Dell-näytön diagnostiikkatestin tekeminen

Dell-näytön diagnostiikkatestin tekeminen

Onko Dell-näytössä ongelmia? Jos Dell-näyttö on tyhjä tai musta, sen kuva on sumea tai epätarkka, sen kuva vilkkuu tai vääristyy tai havaitset näytössä muita poikkeavuuksia, voit määrittää diagnostiikkatestillä, toimiiko Dell-näyttö normaalisti.

Sisällysluettelo:

 1. Toimintatesti
 2. Sisäinen toimintatesti
 3. Huolto-ohjeet
 4. Turvallisuusohjeet
 5. Usein kysyttyjä kysymyksiä

Lisätietoja Dellin kannettavia varten on Dellin tietämyskannan artikkelissa Kannettavan LCD BIST -testin (LCD Buit-In Self Test) tekeminen

Varoitus: ennen kuin aloitat mitään tässä Dellin tietämyskannan artikkelissa mainittuja toimia, noudata turvallisuusohjeita.

Toimintatesti

Dell-näytön toimintatestillä voit tarkistaa, toimiiko näyttö oikein. Jos Dell-näyttö ja tietokone on liitetty oikein, mutta näyttö on tumma tai tyhjä, voit tarkistaa toimintatestillä, toimiiko Dell-näyttö normaalisti.

Huomautus: Toimintatestillä voit tarkistaa, toimiiko Dell-näyttö oikein itsenäisenä laitteena. Lisätietoja näytön poikkeavuuksien (kuten vilkunnan, vääristymien, selkeysongelmien, sumean tai samean kuvan, vaaka- tai pystyviivojen tai värien haalistumisen) tarkistamisesta on tämän artikkelin kohdassa Näytön sisäinen toimintatesti.

Suorita näytön toimintatesti seuraavasti:

 1. Sammuta sekä tietokone että Dell-näyttö.

 2. Irrota videokaapelit tietokoneen taustapuolelta. Irrota kaikki digitaaliset ja analogiset näyttökaapelit tietokoneesta toimintatestiä varten.

 3. Käynnistä Dell-näyttö.
  Näyttöön tulee irrallinen valintaikkuna (tyhjällä tai mustalla taustalla), jos näyttö ei tunnista videosignaalia ja toimii oikein. Jos näytössä ei näy mitään, näytössä on todennäköisesti vikaa.
  Kokeile palauttaa näytön oletusasetukset näyttövalikosta.
  Lisätietoja Dell-näytön oletusasetusten palauttamisesta on Dell-näytön käyttöoppaassa, jonka saat Dellin käyttöopassivustosta.
  Huomautus: toimintatestitilassa Dell-näytön merkkivalo palaa valkoisena.
  Jokin seuraavista valintaikkunoista vierittyy näytössä jatkuvasti valitun syöttölähteen mukaan (kuva 1, 2 tai 3).

 4. Sammuta Dell-näyttö ja liitä videokaapelit uudelleen.

 5. Käynnistä tietokone ja Dell-näyttö.
  Jos näyttö on edelleen tyhjä tai musta, tarkista näytönohjaimen (GPU) ja tietokoneen asetukset, koska näyttö toimii normaalisti.

Toimintatesti - VGA-lähde
Kuva 1: Toimintatestin ilmoitus VGA-lähteestä (englanninkielinen)

Toimintatesti - HDMI-lähde
Kuva 2: Toimintatestin ilmoitus HDMI-lähteestä (englanninkielinen)

Toimintatesti - DisplayPort (DP) -lähde
Kuva 3: Toimintatestin ilmoitus DisplayPort (DP) -lähteestä (englanninkielinen)

Alkuun

Näytön sisäinen toimintatesti (BIST)

Dell-näytön sisäisellä diagnostiikkatyökalulla voit tarkistaa, johtuuko näytön poikkeavuus itse Dell-näytöstä vai näytönohjaimen (GPU) ja tietokoneen asetuksista.

Jos havaitset näytössä poikkeavuuksia, kuten välkyntää, vääristymiä, selkeysongelmia, kuvan sumeutta tai sameutta, vaaka- tai pystyviivoja tai värien haalistumista, tarkista aina sisäisellä diagnostiikalla (BIST), johtuuko ongelma näytöstä.

