Dell-kannettavan LCD-paneelin näyttöongelmien vianmääritys

Dell-kannettavan LCD-paneelin näyttöongelmien vianmääritys
Dell-kannettavassa saattaa olla näyttöongelma, joka johtuu tavallisesti joko LCD-paneelista, näytönohjaimesta tai kuva-asetuksista. Voit ratkaista yleisiä ongelmia seuraavilla vianmääritystoimilla. LCD-näytön ongelmaan viittaavia oireita ovat tyhjä tai musta näyttö, värin haalistuminen, sumeus, sameus, vääristymä, venyminen, geometrinen vääristymä, valon vuotaminen, välkyntä, vaaka- tai pystyviivat, vaaleat tai tummat läiskät, sammuneet ja kirkkaat kuvapisteet sekä kosketusongelmat. Katso lisätietoja laajentamalla seuraavia vianmäärityskohtia ja seuraamalla niiden ohjeita.

Lisätietoja Dell-pöytätietokoneen LCD-näytön ongelmien tai kuvaongelmien vianmäärityksestä on Dellin tietämyskannan artikkelissa Dell-pöytätietokoneen näyttöongelmien ratkaiseminen

 

Vianmääritys

On keskeisen tärkeää tarkistaa, liittyykö ongelma kannettavan LCD-näyttöön, näytönohjaimeen vai tietokoneen kuva-asetuksiin. Helpoin tapa tarkistaa asia on liittää kannettava ulkoiseen näyttöön tai televisioon.

Lisätietoja Dell-kannettavan liittämisestä ulkoiseen näyttöön tai televisioon on Dellin tietämyskannan artikkelissa Näytön liittäminen tietokoneeseen.

Jos ongelma jatkuu myös ulkoisessa näytössä, se saattaa johtua näytönohjaimesta (grafiikkasuorittimesta, GPU) tai kuva-asetuksista, ei kannettavan LCD-paneelista, jatka vaiheeseen Varmista näyttöongelma Windowsin vikasietotilassa. Muussa tapauksessa jatka seuraavaan vaiheeseen.

LCD-näytön vauriot voivat aiheuttaa suorituskykyongelmia. Jos LCD-näyttö on vaurioitunut, siinä saattaa ilmetä esimerkiksi seuraavia oireita: LCD-näyttö lakkaa toimimasta, se toimii vain ajoittain, se välkkyy tai siinä näkyy vaaka- tai pystyviivoja.

Jos havaitset fyysisen vian, kysy Dellin tekniseltä tuelta lisää alueella käytettävissä olevista korjausvaihtoehdoista. Jos vikaa ei ole, jatka seuraavaan vaiheeseen.

Dell-kannettavan sisäisellä diagnostiikkatyökalulla voit tarkistaa, johtuuko näytön poikkeavuus itse Dell-kannettavan LCD-näytöstä vai näytönohjaimen (GPU) ja tietokoneen asetuksista.

Jos havaitset näytössä poikkeavuuksia, kuten välkyntää, vääristymiä, selkeysongelmia, kuvan sumeutta tai sameutta, vaaka- tai pystyviivoja tai värien haalistumista, tarkista aina sisäisellä diagnostiikalla (BIST), johtuuko ongelma LCD-näytöstä.

Tapa 1

 1. Sammuta Dell-kannettava.
 2. Irrota kannettavasta kaikki oheislaitteet ja liitä siihen verkkovirtasovitin (laturi).
 3. Varmista, että LCD-näyttö on puhdas (näytön pinnalla ei ole pölyä).
 4. Avaa LCD-näytön sisäinen toimintatestitila (BIST) pitämällä D-näppäintä painettuna ja käynnistämällä tietokone.
  Paina D-näppäintä, kunnes näet näytön värin muuttuvan.
 5. Näyttö muuttuu vuorotellen mustaksi, valkoiseksi, punaiseksi, vihreäksi ja siniseksi.
 6. Tutki näyttö tarkasti poikkeavuuksien varalta.
 7. Poistu painamalla Esc-näppäintä.

