Dell Backup and Recovery 1.8: palautuslevyt

Dell Backup and Recovery 1.8: palautuslevytTämä artikkeli sisältää seuraavat tiedot: Dell Backup and Recovery 1.8: palautuslevyt


Sisällysluettelo:

 1. Palautuslevyt: esittely
 2. Create Factory Recovery Media (Luo palautuslevy)
 3. Clean up Recovery Media (Puhdista palautuslevy)
 4. Check Recovery Media (Tarkista palautuslevy)
 5. Move your Recovery Media (Siirrä palautuslevy)
 6. Dell Backup and Recovery: hyödyllisiä linkkejä

 

Huomautus: Dell Backup and Recovery 1.8 -ohjelmistoa ei toimiteta enää Dell-järjestelmän mukana. Tämä artikkeli koskee vain aiempia käyttäjiä.

 

Muistutus: asenna ennen Windows 10 -päivitystä uusimmat Dell Backup and Recovery 1.8 -päivitykset, jotta ohjelmisto toimii päivityksen jälkeen. Lisätietoja on artikkelissa Dell Backup and Recovery (DBAR) ja Windows 10

1. Palautuslevyt: esittely

Huomautus: jos tarvitset levyn, jolla voit korjata käyttöjärjestelmän tai palauttaa sen alkuperäisestä näköistiedostosta, katso Media Backup -sivulta, miten voit luoda palautuslevyt Dell-tietokoneesta tai ladata näköistiedoston verkosta.

Dell Backup and Recovery -työkalulla käyttäjä voi luoda palautuslevyt, jotka sisältävät kaikki tarvittavat tiedostot tietokoneen palauttamiseen toimivaan tilaan. Toiminto on käytettävissä sekä Basic- että Premium-versiossa. Se avataan valitsemalla Factory Recovery Media (Palautuslevyt) -ruutu.

Siitä käyttäjä saa käyttöönsä seuraavat asetukset avatessaan Factory Recovery Media (Palautuslevyt) -näytön:

 • Create Factory Recovery Media (Luo palautuslevy)
 • Clean up Recovery Media (Puhdista palautuslevy)
 • Check Recovery Media (Tarkista palautuslevy)
 • Palautuslevyjen siirtäminen

Dell Backup and Recovery 1.8 -työkalulla voi luoda palautuslevyt käyttämällä seuraavia välineitä:

 • Tallennuslevy (hyvä vaihtoehto) - DVD- tai Blu-ray-levyt
 • USB-muistitikku (parempi vaihtoehto) - sekä Windows 8 -sertifioidut että sertifioimattomat muistitikut kelpaavat, kunhan tilaa on riittävästi.
 • Ulkoinen USB-kiintolevyasema (paras vaihtoehto) - asemassa on oltava riittävästi tilaa.
Huomautus:
 • Muut kuin Windows 8 -sertifioidut USB-muistitikut alustetaan, ja niissä on alustuksen jälkeen ainoastaan yksi osio. Jos muistitikun koko on yli 32 Gt, alustuksessa käytetään ainoastaan 32 Gt sen tilasta ja jäljelle jäävä tila jää osioimattomaksi.
 • Ulkoisia USB-kiintolevyjä ja Windows 8 -sertifioituja USB-muistitikkuja ei alusteta, mutta niihin lisätään käynnistysosio.
 • Samalle palautuslevylle voi listä useita tietokoneita, joihin on asennettu Dell Backup and Recovery -sovellus, kunhan asemassa on riittävästi tilaa.
 • Tuetut sovellukset ja ohjaimet lisätään palautuslevylle automaattisesti sen luonnin yhteydessä.
 • Jos palautuslevyn luonnissa käytetään tallennuslevyjä, niitä tarvitaan ehkä enemmän kuin yksi. Viimeinen levy sisältää sovellukset ja ohjaimet. Jos palautuslevyjen luontiin käytettiin kolmea levyä, järjestelmä kehottaa käyttämään ainoastaan kahta ensimmäistä levyä

Alkuun


2. Create Factory Recovery Media (Luo palautuslevy)

Voit luoda palautuslevyn seuraavasti:

Huomautus: näyttökuvissa luodaan palautuslevy käyttämällä ulkoista USB-kiintolevyasemaa, mutta samat ohjeet koskevat myös USB-muistitikkua ja tallennuslevyjä.

1. Valitse Factory Recovery Media (Palautuslevyt) -ruutu.

2. Liitä ulkoinen asema ja valitse se napsauttamalla, kun järjestelmä on tunnistanut sen.

3. Kun olet valinnut aseman, valitse Continue (Jatka).

4. Näet varoituksen This operation may take a while and cannot be cancelled (Toiminto saattaa kestää jonkin aikaa eikä sitä voi peruuttaa). Jatka valitsemalla Yes (Kyllä).

