HMS-datablader for din Dell laserskriver

HMS-datablader for din Dell laserskriver


Artikkelsammendrag: Denne artikkelen inneholder informasjon om HMS-datablader for din Dell laserskriver.


Innholdsfortegnelse:
  1. HMS-datablader for din Dell laserskriver
  2. HMS-datablader – laserskriver
  3. HMS-datablader – toner til laserskriver og forbruksartikler
  4. Kontakt Dell om HMS-datablader
  5. Finne Dell delenumre

1.


HMS-datablader for din Dell laserskriver


Et HMS-datablad er et dokument som inneholder informasjon om mulige farer (helse, brann, reaktivitet og miljømessige) og hvordan du kan arbeide sikkert med det kjemiske produktet.

Det inneholder også informasjon om bruk, lagring, håndtering og nødprosedyrer, som alle er relatert til farene forbundet med materialet.

Det informerer om hvilke faremomenter produktet medfører, hvordan du kan bruke produktet på en trygg måte, og hva du kan forvente hvis anbefalingene ikke blir fulgt.


Tilbake til toppen

2.


HMS-datablader – laserskriver


Hvis du vil vise eller laste ned HMS-databladet for din Dell laserskriver, klikk her (bare engelsk) og bruk rullegardinmenyen for å velge riktig HMS-datablad for din skrivermodell.

Alle dokumenter vises i pdf-format og du kan også velge ønsket språk.


Tilbake til toppen

3.


HMS-datablader – toner til laserskriver og forbruksartikler


Det er også mulig å velge HMS-datablader for individuelle tonerkassetter og andre forbruksartikler som finnes i din laserskriver.

For å finne HMS-databladet, klikk
her og velg riktig kobling for din toner eller annen enhet som er listet opp under skrivermodellen.

Tilbake til toppen

4.


Kontakt Dell om HMS-datablader


Hvis du trenger hjelp til å finne relevant HMS-datablad, kan du sende e-post til Regulatory_Compliance@dell.com og oppgi skrivermodellen i tillegg til Dell-delenummer for skriveren/tonerkassett i e-postmeldingen.

Tilbake til toppen

5.


Finne Dell delenumreLegg inn tekst her For å finne Dell-delenummer skal du finne frem serienummeret på produktet og fjerne informasjonen om land og den foranstilte nullen. De neste 5 tallene er ditt Dell-delenummer.

Eksempel:Delenummeret er: MD666
Delenummeret er: 0H5935


Hvis du trenger mer hjelp eller ønsker å gi oss tilbakemeldinger, kan du kontakte vårt tekniske team på Twitter .Tilbake til toppen
Article ID: SLN287149

Last Date Modified: 29/04/2015 01:13 PM


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Comments cannot contain these special characters: <>()\
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you for your feedback.