Systém se zablokuje, zamrzne nebo dojde k chybě.

Systém se zablokuje, zamrzne nebo dojde k chybě.


Obsah:

 1. Systém zamrzne nebo se zablokuje
 2. Vyhledání kódů chyb
 3. Spuštění diagnostiky počítače
 4. Provedení běžné údržby počítače
 5. Aktualizace ovladačů a systému BIOS
 6. Kontrola větracích otvorů
 7. Kontrola příznaků v nouzovém režimu
 8. Aktualizace systému Windows
 9. Odinstalace, přeinstalace a aktualizace softwaru
 10. Vyhledání více nainstalovaných antivirových programů
 11. Kontrola přítomnosti malwaru
 12. Počítač se neprobudí z režimu spánku nebo hibernace
 13. Používání nástroje Obnovení systému
 14. Obnovení továrních nastavení nebo přeinstalace systému Microsoft Windows

Video (Youtube) – Oprava zamrznutí systému (Oficiální technická podpora Dell)


Systém zamrzne nebo se zablokuje

Pokud počítač přestane náhle reagovat, zatímco je spuštěn systém Windows, došlo možná k problému se zablokováním systému. V případě zablokování systému jsou k dispozici kroky, jejichž provedením se můžete pokusit zjistit hlavní příčinu.

Poznámka: Pokud problém začal nedávno, pak si před zahájením jeho odstraňování uvědomte veškeré nedávné změny hardwaru nebo softwaru, protože opětovné odstranění těchto nedávných změn může vést k rychlému rozpoznání problému.

Zablokování může způsobovat hardware. Zkuste od počítače odpojit všechna zařízení, včetně následujících:

 • Tiskárny
 • Skenery
 • Čtečky paměťových karet
 • Stojany pro malá mediální zařízení (iPod, PDA, přehrávač MP3 apod.)
 • Digitální fotoaparáty a videorekordéry
 • Úložná zařízení USB
 • Disky CD nebo DVD ze všech optických jednotek
 • Dokovací stanice nebo replikátor portů

Jedinými zařízeními, která byste měli ponechat připojená k počítači, jsou monitor, myš a klávesnice (v případě, že jde o stolní počítač).

Jakmile tento postup dokončíte, vytáhněte počítač ze zdi, vyjměte baterii z notebooku (je-li to možné) a držte tlačítko napájení zhruba 15 vteřin. Poté počítač znovu připojte do napájení a pokuste se o restart.

Pokud je zablokování způsobeno myší nebo klávesnicí, přečtěte si článek databáze znalostí Dell „Klávesnice, dotyková podložka nebo myš nepracují správně".

Pokud nedokážete problém rozpoznat opětovným odstraněním nedávných změn nebo odpojením externích zařízení, můžete pokračovat v jeho odstraňování pomocí níže uvedených kroků.

Zpět na začátek


Vyhledání kódů chyb systému Windows

Systém Windows může zobrazit kód chyby spojený se zamrznutím nebo chybou. Informace na toto téma najdete nejrychleji tak, že použijete svůj oblíbený vyhledávač pro vyhledání konkrétního problému, ke kterým společnost Microsoft poskytuje detailní informace :

Vyhledat na stránkách Dell | Vyhledat na stránkách Microsoft | Vyhledat na stránkách Google | Vyhledat na stránkách Bing

Obecné informace o typech kódů chyb naleznete v článku databáze znalostí Dell „Chybové kódy u komerčních a spotřebitelských produktů Dell".

Jak vyřešit problémy s chybou na modré obrazovce v systému Windows 10 (Oficiální technická podpora Dell) – (2:59) – pouze v angličtině

Zpět na začátek


Spuštění diagnostiky počítače

Chcete-li zjistit, zda má počítač potíže s hardwarem, spusťte diagnostiku Dell Preboot System Assessment (PSA). Chcete-li získat informace o spuštění diagnostiky a stanovení problému, prostudujte článek znalostní báze Dell Knowledge Base:

Pokud integrovaná diagnostika ani další postupy odstraňování problémů neumožní rozpoznat hlavní příčinu zablokování, můžete zvážit spuštění rychlého nebo kompletního testu v nástroji Dell PC Diagnostics. K nalezení této diagnostiky použijte níže uvedený odkaz:

Zpět na začátek


Provedení běžné údržby počítače

K tomu, aby váš počítač pracoval co nejrychleji, je třeba pravidelně provádět údržbu počítače. Níže vyberte váš operační systém a zjistěte více o výkonu a údržbě vašeho počítače.

Systém Windows 10 má vestavěné úkony pro údržbu systému a zajištění optimálního výkonu. Ze strany uživatele není potřeba žádné akce.

