Dell Chromebook toetsenbordgids

Dell Chromebook toetsenbordgids


 


Deze gids beschrijft de functies van het toetsenbord. Dit specifieke toetsenbord heeft een aantal speciale functietoetsen, waarvan we de werking hier in detail beschrijven. Als dit artikel niet de informatie bevat die u zoekt, raadpleeg dan de gebruikershandleiding op de Support website.


Inhoudsopgave:

 1. Toetsenbordindeling
 2. Functies van de toetsen
 3. Speciale toetsen en de Caps Lock-toets aanpassen
 4. Sneltoetsen
 

 

1. Toetsenbordindeling

 

Zoals u zult zien, heeft het toetsenbord van uw Chromebook een paar extra functies om surfen op het web te vergemakkelijken. Het toetsenbord heeft een speciale zoektoets en bevat een nieuwe rij sneltoetsen voor het web. Bij uw Chromebook kunt u ook een standaard USB-toetsenbord gebruiken, met dezelfde sneltoetsen.

 

 

 
Opmerking: De aan/uit-knop voor het systeem is de toets aan de rechterkant van de bovenste rij toetsen, als u recht voor het toetsenbord zit.
 
Opmerking: Als u problemen ondervindt met uw toetsenbord, loop dan de probleemwijzer door waarvoor u de koppeling hieronder vindt:


Terug naar boven


 

2. Functies van de toetsen

 

Het toetsenbord van de Chromebook is ontworpen om u te helpen de juiste toetsen te gebruiken voor het uitvoeren van veel voorkomende taken. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de speciale toetsen in de bovenste rij op het toetsenbord.

 
Toets Functie
Naar de vorige pagina in uw browsergeschiedenis. Naar de vorige pagina in uw browsergeschiedenis (F1)
Naar de volgende pagina in uw browsegeschiedenis gaan. Naar de volgende pagina in uw browsergeschiedenis (F2)
Uw huidige pagina opnieuw laden. Uw huidige pagina opnieuw laden (F3)
Uw pagina openen in de modus volledig scherm. Uw pagina openen in de modus volledig scherm (F4)
Overschakelen naar het volgende tabblad of venster. Overschakelen naar de volgende tabblad of venster (F5)
Schermhelderheid verminderen. Schermhelderheid verminderen (F6)
Schermhelderheid vergroten. Schermhelderheid vergroten (F7)
Dempen Dempen (F8)
Volume verlagen. Volume verlagen (F9)
Volume verhogen. Volume verhogen (F10)
Zoektoets.

Apps zoeken en zoeken op het web vanuit uw lijst met apps. Op een Chromebook bevindt deze toets zich aan de zijkant, waar gewoonlijk de Caps Lock-toets te vinden is.

Als u een gewoon toetsenbord gebruikt, werkt de Windows-toets tussen Ctrl en Alt als de zoektoets.

Als u Caps Lock tijdelijk wilt inschakelen, drukt u op Alt + de zoektoets.


Terug naar boven


 

3. Speciale toetsen en de Caps Lock-toets aanpassen

 

Chromebooks zijn voorzien van een speciale zoektoets om snel op het web te zoeken. U kunt de zoektoets instellen als Caps Lock-toets om hoofdletters te typen. Zo kunt u op de pagina Instellingen ook de functies van de toetsen Ctrl en Alt wijzigen.

 
De werking van toetsen wijzigen
 
 1. Meld u aan bij uw Chromebook.

 2. Klik in het systeemvak rechtsonder, waar de accountafbeelding wordt weergegeven.

 3. Klik op Instellingen.

 4. Klik in de Apparaatsectie op Toetsenbordinstellingen.

 5. Gebruik de menu's om de werking van de zoektoets en de toetsen Ctrl en Alt te wijzigen.

 6. Klik op OK.

 
Meer informatie over de zoektoets
 

Door op de zoektoets te drukken worden het zoekvak en de lijst met apps weergegeven. Via het zoekvak kunt u tegelijk zoeken op internet en in de lijst met apps.

Gebruikt u een gewoon toetsenbord?

De Windows-toets tussen Ctrl en Alt werkt als de zoektoets.

Om ruimte te maken voor de zoektoets is de Caps Lock-toets weggehaald, maar als u de Caps Lock-toets echt nodig hebt kunt u deze tijdelijk inschakelen door Alt + de zoektoets in te drukken. Druk deze toetscombinatie nogmaals in om Caps Lock weer uit te schakelen.


Terug naar boven


 

4. Sneltoetsen

 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de sneltoetsen die van pas zullen komen.

