Näyttö ei saa virtaa ja virran merkkivalo on sammuksissa

Näyttö ei saa virtaa ja virran merkkivalo on sammuksissa


Tässä artikkelissa kerrotaan, miten tehdään vianmääritys näytölle, joka ei näytä saavan virtaa.

Näyttö ei saa virtaa ja virran merkkivalo on sammuksissa

Jos näyttö ei näytä saavan virtaa ja virran merkkivalo ei pala, kokeile näitä toimenpiteitä:
  1. Paina virtapainiketta ja odota 3–5 sekuntia.
  2. Testaa käytössä oleva pistorasia kytkemällä siihen jokin toinen sähkölaite ja tarkistamalla, että se saa virtaa.
  3. Varmista, että virtajohdon molemmat päät ovat tukevasti kiinni.
  4. Vaihda virtajohto varmasti toimivaan johtoon, jos sellainen on käytettävissä.
  5. Tarkista näytön virran merkkivalon tarkka sijainti. Sen sijainti voi vaihdella mallin mukaan.
Mallien ST2321L, ST2330L, ST2220M, ST2220L, ST2420L ja ST2421L merkkivalo on Dell-logon alapuolella näytön kehyksen alareunan keskellä (kuva 1).


Kuva 1: Virran merkkivalon ja virtapainikkeen sijainnit.

Kuvan numeroviitteet:

Dell-logo virran merkkivalon yläpuolella
Virtapainike

Jos näyttö näyttää saavan virtaa, mutta näytössä ei näy kuvaa, katso artikkelia Dell-näytön näyttö- tai kuvaongelmien vianmääritys.

Jos näyttö ei saa virtaa näiden toimenpiteiden jälkeen, pyydä Dellin tekniseltä tuelta korvaava takuutuote.

Napsauttamalla tätä voit ottaa yhteyden tekniseen tukeen

Kirjoita ylös näytön PPID-numero, jotta voit esittää sen tukihenkilölle. Teknisten tukihenkilöiden on merkittävä näytön PPID-numero puhelutietoihin.
 Article ID: SLN122575

Last Date Modified: 29/04/2019 06:50


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Comments cannot contain these special characters: <>()\
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you for your feedback.