Rozwiązywanie typowych problemów z wideo na ekranach LCD notebooków firmy Dell

Rozwiązywanie typowych problemów z wideo na ekranach LCD notebooków firmy DellTen artykuł zawiera wskazówki dotyczące rozwiązywania typowych problemów z wideo na ekranach LCD w notebookach Dell


Spis treści:

 1. Definicje
 2. Brak obrazu
 3. Problemy związane z jasnością
 4. Linie na ekranie LCD
 5. Diagnostyka ePSA
 6. Test obsługi BIST dla wyświetlacza LCD
 7. Dodatkowe łącza do stron o podobnej tematyce

1. Definicje

Powrót do góry


2. Brak obrazu

Testowanie przy użyciu zewnętrznego monitora:

 1. Jeżeli jest to możliwe, w przypadku wszystkich problemów związanych z wyświetlaczem LCD należy podłączyć zewnętrzny wyświetlacz, który pomoże w usunięciu ewentualnego problemu z oprogramowaniem lub kartą graficzną.

 2. Jeśli obraz wciąż nie jest wyświetlany, przytrzymaj klawisz i naciśnij klawisz F8 na klawiaturze, aby przełączyć z wyświetlacza LCD na zewnętrzny monitor.

 3. Jeżeli zewnętrzny monitor wygląda prawidłowo, można wywnioskować, że karta graficzna działa tak, jak powinna.

 4. Jeżeli podłączony zewnętrzny monitor nie wyświetla obrazu, prawdopodobnie problem to brak testu POST, a nie brak obrazu.

 5. W przypadku braku testu POST lampki diagnostycznej LED lub kodów dźwiękowych z systemu — patrz Wskaźnik diagnostyczny i wskaźnik baterii dla notebooków Dell Latitude i tabletów

Test obsługi BIST dla wyświetlacza LCD:

 1. Uruchom test obsługi BIST dla wyświetlacza LED, aby ustalić, czy tylko panel LCD uległ awarii.

 2. Instrukcja testu BIST dla wyświetlacza LCD

 
Uwaga: informacje dotyczące montażu kabli i części wewnętrznych znajdują się w instrukcji serwisowej dla odpowiedniego modelu dostępnej w naszej witrynie pomocy technicznej. Można także skontaktować się z pomocą techniczną firmy Dell.

Powrót do góry


3. Problemy związane z jasnością

Problemy związane z jasnością mogą wynikać z awarii sprzętu lub tylko konieczności dostosowania ustawień. Poniżej opisano kilka czynności, które pomogą ustalić powód awarii.

 1. Spróbuj nacisnąć przycisk, aby zwiększyć lub zmniejszyć jasność wyświetlacza LCD. (w przypadku większości komputerów należy nacisnąć klawisz < Fn > i strzałkę w górę / w dół)

 2. Sprawdź, czy ten sam problem występuje podczas korzystania z baterii i z zasilacza

 3. Jeśli problem występuje tylko podczas korzystania z baterii – sprawdź ustawienia jasności wyświetlacza LCD w systemie BIOS (istnieją oddzielne ustawienia jasności dla baterii i zasilania)

 4. Uruchom diagnostykę PSA i sprawdź, czy wystąpi ten sam problem.

 5. Uruchom test LCD BIST, aby sprawdzić, czy wystąpi ten sam problem, co w przypadku testu panelu LCD.

 
Uwaga: informacje dotyczące montażu kabli i części wewnętrznych znajduje się w instrukcji serwisowej dla odpowiedniego modelu dostępnej w naszej witrynie pomocy technicznej. Można także skontaktować się z pomocą techniczną firmy Dell.

Powrót do góry


4. Linie na ekranie LCD

Linie na ekranie LCD mogą być spowodowane przez wiele awarii różnego typu (system operacyjny, sterownik, karta graficzna, uszkodzenie... )

Poniżej opisano kilka czynności, których można spróbować, aby ustalić, co może powodować wyświetlanie linii:

 1. Jeżeli jest to możliwe, w przypadku wszystkich problemów związanych z wyświetlaczem LCD należy podłączyć wyświetlacz zewnętrzny, który pomoże w usunięciu ewentualnego problemu z oprogramowaniem lub kartą graficzną.