 
Sneltoets Functie
Esc Stop het laden van de huidige pagina
Alt + Pijl omhoog Pagina omhoog
Alt + Pijl omlaag Pagina omlaag
Alt + Pijl naar links (Backspace) Naar de vorige pagina in uw browsegeschiedenis gaan
Alt + Pijl naar rechts
(Shift + Backspace)
Naar de volgende pagina in uw browsegeschiedenis gaan.
Ctrl + Pijl naar rechts Naar het einde van het volgende woord gaan
Ctrl + Pijl omlaag Naar het begin van het vorige woord gaan
Ctrl + Alt + Pijl omhoog Startpagina
Ctrl + Alt + Pijl omlaag End
Ctrl + Alt + Pijl naar rechts Volgende woord of letter selecteren
Ctrl + Alt + Pijl naar links Vorige woord of letter selecteren
Ctrl + Alt + Z Toegankelijkheidsfuncties in- of uitschakelen als u niet bent aangemeld bij een Google-account. Als u bent aangemeld, kunt u de toegankelijkheidsfunctie instellen op de pagina Instellingen.
Ctrl + Alt + / De lijst met beschikbare sneltoetsen openen
Ctrl + Shift + D Alle in het huidige venster geopende pagina's opslaan als bladwijzers in een nieuwe map
Ctrl + Shift + G of
Shift + Enter
Naar het vorige zoekresultaat gaan om als invoer te gebruiken in de zoekbalk
Ctrl + Shift + B Bladwijzerbalk weergeven of verbergen. Als de balk verborgen is, worden de bladwijzers weergegeven op de pagina Nieuw tabblad.
Ctrl + Shift + I Het venster Ontwikkelhulpprogramma's weergeven of verbergen
Ctrl + Shift + J DOM Inspector weergeven of verbergen
Ctrl + Shift + L Vergrendelt het scherm
Ctrl + Shift + N Een nieuw venster openen in incognitomodus
Ctrl + Shift + B Bladwijzerbalk weergeven of verbergen
Ctrl + Shift + Q Afmelden bij Google-account
Ctrl + Shift + Q (tweemaal) Afmelden bij Google-account op Chrome OS
Ctrl + Shift + R Uw huidige pagina opnieuw laden zonder inhoud in de cache te gebruiken
Ctrl + Shift + T Het laatste gesloten tabblad opnieuw openen Google Chrome onthoudt de laatste 10 tabbladen die zijn gesloten.
Ctrl + Shift + V Inhoud van het klembord plakken als tekst zonder opmaak
Ctrl + Shift + W Het huidige venster sluiten
Ctrl + . Verborgen bestanden weergeven in de app Bestanden
Ctrl + ? Naar Helpcentrum gaan
Ctrl + 0 Zoomniveau opnieuw instellen
Ctrl + 1 t/m Ctrl + 8 Naar het tabblad gaan op de in het venster aangegeven positie
Ctrl + 9 Naar het laatste tabblad in het venster gaan
Ctrl + A Alles op de pagina selecteren
Ctrl + C Geselecteerde inhoud kopiëren naar het klembord
Ctrl + D Uw huidige webpagina opslaan als een bladwijzer
Ctrl + F Uw huidige webpagina doorzoeken
Ctrl + G of Enter Naar het volgende zoekresultaat voor invoer in de zoekbalk gaan
Ctrl + H De pagina Geschiedenis openen
Ctrl + J De pagina Downloads openen
Ctrl + K or Ctrl + E Een zoekopdracht uitvoeren. Typ een zoekterm na het vraagteken in de adresbalk en druk op Enter.
Ctrl + L of Alt + D De inhoud in de adresbalk selecteren
Ctrl + N Een nieuw venster openen
Ctrl + O Een bestand openen in de browser
Ctrl + P Uw huidige pagina afdrukken
Ctrl + R Uw huidige pagina opnieuw laden
Ctrl + S Uw huidige pagina opslaan
Ctrl + T Een nieuw tabblad openen
Ctrl + U Paginabron weergeven
Ctrl + V Inhoud van het klembord plakken
Ctrl + W Het huidige tabblad sluiten
Ctrl + X Knippen
Ctrl + Z De laatste actie ongedaan maken
Ctrl + Backspace Het vorige woord verwijderen
Ctrl + Tab Overschakelen naar het volgende tabblad
Ctrl + Enter www. en .com toevoegen aan uw invoer in de adresbalk en de resulterende URL openen
Ctrl + Shift + Tab Naar het vorige tabblad in het venster gaan
Ctrl + Shift + Refresh Scherm 90 graden draaien
Ctrl + Shift + ) Schaal scherm opnieuw instellen
Ctrl + Shift + + Schaal scherm vergroten
Ctrl + Shift + - Schaal scherm verkleinen
Ctrl + Shift + Refresh Scherm 90 graden draaien
Ctrl + + Inzoomen op de pagina
Ctrl + - Uitzoomen op de pagina
Alt + klik op een koppeling De koppeling waarop u hebt geklikt openen in een nieuw tabblad op de achtergrond
Alt + 1 t/m Alt + 8 Naar het venster op de aangegeven positie gaan
Alt + 9 Naar het laatst geopende venster gaan
Alt + E or Alt + F Het Chrome-menu openen in de werkbalk van de browser
Alt + Backspace De volgende letter verwijderen (vooruit verwijderen)
Alt + Tab Naar het volgende venster gaan dat u hebt geopend
Alt + Shift + Tab Naar het vorige venster gaan dat u hebt geopend
Alt + Shift + M De app Bestanden openen
Alt + Shift + B Focus verplaatsen naar de bladwijzerbalk. Gebruik de aangegeven acties voor Shift+Alt+T om de focus te verplaatsen.
Shift + Alt + S Hiermee opent u het systeemvak rechtsonder in het scherm
Shift + Alt + L

Focus verplaatsen naar het startprogramma

 • Druk op Tab of de pijl naar rechts om de focus te plaatsen op het volgende item in de werkbalk
 • Druk op Shift+Tab of de pijl naar links om de focus te plaatsen op het vorige item in de werkbalk
 • Druk op de spatiebalk of Enter om knoppen te activeren, inclusief acties op de pagina en in de browser
 • Druk op Shift + Toets Volume verhogen. om het contextmenu voor de knop te openen (indien beschikbaar).
 • Druk op Esc om de focus terug te plaatsen op de pagina
Shift + Search + Volume Up Snelmenu's openen voor items met focus.
Shift + Esc Taakbeheer openen


Terug naar boven

Article ID: SLN293875

Last Date Modified: 04-04-2019 11:58


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Comments cannot contain these special characters: <>()\
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you for your feedback.