Videoasetusten muuttaminen Windows 10:ssä

Videoasetusten muuttaminen Windows 10:ssäTässä artikkelissa on tietoja näytön videoasetusten muuttamisesta Windows 10 -käyttöjärjestelmässä.


Sisällysluettelo:

 1. Määritä tai vaihda näytön tarkkuus
 2. Muuta virkistystaajuutta
 3. Muuta fonttien ja kuvakkeiden kokoa

Vaihda käyttöjärjestelmää napsauttamalla alla.
Määritä tai vaihda näytön tarkkuus

Näytön tarkkuusasetuksella määritetään, miten paljon tietoja näytössä näkyy. Se mitataan vaaka- ja pystysuunnassa pikseleinä. Pienellä näytön tarkkuudella, kuten 640 x 480, näyttöön mahtuu vähemmän kohteita, mutta ne näkyvät suurempina. Suurella tarkkuudella, kuten 1900 x 1080, näyttöön mahtuu enemmän kohteita, mutta ne näkyvät pienempinä.

Tarkkuustila vaihtelee näytöittäin näytönohjaimen, näytön koon, video-ohjaimen ja näytön ohjaimen mukaan.

Windows 10 valitsee oletusarvoisesti parhaat näyttöasetukset näytön ja asennettujen video-ohjainten perusteella. Kunkin tietokoneeseen liitetyn näytön tarkkuutta voi muuttaa manuaalisesti.

 • Näytön tarkkuuteen tehdyt muutokset koskevat kaikkia käyttäjätilejä riippumatta siitä, kuka muutokset tekee.
 • Näytöt voivat tukea alkuperäistä tarkkuuttaan pienempiä tarkkuuksia, mutta teksti ei näy terävänä.
 • Jos lataat ja käytät Windows-sovelluksia Windows-kaupasta, näyttöjen tarkkuuden on oltava vähintään 1024 x 768.

Näytön tarkkuuden muuttaminen Asetukset-sovelluksessa

Saat optimaalisen tarkkuuden valitsemalla alkuperäisen tarkkuuden, jonka kohdalla on tavallisesti merkintä "(suositus)".

 1. Napsauta työpöydän tyhjää kohtaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Näyttöasetukset.
 2. Valitse vasemmasta ruudusta Näyttö.
 3. Vieritä oikeanpuoleista ruutua alaspäin ja valitse Advanced display settings (Näytön lisäasetukset) -linkki.
 4. Jos tietokoneeseen on liitetty useita näyttöjä, valitse näyttö, jonka tarkkuutta haluat muuttaa.
 5. Valitse avattavasta Tarkkuus-valikosta tarkkuus (kuten 1920 x 1080), jota haluat käyttää kyseisessä näytössä.
  Saat optimaalisen tarkkuuden valitsemalla alkuperäisen tarkkuuden, jonka kohdalla on tavallisesti merkintä "(suositus)".
 6. Valitse Käytä.
  Sinulla on 15 sekuntia aikaa valita Säilytä muutokset tai Palauta, ennen kuin järjestelmä palauttaa aiemmat asetukset automaattisesti.
 7. Jos valittu näytön tarkkuus on optimaalinen, valitse Säilytä muutokset (kuva 1).

  Kuva 1: Säilytä muutokset
 8. Jos tietokoneeseen on liitetty useita näyttöjä ja haluat muuttaa jonkin toisen näytön tarkkuutta, toista vaiheet 4 - 7.

Näytön tarkkuuden muuttaminen Ohjauspaneelissa

Saat optimaalisen tarkkuuden valitsemalla alkuperäisen tarkkuuden, jonka kohdalla on tavallisesti merkintä "(suositus)".
 1. Napsauta Windows-painiketta hiiren kakkospainikkeella.
 2. Avaa Ohjauspaneeli.
 3. Valitse Ulkoasu ja mukauttaminen -kohdassa Säädä näytön tarkkuutta (kuva 2).

  Kuva 2: Ulkoasu ja mukauttaminen
 4. Jos tietokoneeseen on liitetty useita näyttöjä, valitse näyttö, jonka tarkkuutta haluat muuttaa.
 5. Valitse avattavasta Tarkkuus-valikosta tarkkuus (kuten 1920 x 1080), jota haluat käyttää kyseisessä näytössä.
  Saat optimaalisen tarkkuuden valitsemalla Windowsin ehdottaman alkuperäisen tarkkuuden, jonka kohdalla on tavallisesti merkintä (suositus).
 6. Valitse Käytä.
  Sinulla on 15 sekuntia aikaa valita Säilytä muutokset tai Palauta, ennen kuin järjestelmä palauttaa aiemmat asetukset automaattisesti.
 7. Jos valittu näytön tarkkuus on optimaalinen, valitse Säilytä muutokset (kuva 3).

