Jak rozwiązać problem z przegrzewaniem, wyłączaniem lub temperaturą komputera stacjonarnego Dell

Jak rozwiązać problem z przegrzewaniem, wyłączaniem lub temperaturą komputera stacjonarnego Dell


 


Ten artykuł zawiera informacje dotyczące identyfikacji i rozwiązywania problemów z przegrzewaniem się komputera, wyłączaniem się i zgłaszaniem błędów związanych z nadmierną temperaturą podczas rozruchu.


Spis treści:

 1. Czy komputer przegrzewa się, wyłącza lub zgłasza błędy związane z przegrzewaniem się?
 2. Czy wykluczono uszkodzenie fizyczne?
 3. Wyłączenie się i ponowne uruchamianie
 4. Czynniki środowiskowe
 5. Wentylator stale brzmi, jakby pracował zbyt szybko
 6. Błędy podczas uruchamiania:
  1. Alert! Podczas rozruchu wyświetlany jest komunikat o niewykryciu czujnika temperatury powietrza
  2. Wyświetlany jest komunikat o błędzie związanym z radiatorem
  3. Wyświetlany jest komunikat o błędzie związanym z wentylatorem
  4. Wyświetlany jest komunikat o błędzie związanym z temperatura powietrza

 

Czy komputer przegrzewa się, wyłącza lub zgłasza błędy związane z przegrzewaniem się?

 

Czy komputer przegrzewa się lub wyłącza?

Czy komputer zgłasza problemy z wentylatorem, temperaturą, zdarzeniami termicznymi podczas uruchamiania?

Aby sprawdzić, czy w komputerze nie występuje problem sprzętowy, uruchom narzędzie Dell Online Diagnostics.

Jeśli nie można uruchomić systemu w celu skorzystania z narzędzia Dell Online Diagnostics, skorzystaj z testów diagnostycznych Dell Pre-boot System Diagnostics.


Powrót do góry


 

Czy wykluczono uszkodzenie fizyczne?

 

 1. Czy wnętrze komputera zostało sprawdzone w celu wykluczenia wszelkich fizycznych problemów radiatora i wentylatorów?

 2. Czy brakuje łopatek radiatora, czy przewody radiatora są pofałdowane, czy wentylator jest uszkodzony, sztywny lub nie posiada wszystkich łopatek?

  Przewody radiatora

  (Rys. 1 Przewody radiatora)

  Wentylator systemowy

  (Rys. 2 Wentylator dmuchawy)

 3. Ponieważ uszkodzone części najczęściej nie są objęte obowiązującą w większości przypadków gwarancją, chcę skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Dell w celu rozwiązania problemu.

  Można również dowiedzieć się więcej w artykule:

 4. Jeżeli wszystko wygląda dobrze, postępuj zgodnie z instrukcją w następujących sekcjach.


Powrót do góry


 

Wyłączenie się i ponowne uruchamianie

 

 1. Upewnij się, że w komputerze nie znajdują się puste przestrzenie, w których powinny znajdować się urządzenie peryferyjne lub zaślepki. Jeżeli istnieją takie przestrzenie, należy z powrotem umieścić w nich urządzenia lub zaślepki w celi zapewnienia odpowiedniego przepływu powietrza.

 2. Upewnij się, że komputer jest wyłączony.

 3. Odłącz wszystkie zewnętrzne przewody, wliczając przewód zasilający.

 4. Przytrzymaj wciśnięty przycisk zasilania w celu zamknięcia wewnętrznych obwodów i rozproszenia pozostałości ładunków elektrycznych (ładunek resztkowy). Przytrzymaj wciśnięty przycisk zasilania przez 5 sekund.

 5. Podłącz z powrotem przewód zasilający i uruchom komputer.

 6. Czy komputer wyłącza się lub przegrzewa, gdy pozostaje w ustawieniach BIOS? Do systemu BIOS możesz przejść, naciskając klawisz F2 podczas wyświetlania ekranu POST – gdy komputer uruchamia się, ale nie wczytał jeszcze systemu Windows.

 7. Jeśli nie, pobierz i zaktualizuj system BIOS przy użyciu najnowszej dostępnej wersji.

  1. Jeżeli problem ustanie, oznacza to, że został on rozwiązany.

  2. Jeśli problem nie został rozwiązany, przejdź do kroku 9 sekcji 2.

Uwaga: system BIOS (Basic Input Output System) jest oprogramowaniem wewnętrznym umożliwiającym dostęp do komputera i jego konfigurację na najbardziej podstawowym poziomie. Należy pamiętać, aby nie dokonywać aktualizacji jednorazowo o więcej niż 2-3 wersje systemu BIOS. W przeciwnym razie system BIOS może ulec uszkodzeniu. System BIOS można pobrać ze strony pomocy technicznej firmy Dell. (Kliknij opcje Inne wersje na stronie pobierania systemu BIOS, aby pobrać starsze wersje sytemu).
 1. Jeśli tak, nie próbuj wgrywać systemu BIOS, gdy komputer losowo wyłącza się lub uruchamia ponownie, ponieważ może to skutkować uszkodzeniem systemu BIOS.

 2. Jeżeli niedawno wymieniono procesor lub płytę główną, sprawdź, czy po wymianie użyto pasty lub podkładek termoprzewodzących. W przypadku braku pasty lub podkładek termoprzewodzących skontaktuj się z działem pomocy technicznej w celu ponownej wymiany radiatora lub płyty głównej.


