Przewodnik obsługi myszy i rozwiązywania problemów

Przewodnik obsługi myszy i rozwiązywania problemówJeśli przewodowa lub bezprzewodowa mysz USB albo Bluetooth® nie działa w sposób prawidłowy, należy zapoznać się z poniższą rozwijaną sekcją, aby znaleźć rozwiązanie odpowiednie dla występującego problemu, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami.

Sugerowane szybkie sposoby naprawy:

 1. Podłącz ponownie kabel USB lub bezprzewodowy odbiornik USB.
 2. Jeśli używana jest bezprzewodowa mysz USB lub Bluetooth, zainstaluj nowe baterie.
 3. Zapisz wszystkie dane, zamknij otwarte programy i uruchom ponownie komputer.

 

 

 1. Odszukaj bezprzewodowy odbiornik USB dołączony do myszy.
  Uwaga:

  Kupując klawiaturę lub mysz z komputerem:

  • Przeszukaj każdą przegródkę opakowania zawierającego urządzenie. Bezprzewodowy odbiornik USB jest mały i można go łatwo przeoczyć. Odbiornik ma przymocowane oznaczenie informacyjne, ułatwiające jego znalezienia. Na Rysunku 1 przedstawiono wielkość i kształt odbiornika.

  Kupując klawiaturę lub mysz osobno od komputera:

  • Przy zakupie klawiatury lub klawiatury wraz z myszą bezprzewodowy odbiornik USB będzie znajdować się pod klawiaturą, natomiast przy zakupie osobno — pod myszą. Odbiornik ma przymocowane oznaczenie informacyjne, ułatwiające jego znalezienia. Na Rysunku 2 przedstawiono typowe umiejscowienie, wielkość i kształt odbiornika.
  Bezprzewodowy odbiornik USB
  Rysunek 1: Bezprzewodowy odbiornik
    Bezprzewodowy odbiornik USB
  Rysunek 2: Umiejscowienie odbiornika bezprzewodowego w opakowaniu

   

  W przypadku, gdy nie można znaleźć odbiornika bezprzewodowego po rozpakowaniu urządzeń, należy pamiętać, że niektóre myszy i klawiatury są wyposażone w specjalne miejsce do przechowywania odbiornika bezprzewodowego. Zajrzyj pod przyciski myszy w miejscu, gdzie znajdują się baterie lub w komorze baterii klawiatury. Odbiorniki nie są jednak zwykle dostarczane w tych miejscach.

   

 2. Podłącz bezprzewodowy odbiornik USB w sposób pokazany na Rys. 3.

  Podłączanie bezprzewodowego odbiornika USB
  Rysunek 3: Podłączanie bezprzewodowego odbiornika USB
  Uwagi
  1. Odbiornik można podłączyć tylko w jednej orientacji. Jeśli wydaje Ci się, że wtyczka nie pasuje, spróbuj zmienić kąt jej ustawienia lub obrócić ją o 180 stopni.
  2. W przypadku używania odbiornika dostarczonego z myszą konfiguracja nie jest wymagana.

 

 1. Spójrz na złącze znajdujące się na końcu kabla myszy USB.
   
 2. Znajdź pasujący port w obudowie notebooka oznaczony symbolem USB. Aby uzyskać więcej informacji, patrz rys. 1.


  Rys. 1 Umiejscowienie portów USB
  Uwaga: Złącze można włożyć tylko w jednej orientacji. Jeśli wydaje Ci się, że wtyczka nie pasuje, spróbuj zmienić kąt jej ustawienia lub obrócić ją o 180 stopni.

 

Aby sparować lub ponownie sparować mysz Bluetooth z komputerem, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell Rozwiązywanie problemów, nawiązywanie połączenia i przydatne informacje o systemie łączności Bluetooth.

 

Uwaga: Opisane poniżej czynności dotyczą przewodowych myszy USB wszystkich marek.
 1. Ponownie podłącz kabel przewodowej myszy USB do portu USB.
   

 2. Upewnij się, że otwór optyczny w dolnej części myszy i w pobliżu rolki przewijania jest czysty. Aby uzyskać więcej informacji, patrz sekcja Czyszczenie myszy.
   

 3. Upewnij się, że używana powierzchnia ma fakturę umożliwiającą wykrywanie ruchu myszy (najlepiej używać podkładki pod myszkę, ponieważ jej ruch jest obliczany na podstawie zarejestrowanych odbić — w przypadku gładkiej powierzchni wykrycie ruchu myszy jest trudniejsze).
   

 4. Wypróbuj przewodową mysz USB, podłączając ją do innego portu USB w komputerze. Może zostać wyświetlony komunikat informujący o instalowaniu sterowników. W takim przypadku przed użyciem myszy należy zaczekać na wyświetlenie komunikatu o zainstalowaniu sterowników.
   

