Dell-näytön näyttö- tai kuvaongelmien vianmääritys

Dell-näytön näyttö- tai kuvaongelmien vianmääritys


Dell-näytössä saattaa olla LCD-näytön tai kuvan ongelma, joka johtuu tavallisesti joko näytöstä, näytönohjaimesta (GPU) tai kuva-asetuksista. Voit ratkaista yleisiä ongelmia seuraavilla vianmääritystoimilla. LCD-näytön ongelmaan viittaavia oireita ovat tyhjä tai musta näyttö, värin haalistuminen, sumeus, sameus, vääristymä, venyminen, geometrinen vääristymä, valon vuotaminen, välkyntä, vaaka- tai pystyviivat, vaaleat tai tummat läiskät sekä sammuneet ja kirkkaat kuvapisteet. Katso lisätietoja laajentamalla seuraavia vianmäärityskohtia ja seuraamalla niiden ohjeita.

Lisätietoja Dell-kannettavan LCD-näytön ongelmien tai kuvaongelmien vianmäärityksestä on Dellin tietämyskannan artikkelissa Dell-kannettavan LCD-paneelin näyttöongelmien vianmääritys

 

Vianmääritys

On keskeisen tärkeää tarkistaa, liittyykö ongelma itse näyttöön, näytönohjaimeen vai tietokoneen kuva-asetuksiin. Helppo tapa on liittää tietokone varmasti toimivaan ulkoiseen näyttöön tai televisioon ja varmistaa, että näyttökaapeli (S-video, VGA, DVI, HDMI tai DisplayPort) on liitetty tukevasti tietokoneen ja näytön portteihin.

Lisätietoja Dell-tietokoneen liittämisestä näyttöön tai televisioon on Dellin tietämyskannan artikkelissa Näytön liittäminen tietokoneeseen.

Jos ongelma jatkuu myös toisessa näytössä, se saattaa johtua näytönohjaimesta (grafiikkasuorittimesta, GPU) tai kuva-asetuksista, ei näytöstä. Jatka vaiheeseen Varmista näyttöongelma Windowsin vikasietotilassa. Muussa tapauksessa jatka seuraavaan vaiheeseen.

Näyttökaapelin tai LCD-näytön vauriot voivat aiheuttaa suorituskykyongelmia. Jos näyttökaapeli tai LCD-näyttö on vaurioitunut, näytössä saattaa ilmetä esimerkiksi seuraavia oireita: LCD-näyttö lakkaa toimimasta, se toimii vain ajoittain, sen värit eivät täsmää, se välkkyy tai siinä näkyy vaaka- tai pystyviivoja.

Jos havaitset fyysisen vian, kysy Dellin tekniseltä tuelta lisää alueella käytettävissä olevista korjausvaihtoehdoista. Jos vikaa ei ole, jatka seuraavaan vaiheeseen.

Dell-näytön toimintatestillä ja sisäisellä toimintatestillä voit tarkistaa, johtuuko näytön poikkeavuus itse Dell-näytöstä vai näytönohjaimen (GPU) ja tietokoneen asetuksista.

Jos havaitset näytössä poikkeavuuksia, kuten välkyntää, vääristymiä, selkeysongelmia, kuvan sumeutta tai sameutta, vaaka- tai pystyviivoja tai värien haalistumista, tarkista aina Dell-näytön diagnostiikkatestillä, johtuuko ongelma näytöstä.

Lisätietoja Dell-näytön diagnostiikkatestin tekemisestä on Dellin tietämyskannan artikkelissa Diagnostiikan käynnistäminen Dell-näytössä.

Huomautus: Toimintatestillä voit tarkistaa, toimiiko Dell-näyttö oikein itsenäisenä laitteena. Sillä voi tarkistaa näytön poikkeavuuksia, kuten välkyntää, vääristymiä, selkeysongelmia, kuvan sumeutta tai sameutta, vaaka- tai pystyviivoja tai värien haalistumista.
 
Huomautus: sisäistä toimintatestiä voi käyttää ainoastaan, kun videokaapeli on irrotettu ja Dell-näyttö on toimintatestitilassa.

Voit palauttaa Dell-näytön oletusasetukset seuraavasti:

 1. Avaa näyttövalikko painamalla näytön painiketta 3.
 2. Korosta valikosta Others (Muut) -asetus painikkeella 1 tai 2 ja valitse painikkeella 3.
 3. Korosta valikosta Factory Reset (Tehdasasetusten palautus) -asetus painikkeella 1 tai 2 ja valitse painikkeella 3.
 4. Vahvista palautus painikkeella 3.
Huomautus: Palautusohjeet voivat vaihdella Dell-näyttömallin mukaan. Katso käyttöopasta Dellin opassivustossa.

Windowsin vikasietotilassa voi tarkistaa, liittyykö ongelma käyttöjärjestelmään, kuva-asetuksiin, laiteohjaimiin vai kolmannen osapuolen ohjelmistoon. Katso lisätietoja Dell-tietokoneeseen asennetun käyttöjärjestelmäversion vikasietotilasta sopivasta seuraavan luettelon Dellin tietämyskannan artikkelista:

Jos ongelma jatkuu vikasietotilassa, jatka seuraavaan vaiheeseen. Jatka muutoin vaiheeseen Tee Windowsin Järjestelmän palauttaminen.

