Jak i Rozwiązywanie Problemów Dell U2413 i U2713H monitory

Jak i Rozwiązywanie Problemów Dell U2413 i U2713H monitory


Spis treści:

 1. Korzystanie z funkcji autotestowania monitora
 2. Korzystanie z wbudowanej diagnostyki
 3. Najczęściej spotykane problemy z monitorem
 4. Problemy dotyczące tego produktu
 5. Problemy z USB
 6. Problemy z zestawu Soundbar

Niniejszy artykuł zawiera informacje i wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów z drukarkami Dell U2413 snd U2713H monitory


Korzystanie z funkcji autotestowania monitora

Monitor ma funkcję autotestowania, która pozwala sprawdzić, czy urządzenie działa prawidłowo. Jeśli monitor i komputer są poprawnie połączone, ale ekran monitora ciągle jest ciemny, należy uruchomić funkcję autotestowania monitora, wykonując następujące czynności:

 1. Wyłącz komputer i monitor.
 2. Odłącz kabel wideo z tyłu monitora. Aby zagwarantować poprawne wykonanie autotestu, należy odłączyć wszystkie cyfrowe (białe złącze DVI) oraz analogowe VGA (niebieskie złącze) z tyłu komputera.
 3. Włącz monitor.
UWAGA: ruchome okno dialogowe powinno pojawić się na ekranie (na czarnym tle), jeżeli monitor nie wykryje sygnału wideo i działa poprawnie. W trybie autotestowania dioda LED zasilania świeci niebieskim światłem. Ponadto, w zależności od wybranego źródła, jedno z okien dialogowych przedstawionych poniżej będzie cały czas przesuwać się po ekranie.

 1. To okno pojawia się również podczas normalnej pracy systemu, jeśli kabel wideo staje się odłączony lub uszkodzony. Monitor przechodzi w tryb oszczędzania energii po upływie 5 minut jeśli pozostawiony w tym stanie.
 2. Wyłącz monitor z płaskim ekranem wyświetlacza i podłącz kabel wideo, a następnie włącz komputer i monitor z płaskim ekranem.

Jeśli monitor z płaskim ekranem wyświetlacza wyświetlacz jest wygaszony po użyciu poprzedniej procedury, sprawdzić kontroler wideo i komputera, ponieważ wyświetlacz lcd działa poprawnie.

UWAGA: opcja Auto-testu nie jest dostępna dla S-video typu composite, component video i odwrotnie.

U góry strony


Korzystanie z wbudowanej diagnostyki

Monitor posiada wbudowane narzędzie diagnostyczne, które pomaga ustalić, czy masz problem z wyświetlaczem jest problem z monitorem komputera lub karty graficznej.

UWAGA: można uruchomić wyłącznie z wbudowanych narzędzi diagnostycznych po odłączeniu kabla wideo i monitor jest w trybie auto-testu.

Aby uruchomić wbudowane narzędzie diagnostyczne:

Monitor posiada wbudowane narzędzie diagnostyczne, które pomaga ustalić, czy odbiegające od normy działanie ekranu jest wynikiem problemu z monitorem, który nie nadaje się do komputera i karty graficznej. Aby uruchomić wbudowane narzędzie diagnostyczne:

 1. Czy ekran jest czysty (brak cząsteczek kurzu na powierzchni ekranu).
 2. Odłącz kabel wideo z tyłu komputera lub monitora. Monitor przechodzi do trybu autodiagnostyki.
 3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk 1 i przycisk 4 jednocześnie przez 2 sekundy. Szary ekran powinna pojawić się na ekranie.

 1. Ostrożnie sprawdzić ekran, poszukując nieprawidłowości.
 2. Naciśnij przycisk 4 na panelu przednim. Na ekranie powinny zmieniać kolor na czerwony.
 3. Sprawdzić, czy na ekranie dla nieprawidłowości.
 4. Powtórz kroki 5 i 6, aby sprawdzić wyświetlanie na zielony, niebieski, czarny, biały, a tekst ekranów.
 5. Test kończy się, gdy pojawia się biały ekran. Aby zakończyć, naciśnij przycisk 4 jeszcze raz. Jeśli nie były widoczne żadne nieprawidłowości po ekranie za pomocą wbudowanego narzędzia diagnostycznego, monitor działa prawidłowo. Należy sprawdzić kartę graficzną i komputer.