Tapa 2

 1. Sammuta Dell-kannettava.
 2. Irrota kannettavasta kaikki oheislaitteet ja liitä siihen verkkovirtasovitin (laturi).
 3. Varmista, että LCD-näyttö on puhdas (näytön pinnalla ei ole pölyä).
 4. Avaa ePSA- tai PSA-diagnostiikkatila pitämällä Fn-näppäintä painettuna ja käynnistämällä tietokone.
  Paina Fn-näppäintä, kunnes ePSA- tai PSA-diagnostiikkanäyttö avautuu.
 5. ePSA tai PSA suorittaa tietokoneen testisarjan.
 6. Avaa LCD-näytön sisäinen toimintatesti painamalla N-näppäintä, kun näet ilmoituksen Do you see the color bars? Yes/No. (Näetkö väripalkit? Kyllä/ei.)
  Huomautus: Jos et vastaa 30 sekunnin kuluessa, diagnostiikka olettaa automaattisesti vastauksen olevan No (Ei) ja käynnistää LCD-näytön BIST-testin.
 7. Näytössä näkyy useita väripalkkeja, ja koko näyttö muuttuu vuorotellen mustaksi, valkoiseksi, punaiseksi, vihreäksi ja siniseksi.
 8. Tutki näyttö tarkasti poikkeavuuksien varalta.
 9. Tietokone käynnistyy uudelleen, kun jäljellä olevat testit ovat valmiita.

Jos sisäinen toimintatesti ei havaitse näytössä poikkeavuuksia, kannettavan LCD-näyttö toimii oikein. Jatka seuraavaan vaiheeseen: Päivitä näytönohjaimen (GPU) ohjain, näytön ohjain ja BIOS.

Jos sisäinen toimintatesti (BIST) havaitsee poikkeavuuksia, voit korjauttaa/vaihdattaa kannettavan LCD-näytön, jos sen takuu on voimassa, ottamalla yhteyden Dellin tekniseen tukeen.

Test Your Laptop Screen - (1:44, englanninkielinen)

Laptop Screen Repair (Official Dell Tech Support) on YouTube - (1:44, englanninkielinen)

Windowsin vikasietotilassa voi tarkistaa, liittyykö ongelma käyttöjärjestelmään, kuva-asetuksiin, laiteohjaimiin vai kolmannen osapuolen ohjelmistoon. Katso lisätietoja Dell-tietokoneeseen asennetun käyttöjärjestelmäversion vikasietotilasta sopivasta seuraavan luettelon Dellin tietämyskannan artikkelista:

Jos ongelma jatkuu vikasietotilassa, jatka seuraavaan vaiheeseen. Jatka muutoin vaiheeseen Tee Windowsin Järjestelmän palauttaminen.

Starting Windows 10 in Safe Mode (Official Dell Tech Support) - (1:16, englanninkielinen)

Dell suosittelee päivittämään laiteohjaimet ja BIOSin ajoitettujen päivitysten yhteydessä. Nämä laiteohjain- ja BIOS-päivitykset voivat sisältää uudistuksia tai muutoksia ominaisuuksiin, jotka pitävät järjestelmän ohjelmiston ajantasaisena ja yhteensopivana muiden järjestelmämoduulien kanssa (laitteisto ja ohjelmistot). Lisäksi päivitykset parantavat järjestelmän vakautta.

Päivitä seuraavat laiteohjaimet, jotta kuvaominaisuudet toimivat optimaalisesti eikä yleisiä kuvaongelmia ilmene:

 • BIOS
 • Piirisarjan ohjain
 • Näytönohjaimen (GPU) ohjain
 • Näytön ohjain

Lisätietoja laiteohjaimen lataamisesta ja asentamisesta Dell-tietokoneeseen on Dellin tietämyskannan artikkelissa Dell-tietokoneen laiteohjainten päivittäminen.

Windows-päivitykset tukevat Windows-käyttöjärjestelmää monella tavalla. Windows-päivitykset voivat ratkaista tiettyjä ongelmia, suojata hyökkäyksiltä tai lisätä uusia ominaisuuksia käyttöjärjestelmään.

