Rekommendationer för avbildning för Dell Venue 11 Pro 7130/7139

Rekommendationer för avbildning för Dell Venue 11 Pro 7130/7139


Innehållsförteckning:

 1. Översikt
 2. Avbildning
 3. Manuell installation via USB-flashminne
 4. Installation via Microsofts SCCM (System Center Configuration Manager)
 5. Bilder av SCCM-processen (endast på engelska)
 6. Venue 11 Pro 7130/7139 Rekommenderad installationsordning för drivrutiner/appar

Den här artikeln innehåller information om Rekommendationer för avbildning för Dell Venue 11 Pro 7130/7139.


Översikt

Syftet med detta dokument är att ge information om avbildning för Dell Venue 11 Pro 7130/7139-system med kompatibla operativsystem från Microsoft samt nödvändiga drivrutiner och program.

Obs! En Micorosft volymlicens krävs för avbildningssystem.

Drivrutiner och program måste installeras på Venue 11 Pro 7130/7139 i angiven ordning för att säkerställa optimal funktion och prestanda. Dell tillhandahåller drivrutiner och program som inte ingår i Microsofts operativsystem. Dessa drivrutiner behövs för att aktivera funktionerna i Dell Venue 11 Pro 7130/7139-system. Nödvändiga drivrutiner och tillhörande program kan hämtas från http://support.dell.com.

Överst på sidan


Avbildning

Operativsystem som stöds

Följande Microsoft-operativsystem har validerats för användning med Dell Venue 11 Pro 7130/7139:

 • Microsoft Windows 10 64-bitars
 • Microsoft Windows 10 32-bitars
 • Windows 8.1 32-bitars (äldre läge)
 • Windows 8.1 64-bitars (UEFI-läge)
Obs! Dell levererar inte Venue 7130/7139 med Windows 8.1 32-bitars, Windows 8.1 32-bitars drivrutiner är heller inte tillgängliga för det här systemet. För avbildning av de här systemen med Windows 8.1 32-bitars måste användaren hitta nödvändiga drivrutiner från andra källor.

Startfunktioner

Klicka på den här länken för att få information om UEFI. Venue 11 Pro 7130/7139 har stöd för start i x64-bitars UEFI-läge och äldre lägen

OS Install (operativsysteminstallation)

Obs! Innan du påbörjar en avbildningsinstallation rekommenderar Dell att du först uppdaterar system-BIOS till den senaste tillgängliga versionen och att alla BIOS-inställningar anges korrekt för önskad systemdrift. Även drivrutiner och tillhörande program som ska installeras bör vara den senaste tillgängliga versionen från

Det finns två grundläggande sätt att installera en OS-avbildning på Venue 11 Pro 7130/7139.

 1. Manuell installation från ett startbart USB-flashminne för UEFI som innehåller installationsfilerna för operativsystemet.
 2. Automatisk avbildningsimageinstallation/-driftsättning via Enterprise-lösningar som Microsofts SCCM.

Överst på sidan


Manuell installation via USB-flashminne

Dell Venue 11 Pro startar endast i UEFI-läge. USB-flashminnet som används för att installera operativsystemet måste vara konfigurerat för start i UEFI.

Först skapar du ett startbart USB-flashminne för UEFI som kan starta och köra installationsprogrammet för Windows 8.1.

Gå igenom dessa steg från valfri lokal arbetsstation/system med internetanslutning.

 1. Hämta eller använd en befintlig ISO-fil för Windows-installation på DVD.
 2. Hämta USB-/DVD-hämtningsverktyget för Windows 7.
 3. Sätt in USB-minnet i en av USB-portarna i det lokala systemet.
 4. Kör DVD-verktyget som administratör.
 5. Välj Windows Installer ISO och klicka på Nästa.
 6. På nästa skärm väljer du USB-enhet.
 7. Välj önskad USB-enhet från listrutan och klicka på Börja kopiera.
 8. Vänta tills verktyget slutför USB-versionen och stänger den.
 9. Skapa en mapp i det lokala systemet. Exempel: C:\Win8dot1-USB-Boot
 10. Kopiera ALLA filer och mappar på USB-enheten till mappen i det lokala systemet
 11. Formatera USB-nyckeln som FAT32. (Standardinställningen för DVD-verktyget är NTFS. UEFI måste starta från FAT32 för USB-enheten.)
 12. När formateringen är klar kopierar du alla filer och mappar från den lokala mappen tillbaka till USB-enheten
 13. USB-enheten startar nu till installationsprogrammet för operativsystemet och kan användas för att installera operativsystemet på Venue 11 Pro 7130/7139.

Installera operativsystemet med ett startbart USB-flashminne för UEFI från dockningsstationen:

När systemet är anslutet till dockningsstationen ser du till att en USB-mus och ett USB-tangentbord är anslutna till dockningsstationens USB-portar. Pekskärmen fungerar inte förrän kretsuppsättningsdrivrutinerna har lästs in. Tills operativsystemet har installerats och kretsuppsättningsdrivrutinerna finns på plats måste all inmatning under installationen av operativsystemet komma från musen och tangentbordet med USB-anslutning.