  Kuva 3: Säilytä muutokset
 8. Jos tietokoneeseen on liitetty useita näyttöjä ja haluat muuttaa jonkin toisen näytön tarkkuutta, toista vaiheet 4 - 7.
Alkuun

Muuta virkistystaajuutta

 1. Napsauta työpöydän tyhjää kohtaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Näyttöasetukset.
 2. Valitse vasemmasta ruudusta Näyttö.
 3. Vieritä oikeanpuoleista ruutua alaspäin ja valitse Advanced display settings (Näytön lisäasetukset) -linkki.
 4. Jos näyttöön on liitetty useita näyttöjä, valitse näyttö, jonka virkistystaajuutta haluat muuttaa, ja vieritä alas asti. Valitse Näyttösovittimen lisäominaisuudet.
 5. Valitse Näyttösovittimen lisäominaisuudet -ikkunassa Näyttö-välilehti (kuva 4).

  Kuva 4: Näytön virkistystaajuus
 6. Valitse haluamasi virkistystaajuus ja valitse OK.
 7. Jos valittu virkistystaajuus on optimaalinen, valitse Säilytä muutokset.
 8. Jos tietokoneeseen on liitetty useita näyttöjä ja haluat muuttaa jonkin toisen näytön tarkkuutta, toista vaiheet 4 - 7.
Alkuun

Fonttien ja kuvakkeiden koon muuttaminen (DPI-skaalaustason muuttaminen)

Windows määrittää sovellukset muuttamaan sisältönsä koon tietyssä skaalaussuhteessa, jotta kaikki kohteet näkyvät näytössä oikein ja johdonmukaisen kokoisina. Useimpien pöytätietokoneiden ja kannettavien LCD-näytön skaalaus on 95–110 DPI, joten Windowsin määrittämä skaalaussuhde on oletusarvoisesti 100 %.

Jos muutat näytön DPI-skaalausta, teksti, sovellukset ja muut kohteet näkyvät tavallista suurempina tai pienempinä. Kohteet näkyvät sitä suurempina, mitä suurempi DPI-arvo on, ja päinvastoin.

DPI-skaalaussuhteen muuttaminen näyttökohtaisesti Asetukset-sovelluksessa

 1. Tallenna kaikki avoimet tiedostot ja sulje avoimet ikkunat.
 2. Napsauta työpöydän tyhjää kohtaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Näyttöasetukset.
 3. Valitse vasemmasta ruudusta Näyttö.
 4. Jos tietokoneeseen on liitetty useita näyttöjä, valitse oikeanpuoleisesta ruudusta näyttö, jonka DPI-arvoa haluat muuttaa.
 5. Siirrä Change the size of text, apps and other items (Muuta tekstin, sovellusten ja muiden kohteiden kokoa) (kuva 5) -kohdan liukusäädintä vasemmalle tai oikealle haluamasi DPI-prosenttiarvon kohtaan.

  Kuva 5: Tekstin, sovellusten ja muiden kohteiden koon muuttaminen.
 6. Valitse Käytä.
 7. Jos valitsemasi DPI on optimaalinen käyttötarkoitukseesi, ota asetukset käyttöön valitsemalla Sign out now (Kirjaudu ulos) (kuva 6).

  Kuva 6: Uloskirjautumiskehote

DPI-skaalaussuhteen muuttaminen näyttökohtaisesti Ohjauspaneelissa

 1. Tallenna kaikki avoimet tiedostot ja sulje avoimet ikkunat.
 2. Napsauta Windowsin Käynnistä-painiketta hiiren kakkospainikkeella.
 3. Avaa Ohjauspaneeli.
 4. Valitse Ulkoasu ja mukauttaminen -kohdassa Säädä näytön tarkkuutta.
 5. Valitse Suurenna tai pienennä tekstiä ja muita kohteita (kuva 7).

  Kuva 7: Näyttöjen ulkoasun muuttaminen
 6. Valitse Change size of Items (Muuta kohteiden kokoa) -kohdassa Set a custom scaling level (Aseta mukautettu skaalaustaso) -linkki (kuva 8).

  Kuva 8: Aseta mukautettu skaalaustaso
 7. Voit vetää vasemmalle tai oikealle viivaimessa tai valita skaalausprosentin avattavasta valikosta (kuva 9) ja valita OK.

  Kuva 9: DPI-koko
 8. Valitse Käytä.
 9. Jos valitsemasi DPI on optimaalinen käyttötarkoitukseesi, ota asetukset käyttöön valitsemalla Sign out now (Kirjaudu ulos) (kuva 10).

  Kuva 10: Uloskirjautumiskehote
Alkuun

Monitor Support page More information and support for your Dell monitor, laptop or tablet screen can be found on our Monitor Support site.
Article ID: SLN297871

Last Date Modified: 03/05/2018 18:48


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Comments cannot contain these special characters: <>()\
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you for your feedback.