Slik feilsøker du laserskrivere fra Dell

Slik feilsøker du laserskrivere fra DellMange generelle utskriftsproblemer kan løses ved å utføre trinnene i del 1. Hvis du har andre problemer og ser etter informasjon, kan du gå til delen med den aktuelle informasjonen.


Innholdsfortegnelse:

 1. Flere trinn og fremgangsmåter for feilsøking av skriver
 2. Hente og installere skriverdrivere og -programvare
 3. Konfigurasjonsinformasjon, vedlikeholdsveiledninger og feilsøkingshjelp for Dell-laserskrivere
 4. Operativsystemkompatibilitet med Dell-skrivere
 5. Slå opp skriverfeilkoder
 6. Laste ned og vise skriverhåndbøker
 7. Problemer med utskriftskvaliteten på Dell-laserskrivere
 8. Løse faksproblemer

1. Flere trinn og fremgangsmåter for feilsøking av skriver

Merk: Følgende trinn gjelder for alle skrivermerker.
 1. Ved tilkobling via en USB-kabel setter du begge ender av kabelen mellom datamaskinen og skriveren inn på nytt.


 2. Start datamaskinen på nytt.


 3. Slå av skriveren.


 4. Koble skriverens strømkabel fra stikkontakten eller spenningsvernet, og vent i minst 30 sekunder.


 5. Koble skriverens strømkabel til stikkontakten eller spenningsvernet igjen.


 6. Slå på skriveren igjen.


 7. Skriv ut en testside.
  (Hvis du vil ha informasjon om hvordan du kan skrive ut en testside fra Windows, klikker du på koblingen under for operativsystemet som tilsvarer det som er installert på datamaskinen.) (Hvis siden skrives ut uten problemer, er ingen ytterligere tiltak nødvendig.)


 8. Kontroller at den ønskede skriveren er angitt som standardskriver.
  1. Trykk på og hold nede Windows-tasten Windows-knappen, og trykk deretter på r-tasten.
  2. I boksen Kjør skriver du inn shell:PrintersFolder, og deretter trykker eller klikker du på OK.
  3. Trykk eller klikk for å markere den ønskede skriveren.
  4. Trykk på og hold nede eller høyreklikk på ønsket skriver.
  5. Trykk eller klikk på Angi som standardskriver.
   Merk: Når Angi som standardskriver ikke er et alternativ, betyr det vanligvis at skriveren allerede er angitt som standardskriver, og det er som regel et merke ved siden av den.


 9. For skrivere i et nettverk (tilkoblet via et trådløst eller kablet nettverk, og ikke en USB-kabel) må du påse at datamaskinen er i nettverket, og at skriverportalinnstillingene og IP-adressen stemmer. (Hvis du vil ha informasjon om hvordan du kan sikre at datamaskinen er på nettverket og at skriverportalinnstillingene og IP-adressen er riktig, klikker du på koblingen under for operativsystemet som tilsvarer det som er installert på datamaskinen.)

 10. Kjør feilsøking for skriveren for å diagnostisere utskriftskøproblemer og løse eventuelle slike problemer automatisk. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Slik løser du feil med utskriftskøen.

 11. Skriv ut en testside.
  (Hvis du vil ha informasjon om hvordan du kan skrive ut en testside fra Windows, klikker du på koblingen under for operativsystemet som tilsvarer det som er installert på datamaskinen.) (Hvis siden skrives ut uten problemer, er ingen ytterligere tiltak nødvendig.)


 12. Utfør en systemgjenoppretting til et tidspunkt da skriveren fungerte.
  Du finner instruksjoner for hvordan du utfører en systemgjenoppretting, i følgende artikkel i Dells kunnskapsbase:
  Merk: Hvis skriveren fremdeles ikke fungerer som den skal, fortsetter du til trinn 13.