 5. Wypróbuj inną przewodową mysz USB, jeśli jest dostępna. Może zostać wyświetlony komunikat informujący o instalowaniu sterowników. W takim przypadku przed użyciem myszy należy zaczekać na wyświetlenie komunikatu o zainstalowaniu sterowników.
   

 6. Zapisz wszystkie dane, zamknij otwarte programy i uruchom ponownie komputer. Jeśli inna mysz lub panel dotykowy nie są dostępne, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej 15 sekund, aby wyłączyć komputer — wszystkie niezapisane dane zostaną utracone.
   

 7. Jeśli po wykonaniu opisanych powyżej czynności mysz nadal nie działa, zapoznaj się z artykułem w bazie wiedzy firmy Dell Rozwiązywanie problemów sprzętowych przy użyciu diagnostyki ePSA lub PSA oraz Przewodnika kodów błędów.
  Uwagi:
  • Przeprowadzenie testu pomoże ustalić, czy przewodowa mysz USB została wykryta na poziomie sprzętowym poprzedzającym uruchomienie systemu operacyjnego. Jeżeli zostanie ona wykryta, będzie to oznaczać, że system operacyjny lub zainstalowane oprogramowanie uniemożliwia pracę przewodowej myszy USB. Za pomocą punktu przywracania system operacyjny można cofnąć do wersji, w której mysz działała (w systemie Windows 10 nazywa się to odświeżeniem systemu operacyjnego). Jeżeli to nie pomoże, może zajść potrzeba ponownego zainstalowania systemu operacyjnego. Więcej informacji można znaleźć w artykule bazy wiedzy Dell „Jak przywrócić lub zainstalować ponownie system Microsoft Windows na komputerze firmy Dell”.
  • Jeżeli podczas przeprowadzania testu pojawi się błąd, zapisz jego treść i kod sprawdzania poprawności. Na innym urządzeniu z dostępem do Internetu przejdź do strony Enhanced Preboot System Assessment, aby przesłać zgłoszenie.

 

 1. Upewnij się, że korzystasz z bezprzewodowego odbiornika USB dostarczonego z myszą bezprzewodową. Inne odbiorniki mogą używać odmiennych technologii komunikacji i nie będą kompatybilne z myszą. Aby uzyskać więcej informacji na temat najnowszych technologii oferowanych przez firmę Dell, zapoznaj się z artykułem w bazie wiedzy firmy Dell Korzystanie z funkcji uniwersalnego parowania firmy Dell. Dla produktów z oznaczeniem Logitech należy przejść do witryny pobierania Logitech, aby pobrać sterowniki i oprogramowanie.
  Uwaga:

  Kupując klawiaturę lub mysz z komputerem:

  • Przeszukaj każdą przegródkę opakowania zawierającego urządzenie. Bezprzewodowy odbiornik USB jest mały i można go łatwo przeoczyć. Odbiornik ma przymocowane oznaczenie informacyjne, ułatwiające jego znalezienia. Na Rysunku 1 przedstawiono wielkość i kształt odbiornika.

  Kupując klawiaturę lub mysz osobno od komputera:

  • Przy zakupie klawiatury lub klawiatury wraz z myszą bezprzewodowy odbiornik USB będzie znajdować się pod klawiaturą, natomiast przy zakupie osobno — pod myszą. Odbiornik ma przymocowane oznaczenie informacyjne, ułatwiające jego znalezienia. Na Rysunku 2 przedstawiono typowe umiejscowienie, wielkość i kształt odbiornika.
  Bezprzewodowy odbiornik USB
  Rysunek 1: Bezprzewodowy odbiornik
    Bezprzewodowy odbiornik USB
  Rysunek 2: Umiejscowienie odbiornika bezprzewodowego w opakowaniu

   

  W przypadku, gdy nie można znaleźć odbiornika bezprzewodowego po rozpakowaniu urządzeń, należy pamiętać, że niektóre myszy i klawiatury są wyposażone w specjalne miejsce do przechowywania odbiornika bezprzewodowego. Zajrzyj pod przyciski myszy w miejscu, gdzie znajdują się baterie lub w komorze baterii klawiatury. Odbiorniki nie są jednak zwykle dostarczane w tych miejscach.

   

 2. Upewnij się, że mysz znajduje się nie dalej niż 3 m od komputera.
   

 3. Ponownie podłącz odbiornik bezprzewodowy USB do portu USB.
   

 4. Wyjmij i włóż ponownie baterie lub zainstaluj nowe. Aby uzyskać więcej informacji na temat instalowania baterii, zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną z myszą bezprzewodową lub przejdź na stronę Instrukcja obsługi klawiatury i myszy.
   

