System blokuje się, zawiesza lub sygnalizuje błąd.

System blokuje się, zawiesza lub sygnalizuje błąd.


Spis treści:

 1. System blokuje się lub zawiesza
 2. Wyszukiwanie kodów błędów
 3. Uruchamianie diagnostyki komputera
 4. Uruchamianie okresowej konserwacji komputera
 5. Aktualizacja sterowników i systemu BIOS
 6. Sprawdzanie otworów wentylacyjnych
 7. Sprawdzanie symptomów w trybie awaryjnym
 8. Aktualizacja systemu Windows
 9. Odinstalowanie, ponowna instalacja i aktualizacja oprogramowania
 10. Obecność wielu programów antywirusowych
 11. Obecność złośliwego oprogramowania
 12. Komputer nie opuszcza trybu uśpienia lub hibernacji
 13. Używanie narzędzia Przywracanie systemu
 14. Przywracanie ustawień fabrycznych lub ponowna instalacja systemu Microsoft Windows

Film (Youtube) – Rozwiązywanie problemu z zawieszaniem systemu (oficjalna pomoc techniczna firmy Dell)


System blokuje się lub zawiesza

Jeśli system Windows nagle przestaje reagować na polecenia, doszło do jego zablokowania. W takiej sytuacji można wykonać pewne kroki, które pomogą w zidentyfikowaniu głównej przyczyny problemu

Uwaga: jeśli problem wystąpił niedawno, przed przystąpieniem do jego rozwiązywania zanotuj wszystkie ostatnie zmiany w konfiguracji sprzętowej lub oprogramowaniu, ponieważ ich cofnięcie może pomóc w szybkim zidentyfikowaniu przyczyny.

Blokadę systemu może powodować nowy sprzęt. Spróbuj odłączyć wszystkie urządzenia od komputera, w tym m.in.:

 • Drukarki
 • Skanery
 • Czytniki kart pamięci
 • Podstawki niewielkich urządzeń multimedialnych (iPod, PDA, odtwarzacz MP3 itp.)
 • Cyfrowe aparaty fotograficzne i rejestratory wideo
 • Urządzenia pamięci masowej USB
 • Płyty CD i DVD (wyjmij je z napędów optycznych)
 • Stacja dokująca lub replikator portów

Jedyne urządzenia, które powinny pozostać podłączone do komputera, to monitor, mysz i klawiatura (jeśli jest to komputer stacjonarny).

Kiedy to zostanie wykonane, odłącz komputer od gniazdka elektrycznego, wyciągnij z notebooka akumulator (jeśli dotyczy) i przytrzymaj przycisk zasilania przez około 15 sekund. Następnie ponownie podłącz komputer do zasilania i spróbuj uruchomić go ponownie.

Jeśli mysz lub klawiatura jest powodem blokowania systemu, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell „Klawiatura, panel dotykowy lub mysz nie działa poprawnie”.

Jeśli nie jesteś w stanie zidentyfikować przyczyny poprzez cofnięcie zmian lub odłączenie urządzeń zewnętrznych, wykonaj poniższe kroki:

Powrót do góry

 


Wyszukiwanie kodów błędów w systemie Windows

System Windows może wyświetlić kod błędu związany z zablokowaniem się systemu lub błędem. Informacje na ten temat można najszybciej uzyskać, korzystając z dowolnej wyszukiwarki i wpisując konkretny problem, ponieważ firma Microsoft ma szczegółowe informacje na temat każdego z nich:

Wyszukiwarka Dell  |  Wyszukiwarka Microsoft  |  Wyszukiwarka Google  |  Wyszukiwarka Bing  

Aby uzyskać ogólne informacje na temat rodzajów kodów błędów, należy zapoznać się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell „ Kody błędów w komercyjnych i konsumenckich produktach firmy Dell”.

Jak naprawić błąd z niebieskim ekranem w systemie Windows 10 (oficjalny dziennik pomocy techniczna firmy Dell) — (2:59) — tylko w języku angielskim

Powrót do góry


Uruchamianie diagnostyki komputera

Aby sprawdzić, czy w komputerze nie występuje problem sprzętowy, uruchom test diagnostyczny PSA. Więcej informacji na temat uruchamiania diagnostyki oraz identyfikacji problemów znajduje się w Artykule bazy wiedzy firmy Dell:

Jeśli wewnętrzna diagnostyka ani inne metody nie wskazały przyczyny problemu, możesz uruchomić funkcję Szybki test lub Pełne skanowanie narzędzi Dell PC Diagnostics. Do narzędzi tych prowadzi poniższe łącze:

Powrót do góry


Uruchamianie okresowej konserwacji komputera

Aby uzyskać optymalną wydajność komputera, należy regularnie przeprowadzać jego konserwację. Wybierz system operacyjny z poniższej listy, aby uzyskać więcej informacji na temat wydajności i konserwacji komputera.

System Windows 10 ma wbudowane zadania konserwacji i wydajności systemu. Żadne czynności nie są wymagane.

