Ändra bildinställningar i Windows 10

Ändra bildinställningar i Windows 10Den här artikeln innehåller information om hur du ändrar bildinställningarna i Windows 10 på din skärm


Innehållsförteckning:

 1. Ange eller ändra bildskärmsupplösning
 2. Justera uppdateringsfrekvensen
 3. Ändra storlek på teckensnitt och ikoner

Klicka här om du vill ändra operativsystem.
Ange eller ändra bildskärmsupplösning

Skärmupplösningen på en bildskärm påverkar hur mycket information som visas på skärmen. Det mäts horisontellt och vertikalt i pixlar. Vid lägre skärmupplösning, som 640 x 480, får färre objekt plats på skärmen, men de ser större ut. Vid högre skärmupplösning, som 1900 x 1080, får fler objekt plats på skärmen, men de ser mindre ut.

Upplösningslägena varierar för varje skärm då detta beror på videokort, storlek på bildskärm, videodrivrutin och drivrutin för bildskärm om tillämpligt.

Som standard väljer Windows 10 de bästa bildskärmsinställningarna för datorn efter vilka drivrutiner som är installerade för bildskärmen och video. Du kan ändra skärmupplösningen manuellt för alla bildskärmar som är anslutna till datorn.

 • De ändringar du gör för skärmupplösningen på bildskärmen används för alla användarkonton, oberoende vilken användare som har gjort ändringen.
 • Bildskärmar kan ge stöd för en upplösning som är lägre än den inbyggda upplösningen för skärmen, men texten blir oskarp.
 • Du måste konfigurera din skärm eller dina skärmar som minst 1024 x 768 för att komma åt Windows Store och hämta och köra Windows-appar.

Ändra skärmupplösningen i appen Inställningar

Vi rekommenderar att du väljer den inbyggda upplösningen, vilken oftast anges som (Rekommenderad), för optimal upplösning.

 1. Högerklicka på en tom yta på skrivbordet och klicka på Bildskärmsinställningar.
 2. Klicka på Bildskärm i det vänstra fönstret.
 3. I det högra fönstret bläddrar du ned till länken Avancerade bildskärmsinställningar och klickar på den.
 4. Om du har mer än en bildskärm ansluten till datorn väljer du den bildskärm som du vill ändra skärmupplösningen på.
 5. Välj en skärmupplösning (t.ex. 1920 x 1080) i listmenyn Upplösning som du vill använda på den valda bildskärmen.
  Vi rekommenderar att du väljer den inbyggda upplösningen, vilken oftast anges som (Rekommenderad), för optimal upplösning.
 6. Klicka på Verkställ.
  Du har 15 sekunder på dig att välja Behåll ändringar eller Återgå innan det automatiskt återgår till de tidigare inställningarna.
 7. Om det valda läget för skärmupplösning är optimalt klickar du på Behåll ändringar (bild 1).

  Bild 1: Behåll ändringar
 8. Om du har mer än en bildskärm ansluten till datorn och vill ändra skärmupplösningen på en annan bildskärm, upprepar du steg 4–7.

Ändra skärmupplösningen i Kontrollpanelen

Vi rekommenderar att du väljer den inbyggda upplösningen, vilken oftast anges som (Rekommenderad), för optimal upplösning.
 1. Högerklicka på knappen Windows.
 2. Öppna Kontrollpanelen.
 3. Klicka på Ändra bildskärmsupplösning under Utseende och anpassning (bild 2).

  Bild 2: Utseende och anpassning
 4. Om du har mer än en bildskärm ansluten till datorn väljer du den bildskärm som du vill ändra skärmupplösningen på.
 5. Välj en skärmupplösning (t.ex. 1920 x 1080) i listmenyn Upplösning som du vill använda på den valda bildskärmen.
  Vi rekommenderar att du väljer den inbyggda upplösningen som föreslås av Windows, vilken oftast anges som (Rekommenderad), för optimal upplösning.
 6. Klicka på Verkställ.
  Du har 15 sekunder på dig att välja Behåll ändringar eller Återgå innan det automatiskt återgår till de tidigare inställningarna.
 7. Om det valda läget för skärmupplösning är optimalt klickar du på Behåll ändringar (bild 3).