 13. Avinstaller skriverdriveren, og last ned og installer den nyeste skriverdriveren.
Merk: Koblingen nedenfor er til en artikkel som gir informasjon om problemer som ikke dekkes ovenfor eller i håndbøker, for eksempel:

Tilbake til toppen


2. Hente og installere skriverdrivere og -programvare

Se artikkelen Få Dell-skriverdrivere, programvare, brukerhåndbøker og fastvare i Dells kunnskapsbase hvis du vil ha hjelp med og instruksjoner om hvordan du hente drivere og verktøy for operativsystemet ditt.

Merk: Dell er klar over at ikke alle skrivere har drivere på Dells webområde for produktstøtte for den versjonen av Windows som er installert på datamaskinen. Driverne blir lagt ut på Dells webområde for produktstøtte hvis de blir tilgjengelige. I mellomtiden kan det fungere å installere drivere fra en eldre versjon av Windows i kompatibilitetsmodus. Enkelte eller alle skriverfunksjonene kan fortsatt fungere i den versjonen av Windows som er installert på datamaskinen din. Du finner mer informasjon i følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Installing Printer Drivers From a Previous Version of Windows (Installere skriverdrivere fra en eldre versjon av Windows).

Tilbake til toppen


3. Konfigurasjonsinformasjon, vedlikeholdsveiledninger og feilsøkingshjelp for Dell-laserskrivere

Artikler som er spesifikke for skriverens problemer, er kanskje tilgjengelige på Dells nettsider for kundestøtte. Disse artiklene omfatter generell informasjon og feilsøkingsveiledninger.

Slik gjør du for å gå til skriverens produktside:

 1. Gå til siden for Dells produktstøtte.
 2. Under Skriv inn en service-ID skriver du inn skriverens service-ID for å få en kortfattet liste over artikler, drivere og håndbøker for skrivermodellen din.
 3. Klikk på Send for å fortsette.
  Merknader:
  • Du finner informasjon om hvordan du finner skriverens service-ID i følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: How to Find the Service tag on a Dell Printer (Slik finner du service-ID-en på en Dell skriver).
  • Hvis service-ID-en ikke er tilgjengelig.
   1. Klikk på Printers (Skrivere).
   2. Klikk på Mono Laser Printers or Color Laser Printers (Svart-hvitt-laserskrivere eller fargelaserskrivere).
   3. Velg skrivermodellen (skriverens modellnummer vises foran på skriveren).
 4. Velg fanen Støtteemner og artikler hvis du ikke allerede er der, for å se hvilke artikler som er tilgjengelige.

Hvis du ser etter spesifikk informasjon om hvordan du kan laste ned eller vise håndboken for skriveren din, kan du se artikkelen Laste ned og vise skriverhåndbøker i Dells kunnskapsbase.

Tilbake til toppen


4. Operativsystemkompatibilitet med Dell-skrivere

Velg artikkelen i Dells kunnskapsbase som samsvarer med operativsystemet som er installert på datamaskinen din, for å se en liste over skrivere som er kompatible.

Merk: For andre operativsystemer kan du se artikkelen Operativsystemkompatibilitet med Dell-skrivere i Dells kunnskapsbase, denne artikkelen forteller deg hvordan du kan bla til siden for produktstøtte for skriveren din for å finne en fullstendig liste over drivere og verktøy som er tilgjengelige for hvert operativsystem.

Dell er klar over at ikke alle skrivere har drivere på Dells webområde for produktstøtte for den versjonen av Windows som er installert på datamaskinen. Driverne blir lagt ut på Dells webområde for produktstøtte hvis de blir tilgjengelige. I mellomtiden kan det fungere å installere drivere fra en eldre versjon av Windows i kompatibilitetsmodus. Enkelte eller alle skriverfunksjonene kan fortsatt fungere i den versjonen av Windows som er installert på datamaskinen din. Du finner mer informasjon i følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Installing Printer Drivers From a Previous Version of Windows (Installere skriverdrivere fra en eldre versjon av Windows).