U góry strony


Najczęściej spotykane problemy z monitorem

Typowe objawy Jakie występują Sugerowane rozwiązanie
Brak obrazu/dioda LED zasilania nie świeci Brak obrazu
 • Należy upewnić się, czy kabel wideo łączący monitor z komputerem został prawidłowo
  Podłączyć i zamocować.
 • Sprawdź, czy gniazdko zasilania działa poprawnie, używając innego urządzenia elektrycznego.
 • Upewnij się, że przycisk zasilania jest całkowicie zwolniony.
 • Upewnij się, że właściwe źródło sygnału wejściowego zostało wybrane za pomocą przycisku Input Source Select (Wybierz źródło sygnału wejściowego).
Brak obrazu/dioda LED zasilania świeci Brak obraz lub brak jasności
 • Zwiększ jasność i kontrast za pomocą menu ekranowego (OSD) menu.
 • Wykonać autotest monitora.
 • Sprawdź, czy w złączu kabla wideo nie ma zgiętych lub wyłamanych szpilek.
 • Uruchom wbudowaną diagnostykę.
 • Upewnij się, że właściwe źródło sygnału wejściowego zostało wybrane za pomocą przycisku Input Source Select (Wybierz źródło sygnału wejściowego).
Słaba ostrość Obraz jest rozmyty, zamazany lub występuje efekt ghosting
 • Wykonanie opcji Auto-Adjust za pomocą menu ekranowego (OSD) menu.
 • Regulacja fazy i Zegar pikseli za pomocą menu ekranowego.
 • Należy unikać używania wszelkie przedłużacze.
 • Przywróć fabryczne ustawienia za pomocą menu ekranowego.
Obraz trzęsie się Falowanie lub nieznaczny ruch obrazu
 • Sprawdzić czy nie występują luźne połączenia. Odłącz i podłącz ponownie w razie potrzeby.
 • Przywróć fabryczne ustawienia.
 • Sprawdź czynniki środowiskowe.
 • Przenieś monitor i wypróbuj go w innym pomieszczeniu.
Brakujące piksele Ekranie LCD wyświetlane są punkty
 • Wyłącz i ponownie włącz monitor.
 • Pamiętaj, że trwałe wyłączenie piksela to naturalny defekt, który może występować w technologii LCD.
 • Aby uzyskać więcej informacji na temat jakości monitorów firmy Dell i pikseli, przejdź do tego artykułu.
Zablokowane piksele Ekran LCD ma jasne punkty
 • Wyłącz i ponownie włącz monitor.
 • Należy pamiętać, że piksel trwale zablokowane na to naturalny defekt, który może występować w technologii LCD.
 • Aby uzyskać więcej informacji na temat jakości monitorów firmy Dell i pikseli, przejdź do tego artykułu.
Problemy z jasnością Obraz jest zbyt ciemny lub zbyt jasny
 • Przywróć fabryczne ustawienia.
 • Regulacja jasności i kontrastu za pomocą menu ekranowego.
Zniekształcenia geometryczne Ekran nie jest prawidłowo wyśrodkowany
 • Przywróć fabryczne ustawienia.
Poziome/pionowe linie Ekran posiada jedną lub więcej linii
 • Przywróć fabryczne ustawienia.
 • Sprawdzić czy nie występują luźne połączenia. Odłącz i podłącz ponownie w razie potrzeby.
 • Uruchom funkcję autotestowania monitora i sprawdź, czy ekran będzie poszarpany w trybie autotestowania.
 • Sprawdź, czy w złączu kabla wideo nie ma zgiętych lub wyłamanych szpilek.
 • Uruchom wbudowaną diagnostykę.
Problemy z synchronizacją Ekran jest zakodowany lub rozdarty
 • Przywróć fabryczne ustawienia.
 • Regulacja za pomocą menu ekranowego (OSD) menu.
 • Regulacja fazy i Zegar pikseli za pomocą menu ekranowego.
 • Uruchom funkcję autotestowania monitora i sprawdź, czy ekran będzie poszarpany w trybie autotestowania.
 • Sprawdź, czy w złączu kabla wideo nie ma zgiętych lub wyłamanych szpilek.
 • Uruchom ponownie komputer w trybie awaryjnym.
Problemy dotyczące bezpieczeństwa Widoczny dym lub iskry
Problemy z ciągłością pracy Awaria powodująca włączanie i wyłączanie monitora
 • Sprawdź, czy kabel wideo łączący monitor z komputerem został podłączony prawidłowo.
 • Przywróć fabryczne ustawienia.
 • Uruchom w monitorze funkcję autotestowania aby sprawdzić, czy problemy z ciągłością pracy występują w trybie auto-testu.
Brak koloru Zdjęcie brakuje kolorów
 • Wykonaj funkcję autotestowania.
 • Sprawdź, czy kabel wideo łączący monitor z komputerem został podłączony prawidłowo.
 • Sprawdzić, czy nie ma zgiętych lub wyłamanych styków złącza karty graficznej.
Niewłaściwy kolor Zdjęcie ma nieprawidłowe kolory
 • Zmienić ustawienie kolorów w trybie ustawień kolorów menu ekranowego (OSD na Graphics (Grafika) lub Video w zależności od zastosowania.
 • Wypróbuj różne predefiniowane ustawienia kolorów w menu ekranowym Color Settings. Regulacja wartości R/G/B w menu ekranowym Color Settings (Ustawienia kolorów), jeżeli Color Management (Zarządzanie kolorami) jest wyłączona.
 • Zmień ustawienie Input Color Format (Format wejściowy kolorów) na PC RGB lub YPbPr w zaawansowanych ustawień menu OSD.
 • Uruchom wbudowaną diagnostykę.
Utrwalenie elementów statycznego obrazu po lewej stronie ekranu Niewyraźny cień statycznego obrazu jest widoczny na ekranie
 • Za pomocą ustawień zarządzania energią, aby wyłączyć monitor przez cały czas, gdy nie są używane.
 • Możesz także zastosować dynamicznie, zmienny wygaszacz ekranu.