  Bild 3: Behåll ändringar
 8. Om du har mer än en bildskärm ansluten till datorn och vill ändra skärmupplösningen på en annan bildskärm, upprepar du steg 4–7.
Överst på sidan

Justera uppdateringsfrekvensen

 1. Högerklicka på en tom yta på skrivbordet och klicka på Bildskärmsinställningar.
 2. Klicka på Bildskärm i det vänstra fönstret.
 3. I det högra fönstret bläddrar du ned till länken Avancerade bildskärmsinställningar och klickar på den.
 4. Om du har mer än en bildskärm ansluten till datorn väljer du den bildskärm som du vill ändra uppdateringsfrekvensen på. Bläddra sedan ner till nederkanten av skärmen och klicka på Egenskaper för bildskärmskort.
 5. Välj fliken Bildskärm i fönstret Egenskaper för bildskärmskort (bild 4).

  Bild 4: Uppdateringsfrekvens för bildskärm
 6. Välj den uppdateringsfrekvens som behövs för bildskärmen och klicka på OK.
 7. Om den valda uppdateringsfrekvensen är optimal klickar du på Behåll ändringar.
 8. Om du har mer än en bildskärm ansluten till datorn och vill ändra skärmupplösningen på en annan bildskärm, upprepar du steg 4–7.
Överst på sidan

Ändra storlek på teckensnitt och ikoner (Ändra DPI-skalningsnivå)

Windows ser till att allting som visas på skärmen är i en användbar och konsekvent storlek genom att instruera program så att de ändrar storlek på innehållet enligt en skalningsfaktor. De flesta bildskärmar för stationära datorer och LCD-skärmar för bärbara är oftast mellan 95 och 110 DPI. Windows ställer in en skalningsfaktor på 100 % som standard.

När du ändrar DPI-skalningsnivån för bildskärmen ändras storleken på text, appar och andra objekt så att de ser större eller mindre ut. En högre DPI-nivå gör att allt ser större ut och en mindre gör att allt ser mindre ut.

Ändra DPI-skalningsnivån för varje bildskärm i appen Inställningar

 1. Spara alla öppna dokument och stäng alla öppna fönster.
 2. Högerklicka på en tom yta på skrivbordet och klicka på Bildskärmsinställningar.
 3. Klicka på Bildskärm i det vänstra fönstret.
 4. Om du har mer än en bildskärm ansluten till datorn väljer du en bildskärm i det högra fönstret som du vill ändra DPI på.
 5. Flytta reglaget under Ändra storlek på text, appar och andra objekt (bild 5) åt vänster eller höger till den DPI-procent som du vill ange för den bildskärmen.

  Bild 5: Ändra storlek på text, appar och andra objekt.
 6. Klicka på Verkställ.
 7. Om det valda DPI är optimalt för vad du ska använda det till klickar du på Logga ut nu (bild 6) så att inställningarna kan verkställas.

  Bild 6: Prompten Logga ut

Ändra DPI-skalningsnivån för varje bildskärm i Kontrollpanelen

 1. Spara alla öppna dokument och stäng alla öppna fönster.
 2. Högerklicka på knappen Windows Start.
 3. Öppna Kontrollpanelen.
 4. Klicka på Ändra bildskärmsupplösning under Utseende och anpassning.
 5. Klicka på Gör text och andra objekt större eller mindre (bild 7).

  Bild 7: Ändra utseende på bildskärmarna
 6. Klicka på länken Konfigurera en anpassad skalningsnivå under Ändra storlek på objekt (bild 8).

  Bild 8: Konfigurera en anpassad skalningsnivå
 7. Du kan antingen dra åt vänster eller höger längs med linjalen eller välja en skalningsprocent i listmenyn (bild 9). Klicka sedan på OK.

  Bild 9: Storlek på DPI
 8. Klicka på Verkställ.
 9. Om det valda DPI är optimalt för vad du ska använda det till klickar du på Logga ut nu (bild 10) så att inställningarna kan verkställas.

  Bild 10: Prompten Logga ut
Överst på sidan

Monitor Support page More information and support for your Dell monitor, laptop or tablet screen can be found on our Monitor Support site.
Article ID: SLN297871

Last Date Modified: 2018-05-03 18:48


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Comments cannot contain these special characters: <>()\
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you for your feedback.