Huomautus: sisäistä toimintatestiä voi käyttää ainoastaan, kun videokaapeli on irrotettu ja Dell-näyttö on toimintatestitilassa.

Näytön sisäisen toimintatestin (BIST) suorittaminen:

 1. Varmista, että kuvaruutu on puhdas (näytön pinnalla ei ole pölyä).

 2. Irrota videokaapelit Dell-näytön ja tietokoneen takaa. Dell-näytön pitäisi siirtyä toimintatestitilaan.

 3. Paina painiketta 1 5 sekunnin ajan. Harmaa näyttö avautuu (kuva 4).

 4. Tutki näyttö tarkasti poikkeavuuksien varalta.

 5. Paina etupaneelin painiketta 1 uudelleen. Näytön pitäisi nyt muuttua punaiseksi.

 6. Tutki näyttö poikkeavuuksien varalta.

 7. Toista vaiheita 5 ja 6 ja tutki näyttö vihreän, sinisen, mustan ja valkoisen näytön sekä tekstikuvionäytön suhteen.

 8. Testi on valmis, kun valkoinen näyttö avautuu.

 9. Sulje sisäinen toimintatesti painamalla painiketta 1.
  Huomautus: Jos sisäinen toimintatesti ei havaitse näytössä poikkeavuuksia, näyttö toimii oikein. Tarkista näytönohjaimen (GPU) ja tietokoneen asetukset.
  Jos sisäinen toimintatesti havaitsee poikkeavuuksia, voit korjauttaa/vaihdattaa näytön, jos sen takuu on voimassa, ottamalla yhteyden Dellin tekniseen tukeen.
Huomautus: Kuva etupaneelin painikkeista (kuva 4) on vain tiedoksi, painikkeiden todellinen asettelu voi vaihdella hiukan. Katso tuotekohtaiset tiedot käyttöoppaasta.
Huomautus: jos Dell-näyttö on valmistettu ennen maaliskuuta 2016, noudata ohjeita tämän artikkelin usein kysyttyjen kysymysten kohdassa Sisäinen toimintatesti Dell-näytöissä, jotka on valmistettu ennen vuotta 2016.

Dell-näyttö - etupaneelin painikkeet
Kuva 4: Etupaneelin painikkeet (englanninkielinen)

Alkuun

Huolto-ohjeet

Noudata näitä ohjeita, kun poistat Dell-näyttöä pakkauksesta ja puhdistat ja käsittelet sitä.

 • Puhdista antistaattinen näyttö pehmeällä, puhtaalla hieman vedellä kostutetulla kankaalla. Jos mahdollista, käytä erityisvalmisteista näytönpuhdistusliinaa tai liuosta, joka sopii näytön antistaattiselle pinnoitteelle. Älä käytä bentseeniä, tinneriä, ammoniakkia, hankaavia puhdistusaineita tai paineilmaa.
 • Puhdista näyttö kevyesti kostutetulla pehmeällä liinalla. Älä käytä puhdistusaineita, koska jotkin niistä jättävät näytön pintaan samean kalvon.
 • Jos havaitset valkoista jauhetta, kun poistat näyttöä pakkauksesta, pyyhi se liinalla.
 • Käsittele näyttöä varovasti, koska tumma näyttö saattaa naarmuuntua, ja valkoiset kolhujen jäljet näkyvät siinä enemmän kuin vaaleammassa näytössä.
 • Jotta näytön kuvanlaatu pysyy mahdollisimman hyvänä, käytä dynaamisesti muuttuvaa näytönsäästäjää ja sammuta näyttö, kun et käytä sitä.
Varoitus: ennen kuin puhdistat näyttöä, irrota sen virtajohto pistorasiasta ja videokaapelit tietokoneesta.
Muistutus: tutustu turvallisuusohjeisiin ja noudata niitä, ennen kuin puhdistat näyttöä.

Alkuun

Turvallisuusohjeet

Jos näytössä on kiiltävä kehys, harkitse näytön sijoituspaikka tarkasti, koska ympäristöstä ja kirkkaista pinnoista tuleva valo voi aiheuttaa häiritseviä heijastuksia.

Varoitus: Muiden kuin käyttöoppaassa mainittujen säädinten, säätöjen tai toimien käyttäminen saattaa altistaa sähköiskuille, muille sähkön aiheuttamille vaaroille ja/tai mekaanisille vaaroille.