U góry strony


Problemy dotyczące tego produktu

Objawy specyficzne dla Jakie występują Sugerowane rozwiązanie
Obraz wyświetlany na ekranie jest zbyt mały Obraz jest wyśrodkowany ale nie wypełnia obszar podglądu
 • Sprawdzić ustawienie skalowania dawce ustawienie obrazu w menu ekranowym (OSD) menu.
 • Przywróć fabryczne ustawienia.
Nie można dostosować ustawień monitora przy użyciu przycisków na przednim panelu Menu ekranowe nie jest wyświetlane na ekranie
 • Wyłącz monitor, odłącz i ponownie podłącz przewód zasilania, a następnie włącz monitor.
 • Sprawdź, czy menu ekranowe jest zablokowane. Jeśli tak, naciśnij i przytrzymaj przycisk znajdujący się nad przyciskiem Power przez 10 sekund, aby je odblokować.
Brak sygnału źródłowego w przypadku naciśnięcia przycisków użytkownika Brak obrazu, dioda LED jest jasny niebieski
 • Sprawdź źródło sygnału. Upewnij się, że komputer nie jest w trybie oszczędzania energii, przesuwając mysz lub wciskając dowolny klawisz na klawiaturze.
 • Sprawdź, czy kabel wideo jest podłączony prawidłowo. Podłącz ponownie kabel wideo w razie potrzeby.
 • Zresetuj komputer lub odtwarzacz filmów.
Obraz nie wypełnia całego ekranu Obraz nie wypełnia wysokości lub szerokości ekranu
 • Jeśli płyta DVD jest odtwarzany, sprawdzić dane techniczne jak niektóre płyty DVD odtwarza wyłącznie w trybie pełnoekranowym.
 • Uruchom wbudowaną diagnostykę.

U góry strony


Problemy z USB

Objawy specyficzne dla Jakie Doświadczenia użytkownika Sugerowane rozwiązanie
Interfejs USB nie działa Urządzeń peryferyjnych USB nie działają
 • Sprawdź, czy monitor jest włączony.
 • Podłącz ponownie przewód początkowy do komputera.
 • Podłączanie urządzeń peryferyjnych USB (dolny łącznik).
 • Wyłącz i ponownie włącz monitor.
 • Uruchom ponownie komputer.
 • Niektóre urządzenia, takie jak zewnętrzne przenośny dysk twardy USB wymagają wyższego prądu elektrycznego; podłącz urządzenie bezpośrednio do komputera.
Interfejs USB 3.0 High Speed jest bardzo niska. USB 3.0 High Speed urządzenia peryferyjne działający zbyt wolno lub nie działa w ogóle
 • Sprawdzić, czy komputer jest interfejs USB 3.0 -zdolnej.
 • Niektóre komputery mają zarówno interfejs USB 3.0 , USB 2.0 i USB 1.1 porty. Upewnij się, że port USB jest używany.
 • Podłącz ponownie przewód początkowy do komputera.
 • Podłączanie urządzeń peryferyjnych USB (dolny łącznik).
 • Uruchom ponownie komputer.