 5. Upewnij się, że mysz jest włączona. Przykładowy włącznik zasilania został przedstawiony na rys. 3. Aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji włącznika zasilania, zapoznaj się z dokumentem dostarczonym wraz z myszą bezprzewodową lub przejdź na stronę Instrukcja obsługi klawiatury i myszy.
  Włącznik zasilania bezprzewodowej myszy USB lub Przycisk zasilania bezprzewodowej myszy USB
  Rys. 3: Przykładowe przyciski zasilania
   

 6. Na odbiorniku i myszy mogą znajdować się przyciski połączenia — w takim przypadku naciśnij przycisk połączenia na odbiorniku i spodzie myszy. Przykład — patrz rys. 4.

  Rys. 4: Umiejscowienie przycisku połączenia myszy bezprzewodowej
   

 7. Upewnij się, że otwór optyczny w dolnej części myszy i w pobliżu rolki przewijania jest czysty. Aby uzyskać więcej informacji, patrz sekcja Czyszczenie myszy.
   

 8. Upewnij się, że używana powierzchnia ma fakturę umożliwiającą wykrywanie ruchu myszy (najlepiej używać podkładki pod myszkę, ponieważ jej ruch jest obliczany na podstawie zarejestrowanych odbić — w przypadku gładkiej powierzchni wykrycie ruchu myszy jest trudniejsze).
   

 9. Wypróbuj bezprzewodowy odbiornik USB, podłączając go do innego portu USB w komputerze. Może zostać wyświetlony komunikat informujący o instalowaniu sterowników. W takim przypadku przed użyciem myszy należy zaczekać na wyświetlenie komunikatu o zainstalowaniu sterowników.
  Uwaga: W przypadku używania bezprzewodowej myszy USB wyposażonej w przycisk połączenia należy ponownie nacisnąć przycisk połączenia na odbiorniku oraz spodzie myszy.
   

 10. Wypróbuj inną bezprzewodową mysz USB oraz odbiornik, jeśli są dostępne. Może zostać wyświetlony komunikat informujący o instalowaniu sterowników. W takim przypadku przed użyciem myszy należy zaczekać na wyświetlenie komunikatu o zainstalowaniu sterowników.
  Uwaga: W przypadku używania bezprzewodowej myszy USB wyposażonej w przycisk połączenia należy ponownie nacisnąć przycisk połączenia na odbiorniku oraz spodzie myszy.
   

 11. Zapisz wszystkie dane, zamknij otwarte programy i uruchom ponownie komputer. Jeśli inna mysz lub panel dotykowy nie są dostępne, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej 15 sekund, aby wyłączyć komputer — wszystkie niezapisane dane zostaną utracone.
   

 12. Jeśli po wykonaniu opisanych powyżej czynności mysz nadal nie działa, zapoznaj się z artykułem w bazie wiedzy firmy Dell Rozwiązywanie problemów sprzętowych przy użyciu diagnostyki ePSA lub PSA oraz Przewodnika kodów błędów.
  Uwagi:
  • Przeprowadzenie testu pomoże ustalić, czy bezprzewodowy odbiornik myszy USB został wykryty na poziomie sprzętowym poprzedzającym uruchomienie systemu operacyjnego. Jeżeli zostanie on wykryty, będzie to oznaczać, że system operacyjny lub zainstalowane oprogramowanie uniemożliwia pracę bezprzewodowej myszy USB. Za pomocą punktu przywracania system operacyjny można cofnąć do wersji, w której mysz działała (w systemie Windows 10 nazywa się to odświeżeniem systemu operacyjnego). Jeżeli to nie pomoże, może zajść potrzeba ponownego zainstalowania systemu operacyjnego. Więcej informacji można znaleźć w artykule bazy wiedzy Dell „Jak przywrócić lub zainstalować ponownie system Microsoft Windows na komputerze firmy Dell”.
  • Jeżeli podczas przeprowadzania testu pojawi się błąd, zapisz jego treść i kod sprawdzania poprawności. Na innym urządzeniu z dostępem do Internetu przejdź do strony Enhanced Preboot System Assessment, aby przesłać zgłoszenie.

 

 1. Wyjmij i włóż ponownie baterie lub zainstaluj nowe. Aby uzyskać więcej informacji na temat instalowania baterii, zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną z myszą Bluetooth lub przejdź na stronę Instrukcja obsługi klawiatury i myszy.
   

 2. Upewnij się, że otwór optyczny w dolnej części myszy i w pobliżu rolki przewijania jest czysty. Aby uzyskać więcej informacji, patrz sekcja Czyszczenie myszy.
   

 3. Upewnij się, że mysz znajduje się nie dalej niż 3 m od komputera.
   

 4. Upewnij się, że używana powierzchnia ma fakturę umożliwiającą wykrywanie ruchu myszy (najlepiej używać podkładki pod myszkę, ponieważ jej ruch jest obliczany na podstawie zarejestrowanych odbić — w przypadku gładkiej powierzchni wykrycie ruchu myszy jest trudniejsze).
   