Lisätietoja turvallisuusohjeista on turvallisuus-, ympäristö- ja säädöstiedoissa.

Lisätietoja FCC-ilmoituksista (vain Yhdysvallat) ja muista säädöksistä on säädöstenmukaisuussivustossa osoitteessa www.dell.com/regulatory_compliance.

Alkuun

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Lisätietoja on seuraavissa osioissa. Voit myös näyttää tai piilottaa kaikkien osioiden tiedot samalla kertaa asianmukaisilla painikkeilla.

Lisätietoja Dell-kannettavan LCD-näytön diagnostiikasta on Dellin tietämyskannan artikkelissa Kannettavan LCD BIST -testin (LCD Buit-In Self Test) tekeminen

Sisäinen toimintatesti Dell-näytöissä, jotka on valmistettu ennen maaliskuuta 2016:

 1. Varmista, että näyttö on puhdas (näytön pinnalla ei ole pölyä).
 2. Irrota videokaapelit tietokoneen tai näytön takaa. Näyttö siirtyy toimintatestitilaan.
 3. Paina painiketta 1 ja 4 samanaikaisesti kahden sekunnin ajan. Harmaa näyttö avautuu (kuva 5).
 4. Tutki näyttö tarkasti poikkeavuuksien varalta.
 5. Paina etupaneelin painiketta 4 uudelleen. Näyttö muuttuu punaiseksi.
 6. Tutki näyttö poikkeavuuksien varalta.
 7. Toista vaiheita 5 ja 6 ja tutki näyttö vihreän, sinisen, mustan ja valkoisen näytön sekä tekstinäytön suhteen.
 8. Testi on valmis, kun valkoinen näyttö avautuu.
 9. Sulje sisäinen toimintatesti painamalla painiketta 4.

Dell-näyttö - etupaneelin painikkeet
Kuva 5: Etupaneelin painikkeet (englanninkielinen)
Huomautus: Kuva etupaneelin painikkeista (kuva 5) on vain tiedoksi, painikkeiden todellinen asettelu voi vaihdella hiukan. Katso tuotekohtaiset tiedot käyttöoppaasta.

Dell-näytön toimintatestin ja/tai sisäisen toimintatestin suorittaminen on aina hyvä tapa selvittää LCD-näytön tai muun näytön ongelmia.
Jos näyttö läpäisee toimintatestin ja/tai sisäisen toimintatestin, Dell-näyttö toimii normaalisti.
Jos näyttö ei läpäise toimintatestiä ja/tai sisäistä toimintatestiä, lisää vianmääritysohjeita on Dellin tietämyskannan artikkelissa Dell-pöytätietokoneen näyttöongelmien ratkaiseminen.

Voit palauttaa Dell-näytön oletusasetukset seuraavasti:

 1. Avaa näyttövalikko painamalla näytön painiketta 3.
 2. Korosta valikosta Others (Muut) -asetus painikkeella 1 tai 2 ja valitse painikkeella 3.
 3. Korosta valikosta Factory Reset (Tehdasasetusten palautus) -asetus painikkeella 1 tai 2 ja valitse painikkeella 3.
 4. Vahvista palautus painikkeella 3.
Huomautus: Palautusohjeet voivat vaihdella Dell-näyttömallin mukaan. Katso käyttöopasta Dellin opassivustossa.

Dell-näytön käyttöoppaan tarkasteleminen tai lataaminen:

 1. Siirry Dellin opassivustoon.
 2. Valitse Valitse kaikista tuotteista -kohdassa Näytä tuotteet.
 3. Valitse Näytöt ja projektorit ja Näytöt.
 4. Valitse oikea Dell-näyttömalli.
 5. Valitse asiakirjan vierellä PDF.
  • Tarkista kielivaihtoehdot valitsemalla Lisää kieliä.
  • Valitse haluamasi kielen kohdalla PDF.
Huomautus: Useimmat oppaat ovat PDF-muotoisia. Voit ladata PDF-lukuohjelman (Acrobat Reader) maksutta Adobelta. Ulkoinen linkki

Alkuun
Monitor Support page Lisätietoja ja tukea Dellin näyttö-, kannettava- tai tablet-näytölle löytyy Monitor Support -sivustolta.

Article ID: SLN128867

Last Date Modified: 18/01/2019 03:39


Related Articles

Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Comments cannot contain these special characters: <>()\
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you for your feedback.