Windows 8 i Windows 8.1
Windows 7 
Windows Vista 
Windows XP 

W celu sprawdzenia plików i folderów systemowych należy korzystać z narzędzia Kontroler plików systemowych Aby uruchomić narzędzie Kontroler plików systemowych, kliknij przycisk Start.

W systemie Windows XP kliknij polecenie Uruchom, a następnie wpisz sfc /scannow w odpowiednim polu i naciśnij klawisz Enter.

W systemie Windows Vista i Windows 7, wpisz sfc /scannow w polu Rozpocznij wyszukiwanie w menu Start i naciśnij klawisz Enter.

W przypadku systemu Windows 8 wpisz słowo „konserwacja” na ekranie startowym, a następnie wybierz opcję Automatyczne wykonuj zalecane zadania konserwacji.

Powrót do góry
 


Aktualizacja sterowników i systemu BIOS

W wielu przypadkach blokowanie się systemu może być spowodowane obecnością nieaktualnych sterowników lub ustawieniami systemu BIOS. Aby w pełni wykorzystywać możliwości sprzętu i oprogramowania, regularnie aktualizuj sterowniki.

Sterowniki i system BIOS należy aktualizować w następującej kolejności:

 1. BIOS
 2. Sterownik do chipsetu
 3. Sterownik karty graficznej
 4. Sterownik karty muzycznej
 5. Sterownik sieciowy
 6. Pozostałe sterowniki

Każdy z powyższych sterowników należy aktualizować osobno, a następnie wykonywać kontrolę systemu w celu sprawdzenia, czy problem nadal występuje.


Powrót do góry

Sprawdzanie otworów wentylacyjnych

Zablokowane otwory wentylacyjne mają wpływ na wydajność systemu, ponieważ nieprawidłowo chłodzony procesor może się przegrzewać. W ramach mechanizmu zabezpieczającego procesor zaczyna pracować wolniej, a spadek jego wydajności może zostać zinterpretowany jako zablokowanie się systemu. Aby upewnić się, że nie jest to przyczyna blokowania się systemu, wykonaj poniższe kroki:

 1. Sprawdź, czy otwory wentylacyjne komputera są zakurzone, co utrudnia przepuszczanie ciepła i powietrza. Rysunek 1 przedstawia otwór wentylacyjny w notebooku, a Rysunek 2 otwór w komputerze biurkowym.


  Rysunek 1 Zakurzony otwór wentylacyjny na spodzie laptopa.  Rysunek 2 Zakurzony otwór wentylacyjny z przodu komputera stacjonarnego.
 2. Wyłącz komputer
 3. Odłącz wszystkie źródła zasilania: odłącz zasilacz i wyjmij baterię lub odłącz przewód zasilający komputera stacjonarnego.
 4. Za pomocą pojemnika ze sprężonym powietrzem usuń kurz z otworów wentylacyjnych. Pojemnik należy trzymać pionowo (pod kątem zbliżonym do prostego), w odległości 15-20 centymetrów od celu.
Nie próbuj usuwać kurzu, wydmuchując powietrze ustami. Wilgoć może spowodować trwałe uszkodzenia.  W przypadku korzystania z pojemnika ze sprężonym powietrzem postępuj zgodnie z instrukcjami producenta, aby nie uszkodzić komputera. 
Powrót do góry

Sprawdzanie symptomów w trybie awaryjnym

 

Tryb awaryjny uniemożliwia uruchomienie zbędnych aplikacji i sterowników. W ten sposób można wykluczyć oprogramowanie jako przyczynę zawieszania się systemu.

Uwaga: podczas korzystania z trybu awaryjnego rozdzielczość zostanie zmniejszona do 800 × 600, a ikony i tekst mogą być większe niż zwykle. W tym trybie nie jest wyświetlane tło pulpitu. To normalne zachowanie systemu, który przywróci wszystkie ustawienia po uruchomieniu w trybie normalnym.
Uwaga: pamiętaj, że po uruchomieniu trybu awaryjnego oprogramowanie antywirusowe zostanie wyłączone. W takiej sytuacji należy zachować ostrożność podczas korzystania z Internetu.

Aby uruchomić komputer w trybie awaryjnym, wykonaj poniższe instrukcje:

 1. Uruchom komputer.
 2. Natychmiast naciśnij klawisz F8 i naciskaj go co sekundę do zniknięcia logo firmy Dell. Na ekranie zostanie wyświetlone menu zaawansowanych opcji rozruchu systemu Windows. (jeżeli ekran Zaawansowane opcje rozruchu nie pojawi się na monitorze, należy uruchomić ponownie komputer i powtórzyć całą procedurę).
 3. Wybierz pozycję Tryb awaryjny z obsługą sieci i naciśnij klawisz Enter.
 4. Zaloguj się do systemu jako administrator lub użytkownik z takimi uprawnieniami.