 5. Zapisz wszystkie dane, zamknij otwarte programy i uruchom ponownie komputer. Jeśli inna mysz lub panel dotykowy nie są dostępne, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej 15 sekund, aby wyłączyć komputer — wszystkie niezapisane dane zostaną utracone.
   

 6. Zainstaluj najnowsze sterowniki Bluetooth dla używanego komputera. Więcej informacji można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy Dell Jak pobrać i zainstalować sterownik?
  Uwagi
  • Sterownik można znaleźć w kategorii Sieć.
  • W przypadku produktów z oznaczeniem Logitech należy przejść do witryny pobierania Logitech, aby pobrać dodatkowe sterowniki i oprogramowanie.
   

 7. Ponownie sparuj mysz z komputerem. Odpowiednie instrukcje oraz więcej informacji na temat myszy i klawiatur Bluetooth można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy Dell Naprawianie, podłączanie i informacje na temat połączeń Bluetooth.

 

Uwaga: Opisane poniżej czynności dotyczą przewodowych myszy USB wszystkich marek.
 1. Upewnij się, że nic nie blokuje ruchu przycisków myszy. Większość przycisków myszy po całkowitym wciśnięciu emituje słyszalne kliknięcie.
   

 2. Ponownie podłącz kabel przewodowej myszy USB do portu USB.
   

 3. Wypróbuj przewodową mysz USB, podłączając ją do innego portu USB w komputerze. Może zostać wyświetlony komunikat informujący o instalowaniu sterowników. W takim przypadku przed użyciem myszy należy zaczekać na wyświetlenie komunikatu o zainstalowaniu sterowników.
   

 4. Wypróbuj inną przewodową mysz USB, jeśli jest dostępna. Może zostać wyświetlony komunikat informujący o instalowaniu sterowników. W takim przypadku przed użyciem myszy należy zaczekać na wyświetlenie komunikatu o zainstalowaniu sterowników.
   

 5. Zapisz wszystkie dane, zamknij otwarte programy i uruchom ponownie komputer. Jeśli inna mysz lub panel dotykowy nie są dostępne, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej 15 sekund, aby wyłączyć komputer — wszystkie niezapisane dane zostaną utracone.
   

 6. Jeśli po wykonaniu opisanych powyżej czynności mysz nadal nie działa, zapoznaj się z artykułem w bazie wiedzy firmy Dell Rozwiązywanie problemów sprzętowych przy użyciu diagnostyki ePSA lub PSA oraz Przewodnika kodów błędów.
  Uwagi:
  • Przeprowadzenie testu pomoże ustalić, czy przewodowa mysz USB została wykryta na poziomie sprzętowym poprzedzającym uruchomienie systemu operacyjnego. Jeżeli zostanie ona wykryta, będzie to oznaczać, że system operacyjny lub zainstalowane oprogramowanie uniemożliwia pracę przewodowej myszy USB. Za pomocą punktu przywracania system operacyjny można cofnąć do wersji, w której mysz działała (w systemie Windows 10 nazywa się to odświeżeniem systemu operacyjnego). Jeżeli to nie pomoże, może zajść potrzeba ponownego zainstalowania systemu operacyjnego. Więcej informacji można znaleźć w artykule bazy wiedzy Dell „Jak przywrócić lub zainstalować ponownie system Microsoft Windows na komputerze firmy Dell”.
  • Jeżeli podczas przeprowadzania testu pojawi się błąd, zapisz jego treść i kod sprawdzania poprawności. Na innym urządzeniu z dostępem do Internetu przejdź do strony Enhanced Preboot System Assessment, aby przesłać zgłoszenie.

 

 1. Upewnij się, że nic nie blokuje ruchu przycisków myszy. Większość przycisków myszy po całkowitym wciśnięciu emituje słyszalne kliknięcie.
   

 2. Upewnij się, że korzystasz z bezprzewodowego odbiornika USB dostarczonego z myszą bezprzewodową. Inne odbiorniki mogą używać odmiennych technologii komunikacji i nie będą kompatybilne z myszą. Aby uzyskać więcej informacji na temat najnowszych technologii oferowanych przez firmę Dell, zapoznaj się z artykułem w bazie wiedzy firmy Dell Korzystanie z funkcji uniwersalnego parowania firmy Dell.
  Uwaga:

  Kupując klawiaturę lub mysz z komputerem:

  • Przeszukaj każdą przegródkę opakowania zawierającego urządzenie. Bezprzewodowy odbiornik USB jest mały i można go łatwo przeoczyć. Odbiornik ma przymocowane oznaczenie informacyjne, ułatwiające jego znalezienia. Na Rysunku 1 przedstawiono wielkość i kształt odbiornika.

