Jak uruchomić test diagnostyczny na ekranie LCD notebooka firmy Dell?

Jak uruchomić test diagnostyczny na ekranie LCD notebooka firmy Dell?

Problemy z ekranem LCD notebooka firmy Dell? Jeśli Twój notebook firmy Dell ma pusty lub czarny ekran, rozmycia, brak ostrości lub inne zniekształcenia ekranu, przeprowadzenie testu diagnostycznego pomoże w określeniu, czy ekran LCD notebooka firmy Dell działa normalnie.

Spis treści:

 1. Wbudowany autotest wyświetlacza LCD (BIST)
 2. Wskazówki dotyczące konserwacji
 3. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
 4. Najczęściej zadawane pytania

W przypadku monitorów firmy Dell należy skorzystać z artykułu bazy wiedzy firmy Dell Jak uruchomić test diagnostyczny monitora firmy Dell?

Aby dowiedzieć się więcej o rozwiązywaniu problemów z wyświetlaniem w notebooku firmy Dell, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell Jak rozwiązywać problemy z wyświetlaniem lub odtwarzaniem filmów na wyświetlaczu LCD notebooka firmy Dell.


Wbudowany autotest wyświetlacza LCD (BIST)

Laptopy firmy Dell posiadają wbudowane narzędzie diagnostyczne, które pomaga ustalić, czy odbiegające od normy działanie ekranu jest wynikiem problemu z ekranem LCD laptopa, czy też ustawieniami karty graficznej (GPU) i komputera.

W przypadku dostrzeżenia nieprawidłowości na ekranie (np. migotania, zniekształcenia obrazu, jasności, niewyraźnego lub zamazanego obrazu, poziomych lub pionowych linii, zanikania kolorów), zawsze dobrym nawykiem jest odizolowanie problemów z ekranem LCD przez uruchomienie wbudowanej diagnostyki (BIST).

Metoda 1 — uruchomić wbudowany autotest wyświetlacza LCD (BIST)

 1. Wyłącz zasilanie notebooka firmy Dell.

 2. Odłącz wszystkie urządzenia peryferyjne podłączone do komputera. Podłącz zasilacz sieciowy (ładowarkę) do komputera.

 3. Upewnij się, że ekran LCD jest czysty (brak cząsteczek kurzu na powierzchni ekranu).

 4. Naciśnij i przytrzymaj klawisz D i włącz komputer w celu wejścia do wbudowanego autotestu wyświetlacza LCD (BIST).
  Trzymaj wciśnięty klawisz D do momentu wyświetlenia kolorowych pasków na wyświetlaczu LCD.

 5. Na ekranie pojawi się wiele kolorowych pasków, a kolor na całym ekranie zmieni się na czerwony, zielony i niebieski.

 6. Dokładnie sprawdź ekran pod kątem nieprawidłowości.

 7. Naciśnij klawisz Esc, aby zakończyć.

Metoda 2 — uruchomić wbudowany autotest wyświetlacza LCD (BIST)

 1. Wyłącz zasilanie notebooka firmy Dell.

 2. Odłącz wszystkie urządzenia peryferyjne podłączone do komputera. Podłącz zasilacz sieciowy (ładowarkę) do komputera.

 3. Upewnij się, że ekran LCD jest czysty (brak cząsteczek kurzu na powierzchni ekranu).

 4. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Fn i włącz komputer, aby wejść do trybu diagnostycznego ePSA lub PSA.
  Trzymaj nadal naciśnięty klawisz Fn aż do momentu wyświetlenia ekranu testu diagnostycznego ePSA lub PSA.
  Uwaga: ePSA

 5. ePSA lub PSA przeprowadzi serię testów na komputerze.

 6. Naciśnij klawisz N, aby wejść do wbudowanego autotestu wyświetlacza LCD po wyświetleniu komunikatu „Czy widzisz kolorowe paski? Tak/Nie”.
  Uwaga: jeśli nie odpowiesz w ciągu 30 sekund, program diagnostyczny automatycznie uzna, że wybrano odpowiedź „Nie” i przejdzie do wbudowanego autotestu wyświetlacza LCD (BIST).

 7. Na ekranie pojawi się wiele kolorowych pasków, a kolor na całym ekranie zmieni się na czarny, biały, czerwony, zielony i niebieski.