Windows 8 a Windows 8.1
Windows 7
Windows Vista
Windows XP

Použijte také nástroj System File Checker a ověřte systémové soubory a složky v počítači. Pro spuštění nástroje System File Checker klikněte na tlačítko Start.

V systému Windows XP klikněte na položku Spustit..., do zobrazeného pole zadejte příkaz sfc /scannow a stiskněte klávesu Enter.

V systému Windows Vista nebo Windows 7 zadejte do pole Zahájit hledání v nabídce Start příkaz sfc /scannow a stiskněte klávesu Enter.

V systému Windows 8 zadejte na úvodní obrazovce slovo „údržba" a poté vyberte možnost Automaticky provést doporučené úlohy údržby.

Zpět na začátek


Aktualizace ovladačů a systému BIOS

V mnoha případech může zamrzání způsobovat zastaralé nastavení ovladačů nebo systému BIOS. Přesvědčte se, že jsou ovladače pravidelně aktualizovány. Jen tak budete moci svůj hardware a software plně využívat.

Správně by se měly ovladače a systém BIOS aktualizovat v následujícím pořadí:

 1. BIOS
 2. Ovladač čipové sady
 3. Ovladač grafické karty
 4. Ovladač zvukové karty
 5. Síťový ovladač
 6. Ostatní ovladače

Aktualizujte tyto ovladače jeden po druhém a po každé aktualizaci systém znovu otestujte, abyste zjistili, zda problém přetrvává.


Zpět na začátek

Kontrola větracích otvorů

Zablokované ventilační otvory mohou způsobovat problémy s výkonem, protože nemusí být zajištěno řádné proudění vzduchu pro systém, a procesor se tak může přehřívat. Procesor se sám zpomalí, aby se ochránil před přehřátím, čímž se sníží výkon, a tento pokles výkonu může být vyhodnocen jako zablokování. Chcete-li se ujistit, že se nejedná o hlavní příčinu problému se zablokováním, proveďte následující kroky:

 1. Zkontrolujte ventilační otvory na počítači, abyste zjistili, zda nejsou pokryty prachem a neznemožňují průchod tepla a vzduchu. Podívejte se na příklad pro ventilační otvor notebooku uvedený na obrázku 1 nebo na příklad pro ventilační otvor stolního počítače uvedený na obrázku 2.


  Obrázek-1 Ventilační otvor na spodní straně notebooku s prachem.  Obrázek-2 Ventilační otvor na přední straně stolního počítače s prachem.
 2. Vypněte systém.
 3. Odeberte všechny zdroje napětí: Odpojte napájecí adaptér a vyjměte baterii nebo odpojte napájecí kabel stolního počítače.
 4. Použijte nádobku se stlačeným vzduchem a sfoukněte prach z ventilačních otvorů. Ujistěte se, že držíte nádobku svisle (přibližně v úhlu 90 stupňů) a ve vzdálenosti 15–20 centimetrů od cíle.
Prach z notebooku nesfukujte ústy. Vlhkost z úst může způsobit trvalé poškození. Při použití nádobky se stlačeným vzduchem postupujte podle pokynů uvedených na boční straně nádobky, protože při nesprávném použití můžete způsobit poškození počítače.
Zpět na začátek

Kontrola příznaků v nouzovém režimu

Nouzový režim zabrání zavedení aplikací a ovladačů, které nejsou klíčové. To umožňuje vyloučit software jako možnou hlavní příčinu zablokování nebo zmrazení.

Poznámka: Při použití nouzového režimu bude rozlišení zobrazení 800 × 600, takže ikony a texty se mohou zobrazit větší než obvykle. Kromě toho se v tomto režimu nezobrazí zvolené pozadí plochy. Jedná se o normální chování, které nebude vyžadovat odstraňování problémů a opravu, protože při přihlášení zpět do normálního režimu se vše vrátí do normálního stavu.
Upozornění: Uvědomte si, že po přihlášení do nouzového režimu bude zakázán antivirový program. Při připojení k síti nebo Internetu, zatímco je zakázán antivirový program, buďte opatrní.

Spuštění do nouzového režimu proveďte podle níže uvedených pokynů:

 1. Spusťte počítač.
 2. Stiskněte ihned klávesu „F8" na klávesnici a poté každou sekundu, dokud nezmizí obrazovka s logem společnosti Dell. Na obrazovce se zobrazí nabídka Upřesnit možnosti spuštění systému Windows. (Pokud se nabídka Rozšířené možnosti spuštění systému Windows nezobrazí, restartujte systém a akci opakujte.)
 3. Vyberte možnost Nouzový režim se sítí a stiskněte klávesu Enter.
 4. Přihlaste se jako správce nebo jako uživatel s přístupem pro správu.