  Kupując klawiaturę lub mysz osobno od komputera:

  • Przy zakupie klawiatury lub klawiatury wraz z myszą bezprzewodowy odbiornik USB będzie znajdować się pod klawiaturą, natomiast przy zakupie osobno — pod myszą. Odbiornik ma przymocowane oznaczenie informacyjne, ułatwiające jego znalezienia. Na Rysunku 2 przedstawiono typowe umiejscowienie, wielkość i kształt odbiornika.
  Bezprzewodowy odbiornik USB
  Rysunek 1: Bezprzewodowy odbiornik
    Bezprzewodowy odbiornik USB
  Rysunek 2: Umiejscowienie odbiornika bezprzewodowego w opakowaniu

   

  W przypadku, gdy nie można znaleźć odbiornika bezprzewodowego po rozpakowaniu urządzeń, należy pamiętać, że niektóre myszy i klawiatury są wyposażone w specjalne miejsce do przechowywania odbiornika bezprzewodowego. Zajrzyj pod przyciski myszy w miejscu, gdzie znajdują się baterie lub w komorze baterii klawiatury. Odbiorniki nie są jednak zwykle dostarczane w tych miejscach.

   

 3. Upewnij się, że mysz znajduje się nie dalej niż 3 m od komputera.
   

 4. Ponownie podłącz odbiornik bezprzewodowy USB do portu USB.
   

 5. Wyjmij i włóż ponownie baterie lub zainstaluj nowe. Aby uzyskać więcej informacji na temat instalowania baterii, zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną z myszą bezprzewodową lub przejdź na stronę Instrukcja obsługi klawiatury i myszy.
   

 6. Upewnij się, że mysz jest włączona. Przykładowy włącznik zasilania został przedstawiony na rys. 3. Aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji włącznika zasilania, zapoznaj się z dokumentem dostarczonym wraz z myszą bezprzewodową lub przejdź na stronę Instrukcja obsługi klawiatury i myszy.
  Włącznik zasilania bezprzewodowej myszy USB lub Przycisk zasilania bezprzewodowej myszy USB
  Rys. 3: Przykładowe przyciski zasilania
   

 7. Na odbiorniku i myszy mogą znajdować się przyciski połączenia — w takim przypadku naciśnij przycisk połączenia na odbiorniku i spodzie myszy. Przykład — patrz rys. 4.

  Rys. 4: Umiejscowienie przycisku połączenia myszy bezprzewodowej
   

 8. Wypróbuj bezprzewodowy odbiornik USB, podłączając go do innego portu USB w komputerze. Może zostać wyświetlony komunikat informujący o instalowaniu sterowników. W takim przypadku przed użyciem myszy należy zaczekać na wyświetlenie komunikatu o zainstalowaniu sterowników.
  Uwaga: W przypadku używania bezprzewodowej myszy USB wyposażonej w przycisk połączenia należy ponownie nacisnąć przycisk połączenia na odbiorniku oraz spodzie myszy.
   

 9. Wypróbuj inną bezprzewodową mysz USB oraz odbiornik, jeśli są dostępne. Może zostać wyświetlony komunikat informujący o instalowaniu sterowników. W takim przypadku przed użyciem myszy należy zaczekać na wyświetlenie komunikatu o zainstalowaniu sterowników.
  Uwaga: W przypadku używania bezprzewodowej myszy USB wyposażonej w przycisk połączenia należy ponownie nacisnąć przycisk połączenia na odbiorniku oraz spodzie myszy.
 10. Zapisz wszystkie dane, zamknij otwarte programy i uruchom ponownie komputer. Jeśli inna mysz lub panel dotykowy nie są dostępne, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej 15 sekund, aby wyłączyć komputer — wszystkie niezapisane dane zostaną utracone.
   

 11. Jeśli po wykonaniu opisanych powyżej czynności mysz nadal nie działa, zapoznaj się z artykułem w bazie wiedzy firmy Dell Rozwiązywanie problemów sprzętowych przy użyciu diagnostyki ePSA lub PSA oraz Przewodnika kodów błędów.
  Uwagi:
  • Przeprowadzenie testu pomoże ustalić, czy bezprzewodowy odbiornik myszy USB został wykryty na poziomie sprzętowym poprzedzającym uruchomienie systemu operacyjnego. Jeżeli zostanie on wykryty, będzie to oznaczać, że system operacyjny lub zainstalowane oprogramowanie uniemożliwia pracę bezprzewodowej myszy USB. Za pomocą punktu przywracania system operacyjny można cofnąć do wersji, w której mysz działała (w systemie Windows 10 nazywa się to odświeżeniem systemu operacyjnego). Jeżeli to nie pomoże, może zajść potrzeba ponownego zainstalowania systemu operacyjnego. Więcej informacji można znaleźć w artykule bazy wiedzy Dell „Jak przywrócić lub zainstalować ponownie system Microsoft Windows na komputerze firmy Dell”.
  • Jeżeli podczas przeprowadzania testu pojawi się błąd, zapisz jego treść i kod sprawdzania poprawności. Na innym urządzeniu z dostępem do Internetu przejdź do strony Enhanced Preboot System Assessment, aby przesłać zgłoszenie.
 1. Upewnij się, że nic nie blokuje ruchu przycisków myszy. Większość przycisków myszy po całkowitym wciśnięciu emituje słyszalne kliknięcie.
   

