Dell Backup & Recovery Manager (DBRM) (Dells hanterare för säkerhetskopiering och återställning)

Dell Backup & Recovery Manager (DBRM) (Dells hanterare för säkerhetskopiering och återställning)Den här artikeln innehåller information om "Dell Backup and Recovery Manager” (DBRM) (Dells hanterare för säkerhetskopiering och återställning)


Obs! Den här artikeln avser Dell Backup and Recovery Manager (DBRM) 1.3. För mer information om Dell Backup and Recovery 1.8, se följande artikel: Dell Backup and Recovery 1.8: Översikt och installation för länk till relevanta artiklar.

Innehållsförteckning

 1. Dell Backup and Recovery Manager – en översikt
 2. Säkerhetskopiera och återställa filer
 3. Säkerhetskopiering och återställning av systemet
 4. Dell Recovery Tools (Dells återställningsverktyg)
 5. Felsöka Dells hanterare för säkerhetskopiering och återställning

1. Dell Backup and Recovery Manager – en översikt


Dell™ Backup and Recovery Manager 1.3 är ett grundläggande verktyg som är enkelt att använda. Det hjälper Dell-kunder att skapa och hantera fil- och systemsäkerhetskopior och att återställa datorn och data om det uppstår något fel. DBRM har flera funktioner, t.ex.:

 • Säkerhetskopiering och återställning av vissa filkategorier, t.ex. musik, video och bild.
 • Säkerhetskopiering och återställning av partitioner för hela systemet.
 • Skapa Dell-operativsystems- och programmedier, som till exempel Microsoft Office-paketet, Roxio Creator, Norton Internet Security, McAfee Security-paketet, etc.
 • Reparera förinstallerade program som till exempel Microsoft Office-paketet, Roxio Creator, Norton Internet Security, McAfee Security-paketet, etc.
 • Stöd finns nu för att skapa säkerhetskopior av programmedia i enlighet med licensavtalet för slutanvändare.
 • Dell Backup and Recovery Manager behöver inte längre starta om till Windows återställningsmiljö för att skapa systemavbildningssäkerhetskopior. Avbildningarna skapas nu i operativsystemet.
 • Funktionella, kosmetiska förbättringar gör det enklare för användare att välja mediatyp och lagringsplats för säkerhetskopian.
 • Lagt till stöd för DVD:er med dubbla lager (endast Windows Vista och Windows 7).
Obs! För att kunna starta ska den första DVD:n med dubbla lager i en konfiguration med dubbla lager vara en DVD med enkelt lager. De återstående DVD:erna med dubbla lager i konfigurationen av säkerhetskopior kommer dock att utnyttja sin fulla kapacitet.
Obs! Blu-ray-stöd är begränsat till deras användning som ett lagringsmedium med hög kapacitet. Blu-ray-skivor går inte att starta. För att återställa en säkerhetskopia från en Blu-ray-skiva måste du starta systemet från en startbar Dell återställningsskiva eller annan startbar, avbildad säkerhetskopia. Använd inte för operativsystem eller återställningsmedia.
 

Tidigare versioner av Dell Backup and Recovery Manager kräver användning av Windows återställningsmiljö (WinRE) för att skapa en systemsäkerhetskopia. Aktuell DBRM 1.3 behöver inte WinRE för att skapa sådana säkerhetskopior.

DBRM stöder ett brett urval av media för säkerhetskopior. De är:

 • Externa USB-enhet (USB-minne eller en USB-hårddisk).
 • Blu-Ray (Windows 7 & 8).
 • DVD med dubbla lager (endast Windows 7, 8 och Vista).

 

Skärmbilden System Backup Status är den första skärmbilden som visas när du öppnar Dell Backup and Recovery Manager. Användaren kan även öppna den genom att klicka på knappen Översikt.

Skärmbilden System Backup Status visar information om när den senaste systemavbildningssäkerhetskopian gjordes. För Microsoft Windows Vista och Windows 7-system som har en kopia av Dell fabriksavbildning i återställningspartitionen, kommer den initiala systemavbildningssäkerhetskopian visas tills användaren säkerhetskopierar systemet.

För Windows XP-system som inte har en återställningspartition och en Dell fabriksavbildning, ersätts statusinformationen för säkerhetskopiering med ett meddelande som informerar användaren om att en säkerhetskopia inte har gjorts och rekommenderar dem till att skapa en säkerhetskopia nu genom att klicka på Säkerhetskopiera systemet nu.


 

Överst på sidan


2. Säkerhetskopiera och återställa filer

I avsnittet Säkerhetskopiering och återställning av filer finns det en direktlänk till Microsoft Windows säkerhetskopiering och återställning. Säkerhetskopiering och återställning av filer har flera fördelar jämfört med säkerhetskopiering av hela systemet, som t.ex.:

 • Säkerhetskopiering av en viss filtyp.
 • Säkerhetskopiering av en specifik katalog.

 

Du kan komma åt den genom att klicka på Säkerhetskopiering och återställning av filer.