 2. Uruchom diagnostykę PSA i sprawdź, czy linie będą wyświetlane podczas diagnostyki.

  • Jeśli linie będą wyświetlane podczas diagnostyki PSA, można wykluczyć oprogramowanie spośród prawdopodobnych przyczyn i przejść do testu LCD BIST, aby kontynuować diagnostykę.

 3. Uruchom test LCD BIST, aby sprawdzić, czy wystąpi ten sam problem, co w przypadku testu panelu LCD.

  • W tym przypadku linie wyświetlane podczas testu LCD BIST wskazują, że problem dotyczy samego wyświetlacza LCD. Jeżeli linie nie są wyświetlane podczas testu LCD BIST, należy sprawdzić kartę graficzną, płytę główną lub przewód LCD.

Uwaga: linie mogą być spowodowane także przez pęknięcie wyświetlacza LCD i mogą im towarzyszyć nieregularne punkty „atramentu” na ekranie. Pęknięcia nie są objęte naszą standardową gwarancją. Zazwyczaj nieregularne linie są pewnym objawem pęknięć wewnątrz panelu LCD.

Powrót do góry


5. Diagnostyka ePSA

Poniżej opisano kilka podstawowych czynności, które można wykonać jeżeli wyświetlacz LCD komputera nie wyświetla obrazu lub wykazuje inne problemy:

 1. Uruchom komputer, a następnie naciśnij klawisz F12 podczas procesu rozruchu, aby przejść do menu Boot Menu (Menu startowe)

 2. Może być konieczne kilkakrotne naciśnięcie klawisza podczas procesu rozruchu.

 3. Użyj klawiszy ze strzałkami w górę i w dół, aby wybrać pozycję Diagnostics (Diagnostyka) w menu i naciśnij klawisz Enter.

lub:

 1. Przytrzymaj klawisz Fn (funkcja)

 2. Włącz notebook

 3. Następnie powinien pojawić się ekran z logo firmy Dell i komunikatem Diagnostic boot selected (Wybrano rozruch diagnostyczny) w górnym rogu.

 4. Wtedy możesz zwolnic klawisze

Powrót do góry


6. Autotest wbudowanego panelu LCD

Test LCD BIST: (Built In Self Test – wbudowany autotest) można uruchomić na dwa różne sposoby (komputer musi być wyłączony):

 1. Przytrzymaj klawisz z literą D na klawiaturze.

 2. W tym samym czasie uruchom notebook

 3. Rozpocznie się test.

lub:

 1. Uruchom diagnostykę PSA.

 2. Podczas wyświetlania pasków kolorów

 3. Naciśnij przycisk N (nie) po wyświetleniu pytania o poprawne wyświetlanie kolorów – nawet jeżeli wyglądają prawidłowo.

 4. Zostanie zainicjowany test LCD BIST.

Jeśli wyświetlacz działa prawidłowo, podczas drugiego testu w ciągu około 20 sekund zostanie wyświetlona seria białych, czerwonych, zielonych i niebieskich ekranów. Co 2 sekundy wraz ze zmianą koloru ekranu będzie emitowany sygnał dźwiękowy, a diody LED blokady klawiatury zaświecą się, informując o przeprowadzanym teście.

Powrót do góry


7. Dodatkowe łącza do stron o podobnej tematyce

Powrót do góry


Monitor Support page Więcej informacji i wsparcia dla monitora firmy Dell, ekranu komputera przenośnego lub tabletu można znaleźć w witrynie pomocy technicznej dotyczącej monitorów.
Article ID: SLN155187

Last Date Modified: 17.09.2019 02:45


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Comments cannot contain these special characters: <>()\
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you for your feedback.