 1. Sätt i den startbara USB-flashminnet för UEFI i en av dockningsstationens USB-portar och aktivera systemet.
 2. Så snart välkomstskärmen med Dells logotyp visas trycker du på F12 för att ta fram menyn för engångsstart.
 3. För att starta 7130/7139 i äldre läge använder du piltangenterna och markerar den andra USB-lagringsenheten, sedan trycker du på trycker Retur (Bild 1). Om du vill starta i UEFI-läge väljer du UEFI: modellnamn USB-flashminne .

 menyn för engångsstart.

Bild 1: menyn för engångsstart.
Obs! Den första USB-enheten som visas under Äldre alternativ är dockningsenheternas interna USB-till-Ethernet-adapter.
 1. När du har tryckt på Retur startar systemet till USB-flashminnet och startar installationsprogrammet för operativsystemet. Slutför installationen av operativsystemet genom att följa anvisningarna i programmet.
 2. När operativsystemet är installerat måste enhetens drivrutiner och tillhörande program installeras för att systemet ska fungera fullständigt.
 3. Drivrutiner och appar kan hämtas från http://support.dell.com och sparas på ett USB-flashminne och sedan kopieras de till en scratch-mapp eller tillfällig mapp i systemet. När drivrutinfilerna och apparna har kopierats till systemet kan de installeras manuellt eller med skript.
 4. Den rekommenderade installationsordningen för enhetsdrivrutiner och appar visas i avsnitt 6 nedan.  

Installera operativsystemet med det startbara flashminnet utan dockningsstationen:

Installationsmetoden för installation utan ansluten dockningssation är densamma som ovan, förutom att en strömförsörjd USB-hubb används för att ansluta USB-musen, USB-tangentbordet och USB-flashminnet i stället för dockningsenheten. En strömförsörjd hubb rekommenderas eftersom USB-porten på Venue 11 Pro endast ger ström på 500 mA (Bild 2).

Installationskonfiguration

Bild 2: Installationskonfiguration

Överst på sidan


Installation via Microsofts SCCM (System Center Configuration Manager)

Konfiguration av PXE-start

Venue 11 Pro 7130/7139 har båda stöd för PXE-nätverksstart för att ansluta till servrar för automatisk installation och driftsättning. Vi rekommenderar att du använder dockningsenhetens nätverksfunktioner för att systemet ska få stöd för PXE-start och nätverksstart. Den PXE-startavbildning som PXE-servern ger måste vara en Winpe boot.wim som klarar start i UEFI-läge. För att WinPe ska ansluta till nätverksavbildningsservern efter start måste WIM-avbildningsfilen ha drivrutiner installerade för Venue 11 Pro-systemets nätverksenhet. Dockningsenheten strömförsörjer systemet. 7130/7139 kan starta både en PXE DOS standardavbildning (initrd) och en UEFI-avbildning.

Dockningsenheten rekommenderas för PXE-start och avbildningsinstallation, men den krävs inte för att installera operativsystem, enhetsdrivrutiner och appar via SCCM eller andra tjänster för att driftsätta avbildningar. En USB-mus, ett USB-tangentbord och en extern USB-till-Ethernet-adapter kan anslutas till en strömförsörjd USB-hubb istället för dockningsenheten (Bild 2).

Obs! Systemet måste strömförsörjas av den medföljande nätadaptern och micro-USB-kabeln.

Venue 11 Pro 7130/7139 har specifik PXE-kod för dockningsenhetens interna USB-till-Ethernet-adapter inbyggd i BIOS. För att en extern USB-till-Ethernet-adapter ska kunna användas för PXE-start måste adaptern byggas runt ASIX AX88772 Ethernet IC (Integrated Circuit, integrerade kretsmonteringar). Både version AX88772B och AX88772C stöds.

Obs! USB-till-Ethernet-adaptrar för användning med Latitude 10-surfplattor är inte kompatibla med Venue 11 Pro 7130/7139. De identifieras inte som startbara enheter och kan inte starta systemet. Inbyggda Ethernet-enheter i Latitude 10-system är inte heller kompatibla för PXE-start från Venue 11 Pro.

I nedanstående tabell anges de USB-till-Ethernet-enheter och startlägen som för närvarande stöds. (Se bild 3.)

Ethernet-startenheter som stöds.
Bild 3 – Ethernet-startenheter som stöds.

Den interna ASIX AX88772 i dockan och USB-adaptrarna har endast kapacitet för en Ethernet-hastighet på 10/100 Mbit. Stöd för Gigabit Ethernet tillkommer i början av 2014 genom en USB3.0-till-RJ-45 Ethernet-adapter.

Starta systemet med PXE

Om du vill starta systemet med PXE gör du de nödvändiga USB- och nätverksanslutningarna och slår sedan på systemet. Så snart välkomstskärmen med Dells logotyp visas trycker du på F12 för att ta fram menyn för engångsstart.