Windows-päivitysten tekeminen Microsoft Windows 10:ssä

 1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella Käynnistä-kohtaa ja valitse Asetukset.
 2. Valitse Asetukset-paneelista Update & Security (Päivitys ja suojaus).
 3. Valitse vasemmanpuoleisesta paneelista Windows Update.
 4. Valitse oikeanpuoleisesta paneelista Tarkista päivitykset.
 5. Käynnistä tietokone uudelleen, kun olet ladannut ja asentanut päivitykset.

Näyttöasetukset, kuten kirkkaus, virkistystaajuus, tarkkuus ja virranhallinta, saattavat vaikuttaa Dell-kannettavan LCD-näytön suorituskykyyn. Näyttöasetusten muuttaminen voi ratkaista monenlaisia kuvaongelmia.

Lisätietoja Dell-kannettavan kirkkauden, virkistystaajuuden ja tarkkuuden muuttamisesta on Dellin tietämyskannan artikkelissa Näytön Windows-videoasetukset.

Huomautus: eri Dell-kannettavissa voidaan käyttää eri pikanäppäimiä kirkkauden muuttamiseen. Tarkista tiedot Dell-kannettavasi käyttöoppaasta.

Jos Dell-kannettava ei vastaa kosketukseen tai kosketustoiminnot eivät toimi lainkaan, voit kokeilla yleisiä vianmääritystoimia.

Lisätietoja kosketusnäytön vianmäärityksestä on Dellin tietämyskannan artikkelissa Microsoft Windowsin kosketusnäyttöongelmien vianmääritys.

Huomautus: ennen kuin aloitat kosketusnäytön ongelmien vianmäärityksen, varmista että Dell-kannettavassa on kosketusnäyttö.

Troubleshooting Touch Issues in Windows 10 - (1:45, englanninkielinen)

Rasitustestillä voit diagnosoida tietokoneen näytönohjaimen ja ilmoittaa mahdollisesta laitteisto-ongelmasta. Tietokoneen rasitustestillä voit tarkistaa, ovatko laitteiston osat vakaita ja siten luotettavia.

Miten rasitustesti tehdään?

 1. Valitse Käynnistä ja avaa Dell SupportAssist.
 2. Valitse Dell SupportAssistissa Laitteiston tarkastus.
 3. Aloita rasitustesti valitsemalla Rasitus (15 min).

Dell SupportAssist Diagnostic Tests (Official Dell Tech Support) on YouTube - (1:30, englanninkielinen)

Järjestelmän palauttaminen on Windowsin sisäinen työkalu käyttöjärjestelmän suojaamiseen ja korjaamiseen. Kun tietokoneessa on ongelma, käytä Järjestelmän palauttaminen -toimintoa, ennen kuin palautat tehdasoletukset.

Katso lisätietoja Järjestelmän palauttaminen -toiminnosta valitsemalla tietokoneen käyttöjärjestelmä:

Jos LCD-näyttö ja näytönohjain (GPU) läpäisivät diagnostiikkatestit, ongelma liittyy varmasti tietokoneeseen asennettuun ohjelmistoon. Jos edellä kuvatut vianmääritysvaiheet eivät ratkaisseet ongelmaa, voit kokeilla viimeisenä keinona palauttaa tietokoneen tehdasasetukset.

Dell-tietokoneissa on varattuna pieni määrä kiintolevytilaa käyttöjärjestelmän uudelleenasennusta varten. Tämä on helpoin tapa palauttaa tietokoneen tehdasoletukset. Palauttaminen poistaa kaikki käyttäjätiedot tietokoneesta, joten varmuuskopioi kaikki tiedostot ennen tätä prosessia.

Katso lisätietoja tietokoneen tehdasasetusten palauttamisesta valitsemalla tietokoneen käyttöjärjestelmä:

Perform a Reset in Windows 10 - (1:36, englanninkielinen)


Yleistiedot

Lisätietoja Dell-tietokoneen kuvaporteista tai -liitännöistä on Dellin tietämyskannan artikkelissa Guide to Ports, Connectors, and Cables on Dell PCs (englanninkielinen) tai Näytön liittäminen tietokoneeseen.


Article ID: SLN127964

Last Date Modified: 07/05/2019 07:34


Related Articles

Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Comments cannot contain these special characters: <>()\
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you for your feedback.