Przewodnik parowania i rozwiązywania problemów z klawiaturą i myszą Bluetooth firmy Dell

Przewodnik parowania i rozwiązywania problemów z klawiaturą i myszą Bluetooth firmy Dell


Spis treści:

 1. Omówienie parowania
 2. Podłączanie przy użyciu przycisków synchronizacji
 3. Podłączanie przy użyciu kreatora połączenia Bluetooth systemu Windows
 4. Rozwiązywanie problemów z parowaniem
 5. Rozwiązywanie problemów i często zadawane pytania

Instrukcja parowania klawiatury i myszy Bluetooth firmy Dell


1. Omówienie parowania

Parowanie urządzenia Bluetooth® to coś w rodzaju „tajnej wymiany potwierdzeń”, które odbywa się między urządzeniem a adapterem. Bez tego procesu urządzenie nie będzie prawidłowo działało (jeśli w ogóle) z systemem.

Oto łatwy sposób na zapamiętanie, które adaptery wymagają tego typu parowania:

 • Adaptery wewnętrzne (mini-karty w systemach przenośnych) muszą być sparowane tylko wewnątrz systemu operacyjnego.

 • Zewnętrzne adaptery (klucze sprzętowe USB, czytniki kart pamięci 13/19-w-1) muszą być sparowane na zewnątrz oraz wewnątrz systemu operacyjnego.

Powrót do góry


2. Podłączanie przy użyciu przycisków synchronizacji

Klawiatura i mysz Bluetooth firmy Dell muszą być sparowane poza systemem operacyjnym, a następnie ponownie po załadowaniu systemu operacyjnego. Poniżej znajdują się instrukcje dotyczące podłączania klawiatury i myszy poza systemem operacyjnym. Działa to nawet wtedy, gdy wcześniej podłączono klawiaturę lub mysz i nie są one już sparowane.

Uwaga: w przypadku problemów z parowaniem myszy lub klawiatury przed zakończeniem ładowania systemu Windows spróbuj utworzyć hasło dla konta użytkownika. W ten sposób system operacyjny nie zostanie załadowany, dopóki użytkownik nie wprowadzi hasła. Daje to więcej czasu na sparowanie klawiatury i myszy poza systemem operacyjnym.
  Parowanie klawiatury i myszy Bluetooth firmy Dell
   1.

Włóż baterie do klawiatury. Kieszeń na baterie znajduje się na spodzie klawiatury. Klawiatura wymaga dwóch baterii AA.

 

 Obraz wyjmowania baterii z klawiatury

2.

Umieść baterie w myszy. Kieszeń na baterie znajduje się na spodzie myszy. Mysz wymaga dwóch baterii AA.

 

Obraz wyjmowania baterii z myszy

3.

Włącz klawiaturę i mysz, korzystając z przełącznika zasilania znajdującego się na spodzie każdego urządzenia.
Przełącznik zasilania klawiatury 
Przełącznik zasilania myszy

4.

Naciśnij przycisk połączenia znajdujący się na spodzie klawiatury. Dioda LED Bluetooth na klawiaturze zacznie migać.

Uwaga: po włączeniu systemu jest bardzo mało czasu na naciśnięcie przycisku połączenia znajdującego się na spodzie klawiatury. Przed włączeniem systemu należy ustawić klawiaturę w tryb wykrywania.
Przycisk synchronizacji klawiatury
5.

Włącz komputer, naciskając przycisk zasilania.

Przycisk zasilania komputera

6.

Naciśnij przycisk połączenia na odbiorniku USB. Po nawiązaniu połączenia dioda LED Bluetooth na klawiaturze przestanie migać i będzie świecić światłem ciągłym przez kilka chwil, sygnalizując nawiązanie połączenia między klawiaturą a komputerem. Dioda LED Bluetooth na klawiaturze wyłączy się i pozostanie wyłączona.

 

Klucz sprzętowy USB

7.

Naciśnij przycisk połączenia znajdujący się na spodzie myszy. Dioda LED Bluetooth myszy zacznie migać.

 

Przycisk synchronizacji myszy

8.

Naciśnij przycisk połączenia na odbiorniku USB. Po nawiązaniu połączenia dioda LED Bluetooth na myszy przestanie migać i będzie świecić światłem ciągłym przez kilka chwil, sygnalizując nawiązanie połączenia między myszą a komputerem. Dioda LED Bluetooth na myszy wyłączy się i pozostanie wyłączona. Klucz sprzętowy USB

9.

Klawiatura i mysz Bluetooth firmy Dell są teraz gotowe do użycia. Przy następnym ponownym uruchomieniu komputera klawiatura i mysz połączą się automatycznie.