U góry strony


Problemy z zestawu Soundbar

Typowe objawy Jakie doświadczenia użytkowników Sugerowane rozwiązanie
Brak dźwięku w systemie Soundbar zasilany za pośrednictwem zasilacza prądu przemiennego Brak zasilania zestawu głośników Soundbara - wskaźnik zasilania jest wyłączony
 • Włącz zasilanie/pokrętło głośności zestawu głośników Soundbar w prawo do pozycji środkowej; sprawdź, czy wskaźnik zasilania (niebieska dioda LED) z przodu Soundbara świeci.
 • Upewnij się, że kabel zasilania od Soundbara jest podłączony do zasilacza.
Brak dźwięku Soundbar jest podłączony do źródła zasilania - wskaźnik trybu gotowości jest włączony
 • Podłącz kabel audio line-in do gniazda audio out komputera.
 • Ustawić wszystkie regulatory głośności do ich maksimum i upewnij się, że opcja wycisz nie jest włączony.
 • Odtwórz pewną zawartość audio w komputerze (np. audio CD, lub MP3).
 • Włącz zasilanie/pokrętło głośności zestawu głośnikowego Soundbar prawo na wyższy poziom.
 • Wyczyścić i dopasować wtyczkę audio line-in.
 • Sprawdź Soundbar za pomocą innego źródła dźwięku (na przykład przenośny odtwarzacz CD, MP3).
Dźwięk zniekształcony Karta dźwiękowa komputera jest używana jako źródło dźwięku
 • Usuń przeszkody pomiędzy Soundbarem a użytkownikiem.
 • Upewnij się, że wtyczka audio line-in jest całkowicie schowana w gniazdo karty dźwiękowej.
 • Ustawić wszystkie regulatory głośności Windows na wartości środkowe.
 • Zwiększyć głośność aplikacji audio.
 • Włącz zasilanie/pokrętło głośności zestawu głośników Soundbara w prawo na niższy poziom.
 • Wyczyścić i dopasować wtyczkę audio line-in.
 • Rozwiązywanie problemów karty dźwiękowej komputera.
 • Sprawdź Soundbar za pomocą innego źródła dźwięku (na przykład przenośny odtwarzacz CD, MP3).
 • Należy unikać korzystania z numeru wewnętrznego lub za pomocą przewodu audio jack audio Converter.
Dźwięk zniekształcony Inne źródło dźwięku jest używane
 • Usuń przeszkody pomiędzy Soundbarem a użytkownikiem.
 • Upewnij się, że wtyczka audio line-in jest całkowicie schowana w gniazdo źródła dźwięku.
 • Zwiększyć głośność źródła dźwięku.
 • Włącz zasilanie/pokrętło głośności zestawu głośników Soundbara w prawo na niższy poziom.
 • Wyczyścić i dopasować wtyczkę audio line-in.
Niesymetryczne wyjście dźwięku Dźwięk z tylko jednej strony Soundbar
 • Usuń przeszkody pomiędzy Soundbarem a użytkownikiem.
 • Upewnij się, że wtyczka audio line-in jest całkowicie schowana w gniazdo karty dźwiękowej lub źródła dźwięku.
 • Ustaw wszystkie sterowania symetri dźwięku (L-R) na wartości środkowe.
 • Wyczyścić i dopasować wtyczkę audio line-in.
 • Rozwiązywanie problemów karty dźwiękowej komputera.
 • Sprawdź Soundbar za pomocą innego źródła dźwięku (na przykład przenośny odtwarzacz CD, MP3).
Niski poziom głośności Zbyt niski poziom głośności
 • Usuń przeszkody pomiędzy Soundbarem a użytkownikiem.
 • Włącz zasilanie/pokrętło głośności zestawu głośnikowego Soundbar prawo na maksymalny poziom głośności.
 • Ustaw wszystkie regulacje głośności Windows na ich maksimum.
 • Zwiększyć głośność aplikacji audio.
 • Sprawdź Soundbar za pomocą innego źródła dźwięku (na przykład przenośny odtwarzacz CD, MP3)

U góry strony

Article ID: SLN297003

Last Date Modified: 13.06.2018 07:14


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Comments cannot contain these special characters: <>()\
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you for your feedback.