 2. Wyjmij i włóż ponownie baterie lub zainstaluj nowe. Aby uzyskać więcej informacji na temat instalowania baterii, zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną z myszą Bluetooth lub przejdź na stronę Instrukcja obsługi klawiatury i myszy.
   

 3. Upewnij się, że mysz znajduje się nie dalej niż 3 m od komputera.
   

 4. Upewnij się, że mysz jest włączona. Przykładowy włącznik zasilania został przedstawiony na rys. 1. Aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji włącznika zasilania, zapoznaj się z dokumentem dostarczonym wraz z myszą bezprzewodową lub przejdź na stronę Instrukcja obsługi klawiatury i myszy.
  Włącznik zasilania bezprzewodowej myszy USB lub Przycisk zasilania bezprzewodowej myszy USB
  Rys. 1: Przykładowe przyciski zasilania
   

 5. Zapisz wszystkie dane, zamknij otwarte programy i uruchom ponownie komputer. Jeśli inna mysz lub panel dotykowy nie są dostępne, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej 15 sekund, aby wyłączyć komputer — wszystkie niezapisane dane zostaną utracone.
   

 6. Zainstaluj najnowsze sterowniki Bluetooth dla używanego komputera. Więcej informacji można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy Dell Jak pobrać i zainstalować sterownik?
  Uwaga: Sterownik można znaleźć w kategorii Sieć.
   

 7. Ponownie sparuj mysz z komputerem. Odpowiednie instrukcje oraz więcej informacji na temat myszy i klawiatur Bluetooth można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy Dell Naprawianie, podłączanie i informacje na temat połączeń Bluetooth.
 1. Upewnij się, że otwór optyczny pod spodem myszy jest czysty. Aby uzyskać więcej informacji, patrz sekcja Czyszczenie myszy.
   

 2. Upewnij się, że używana powierzchnia ma fakturę umożliwiającą wykrywanie ruchu myszy (najlepiej używać podkładki pod myszkę, ponieważ jej ruch jest obliczany na podstawie zarejestrowanych odbić — w przypadku gładkiej powierzchni wykrycie ruchu myszy jest trudniejsze).
   

 3. Zmień ustawienia myszy, aby dostosować szybkość ruchu wskaźnika.

   

  Aby zmienić ustawienia, kliknij kartę odpowiadającą systemowi operacyjnemu zainstalowanemu na Twoim komputerze i wykonaj instrukcje opisane w tej sekcji.

   

  1. W polu Szukaj wpisz main.cpl.
    

  2. Dotknij lub kliknij pozycję main.cpl na liście programów.
    

  3. Dotknij lub kliknij kartę Opcje wskaźnika.
    

  4. Przesuń suwak pod opcją Wybierz szybkość wskaźnika, aby ustawić odpowiednią szybkość wskaźnika.
    

  5. Dotknij lub kliknij OK.

   

  1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Windows (Klawisz Windows), a następnie naciśnij klawisz q.
    

  2. W polu Szukaj wpisz main.cpl.
    

  3. Kliknij lub dotknij pozycji main.cpl na liście programów.
    

  4. Dotknij lub kliknij kartę Opcje wskaźnika.
    

  5. Przesuń suwak pod opcją Wybierz szybkość wskaźnika, aby ustawić odpowiednią szybkość wskaźnika.
    

  6. Dotknij lub kliknij OK.

   

  1. Naciśnij klawisz Windows (Klawisz Windows).
    

  2. W polu wyszukiwania wpisz Mysz.
    

  3. Dotknij lub kliknij pozycję Mysz na liście programów.
    

  4. Dotknij lub kliknij kartę Opcje wskaźnika.
    

  5. Przesuń suwak pod opcją Wybierz szybkość wskaźnika, aby ustawić odpowiednią szybkość wskaźnika.
    

  6. Dotknij lub kliknij OK.

   

  1. Kliknij przycisk Start.
    

  2. W polu wyszukiwania wpisz Mysz.
    

  3. Kliknij ikonę Mysz.
    

  4. Kliknij kartę Opcje wskaźnika.
    

  5. Przesuń suwak pod opcją Wybierz szybkość wskaźnika, aby ustawić odpowiednią szybkość wskaźnika.
    

  6. Kliknij przycisk OK.


 4. Wyłącz komputer.
   

 5. Odłącz wszystkie urządzenia zewnętrzne, w tym:
  • Głośniki.
  • Drukarki.
  • Skanery.
  • Inne urządzenia USB, również klawiaturę zewnętrzną.
  • Pamięć typu flash USB lub inne zewnętrzne urządzenia magazynujące.
   