Aby uzyskać informacje na temat uruchamiania komputera w trybie awaryjnym, skorzystaj z odpowiedniego łącza dotyczącego danego systemu operacyjnego:

Instrukcje dotyczące systemu Windows 8/8.1 znajdują się w artykule na stronie pomocy technicznej firmy Dell: Jak uruchomić komputer firmy Dell z systemem Windows 8 w trybie awaryjnym.

 

Otwórz aplikacje i przetestuj komputer w trybie awaryjnym. Jeśli symptomy są zauważalne w trybie awaryjnym, przejdź do sekcji rozwiązywania problemów w tym artykule. W przeciwnym razie problem jest najprawdopodobniej związany ze sterownikiem lub oprogramowaniem. Konieczne może być wykonanie kroków 6 i 7 w celu sprawdzenia, czy da się rozwiązać problem blokowania i zawieszania.

Powrót do góry


Aktualizacja systemu Windows

Sprawdź, czy w komputerze zostały zainstalowane najnowsze aktualizacje systemu Windows. Przejdź do witryny Windows Update, aby sprawdzić, czy komputer jest w pełni zaktualizowany.

Powrót do góry


Odinstalowanie, ponowna instalacja i aktualizacja oprogramowania

Jeżeli komputer blokuje się lub zawiesza podczas korzystania z konkretnego programu, spróbuj całkowicie odinstalować ten program z systemu. Następnie zainstaluj go ponownie i odwiedź stronę internetową dostawcy programu, aby zaktualizować go do najnowszej wersji.

Uwaga: przed odinstalowaniem jakiejkolwiek aplikacji, wykonaj kopię zapasową najważniejszych danych. Upewnij się też, że dysponujesz wymaganymi nośnikami i kluczem produktu wymaganym do ponownej instalacji oprogramowania. Jeśli masz wątpliwości, przed odinstalowaniem programu skontaktuj się z jego producentem. 

Powrót do góry


Obecność wielu programów antywirusowych

Korzystanie z kilku programów antywirusowych może powodować blokowanie się komputera. Programy antywirusowe są wcześniej instalowane na większości komputerów firmy Dell. Zdarza się, że nieświadomi tego faktu klienci czasem instalują inne programy tego typu. Jeżeli użytkownik zdecyduje się na zainstalowanie innego programu antywirusowego, powinien wcześniej odinstalować wszystkie programy tego typu zainstalowane na komputerze.

Wybierz jeden program antywirusowy i ponownie go zainstaluj. Nie jest zalecane instalowanie więcej niż jednego pakietu oprogramowania antywirusowego na komputerze. Liczne pakiety oprogramowania wykrywającego programy szpiegujące, które nie mają składnika antywirusowego, nie powodują konfliktów i nie muszą być odinstalowane.

Powrót do góry


11: Obecność złośliwego oprogramowania

Blokadę lub zawieszenie się systemu Windows może powodować złośliwe oprogramowanie (wirus, oprogramowanie szpiegujące itp.). Aby sprawdzić system pod kątem obecności złośliwego oprogramowania i zapewnić komputerowi ochronę w postaci aktualnego oprogramowania antywirusowego, zapoznaj się z Artykułem bazy wiedzy firmy Dell „Ochrona komputera i usuwanie złośliwego oprogramowania w systemie Microsoft Windows”.

W przypadku problemów związanych z wirusem, złośliwym oprogramowaniem i bezpieczeństwem zalecamy zapoznanie się z zawartością i filmami na stronie Bezpieczeństwo i oprogramowanie antywirusowe w witrynie pomocy technicznej firmy Dell.

Powrót do góry


Komputer nie opuszcza trybu uśpienia lub hibernacji

Jeśli komputer nie opuszcza trybu uśpienia lub hibernacji, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell: „Komputer nie wychodzi z trybu uśpienia lub nie wznawia pracy z trybu zawieszenia/hibernacji”.

Powrót do góry


Używanie narzędzia Przywracanie systemu

System Microsoft Windows oferuje funkcję o nazwie Przywracanie systemu umożliwiającą cofnięcie zmian wprowadzonych do komputera w oparciu o „punkty przywracania” utworzone przez system. W celu uzyskania dostępu do tej funkcji i korzystania z niej, kliknij poniższy odnośnik i wybierz opcję Przywracanie systemu.

Powrót do góry


Przywracanie ustawień fabrycznych lub ponowna instalacja systemu Microsoft Windows

Jeżeli blokowanie systemu Windows występuje nadal, a powyższe sposoby rozwiązywania problemów nie pomogły, prawdopodobnie przyczyną problemów jest system operacyjny. Informacje na temat przywracania fabrycznej konfiguracji systemu Microsoft Windows znajdują się w następującym artykule Bazy wiedzy firmy Dell:

Powrót do góry
Windows Support Page
Więcej informacji i wsparcia dla systemów operacyjnych Windows można znaleźć na naszej stronie pomocy technicznej Windows.


Article ID: SLN129591

Last Date Modified: 20.09.2019 03:49


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Comments cannot contain these special characters: <>()\
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you for your feedback.