Obs! Det externa nätverkskortet visas som den andra USB-lagringsenheten.

Enhetsdrivrutiner/appar

Dell tillhandahåller förpaketerade drivrutiner och CAB-filer som kan användas för att driftsätta operativsystem via SCCM eller andra driftsättningstjänster. CAB-filer kan hämtas från Dells supportsida. CAB-filpaketet kan även hämtas från Dell Community-forumet.

Stegsekvens för SCCM/driftsättning

SCCM-konfiguration av partition

Även om det inte är nödvändigt för Venue 11 Pro 7130/7139 är det lämpligt att skapa en partitionsdisk 0 – BIOS-partition för att ge stöd för framtida modeller som kan starta med äldre BIOS-läge. För äldre partitioner bör _SMSTSBootUEFI konfigureras som inte lika med sant.

Om så önskas kan steget för äldre BIOS hoppas över. Partitionsdisk 0 – UEFI-partition måste skapas. Här måste _SMSTSBootUEFI anges till lika med sant för att partitionen ska starta korrekt i UEFI.

Stegsekvens för drivrutinsinstallation med SCCM

Dell rekommenderar att du installerar Venue 11 Pro 7130/7139-systemets enhetsdrivrutiner och tillhörande program i den installationsordning som beskrivs i avsnitt 6 nedan.

Överst på sidan


Bilder av SCCM-processen (endast på engelska)

Diskpartitionering äldre BIOS (se bild 4)

Partitionering av äldre BIOS
Bild 4. Partitionering av äldre BIOS

Alternativ för partitionsdisk 0 – BIOS (se bild 5)

Alternativ för partitionsdisk 0
Bild 5. Alternativ för partitionsdisk 0

Egenskaper för enskild partition (se bild 6 & 7)

Egenskaper för enskild partition (1)
Bild 6. Egenskaper för enskild partition (1)

Egenskaper för enskild partition (2)
Bild 7. Egenskaper för enskild partition (2)

Partitioneringskonfiguration för UEFI-disk (se figur 8)

Partitioneringsinställning UEFI-disk
Bild 8. Partitioneringsinställning UEFI-disk

Villkorsstyrda alternativ för UEFI-partition (se bild 9)


Bild 9. Villkor för att skapa UEFI-partition

Fler villkorsstyrda alternativ för UEFI-partition (se bild 10, 11 & 12)

Information om partitionsegenskaper
Bild 10. Information om partitionsegenskaper

Välja typ av partition i Partitionsegenskaper
Bild 11. Välja typ av partition i Partitionsegenskaper

Namnge partitionen i Partitionsegenskaper
Bild 12. – Namnge partitionen i Partitionsegenskaper

Överst på sidan


Venue 11 Pro _ 7130/7139 Rekommenderad installationsordning för drivrutiner/appar

Rekommenderad installationsordning för 7130/7139

 1. Uppdatera den inbyggda programvaran för pekfunktionalitet och stäng sedan av systemet.
 2. Uppdatera systemet till BIOS-version A16. (eller den senaste versionen på Dells supportwebbplats.) (Systemet startar om igen som en del av BIOS-uppdateringsprocessen.)
 3. Uppdateringar för enheter med inbyggd programvara (pekplatta, HDD, WWAN ...)
 4. Drivrutin för kretsuppsättning
 5. Seriell IO
 6. Grafikdrivrutin
Obs! Vid det här laget kan skärmen vara nedtonad. Du kringgår detta genom att gå till Inställningar/Ändra datorinställningar/Dator och enheter/Energialternativ/Ändra min ljusstyrka på skärmen automatiskt till AV.
 1. MEI (installera rätt variant för antingen Mainstream- eller Enterprise/Secure-konfiguration)
 2. NFC
 3. Ljud
 4. Smartkortläsare
 5. WLAN och BT – beroende av konfiguration. Installera endast varianten Mainstream eller Enterprise/Secure Mainstream – Foxconn NFA282 drivrutinspaket (enkelt drivrutinspaket för både WLAN och BT) Enterprise/Secure – Intel WP2 drivrutinspaket (installera båda drivrutiner, WLAN och BT)
 6. Intel Rapid Start – endast Enterprise/Secure
 7. Intel Rapid Storage
 8. Intel Virtual Buttons
 9. Smart Connect – endast Enterprise/Secure – (manuellt aktiverad BIOS-inställning)
 10. Smart Card – endast Secure
 11. Fingeravtryck – endast Secure
 12. WWAN – Enligt vad som krävs för önskad konfiguration

Överst på sidan


Användbar information:

Dells supportsida för Venue 11 Pro 7130/7139:

Introduktion till UEFI:

Windows Deployment Services, översikt av Windows:

DISM-kommandon (avbildning för återställning/säkerhetskopia):

 
Article ID: SLN292679

Last Date Modified: 2018-11-12 13:55


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Comments cannot contain these special characters: <>()\
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you for your feedback.