Jak korzystać z aplikacji Dell Digital Delivery?

Jak korzystać z aplikacji Dell Digital Delivery?


Co to jest Dell Digital Delivery i jak to działa?

Usługa Dell Digital Delivery umożliwia zakup oprogramowania przy zamawianiu komputera, a następnie automatyczne pobranie i zainstalowanie tego oprogramowania po połączeniu się z Internetem. Działa to w następujący sposób:

Użytkownik zamawia opcjonalne oprogramowanie podczas składania zamówienia na komputer. Zamówione oprogramowanie nie zostanie dostarczone w formie fizycznej (płyta CD lub DVD, klucz licencji wydrukowany na papierze lub drukowana dokumentacja).

 1. Podczas pierwszego uruchomienia nowego komputera należy wykonać standardowe czynności konfiguracyjne, obejmujące także konfigurację połączenia z Internetem.
 2. Po podłączeniu komputera do Internetu zostanie automatycznie uruchomiona zainstalowana już na komputerze aplikacja Dell Digital Delivery. Może to nie nastąpić do momentu uruchomienia komputera po raz drugi. Aplikacja Dell Digital Delivery zostanie uruchomiona i powiadomi użytkownika, że jest gotowa do pobrania i zainstalowania zakupionego przez niego oprogramowania.
 3. Po uruchomieniu aplikacji Dell Digital Delivery użytkownik może wybrać opcję Pobierz teraz, Przypomnij mi później lub Nie pobieraj. W przypadku wybrania opcji Przypomnij mi później opcja ta jest wyświetlana przy każdym uruchomieniu komputera aż do momentu pobrania zakupionego oprogramowania. W przypadku wybrania opcji Do Not Download (Nie pobieraj) oprogramowanie nie zostanie pobrane. Jeśli użytkownik zmieni zdanie, może w dowolnej chwili ręcznie uruchomić aplikację Dell Digital Delivery.
 4. Po kliknięciu przycisku Pobierz teraz aplikacja Dell Digital Delivery automatycznie pobierze i zainstaluje oprogramowanie, a po zakończeniu instalacji zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat. W przypadku konieczności ponownego uruchomienia komputera pojawi się stosowny monit. Po zakończeniu instalacji zainstalowane programy można znaleźć w menu Start.

Jak odinstalować lub ponownie zainstalować program w dystrybucji cyfrowej?

Aby odinstalować pobrany program, przejdź do Panelu sterowania i wybierz opcję Programy i funkcje. Następnie znajdź program do usunięcia i zaznacz go. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby usunąć program.

Aby ponownie zainstalować program zakupiony za pośrednictwem aplikacji Dell Digital Delivery, wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz Start, a następnie ikonę Dell Digital Delivery.
 2. Wybierz ikonę informacji znajdującą się po prawej stronie aplikacji, którą chcesz ponownie zainstalować.
 3. Wybierz opcję Zainstaluj tę aplikację ponownie.

Ile razy mogę ponownie zainstalować program w dystrybucji cyfrowej?

Aplikacja Dell Digital Delivery umożliwi maksymalnie dziesięciokrotne (10) zainstalowanie każdego zakupionego programu.


Jak otrzymać klucz, jeśli jest potrzebny do ponownej instalacji programu?

W oknie aplikacji Dell Digital Delivery ikona informacji jest wyświetlana po prawej stronie wpisu każdego zainstalowanego programu. Kliknij ikonę informacji i wybierz opcję View application key (Wyświetl klucz aplikacji), aby wyświetlić klucz licencyjny programu. Jeśli opcja View application key (Wyświetl klucz aplikacji) nie jest wyświetlana przy danej aplikacji, aplikacja nie wymaga klucza licencyjnego.  


Jak zainstalować ponownie cały program Dell Digital Delivery?

Aplikacja Dell Digital Delivery jest już zainstalowana na komputerze firmy Dell. Jeśli aplikacja Dell Digital Delivery nie jest zainstalowana na komputerze użytkownika, można ją pobrać i zainstalować z witryny pomocy technicznej firmy Dell. Kliknij pozycję Sterowniki i pliki do pobrania i wprowadź kod Service Tag komputera, aby znaleźć aplikację Dell Digital Delivery. Kod Service Tag znajduje się na etykiecie przyklejonej do obudowy komputera, zazwyczaj na dolnej lub tylnej części.  


Rozwiązywanie problemów

Większość problemów z aplikacją Dell Digital Delivery można rozwiązać, resetując program. Aby zresetować aplikację Dell Digital Delivery, kliknij Opcje (ikona koła zębatego), a następnie Resetuj ustawienia.

Problem:

Wyświetlenie komunikatu „There was a problem. Please reinstall.” (Wystąpił problem. Zainstaluj program ponownie.)

Rozwiązanie:

Aby ponownie zainstalować oprogramowanie z poziomu aplikacji Dell Digital Delivery, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij ikonę informacji znajdującą się po prawej stronie aplikacji.
 2. Wybierz opcję Zainstaluj tę aplikację ponownie.


Jeśli próba nie powiedzie się, możesz ręcznie zainstalować oprogramowanie, wykonując następujące czynności:

 1. Otwórz okno Eksploratora Windows.
 2. Kliknij folder w dolnej części pulpitu i przejdź do folderu C:\ProgramData\Dell\DigitalDelivery\Downloads\Software.  

Problem:

Wyświetlenie komunikatu „Dell Digital Delivery has not been able to connect to the Internet. Please make sure you are connected and try again” (Program Dell Digital Delivery nie uzyskał dostępu do Internetu. Upewnij się, że połączenie jest sprawne i spróbuj ponownie).

Rozwiązanie:

Zamknij aplikację Dell Digital Delivery, uruchom program Internet Explorer i spróbuj otworzyć dowolną stronę internetową. Jeżeli strona otworzy się bez problemu, ponownie uruchom program Dell Digital Delivery. Jeśli nie możesz przejść do witryny, kliknij przycisk Start, Panel sterowania, Centrum sieci i udostępniania i wybierz opcję „Skonfiguruj nowe połączenie lub nową sieć”. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, a po uzyskaniu połączenia z Internetem ponownie uruchom program Dell Digital Delivery.  


Dodatkowe zasoby:

Często spotykane problemy z aplikacją Dell Digital Delivery 
Jak rozwiązać komunikat „Brak łączności z programem Dell Digital Delivery” lub pobieranie zablokowane z błędem stanu „Oczekiwanie” 
Nie można uruchomić programu Dell Digital Delivery w trybie audytu systemu Windows 
Błąd „No EULA Agreement; Terminating service” (Brak umowy EULA, zamykam usługę) przy otwieraniu aplikacji Dell Digital Delivery. 
 

Aby uzyskać pomoc w resetowaniu połączenia internetowego, otwórz stronę Centrum pomocy technicznej Dell dla sieci i rozwiązań bezprzewodowych, gdzie dostępne są informacje na temat przewodowych i bezprzewodowych sieci domowych. 

Article ID: SLN85610

Last Date Modified: 12.08.2019 10:48


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Comments cannot contain these special characters: <>()\
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you for your feedback.