 6. Włącz ponownie komputer i sprawdź działanie kursora.
  • Jeśli kursor działa prawidłowo, zacznij podłączać kolejne urządzenia zewnętrzne i za każdym razem sprawdzaj działanie kursora, aby ustalić, które z urządzeń jest przyczyną problemu.
   

 7. Jeśli po wykonaniu opisanych powyżej czynności mysz nadal nie działa, zapoznaj się z artykułem w bazie wiedzy firmy Dell Rozwiązywanie problemów sprzętowych przy użyciu diagnostyki ePSA lub PSA oraz Przewodnika kodów błędów.
  Uwaga:
  • Przeprowadzenie testu pomoże ustalić, czy mysz została wykryta na poziomie sprzętowym poprzedzającym uruchomienie systemu operacyjnego. Jeżeli zostanie ona wykryta, będzie to oznaczać, że system operacyjny lub zainstalowane oprogramowanie uniemożliwia pracę myszy. Za pomocą punktu przywracania system operacyjny można cofnąć do wersji, w której mysz działała (w systemie Windows 10 nazywa się to odświeżeniem systemu operacyjnego). Jeżeli to nie pomoże, może zajść potrzeba ponownego zainstalowania systemu operacyjnego. Więcej informacji można znaleźć w artykule bazy wiedzy Dell „Jak przywrócić lub zainstalować ponownie system Microsoft Windows na komputerze firmy Dell”.
  • Jeżeli podczas przeprowadzania testu pojawi się błąd, zapisz jego treść i kod sprawdzania poprawności. Na innym urządzeniu z dostępem do Internetu przejdź do strony Przedrozruchowy test działania urządzenia SupportAssist, aby przesłać zgłoszenie.

 

Aby wyczyścić soczewkę, należy wykonać następujące czynności:

 1. Wyłącz komputer i odłącz przewód myszy.
   

 2. Obejrzyj soczewkę na spodzie myszy optycznej.
  • Jeśli widzisz jakieś zanieczyszczenia, spróbuj je usunąć sprężonym powietrzem w aerozolu.
  • Jeśli nie, posłuż się patyczkiem higienicznym lub frotową ściereczką nasączoną alkoholem izopropylowym. Wacik lub ściereczka powinny być zwilżone, ale nie mokre. Delikatnie wyczyść soczewkę.

 

Aby wyczyścić kółko przewijania, należy wykonać następujące czynności:

 1. Wyłącz komputer i odłącz przewód myszy.
   

 2. Obejrzyj kółko przewijania.
  • Jeśli widzisz jakieś zanieczyszczenia, spróbuj je usunąć sprężonym powietrzem w aerozolu.
  • Jeśli nie, posłuż się patyczkiem higienicznym lub frotową ściereczką nasączoną alkoholem izopropylowym (powinna być wilgotna, ale nie mokra) i usuń tłuste zabrudzenia i kurz z okolic kółka.

 

Aby wyczyścić soczewkę, należy wykonać następujące czynności:

 1. Upewnij się, że mysz jest wyłączona, a następnie wyjmij baterie. Aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji włącznika zasilania oraz wyjmowania baterii, zapoznaj się z dokumentem dostarczonym wraz z myszą bezprzewodową lub przejdź na stronę Instrukcja obsługi klawiatury i myszy.
   

 2. Obejrzyj soczewkę na spodzie myszy.
  • Jeśli widzisz jakieś zanieczyszczenia, spróbuj je usunąć sprężonym powietrzem w aerozolu.
  • Jeśli nie, posłuż się patyczkiem higienicznym lub frotową ściereczką nasączoną alkoholem izopropylowym (powinna być wilgotna, ale nie mokra) i lekko wytrzyj soczewkę.

 

Aby wyczyścić kółko przewijania, należy wykonać następujące czynności:

 1. Upewnij się, że mysz jest wyłączona, a następnie wyjmij baterie. Aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji włącznika zasilania oraz wyjmowania baterii, zapoznaj się z dokumentem dostarczonym wraz z myszą bezprzewodową lub przejdź na stronę Instrukcja obsługi klawiatury i myszy.
   

 2. Obejrzyj kółko przewijania.
  • Jeśli widzisz jakieś zanieczyszczenia, spróbuj je usunąć sprężonym powietrzem w aerozolu.
  • Jeśli nie, posłuż się patyczkiem higienicznym lub frotową ściereczką nasączoną alkoholem izopropylowym (powinna być wilgotna, ale nie mokra) i usuń tłuste zabrudzenia i kurz z okolic kółka.