Pokyny ke spuštění do Nouzového režimu naleznete pod odpovídajícím odkazem k vašemu operačnímu systému:

Informace o spuštění nouzového režimu v systému Windows 8/8.1 naleznete v článku na webu podpory společnosti Dell: Spuštění do nouzového režimu v systému Windows 8 v počítači Dell.

Spusťte aplikace a vyzkoušejte počítač v nouzovém režimu. Pokud se příznaky vyskytují i v nouzovém režimu, pokračujte dalšími kroky odstraňování problémů uvedenými v tomto článku. Pokud se příznaky v nouzovém režimu neobjeví, problém pravděpodobně souvisí s ovladačem nebo softwarem a možná budete chtít provést kroky 6 a 7, abyste zjistili, zda jste schopni zablokování nebo zmrazení vyřešit.

Zpět na začátek


Aktualizace systému Windows

Přesvědčte se, zda v počítači běží systém Windows s nejnovějšími aktualizacemi. Přejděte na webovou stránku Windows Update a ujistěte se, zda je počítač plně aktualizován.

Zpět na začátek


Odinstalace, přeinstalace a aktualizace softwaru

Pokud počítač pravidelně zamrzá anebo tuhne při používání jedné konkrétní aplikace, zkuste tuto aplikaci kompletně odinstalovat a znovu ji nainstalovat. Poté ji ze stránek výrobce aktualizujte na nejnovější verzi.

Upozornění: Před odinstalací jakékoli aplikace nezapomeňte zálohovat veškerá důležitá data. Kromě toho se ujistěte, zda máte k dispozici požadované médium a kód Product Key pro opakovanou instalaci softwaru. Pokud si nejste jistí, poraďte se před odinstalací s dodavatelem softwaru.

Zpět na začátek


Vyhledání více nainstalovaných antivirových programů

Použití více antivirových programů může způsobit zamrznutí počítače. Ve většině počítačů značky Dell jsou předinstalovány antivirové programy. Zákazníci tak někdy instalují jiné antivirové programy, aniž by si uvědomili, že již je v počítači antivirový software nainstalován. Pokud se rozhodnete nainstalovat jiný antivirový software, je důležité nejprve odinstalovat jakékoli jiné antivirové programy, které mohou být v počítači spuštěny.

Vyberte pouze jeden antivirový program a přeinstalujte jej. Doporučujeme, abyste v počítači neměli nainstalován více než jeden antivirový program. Antispywarové softwarové balíčky bez antivirové komponenty nekolidují s antivirovými programy a mohou v počítači zůstat.

Zpět na začátek


11: Kontrola přítomnosti malwaru

Malware (virus, spyware atd.) může způsobovat uzamčení nebo zdánlivé zaseknutí systému Windows. Chcete-li zkontrolovat přítomnost malwaru v systému a zajistit aktuálnost počítače, přečtěte si článek znalostní báze Dell Knowledge Base „Ochrana počítače a odstranění malwaru v systému Microsoft Windows".

Informace týkající se virů, malwaru a zabezpečení naleznete v obsahu a videích na stránce Zabezpečení a antivirový software na webových stránkách podpory společnosti Dell.

Zpět na začátek


Počítač se neprobudí z režimu spánku nebo hibernace

Pokud se počítač neprobudí z režimu spánku nebo hibernace, přečtěte si článek databáze znalostí Dell „Počítač nelze probudit nebo obnovit z režimu pozastavení/hibernace".

Zpět na začátek


Používání nástroje Obnovení systému

Systém Microsoft Windows obsahuje funkci známou jako Obnovení systému, která vrátí zpět změny v počítači podle „bodů obnovení", které jsou v systému Windows běžně naplánovány. Pro přístup k této funkci klikněte na níže uvedený odkaz a vyberte možnost Obnovení systému:

Zpět na začátek


Obnovení továrních nastavení nebo přeinstalace systému Microsoft Windows

Jestliže předchozí kroky nepomohly problémy vyřešit a systém Windows stále zamrzá, bude chyba pravděpodobně v operačním systému. Postup, jak obnovit původní nastavení systému Windows od výrobce, naleznete v článku znalostní báze Dell Knowledge Base:

Zpět na začátek
Windows Support Page
Další informace a podporu pro vaše operační systémy Windows naleznete na webové stránce podpory společnosti Windows.

Article ID: SLN129591

Last Date Modified: 27.02.2019 08:44


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Comments cannot contain these special characters: <>()\
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you for your feedback.