapter uit de pc.
 3. Controleer de voedingsadapter en de kabels (inclusief het netsnoer) op tekenen van fysieke schade of oververhitting.
 4. Controleer of de pin aan de binnenkant van de stekker of de adapterpoort verbogen, gebroken of beschadigd is.
Waarschuwing: Als u de voedingsadapter van de pc loskoppelt, trek dan aan de stekker en niet aan de kabel.
 
Waarschuwing: de Dell voedingsadapter kan op stopcontacten over de hele wereld worden aangesloten. Stekkers en stopcontacten kunnen echter per land sterk verschillen.
 
Waarschuwing: Gebruik de voedingsadapter niet meer als de voedingsadapter of de kabels beschadigd zijn.
 

Meer informatie vindt u in het Dell Knowledge Base-artikel Schade aan voedingsadapter.


Afbeelding 1: Gerafelde kabels

Afbeelding 2: Blootliggende draden

Afbeelding 3: Gescheurde kabel

Afbeelding 4: Verbogen of gebroken pin

Als u beschadigingen hebt gevonden, neemt dan contact op met Dell Technische Support voor vervangende opties. Als u geen schade hebt gevonden, gaat u verder met de volgende stap.

 1. Haal de stekker van de voedingsadapter uit het stopcontact.
 2. Sluit een ander apparaat aan op het stopcontact en controleer of het stopcontact goed werkt.
 3. Probeer een stopcontact waarvan u weet dat het goed werkt.
 4. Sluit de voedingsadapter rechtstreeks aan op het stopcontact.
  Gebruik geen stroomregelaars zoals piekspanningbeschermers, UPS (uninterruptible power supply), stroomverdelers enz.
Opmerking: Als de voedingsadapter is aangesloten op een dockingstation, sluit de voedingsadapter dan rechtstreeks aan op de laptop om te controleren of alles goed werkt.

Als het stopcontact goed werkt, gaat u verder met de volgende stap.

 1. Haal de stekker van de voedingsadapter uit het stopcontact.
 2. Ontkoppel alle externe randapparaten die op de pc zijn aangesloten.
 3. Verwijder de batterij. Lees de instructies in de gebruikershandleiding van de computer voor het verwijderen van de batterij.
  Als de Dell laptop een niet-verwisselbare batterij heeft, kunt u deze stap overslaan.
 4. Houd de aan/uit-knop minimaal 30 seconden ingedrukt om eventuele reststroom in de pc af te voeren.
 5. Plaats de batterij terug.
 6. Sluit de voedingsadapter op de pc aan.
 7. Zet de pc aan.

Als de reststroom is afgevoerd en de pc niet werkt als de voedingsadapter is aangesloten, gaat u verder met de volgende stap.

USB-C is een populaire, platformonafhankelijke standaard waarmee apparaten kunnen worden opgeladen, randapparatuur kan worden aangesloten en data kan worden overdragen. Bepaalde ultradunne Dell pc's gebruiken de USB-C-stroompoort om de pc's op te laden. Het is belangrijk dat u ervoor zorgt dat de USB-C-oplader is aangesloten op de juiste USB-C-poort voor opladen en data-overdracht, met name wanneer de pc meerdere USB-C-poorten heeft.

 1. Haal de stekker van de voedingsadapter uit het stopcontact.
 2. Haal de aansluiting van de voedingsadapter uit de pc.
 3. Ontkoppel de stroomkabel van de voedingsadapter.
 4. Sluit de stroomkabel op de voedingsadapter aan en zorg dat deze stevig vastzit.
 5. Controleer of het LED-lampje op de voedingsadapter brandt. Zo niet, probeer een geschikte, goed werkende voedingsadapter.

Nadat u de stroomkabel en de voedingsadapterkabel hebt ontkoppeld en weer hebt aangesloten, gaat u verder met de volgende stap.

Reset de voedingsadapter als volgt:

 1. Haal de voedingsadapter uit het stopcontact en wacht 15 seconden.
 2. Haal de aansluiting van de voedingsadapter uit de pc.
 3. Sluit de voedingsadapter aan op een goed werkend stopcontact.
 4. Sluit de voedingsadapter op de pc aan.
 5. Controleer het LED-lampje op de voedingsadapter.
Opmerking: Het LED-lampje vindt u op de behuizing van de voedingsadapter of op de stekker van de voedingsadapter.

Als het LED-lampje van de voedingsadapter brandt, gaat u verder met de volgende stap.
Als het LED-lampje van de voedingsadapter niet brandt of uitgaat nadat u de voedingsadapter op de pc hebt aangesloten, neem dan contact op met Dell Technische Support.