5. Näyttöön saattaa tulla Applications, Drivers & Utilities (Sovellukset, ohjaimet ja apuohjelmat) -ikkuna, jossa on seuraava ilmoitus:

Licensing agreements for some applications require that the installers be removed from your hard drive after you have completed the media creation process. These applications will not appear on your recovery media if you choose to create an additional archive copy, and they may not be available for reinstall using Dell Backup and Recovery. (Joidenkin sovellusten käyttöoikeussopimukset edellyttävät, että asennusohjelma on poistettava kiintolevyltä levyjen luonnin jälkeen. Sovellukset eivät näy palautuslevyllä, jos luot lisäksi arkistokopion, ja ne eivät välttämättä ole asennettavissa uudelleen Dell Backup and Recovery -sovelluksella.)

Valitse Agree & Continue (Hyväksy ja jatka).

6. Sovellus alkaa luoda palautuslevyä.

7. Valitse OK, kun prosessi on valmis.

Huomautus:
Näyttöön saattaa tulla Applications, Drivers & Utilities (Sovellukset, ohjaimet ja apuohjelmat) -ikkuna, jossa on seuraava ilmoitus:

The application, driver and utilities installation files on your hard drive use XXX MB of space. You can recover this space by deleting these files. Once you have removed the files from the device you will need to use the media you created to reinstall any of these items. Delete contents to recover hard drive space? (Kiintolevyn sovellusten, ohjainten ja apuohjelmien asennustiedostot käyttävät XXX Mt tilaa. Voit vapauttaa tämän tilan poistamalla nämä tiedostot. Kun olet poistanut tiedostot laitteesta, sinun on asennettava kyseiset kohteet uudelleen luomiltasi levyiltä. Vapautetaanko kiintolevytila poistamalla sisältö?)

Käyttäjä voi säilyttää tai poistaa asennustiedostot.

Alkuun


 

3. Clean up Recovery Media (Puhdista palautuslevy)

Tässä näytössä käyttäjät voivat poistaa palautuslevyltä järjestelmiä, joita ei enää tarvita.

Huomautus: tätä toimintoa tuetaan ainoastaan ulkoisissa USB-kiintolevyasemissa

1. Valitse Factory Recovery Media (Palautuslevyt) -näytössä Clean up Recovery Media (Puhdista palautuslevy)

2. Kun järjestelmä on tunnistanut aseman, korosta hallittava asema ja valitse OK.

3. Järjestelmä hakee levyjä. Korosta tarpeeton järjestelmä ja valitse Remove selected (Poista valitut)

4. Näyttöön tulee ilmoitus:

Are you sure you want to remove this device from the Factory Recovery Media?
All files that are associated with that device will be removed. (Haluatko varmasti poistaa tämän laitteen palautuslevyltä? Kaikki kyseiseen laitteeseen liittyvät tiedostot poistetaan.)


Jos olet varma valinnastasi, valitse Yes (Kyllä)

5. Laitteen tiedot poistetaan, ja palaat Clean up Recovery Media (Puhdista palautuslevy) -näyttöön, missä voit poistaa lisää laitteita. Jos olet valmis, valitse Back (Takaisin)

Alkuun


4. Check Recovery Media (Tarkista palautuslevy)

Tässä osassa käyttäjä voi tarkistaa järjestelmää varten luodun palautuslevyn ja korjata sen, jos tarvittavia tiedostoja puuttuu tai niitä ei tunnisteta.

1. Valitse Factory Recovery Media (Palautuslevyt) -näytössä Check Recovery Media (Tarkista palautuslevy)

2. Kun palautuslevy on liitettynä, valitse Check Factory Recovery Media (Tarkista palautuslevy)

3. Jos virheitä löytyy, järjestelmä korjaa ne automaattisesti. Valitse OK

Alkuun


5. Move your Recovery Media (Siirrä palautuslevy)

Tässä osassa käyttäjä voi siirtää kaikki palautustiedostot paikasta toiseen valitsemalla nykyisen ja uuden aseman. Tämä ei vaikuta asemassa oleviin käyttäjän omiin tietoihin.

Huomautus: tätä toimintoa tuetaan ainoastaan ulkoisissa USB-kiintolevyasemissa.

1. Valitse Factory Recovery Media (Palautuslevyt) -näytössä Move your Recovery Media (Siirrä palautuslevy)

2. Kaikki liitetyt USB-asemat näkyvät. Valitse Current Drive (Nykyinen asema) ja New Drive (Uusi asema). Kun olet valmis, valitse Continue (Jatka).

3. Näet varoituksen This operation may take a while and cannot be cancelled (Toiminto saattaa kestää jonkin aikaa eikä sitä voi peruuttaa). Jatka valitsemalla Yes (Kyllä).

Palautuslevy siirretään, minkä jälkeen näyttöön tulee ilmoitus Migration ended successfully (Siirto onnistui). Valitse OK

Alkuun


6. Dell Backup and Recovery: hyödyllisiä linkkejä

Dell Backup and Recovery -sivusto

Dell Backup and Recovery 1.8: esittely ja asentaminen

Dell Backup and Recovery 1.8: varmuuskopiointi

Dell Backup and Recovery 1.8: palautus

Alkuun


Article ID: SLN297537

Last Date Modified: 15/08/2017 11:27


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Comments cannot contain these special characters: <>()\
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you for your feedback.