Så här gör du en säkerhetskopia:

 1. Välj var säkerhetskopieringen ska ske.
 1. Välj säkerhetskopieringstyper. Alternativet "Låt Windows välja" säkerhetskopierar hela dokumentmappen och skapar en systemavbildning. Alternativet "Låt mig välja" sätter upp en mappstruktur för en anpassad säkerhetskopiering.
 1. Om "Låt mig välja" är valt kommer du att uppmanas att välja vilken mapp som ska säkerhetskopieras.
 1. På den sista sidan går du igenom det du har valt i guiden.

 

Så här återställer du:

 1. Välj den fil/mapp som ska återställas.
 1. Systemet visar platsen för återställning av säkerhetskopian.

Överst på sidan


3. Säkerhetskopiering och återställning av systemet

Säkerhetskopiering av systemet fungerar inte exakt likadant som Säkerhetskopiera och återställa filer. I stället för att säkerhetskopiera enskilda filer och mappar, använder Säkerhetskopiering av systemet Windows återställningsmiljö (WinRE) som är tillgänglig via Windows Vista och Windows 7 och utför en fullständig säkerhetskopiering av systemet.

Säkerhetskopiering av systemet:

I den här proceduren kommer en säkerhetskopia av den primära systempartitionen att skapas. Den är oftast märkt som en C:-enhet.

 1. Som ett första steg i guiden, ange säkerhetskopieringsnamnet och var säkerhetskopian ska lagras.
 1. Tryck på knappen Skapa avbildning för att starta säkerhetskopieringen.
 1. En förloppsindikator visas under processen.
 

Hantera säkerhetskopior:

Vid hantering av säkerhetskopian kan du exportera, byta namn på eller ta bort en säkerhetskopia.

 1. Välj säkerhetskopian i listrutan.
 2. Välj en åtgärd:
  1. Exportera – exportera en säkerhetskopia till en annan plats
  2. Byt namn – byt namn på en säkerhetskopia till en annan beteckning, och
  3. Ta bort – för att ta en säkerhetskopia.

Systemåterställning via DBRM:

 1. Markera avbildningen och klicka på Nästa.
 1. Klicka på Start.
 1. En förloppsindikator visas medan systemet arbetar och användaren kommer att uppmanas att starta om datorn när installationen är klar.

Överst på sidan


4. Dell Recovery Tools (Dells återställningsverktyg):

Dells återställningsverktyg är ett specialiserat avsnitt inom DBRM för att skapa media för Dell-kunder. Den här sektionen är indelad i två underavdelningar: a) Dells återställningsmedia – standardfabriksavbildning och b) operativsystem och programmedia. Kunder som köper ytterligare programvara vid köptillfället kommer att hitta ett sätt att skapa dessa programmedier.

Dell Recovery Media (Dells återställningmedia)

 1. Guiden uppmanar dig att välja vilken enhet som ska skapa återställningsmediet.
 • Fabriksavbildnings- och återställningsverktyg är en kombination av Dells standardoperativsystem och drivrutiner/program
 • Återställningsverktyg används enbart för att skapa Dells drivrutins- och programmedier.
Obs! Det här är ett varningssteg som enbart gäller extern lagringsenhet. Om du använder ett optisk media, kommer detta meddelande inte att visas.
 1. Systemet kommer att be om en bekräftelse.
 1. Systemet kommer att fortsätta med en förloppsindikator och användaren kommer att få ett statusmeddelande när den är klar.

Överst på sidan


5. Problem med Dell Backup and Recovery Manager (DBRM)

 1. Det går inte att uppgradera, installera eller avinstallera DCP Security Manager eller Dell Backup and Recovery Manager.

  – Om du försöker att avinstallera DCP Security Manager för att uppgradera till Dell Data Protection-programvaran på äldre system, kan du få en mängd olika felkoder och installationen eller borttagningen kommer att misslyckas. Det kan även uppstå ett problem när du försöker registrera fingeravtryck, kryptera hårddisken etc. på ett nytt Dell-system. DCP Security Manager kanske inte listas under programmenyn, eller i en ikon på skrivbordet. Du måste hämta programvaran Dell ControlPoint Security för att få Wave-programvaran.

  – Problemet är att Dell Data Protection\Acess är fabriksinstallerad och att dessa två program inte kan samexistera. Du måste ta bort DCP för att DBRM ska ha full funktionalitet.

  – I nyare system bör detta inte vara något problem, eftersom DCP (Dell Control Point) inte längre är installerad i Dells system.

 2. Dell Backup and Recovery Manager (DBRM) kan visa fel datum för nästa schemalagda säkerhetskopiering

 3. Systempartitioner som skapats av användaren kan försvinna när en återställning utförs med Dell Backup and Recovery Manager (DBRM)


Överst på sidan

 Article ID: SLN155384

Last Date Modified: 2018-02-12 12:47


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Comments cannot contain these special characters: <>()\
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you for your feedback.