 8. Dokładnie sprawdź ekran pod kątem nieprawidłowości.

 9. Komputer uruchomi się ponownie po zakończeniu pozostałych testów.
Uwaga: jeśli wbudowany autotest (BIST) nie wykrył żadnych nieprawidłowości ekranu, wyświetlacz LCD komputera przenośnego działa poprawnie. Należy sprawdzić ustawienia karty graficznej (GPU) i komputera.
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości podczas autotestu, ekran LCD komputera przenośnego można naprawić/wymienić, jeśli jest objęty gwarancją, kontaktując się z pomocą techniczną firmy Dell.

Film — Jak uruchomić wbudowany autotest ekranu LCD na notebooku firmy Dell (tylko w języku angielskim)

Testowanie ekranu notebooka — (00:24)

Powrót do góry

Wskazówki dotyczące konserwacji

Najlepsze sposoby postępowania związane z czyszczeniem i obsługą ekranu LCD notebooka opisano w instrukcjach na liście poniżej.

 • Do czyszczenia ekranu antystatycznego należy używać miękkiej, czystej ściereczki zwilżonej wodą. O ile to możliwe, należy używać specjalnej chusteczki do czyszczenia ekranu lub roztworu przeznaczonego do czyszczenia powłoki antystatycznej. Nie należy używać benzenu, rozcieńczalnika, amoniaku, ściernych środków czyszczących i sprężonego powietrza.
 • Do czyszczenia ekranu LCD należy używać zwilżonej, miękkiej ściereczki. Unikaj stosowania wszelkiego typu detergentów, ponieważ niektóre detergenty pozostawiają mleczną warstwę na powierzchni ekranu LCD.
 • W przypadku zauważenia białego proszku na wyświetlaczu LCD po rozpakowaniu notebooka wytrzyj go ściereczką.
 • Nie trzymaj i nie podnoś notebooka za ekran LCD. Trzymaj i podnoś notebook za podstawę.
 • Przed zamknięciem ekranu LCD notebooka upewnij się, że nie występują żadne przeszkody (pióra, słuchawki itp.).
 • Nie otwieraj/obracaj ekranu LCD poza określone granice.
 • Aby pomóc w zapewnieniu najwyższej jakości obrazu, stosuj dynamicznie zmieniający się wygaszacz ekranu i wyłączaj notebook, gdy nie jest używany.

Więcej informacji na temat konserwacji można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy Dell Notebooki firmy Dell — przewodnik po użytkowaniu i konserwacji.

Uwaga: przed rozpoczęciem czyszczenia ekranu LCD wyłącz notebooka i odłącz zasilacz.

Powrót do góry

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

W przypadku ekranów z błyszczącymi obwódkami zwróć uwagę na pozycję ekranu, ponieważ obwódki mogą powodować odbicia światła i jasnych powierzchni.

Uwaga: stosowanie elementów sterujących, korekt i procedur innych niż opisane w instrukcji obsługi może prowadzić do porażenia prądem, zagrożeń elektrycznych i/lub mechanicznych.

Dodatkowe informacje na temat bezpieczeństwa zamieszczono w instrukcji bezpieczeństwa, ochrony środowiska i przepisów prawnych (SERI).

Uwagi FCC (tylko USA) i inne informacje dotyczące przepisów prawnych znajdują się w witrynie zgodności z przepisami pod adresem www.dell.com/regulatory_compliance.

Powrót do góry

Najczęściej zadawane pytania

Kliknij sekcje poniżej, aby wyświetlić więcej informacji. Możesz również kliknąć opcję Pokaż wszystkie lub Ukryj wszystkie, aby rozwinąć lub zamknąć wszystkie sekcje jednocześnie.

Aby uruchomić diagnostykę monitora firmy Dell, patrz artykuł bazy wiedzy firmy Dell Jak uruchomić diagnostykę monitora firmy Dell?

Uruchomienie wbudowanego autotestu wyświetlacza LCD (BIST) notebooka to zawsze dobry pomysł w przypadku rozwiązywania problemów z wyświetlaczem LCD.
Jeśli wbudowany autotest wyświetlacza LCD (BIST) zakończy się powodzeniem, oznacza to, że ekran LCD notebooka działa prawidłowo.
Jeśli wbudowany autotest wyświetlacza LCD (BIST) nie powiódł się, w celu dalszego rozwiązywania problemów zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell Jak rozwiązywać problemy z wyświetlaniem lub odtwarzaniem filmów na wyświetlaczu LCD notebooka firmy Dell. Aby rozwiązać problemy z ekranem dotykowym, przejdź do artykułu bazy wiedzy firmy Dell Rozwiązywanie problemów z ekranem dotykowym.


Powrót do góry

Article ID: SLN131497

Last Date Modified: 08.01.2019 09:45


Related Articles

Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Comments cannot contain these special characters: <>()\
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you for your feedback.