Powrót do góry


 

Czynniki środowiskowe

 

 1. Określ miejsce wykorzystywania komputera oraz sprawdź, czy to warunki środowiskowe nie powodują jego przegrzewania się.

  1. Czy komputer znajduje się na stole lub biurku? Jeśli tak, przejdź do kroku 1 sekcji 5.

  2. Czy komputer znajduje się w biurku lub innej obudowie albo stoi na podłodze? Przemieś komputer do miejsca umożliwiającego lepsza wentylację.

  3. Czy w miejscu, w którym znajduje się komputer, występują problemy z ogrzewaniem lub klimatyzacją, które mogą pogarszać problem przegrzewania się? Usuń wspomniane problemy przed ponownym skorzystaniem z tego przewodnika.


Powrót do góry


 

Wentylator stale brzmi, jakby pracował zbyt szybko

 

 1. Jeżeli w komputerze słychać wysokie obroty wentylatora, to czy hałas ten jest stały, czy też nasila się i słabnie w zależności od obciążenia komputera?

  1. Jeżeli poziom hałasu jest stały, przejdź do kroku 7 sekcji 2.

  2. Jeżeli hałas nasila się i słabnie wraz z obciążeniem komputera, nie występuje żaden problem lub wentylator działa tak, jak powinien w celu poradzenia sobie z nadmiarem ciepła generowanego przez któryś z podzespołów komputera. Zaleca się ponowne zapoznanie z krokiem 1 sekcji 3.


Powrót do góry


 

Błędy podczas uruchamiania

 

 1. Sprawdź dziennik zdarzeń systemu w systemie BIOS pod kątem komunikatów związanych z temperaturą lub awarią wentylatora. Jeżeli błąd nie odpowiada żadnej z poniższych kategorii, skontaktuj się z działem pomocy technicznej w celu dalszego rozpoznania problemu.

Alert! Podczas rozruchu wyświetlany jest komunikat o niewykryciu czujnika temperatury powietrza

 1. Skontaktuj się z działem pomocy technicznej, ponieważ w zależności od konfiguracji komputera wymagana może być wymiana czujnika temperatury lub płyty głównej.

Wyświetlany jest komunikat o błędzie związanym z radiatorem

 1. Wyczyść dziennik zdarzeń systemu.

 2. Uruchom system ponownie.

 3. Czy błąd wystąpił ponownie?

 4. Teraz ponownie uruchom komputer, ale przejdź bezpośrednio do systemu BIOS, naciskając klawisz F2 podczas wyświetlania ekranu rozruchowego Dell.

 5. Sprawdź dziennik zdarzeń systemu pod kątem komunikatów związanych z temperaturą lub awarią wentylatora.

 6. Jeżeli w dzienniku zdarzeń nie ma błędów, problem został rozwiązany.

 7. Jeżeli w dzienniku ponownie znajduje się te sam błąd, skontaktuj się z działem pomocy technicznej, ponieważ wymagana może być wymiana płyty głównej.

Wyświetlany jest komunikat o błędzie związanym z wentylatorem

 1. Zamocuj ponownie wszystkie przewody zasilające wentylatory do płyty głównej.

 2. Sprawdź czy w wentylatorze komputera nie znajduje się kurz lub inne zabrudzenia.

 3. Sprawdź dziennik zdarzeń systemu pod kątem komunikatów związanych z temperaturą lub awarią wentylatora.

 4. Jeżeli w dzienniku zdarzeń nie ma błędów, problem został rozwiązany.

 5. Jeżeli ten sam błąd nadal znajduje się w dzienniku zdarzeń, skontaktuj się z działem pomocy technicznej, ponieważ konieczna może być wymiana uszkodzonych wentylatorów.

Wyświetlany jest komunikat o błędzie związanym z temperatura powietrza

 1. Wyczyść dziennik zdarzeń systemu.

 2. Sprawdź czy w wentylatorze komputera nie znajduje się kurz lub inne zabrudzenia.

 3. Wymontuj sprzęt innych firm z komputera.

 4. Jeżeli posiadasz dedykowaną kartę graficzną wyposażoną w wentylator, upewnij się, że pracuje on poprawnie. W przeciwnym razie, wymień kartę graficzną.

 5. Zamocuj ponownie wszystkie przewody zasilające wentylatory do płyty głównej.

 6. Uruchom diagnostykę PSA, aby wyszukać problemy.

 7. Jeżeli, któryś z testów nie zakończy się pomyślnie, zgłoś kod błędu pracownikom działu wsparcia technicznego, ponieważ konieczna może być wymiana podzespołu.

 8. Jeżeli funkcja diagnostyki nie wykryje błędów lub jest niedostępna, sprawdź dziennik zdarzeń systemu operacyjnego pod kątem awarii sprzętu.

 9. Jeżeli nie wykryto żadnych błędów, skontaktuj się z działem pomocy technicznej, ponieważ konieczne będzie dalsze zbadanie problemu.

Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z pomocą techniczną.
  Skontaktuj się z nami  


Powrót do góry


Article ID: SLN151668

Last Date Modified: 14.09.2019 03:26


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Comments cannot contain these special characters: <>()\
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you for your feedback.