Uwaga: jeśli klawiatura lub mysz nie zostaną podłączone przy następnym uruchomieniu, naciśnij klawisz na klawiaturze lub porusz myszą kilka razy, aby ponownie ustanowić połączenie. Jeśli to nie zadziała, wykonaj powyższe czynności, aby sparować klawiaturę i mysz poza systemem Windows.
Uwaga: po sparowaniu klawiatury i myszy poza systemem Windows należy ponownie sparować klawiaturę i mysz po załadowaniu systemu. Niesparowanie klawiatury i myszy w systemie Windows może spowodować zablokowanie się komputera, a klawiatura i mysz mogą nie działać prawidłowo.
Powrót do góry

 

3 Podłączanie przy użyciu kreatora połączenia Bluetooth systemu Windows

 

  Parowanie klawiatury i myszy Bluetooth firmy Dell przy użyciu kreatora połączenia Bluetooth
   1. Przed rozpoczęciem:
 • Sterownik klawiatury i myszy Bluetooth® firmy Dell™ musi być wczytany.
 • Włóż baterie do klawiatury i myszy Bluetooth firmy Dell.
 • Ustaw przełącznik zasilania klawiatury i myszy w pozycji On (Wł.) Przełącznik zasilania znajduje się na spodzie każdego urządzenia.
 • Włóż odbiornik USB do wolnego portu USB w systemie.
2.

Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Bluetooth w zasobniku systemowym.

 

Ikona Bluetooth

Uwaga: możesz też kliknąć przycisk Start, a następnie kolejno opcje Urządzenia i drukarki, Dodaj urządzenie i wykonać instrukcje widoczne na ekranie.

Jeśli ikona Bluetooth nie jest widoczna, sprawdź, czy sterowniki są prawidłowo zainstalowane.
3.

Zostanie wyświetlone menu podręczne Bluetooth. Kliknij polecenie Dodaj urządzenie Bluetooth.

 

Menu podręczne Bluetooth

4.

Zostanie otwarty Kreator dodawania urządzenia Bluetooth.

 

Kreator Bluetooth 
 

5.

Przełącz mysz w tryb wykrywania. Aby to zrobić, znajdź i naciśnij przycisk połączenia Bluetooth znajdujący się na spodzie myszy w prawym górnym rogu. Ikona Bluetooth na myszy miga, gdy urządzenie jest w trybie wykrywania, natomiast gdy nie jest ona w tym trybie, dioda nie świeci. Zasilanie myszy musi być włączone. Jeśli dioda LED Bluetooth nie miga, naciśnij ponownie przycisk połączenia Bluetooth, przytrzymując go przez 1 lub 2 sekundy, aż do momentu, gdy zacznie.

 

 Przycisk synchronizacji myszy

6.

Gdy mysz znajduje się w trybie wykrywania, wybierz opcję Moje urządzenie jest skonfigurowane i gotowe do wykrycia.

 

Kreator Bluetooth

7.

Po kliknięciu opcji Moje urządzenie jest skonfigurowane i gotowa do wykrycia uaktywni się przycisk Dalej. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.

 

Kreator Bluetooth

8.

Kreator wyszuka urządzenia Bluetooth w zasięgu. Po zakończeniu wyszukiwania wyświetlona zostanie lista znalezionych urządzeń. Kliknij Mysz Bluetooth firmy Dell, aby ją podświetlić, a następnie kliknij przycisk Dalej.

Uwaga: jeśli mysz się nie wyświetla, sprawdź, czy nadal jest w trybie wykrywania, następnie kliknij przycisk Wyszukaj ponownie. Większość urządzeń Bluetooth pozostaje w trybie wykrywania tylko przez jakiś czas.

9.

Zostanie wyświetlony ekran klucza dostępu. Wybierz opcję Użyj klucza dostępu znajdującego się w dokumentacji. Klucz dostępu do myszy Bluetooth firmy Dell to 0000. Wprowadź 0000 jako klucz dostępu. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.

 

10.

System Windows spróbuje połączyć się z myszą przy użyciu podanego klucza dostępu. Jeśli klucz dostępu jest zgodny, system Windows rozpocznie instalowanie myszy Bluetooth i konfigurowanie niezbędnych profilów Bluetooth.

 

Zaakceptowany klucz dostępu

11.

Po zainstalowaniu myszy pojawi się ekran Zakończ. Kliknij przycisk Zakończ, aby zamknąć kreatora. Mysz jest teraz sparowana i podłączona.

 

12.

Po sparowaniu myszy należy sparować klawiaturę. Poniższe kroki pokazują, jak sparować klawiaturę przy użyciu kreatora dodawania urządzenia Bluetooth.

Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Bluetooth w zasobniku systemowym.

 

 Ikona Bluetooth

13.

Zostanie wyświetlone menu podręczne Bluetooth. Kliknij polecenie Dodaj urządzenie Bluetooth.

 

Menu podręczne Bluetooth

14.

Zostanie otwarty Kreator dodawania urządzenia Bluetooth.

 

Kreator Bluetooth 
 

15.

Przełącz klawiaturę w tryb wykrywania. W tym celu znajdź i naciśnij przycisk połączenia Bluetooth znajdujący się na spodzie klawiatury obok przełącznika zasilania. Ikona Bluetooth na klawiaturze miga, gdy urządzenie jest w trybie wykrywania, natomiast gdy nie jest ona w tym trybie, dioda nie świeci. Zasilanie klawiatury musi być włączone. Jeśli dioda LED Bluetooth nie miga, naciśnij ponownie przycisk połączenia Bluetooth, przytrzymując go przez 1 lub 2 sekundy, aż do momentu, gdy zacznie.

 

Przycisk synchronizacji klawiatury

16.

Gdy klawiatura znajduje się w trybie wykrywania, wybierz opcję Moje urządzenie jest skonfigurowane i gotowe do wykrycia.

 

Kreator Bluetooth

17.

Po kliknięciu opcji Moje urządzenie jest skonfigurowane i gotowa do wykrycia uaktywni się przycisk Dalej. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.

 

Kreator Bluetooth

18.

Kreator wyszuka urządzenia Bluetooth w zasięgu. Po zakończeniu wyszukiwania wyświetlona zostanie lista znalezionych urządzeń. Kliknij Klawiatura Bluetooth firmy Dell, aby ją podświetlić, a następnie kliknij przycisk Dalej.

Uwaga: jeżeli klawiatura się nie wyświetla, sprawdź, czy nadal jest w trybie wykrywania, następnie kliknij przycisk Wyszukaj ponownie. Większość urządzeń Bluetooth pozostaje w trybie wykrywania tylko przez jakiś czas.

 
19.

Zostanie wyświetlony ekran klucza dostępu. Wybierz opcję Wybierz dla mnie klucz dostępu.

Przestroga: to bardzo ważny krok. Wybranie innej opcji lub pozostawienie pustego pola klucza dostępu spowoduje, że klawiatura nie zostanie sparowana.

Wybór klucza dostępu 
 
20.

Zostanie wygenerowany klucz dostępu. Aby dokończyć parowanie, wpisz wygenerowany klucz dostępu na klawiaturze, a następnie nacisnąć klawisz Enter.

Ostrzeżenie: klucz dostępu pokazany na tym ekranie ma jedynie charakter przykładowy i nie można go używać do parowania. Dla parowanej klawiatury zostanie wygenerowany unikatowy klucz dostępu. Należy wprowadzić wygenerowany klucz dostępu, gdyż w przeciwnym przypadku parowanie zakończy się niepowodzeniem. Dla klawiatury nie ma domyślnego klucza dostępu.

21.

Po wprowadzeniu klucza dostępu i naciśnięciu klawisza Enter na klawiaturze proces parowania zostanie zakończony.

Uwaga: jeśli wygenerowany kod dostępu i wpisany kod dostępu nie pasują do siebie, parowanie zakończy się niepowodzeniem. Jeśli parowanie nie powiedzie się, należy ponownie rozpocząć proces parowania klawiatury.

 
22.

Klawiatura i mysz są teraz pomyślnie sparowane i gotowe do użytku. Po następnym uruchomieniu komputera mysz i klawiatura będą działać. Można to sprawdzić, klikając prawym przyciskiem myszy ikonę Bluetooth w zasobniku systemowym, a następnie klikając polecenie Pokaż urządzenia Bluetooth. Pojawi się ekran przedstawiony poniżej. Na karcie Urządzenia powinna być widoczna zarówno mysz, jak i klawiatura.

Uwaga: jeśli nadal występują problemy z parowaniem klawiatury lub myszy, zapoznaj się z sekcją „Korygowanie parowania”.

Dostępne urządzenia
 

Powrót do góry


4. Rozwiązywanie problemów z parowaniem

  Rozwiązywanie problemów z parowaniem
   1. Przed rozpoczęciem:
 • Wykonaj normalne rozwiązywanie problemów, takie jak sprawdzenie baterii używanych zarówno w klawiaturze, jak i myszy. Jeśli to możliwe, wymień baterie na nowe.
 • Zamknij system. Poczekaj kilka sekund. Włącz system ponownie.
 • Włącz zasilanie klawiatury i myszy.
 • Sparuj oba urządzenia poza systemem operacyjnym. Patrz  Podłączanie przy użyciu przycisków synchronizacji
 • Jeśli mysz Bluetooth jest niedostępna, podłącz do systemu mysz USB.
 • Sprawdź, czy narzędzie Bluetooth jest prawidłowo ładowane, oraz czy w Menedżerze urządzeń znajdują się prawidłowe wpisy.
2.