Starting Windows 10 in Safe Mode (Official Dell Tech Support) YouTubessa - (1.16, englanninkielinen)

Dell suosittelee päivittämään laiteohjaimet ja BIOSin ajoitettujen päivitysten yhteydessä. Nämä laiteohjain- ja BIOS-päivitykset voivat sisältää uudistuksia tai muutoksia ominaisuuksiin, jotka pitävät järjestelmän ohjelmiston ajantasaisena ja yhteensopivana muiden järjestelmämoduulien kanssa (laitteisto ja ohjelmistot). Lisäksi päivitykset parantavat järjestelmän vakautta.

Päivitä seuraavat laiteohjaimet, jotta kuvaominaisuudet toimivat optimaalisesti eikä yleisiä kuvaongelmia ilmene:

 • BIOS
 • Piirisarjan ohjain
 • Näytönohjaimen (GPU) ohjain
 • Näytön ohjain

Lisätietoja laiteohjaimen lataamisesta ja asentamisesta Dell-tietokoneeseen on Dellin tietämyskannan artikkelissa Dell-tietokoneen laiteohjainten päivittäminen.

Windows-päivitykset tukevat Windows-käyttöjärjestelmää monella tavalla. Windows-päivitykset voivat ratkaista tiettyjä ongelmia, suojata hyökkäyksiltä tai lisätä uusia ominaisuuksia käyttöjärjestelmään.

Windows-päivitysten tekeminen Microsoft Windows 10:ssä

 1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella Käynnistä-kohtaa ja valitse Asetukset.
 2. Valitse Asetukset-paneelista Update & Security (Päivitys ja suojaus).
 3. Valitse vasemmanpuoleisesta paneelista Windows Update.
 4. Valitse oikeanpuoleisesta paneelista Tarkista päivitykset.
 5. Käynnistä tietokone uudelleen, kun olet ladannut ja asentanut päivitykset.

Näyttöasetukset, kuten kirkkaus, virkistystaajuus, tarkkuus ja virranhallinta, saattavat vaikuttaa Dell-näytön suorituskykyyn. Näyttöasetusten muuttaminen voi ratkaista monenlaisia kuvaongelmia.

Lisätietoja Dell-tietokoneen kirkkauden, virkistystaajuuden ja tarkkuuden muuttamisesta on Dellin tietämyskannan artikkelissa Näytön Windows-videoasetukset.

Jos Dellin kosketustoimintoa tukeva näyttö ei reagoi kosketukseen tai kosketustoiminnot toimivat vain ajoittain, voit kokeilla yleisiä vianmääritystoimia.

Lisätietoja kosketusnäytön vianmäärityksestä on Dellin tietämyskannan artikkelissa Microsoft Windowsin kosketusnäyttöongelmien vianmääritys.

Huomautus: ennen kuin aloitat kosketusnäytön ongelmien vianmäärityksen, varmista että Dell-näyttö tukee kosketustoimintoa.
 
Huomautus: USB Upstream -kaapeli on liitettävä kosketustoimintoa tukevaan Dell-näyttöön ja tietokoneen toimivaan USB-porttiin, jotta kosketustoiminto toimii.

Troubleshooting Touch Issues in Windows 10 - (1:45, englanninkielinen)

Rasitustestillä voit diagnosoida tietokoneen näytönohjaimen ja ilmoittaa mahdollisesta laitteisto-ongelmasta. Tietokoneen rasitustestillä voit tarkistaa, ovatko laitteiston osat vakaita ja siten luotettavia.

Miten rasitustesti tehdään?

 1. Valitse Käynnistä ja avaa Dell SupportAssist.
 2. Valitse Dell SupportAssistissa Laitteiston tarkastus.
 3. Aloita rasitustesti valitsemalla Rasitus (15 min).

Dell SupportAssist Diagnostic Tests (Official Dell Tech Support) on YouTube - (1:30, englanninkielinen)

Järjestelmän palauttaminen on Windowsin sisäinen työkalu käyttöjärjestelmän suojaamiseen ja korjaamiseen. Kun tietokoneessa on ongelma, käytä Järjestelmän palauttaminen -toimintoa, ennen kuin palautat tietokoneen oletusasetukset.

Katso lisätietoja Järjestelmän palauttaminen -toiminnosta valitsemalla tietokoneen käyttöjärjestelmä:

Jos Dell-näyttö ja näytönohjain (GPU) läpäisivät diagnostiikkatestit, ongelma liittyy varmasti tietokoneeseen asennettuun ohjelmistoon. Jos edellä kuvatut vianmääritysvaiheet eivät ratkaisseet ongelmaa, voit kokeilla viimeisenä keinona palauttaa tietokoneen tehdasasetukset.

Dell-tietokoneissa on varattuna pieni määrä kiintolevytilaa käyttöjärjestelmän uudelleenasennusta varten. Tämä on helpoin tapa palauttaa tietokoneen oletusasetukset. Palauttaminen poistaa kaikki käyttäjätiedot tietokoneesta, joten varmuuskopioi kaikki tiedostot ennen tätä prosessia.

Katso lisätietoja tietokoneen tehdasasetusten palauttamisesta valitsemalla tietokoneen käyttöjärjestelmä:

Perform a Reset in Windows 10 - (1:36, englanninkielinen)


Yleistiedot

Lisätietoja Dell-tietokoneen kuvaporteista tai -liitännöistä on Dellin tietämyskannan artikkelissa Videokaapelit ja niiden ominaisuudet tai Näytön liittäminen tietokoneeseen.
Article ID: SLN130763

Last Date Modified: 14/05/2019 12:31


Related Articles

Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Comments cannot contain these special characters: <>()\
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you for your feedback.