Funkcje przypisane do przycisków myszy mogą ulec przypadkowej zamianie lub zostać celowo zamienione przez użytkownika.

Aby zmienić ustawienia, kliknij kartę odpowiadającą systemowi operacyjnemu zainstalowanemu na Twoim komputerze i wykonaj instrukcje opisane w tej sekcji.

 

 1. W polu wyszukiwania wpisz Mysz.
   

 2. Dotknij lub kliknij Ustawienia myszy i panelu dotykowego (ustawienia systemowe).
   

 3. W części Wybierz przycisk główny użyj menu rozwijanego, aby wybrać, czy głównym przyciskiem (używanym do wybierania elementów) ma być przycisk Lewy czy Prawy.

 

 1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Windows (Klawisz Windows), a następnie naciśnij klawisz q.
   

 2. W polu wyszukiwania wpisz Mysz.
   

 3. Dotknij lub kliknij Ustawienia myszy i panelu dotykowego.
   

 4. W części Wybierz przycisk główny użyj menu rozwijanego, aby wybrać, czy głównym przyciskiem (używanym do wybierania elementów) ma być przycisk Lewy czy Prawy.

 

 1. Naciśnij klawisz Windows (Klawisz Windows).
   

 2. W polu wyszukiwania wpisz Mysz.
   

 3. Dotknij lub kliknij pozycję Mysz na liście programów.
   

 4. Dotknij lub kliknij kartę Przyciski.
   

 5. Dotknij lub kliknij pole wyboru obok opcji Zamień główny i dodatkowy przycisk, co spowoduje zamianę funkcji tych przycisków.
  Uwaga: Normalnym ustawieniem jest brak zaznaczenia tego pola. Jeśli funkcje przycisków są zamienione, usuń zaznaczenie tego pola, aby przywrócić ich normalne działanie.
   

 6. Dotknij lub kliknij opcję OK.

 

 1. Kliknij przycisk Start.
   

 2. W polu wyszukiwania wpisz Mysz.
   

 3. Kliknij ikonę Mysz.
   

 4. Kliknij kartę Przyciski.
   

 5. Kliknij pole wyboru obok opcji Zamień główny i dodatkowy przycisk, co spowoduje zamianę funkcji tych przycisków.
  Uwaga: Normalnym ustawieniem jest brak zaznaczenia tego pola. Jeśli funkcje przycisków są zamienione, usuń zaznaczenie tego pola, aby przywrócić ich normalne działanie.
   

 6. Wybierz przycisk Zapisz.
 

 

 1. Podłącz ponownie kabel USB do komputera.
   

 2. Zapisz wszystkie dane, zamknij otwarte programy i uruchom ponownie komputer. Jeśli panel dotykowy i klawiatura nie odpowiadają, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej 15 sekund, aby wyłączyć komputer — wszystkie niezapisane dane zostaną utracone.
   

 3. Upewnij się, że system BIOS został zaktualizowany do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy Dell Czym jest BIOS oraz jak pobrać i zainstalować jego najnowszą wersję?
   

 4. Upewnij się, że zainstalowano najnowsze aktualizacje systemu Windows. Więcej informacji można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy Microsoft Aktualizacja systemu Windows — często zadawane pytania.

 

 1. Ponownie podłącz odbiornik bezprzewodowy USB do komputera.
   

 2. Zapisz wszystkie dane, zamknij otwarte programy i uruchom ponownie komputer. Jeśli panel dotykowy i klawiatura nie odpowiadają, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej 15 sekund, aby wyłączyć komputer — wszystkie niezapisane dane zostaną utracone.
   

 3. Upewnij się, że system BIOS został zaktualizowany do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy Dell Czym jest BIOS oraz jak pobrać i zainstalować jego najnowszą wersję?
   

 4. Upewnij się, że zainstalowano najnowsze aktualizacje systemu Windows. Więcej informacji można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy Microsoft Aktualizacja systemu Windows — często zadawane pytania.

 

 1. Zapisz wszystkie dane, zamknij otwarte programy i uruchom ponownie komputer. Jeśli panel dotykowy i klawiatura nie odpowiadają, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej 15 sekund, aby wyłączyć komputer — wszystkie niezapisane dane zostaną utracone.
   

 2. Upewnij się, że system BIOS został zaktualizowany do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy Dell Czym jest BIOS oraz jak pobrać i zainstalować jego najnowszą wersję?
   

 3. Upewnij się, że zainstalowano najnowsze aktualizacje systemu Windows. Więcej informacji można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy Microsoft Aktualizacja systemu Windows — często zadawane pytania.

Jak naprawić niedziałającą mysz
(Tylko język angielski)

Awarie urządzeń USB w systemie Windows 10
(Tylko język angielski)
Article ID: SLN305030

Last Date Modified: 21.09.2019 03:34


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Comments cannot contain these special characters: <>()\
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you for your feedback.