Po wyświetleniu ekranu pulpitu, za pomocą myszy USB kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Bluetooth w zasobniku systemowym. Możesz to zrobić nawet wtedy, gdy do początkowego sparowania użyto narzędzia SetPoint.

Uwaga: jeśli ikona Bluetooth nie jest widoczna, otwórz Panel sterowania i kliknij ikonę Bluetooth. Aby ją znaleźć w systemie Windows, przełącz się na widok klasyczny.
Ikona Bluetooth 
 
3.

Zostanie wyświetlone menu wyskakujące Bluetooth. Kliknij opcję Pokaż urządzenia Bluetooth.

 

4.

Zostanie wyświetlona aplikacja Bluetooth z kartą Urządzenia. Podświetl klawiaturę Bluetooth firmy Dell i kliknij przycisk Usuń. Przycisk Usuń będzie wyszarzony aż do momentu wybrania urządzenia.

Uwaga: klawiatura może być wyświetlana więcej niż jeden raz. Usuń wszystkie wystąpienia klawiatury BT firmy Dell.

5.

Pojawi się komunikat z prośbą o potwierdzenie usunięcia. Kliknij przycisk Tak.

 

Potwierdź usunięcie

6.

Parowanie klawiatury zostanie usunięte. Kliknij mysz Bluetooth firmy Dell, aby ją podświetlić, a następnie kliknij przycisk Usuń. Przycisk Usuń będzie wyszarzony aż do momentu wybrania urządzenia.

Uwaga: mysz może być wyświetlana więcej niż jeden raz. Usuń wszystkie wystąpienia myszy Bluetooth firmy Dell.

 Wybieranie myszy Bluetooth
7.

Pojawi się komunikat z prośbą o potwierdzenie usunięcia. Kliknij przycisk Tak.

 

8.

Wszystkie parowania klawiatury i myszy Bluetooth firmy Dell zostały usunięte, a system jest gotowy do pomyślnego sparowania klawiatury i myszy. Wyłącz zasilanie komputera.

 

Zamykanie systemu

9.

Odłącz mysz USB od systemu. Ponownie włącz komputer Postępuj zgodnie z instrukcjami parowania klawiatury i myszy za pomocą  Kreatora Bluetooth

Powrót do góry


5. Rozwiązywanie problemów i często zadawane pytania

 

 1. Sprawdź, czy baterie są nowe oraz czy są prawidłowo włożone, a mysz i klawiatura są włączone.

 2. Wyjmij i ponownie włóż odbiornik.

 3. Jeśli nadal występują problemy z połączeniem, ponownie uruchom komputer.

 4. Przed zalogowaniem się ręcznie nawiąż połączenie.

 5. Naciśnij i zwolnij przycisk Bluetooth® na myszy i na odbiorniku.

 6. Poczekaj co najmniej 20 sekund.

 7. Naciśnij i zwolnij przycisk Bluetooth na klawiaturze i odbiorniku.

 8. Sprawdź, czy włączono funkcję Bluetooth w systemie BIOS (naciśnij klawisz podczas wyświetlania logo firmy Dell na ekranie startowym).

 9. Przetestuj w trybie awaryjnym (naciśnij klawisz podczas uruchamiania systemu, a następnie z menu wybierz opcję Tryb awaryjny).

 

Uwaga: jeśli po zalogowaniu nastąpi utrata połączenia, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie kreatora połączeń, aby ponownie nawiązać połączenie.
 

Jak ponownie uruchomić oprogramowanie SetPoint?

Jeśli oprogramowanie SetPoint nie jest uruchomione, można je włączyć ponownie, wybierając kolejno menu Start, Wszystkie programy > Ustawienia myszy i klawiatury.

Jak wyłączyć oprogramowanie SetPoint?

Aby wyłączyć oprogramowanie SetPoint, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę SetPoint na pasku zadań systemu Windows® i z menu, które się pojawi, wybierz polecenie Wyjdź.

Moje skróty klawiaturowe nie działają!

Aby można było™ korzystać ze skrótów klawiszowych, oprogramowanie SetPoint musi być uruchomione.

Powrót do góry
Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Article ID: SLN155386

Last Date Modified: 21.09.2019 03:26


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Comments cannot contain these special characters: <>()\
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you for your feedback.