Łączenie z Internetem i rozwiązywanie problemów z łącznością w komputerach firmy Dell

Łączenie z Internetem i rozwiązywanie problemów z łącznością w komputerach firmy DellJeśli potrzebujesz pomocy na temat adaptera sieci bezprzewodowej, przewodowej lub szerokopasmowej sieci bezprzewodowej, przejdź do rozwijanych sekcji. Wybierz kartę odpowiadającą systemowi operacyjnemu zainstalowanemu na komputerze, następnie zapoznaj się z sekcją na karcie, która najlepiej pasuje do Twojego problemu. Podane łącza przekierują Cię do artykułów zawierających informacje, poradniki i procedury rozwiązywanie problemów.

Ogólne informacje na temat sieci bezprzewodowych, np. co jest potrzebne, aby utworzyć sieć Wi-Fi, co to jest nazwa sieci Wi-Fi (SSID) lub co to jest klucz zabezpieczeń sieci Wi-Fi (klucz sieciowy) Przejdź do sekcji odpowiadającej systemowi operacyjnemu zainstalowanemu na komputerze.

 

 • Grupa domowa została usunięta z systemu Windows 10 (wersja 1803). Więcej informacji i alternatywne metody udostępniania plików i drukarek można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy Microsoft Grupa domowa usunięta z systemu Windows 10 (wersja 1803). Łącze zewnętrzne
 • Aby rozwiązać problemy z folderami udostępnionymi, należy wykonać następujące czynności:
  1. W polu Wyszukaj wpisz „rozwiązywanie problemów
    
  2. Dotknij lub kliknij pozycję Rozwiązywanie problemów (Ustawienia systemowe).
    
  3. Przewiń stronę w dół aż do wyświetlenia pozycji Udostępnianie folderów w obszarze Znajdź i rozwiąż inne problemy.
    
  4. Dotknij lub kliknij pozycję Udostępnij foldery.
    
  5. Dotknij lub kliknij pozycję Uruchom rozwiązywanie problemów i postępuj zgodnie ze wskazówkami.
 • OneDrive to darmowa pamięć internetowa dostępna wraz z kontem Microsoft. Możesz w niej zapisywać pliki, a dostęp do nich będziesz mieć z dowolnego komputera, tabletu lub telefonu. Więcej informacji można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy Microsoft Usługa OneDrive na komputerzeŁącze zewnętrzne
 • Pracując w miejscu publicznym (kawiarnia, biblioteka, lotnisko, hotel itp.), należy ustawić lokalizację sieciową na Publiczną. Pozwoli to chronić sieć przed intruzami. Z drugiej strony w celu przeglądania innych komputerów i drukarek w sieci lokalnej lokalizację sieciową należy ustawić jako Prywatną. Wykonaj następujące czynności, aby zmienić lokalizację sieciową.
  1. Przed przystąpieniem do procedury upewnij się, że jest dostępne połączenie bezprzewodowe.
  2. Na pasku zadań lub w obszarze ukrytych ikon dotknij ikony Dostępne sieci lub kliknij ją (Rysunek 1).
   Uwaga: obie lokalizacje znajdują się w prawym dolnym rogu ekranu.
   Strzałka ukrytych ikon w systemie Windows 10
   Rysunek 1: lokalizacja ukrytych ikon
  3. Znajdź pozycję listy sieci bezprzewodowych, którą oznaczono jako połączoną.
  4. Dotknij opcji Właściwości lub kliknij ją.
  5. Dotknij opcji Publiczna lub Prywatna lub kliknij ją.
  6. Zamknij okno.
 • Konfiguracja drukarki w sieci bezprzewodowej oraz lista kontrolna nawiązywania połączeń sieciowych z drukarkami

 

 

 

 • Grupa domowa została usunięta z systemu Windows 10 (wersja 1803). Więcej informacji i alternatywne metody udostępniania plików i drukarek można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy Microsoft Grupa domowa usunięta z systemu Windows 10 (wersja 1803). Łącze zewnętrzne
 • Aby rozwiązać problemy z folderami udostępnionymi, należy wykonać następujące czynności:
  1. W polu Wyszukaj wpisz „rozwiązywanie problemów
    
  2. Dotknij lub kliknij pozycję Rozwiązywanie problemów (Ustawienia systemowe).
    
  3. Przewiń stronę w dół aż do wyświetlenia pozycji Udostępnianie folderów w obszarze Znajdź i rozwiąż inne problemy.
    
  4. Dotknij lub kliknij pozycję Udostępnij foldery.
    
  5. Dotknij lub kliknij pozycję Uruchom rozwiązywanie problemów i postępuj zgodnie ze wskazówkami.
 • OneDrive to darmowa pamięć internetowa dostępna wraz z kontem Microsoft. Możesz w niej zapisywać pliki, a dostęp do nich będziesz mieć z dowolnego komputera, tabletu lub telefonu. Więcej informacji można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy Microsoft Usługa OneDrive na komputerzeŁącze zewnętrzne
 • Pracując w miejscu publicznym (kawiarnia, biblioteka, lotnisko, hotel itp.), należy ustawić lokalizację sieciową na Publiczną. Pozwoli to chronić sieć przed intruzami. Z drugiej strony w celu przeglądania innych komputerów i drukarek w sieci lokalnej lokalizację sieciową należy ustawić jako Prywatną. Wykonaj następujące czynności, aby zmienić lokalizację sieciową.
  1. Przed przystąpieniem do procedury upewnij się, że jest dostępne połączenie bezprzewodowe.
  2. Na pasku zadań lub w obszarze ukrytych ikon dotknij ikony Dostępne sieci lub kliknij ją (Rysunek 1).
   Uwaga: obie lokalizacje znajdują się w prawym dolnym rogu ekranu.
   Strzałka ukrytych ikon w systemie Windows 10
   Rysunek 1: lokalizacja ukrytych ikon
  3. Znajdź pozycję listy sieci bezprzewodowych, którą oznaczono jako połączoną.
  4. Dotknij opcji Właściwości lub kliknij ją.
  5. Dotknij opcji Publiczna lub Prywatna lub kliknij ją.
  6. Zamknij okno.
 • Konfiguracja drukarki w sieci bezprzewodowej oraz lista kontrolna nawiązywania połączeń sieciowych z drukarkami

 

Jeśli wykonanie powyższych czynności nie rozwiązało problemu i potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.

 

  Skontaktuj się z nami  
Article ID: SLN209336

Last Date Modified: 21.09.2019 12:42


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Comments cannot contain these special characters: <>()\
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you for your feedback.