Tilbake til toppen


5. Slå opp skriverfeilkoder

Det finnes flere alternativer for å finne informasjon om skriverfeilkoder:
 • Gå til Dell-støttesiden, og skriv inn feilen i søkefeltet øverst på siden.
 • Last ned håndboken for skriveren, og bruk søkefunksjonen (Ctrl + F) til å skrive inn feilen.
 • Gå til Google-søk-siden, og skriv inn feilen i søkefeltet.
  Merknader:
  • Hvis du får for mange treff bare ved å bruke feilkoden, kan du ta med modellnummeret på skriveren.
  • Se artikkelen Laste ned og vise skriverhåndbøker i Dells kunnskapsbase om hvordan du skaffer deg håndboken for skriveren.

Tilbake til toppen


6. Laste ned og vise skriverhåndbøker

Se artikkelen Laste ned og vise skriverhåndbøker i Dells kunnskapsbase om hvordan du skaffer deg håndboken for skriveren.

Tilbake til toppen


7. Problemer med utskriftskvaliteten på Dell-laserskrivere

Hvis du vil finne informasjon om hvordan du løser problemer med utskriftskvaliteten som er spesifikke for skriveren din, kan du utføre ett eller flere av alternativene nedenfor.

 • Slik gjør du for å gå til skriverens produktside for å finne artikler:
  1. Gå til siden for Dells produktstøtte.
  2. Under Skriv inn en service-ID skriver du inn skriverens service-ID for å få en kortfattet liste over artikler, drivere og håndbøker for skrivermodellen din.
  3. Klikk på Send for å fortsette.
   Merknader:
   • Du finner informasjon om hvordan du finner skriverens service-ID i følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: How to Find the Service tag on a Dell Printer (Slik finner du service-ID-en på en Dell skriver).
   • Hvis service-ID-en ikke er tilgjengelig.
    1. Klikk på Printers (Skrivere).
    2. Klikk på Mono Laser Printers or Color Laser Printers (Svart-hvitt-laserskrivere eller fargelaserskrivere).
    3. Velg skrivermodellen (skriverens modellnummer vises foran på skriveren).
  4. Velg fanen Støtteemner og artikler hvis du ikke allerede er der, for å se hvilke artikler som er tilgjengelige.
 • Gå til Dell-støttesiden, og søk etter print quality ("utskriftskvalitet") i søkefeltet øverst på siden.
  Merk: Hvis du får for mange treff bare ved å skrive inn "print quality" ("utskriftskvalitet"), kan du ta med modellnummeret på skriveren.
 • Last ned håndboken for skriveren, og bruk søkefunksjonen (Ctrl + F) til å se etter delen om utskriftskvalitet (hvis den er tilgjengelig). Hvis du vil ha mer informasjon eller vise håndboken for skriveren din, kan du se artikkelen Laste ned og vise skriverhåndbøker i Dells kunnskapsbase.
 • Bla til Google-søk-siden, skriv inn print quality ("utskriftskvalitet") i søkefeltet, og ta med modellnummeret på skriveren.

Tilbake til toppen


8. Løse faksproblemer

Se artikkelen Løse faksproblemer i Dells kunnskapsbase hvis du vil ha hjelp til å løse problemer med faksing.

Tilbake til toppen

Mer informasjon finner du i brukerhåndboken til modellskriveren, eller besøk vårt nettsted for Skriverstøtte for mer informasjon, feilsøking av artikler og videoer.

Kjøpstoner og andre Dell-laserskriverrekvisita (velg ditt land i rullegardinmenyen)
Dell resirkulering

Det anbefales at bare Dell Branded toner, trommer, overføringsruller eller andre forbruksvarer brukes i våre laserskrivere. Dell kan ikke garantere kompatibilitet eller utskriftskvaliteten til noen tredjeparts forbruksvarer.


Article ID: SLN179190

Last Date Modified: 14/01/2019 06:13 AM


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Comments cannot contain these special characters: <>()\
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you for your feedback.