Als u een voedingsadapter met een lager wattage gebruikt, kunt u de volgende foutmelding zien: "The AC adapter type cannot be determined. This will prevent optimal system performance" (Het voedingsadaptertype kan niet worden bepaald. Dit verhindert optimale systeemprestaties). Of u ziet "Unknown or incorrect AC adapter detected" (Onbekende of onjuiste voedingsadapter gedetecteerd). Verlaag de processorsnelheid (CPU) om energie te besparen, de laptopbatterij laadt mogelijk niet of langzaam of de voedingsadapter wordt te warm.
Dell laptops gebruiken voedingsadapters van 65 W (watt), 90 W, 130 W, 180 W of 240 W. Voor optimale prestaties gebruikt u de voedingsadapter die bij de Dell laptop is geleverd. Het wattage van de voedingsadapter staat op het label aan de onderkant van de voedingsadapter.

Opmerking: Raadpleeg het label aan de onderkant van de voedingsadapter voor informatie over het wattage.

Controleer of de pc de voedingsadapter herkent:

 1. Start de computer opnieuw op.
 2. Zodra het Dell logo op het scherm verschijnt, drukt u op F2 totdat het bericht Entering Setup (Setup wordt geopend) wordt weergegeven.
 3. Controleer het AC Adapter Type (Voedingsadaptertype) in de BIOS-opties.
  Als het voedingsadaptertype 'None' (Geen) is, sluit u de voedingsadapter aan op de pc.
  Als het voedingsadaptertype 'Unknown' (Onbekend) is, volg dan Stappen voor het oplossen van problemen met de voedingsadapter. Als het voedingsadaptertype herkend wordt, ga dan verder met de volgende stap.

Een hardwarediagnose kan u helpen om te achterhalen wat het probleem is en welke stappen u moet nemen om het probleem te verhelpen. Dell biedt zowel ingebouwde als online diagnoses. De Dell ePSA hardwarediagnose controleert of de voedingsadapter wordt herkend.

De ingebouwde Dell ePSA hardwarediagnose uitvoeren:

 1. Schakel de pc in en tik op de toets F12 in het scherm met het Dell logo.
 2. Kies Diagnostics in het menu.
Opmerking:
 • Wanneer de test een probleem meldt, raadpleegt u het onderdeel Referentietabel van ePSA-, PSA-foutcodes en stappen voor probleemoplossing voor de betekenis van de code, eventuele extra stappen voor probleemoplossing om uit te voeren en om u te helpen het probleem te verhelpen.
 • Wanneer er geen probleem door de test wordt gemeld, betekent dit dat er geen problemen met hardware werden gevonden. Dit betekent waarschijnlijk dat er een probleem met het besturingssysteem op uw computer is.

U vindt meer informatie over het uitvoeren van een hardwarediagnose op een Dell pc in het Dell Knowledge Base-artikel Hardwareproblemen met ingebouwde en online diagnoses oplossen (ePSA- of PSA-foutcodes).

BIOS is een op het moederbord van uw computer geïntegreerde firmware. Als u het BIOS bijwerkt naar de meest recente versie, herkent de pc de voedingsadapter mogelijk wel. Voor het bijwerken van het BIOS naar de meest recente versie, moeten de voedingsadapter en batterij wel zijn aangesloten.

Waarschuwing: Voordat u het BIOS gaat updaten, moet u de batterij en de voedingsadapter op de Dell laptop hebben geïnstalleerd. Sommige Dell laptops moeten ten minste voor 10% opgeladen zijn voordat u met de BIOS-update kunt beginnen.

Als u het BIOS naar de nieuwste versie wilt bijwerken, lees dan het Dell Knowledge Base-artikel Hoe download en installeer ik het nieuwste BIOS voor mijn Dell computer?.

Als het voedingsadaptertype niet door de pc herkend wordt, lees dan het Dell Knowledge Base-artikel Een BIOS-update forceren zonder dat de voedingsadapter is aangesloten op een Dell laptop. Lees eerst de onderstaande disclaimer voordat u de BIOS-update forceert.

Waarschuwing: Als de batterij minder dan 10% is opgeladen, kunt u de BIOS-update vanuit een DOS-omgeving forceren. Fouten tijdens dit proces zorgen er mogelijk voor dat uw systeem onbruikbaar wordt. Gebruikers doen dit dan ook op eigen risico. Dell is niet aansprakelijk voor verliezen, met inbegrip van maar niet beperkt tot dataverlies en winst- of omzetderving, waarmee gebruikers kunnen worden geconfronteerd door het volgen van procedures of adviezen die worden beschreven in dit artikel.
Raadpleeg voor meer informatie het Dell Knowledge Base-artikel Het BIOS updaten met behulp van een USB-flashstation.

Probleem met voedingsadapter voor laptop oplossen (Officiële Dell Tech Support) op YouTube - (4:43) Alleen in het Engels

Uw laptop gaat niet aan (met ondertitels) - (01:46)

Zorg voor uw voedingsadapter (met ondertitels) - (00:41)
battery and power support Visit our Battery and Power site for additional resources and information.

Article ID: SLN128918

Last Date Modified: 06-12-2018 14:42


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Comments cannot contain these special characters: <>()\
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you for your feedback.