Jak vytvořit žádost o podporu online?

Jak vytvořit žádost o podporu online?

Zde naleznete informace o postupu při zadávání žádosti o podporu online, která se týká záručních oprav počítače Dell. Na stránce historie podpory je možné sledovat aktivity týkající se žádosti o podporu a komunikovat se společností Dell.

Přehled

Žádosti o podporu online umožňují snazší odeslání žádosti o podporu při problému s počítačem Dell v záruce. Když zadáte žádost o podporu na internetu, zástupce společnosti Dell na ni zareaguje do jednoho pracovního dne. V zájmu úspory času můžete také provést diagnostiku hardwaru počítače Dell a odeslat výsledky s žádostí o podporu online. Díky tomu mohou zástupci společnosti Dell rychleji nalézt problém. U žádosti o podporu online je na stránce historie podpory možné sledovat aktivity týkající se žádosti o podporu a komunikovat se společností Dell. Další informace naleznete v části Jak vytvořit požadavek na servisní službu online níže.

Poznámka: Zadat žádost o podporu online je možné u vybraných produktů společnosti Dell. Pokud tato možnost není dostupná, použijte ke kontaktování technické podpory společnosti Dell jiný způsob.

Jak vytvořit žádost o podporu online?

Chcete-li vytvořit žádost o podporu online:

 1. Přejděte na stránku Kontaktovat podporu společnosti Dell.

 2. Identifikujte svůj produkt Dell kliknutím na tlačítko Zjištění produktu.
  Podle pokynů na obrazovce nainstalujte aplikaci Dell Detect. Podrobnější informace najdete v článku znalostní báze Dell Knowledge Base Dell System Detect.
  Případně můžete také zadat výrobní číslo, kód Express Service Code nebo sériové číslo produktu Dell a kliknout na tlačítko Odeslat.

 3. V části Kontaktovat technickou podporu klikněte na možnost E-mail. (Obrázek 1)
  Poznámka: Není-li možnost E-mail k dispozici, je možné, že pro váš počítač Dell není možné žádat o podporu online. Pokud chcete podat žádost o podporu, kontaktujte technickou podporu společnosti Dell prostřednictvím chatu nebo telefonu.

  Podání žádosti o podporu online pomocí e-mailu
  Obrázek 1: Podání žádosti o podporu online pomocí e-mailu

 4. Na stránce Vytvořit žádost o podporu vyberte operační systém počítače Dell.

 5. V poli Typ problému vyberte příznak nebo součást, u kterého vznikly potíže. (Obrázek 2)
  Vytvoření žádosti o podporu online
  Obrázek 2: Vytvoření žádosti o podporu online

 6. Klikněte na možnost Spustit diagnostiku.
  Podle pokynů na obrazovce nainstalujte aplikaci Dell System Detect a Dell SupportAssist. Po instalaci proběhne diagnostika hardwarových problémů počítače Dell na základě příznaku nebo součásti uvedené v kroku 5.
  Poznámka: Společnost Dell doporučuje diagnostiku provést (je-li to možné). Diagnostiku můžete také vynechat (je-li k dispozici), později však může být nutné ji provést, abyste mohli dostat další podporu.

 7. V následujících polích formuláře uveďte podrobnosti:
  • Podrobnosti o problému – Krátce popište problém, ke kterému u počítače Dell došlo.
  • Příloha (nepovinné) – Připojte snímky obrazovky nebo soubory protokolů, které mohou technické podpoře pomoci diagnostikovat problém.
  • Kontaktní informace – Uveďte své aktuální kontaktní informace. Díky nim vás budou moci zástupci společnosti Dell snáze kontaktovat.

Často kladené dotazy

Další informace získáte kliknutím na níže uvedené části. Můžete také kliknout na možnost Zobrazit všechny nebo Skrýt všechny a rozbalit nebo zavřít všechny části najednou.

Příloha servisního požadavku online podporuje tyto typy souborů:
 • PDF
 • tabulky Microsoft Excel
 • dokumenty Microsoft Word
 • BMP
 • JPEG
 • TIFF
 • RAW
 • GIF
 • PNG
 • ZIP
 • 7z
Služba podporuje soubory do velikosti 15 MB.
Společnost Dell doporučuje diagnostiku provést (je-li to možné). Její výsledky pomohou zástupcům společnosti Dell rychleji nalézt problémy a uspořit vám čas.
Diagnostiku můžete také vynechat (je-li k dispozici), později však může být nutné ji provést, abyste mohli dostat další podporu.
Pokud se chcete podívat na historii podpory počítače Dell, postupujte takto:
 1. Přejděte na stránku Vyhledat žádosti o podporu.
 2. Klikněte na možnost Přihlásit se a přihlaste se pomocí účtu Dell.
  Případně můžete uvést výrobní číslo počítače Dell a e-mailovou adresu použitou při zadávání žádosti.
  Nebo můžete kliknutím na možnost Rozpoznat produkt identifikovat počítače Dell a podle pokynů na obrazovce nainstalovat aplikaci Dell System Detect. Podrobnější informace najdete v článku znalostní báze Dell Knowledge Base Dell System Detect.
 3. Vyberte v druhé rozevírací nabídce možnost Filtrovat podle data vytvoření.
 4. Servisní požadavky se seřadí v pořadí vytvoření.

Article ID: SLN306647

Last Date Modified: 15.10.2018 10:50


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Comments cannot contain these special characters: <>()\
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you for your feedback.