Rozwiązywanie problemów z napędami CD, DVD i Blu-Ray

Rozwiązywanie problemów z napędami CD, DVD i Blu-RayTen artykuł zawiera informacje na temat rozwiązywania problemów związanych z napędami CD, DVD lub Blu-ray na komputerze stacjonarnym lub przenośnym firmy Dell. Aby uzyskać pomoc w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów z napędem CD, DVD lub Blu-ray, takich jak brak możliwości zapisu/nagrywania lub odtwarzania płyt CD, DVD lub Blu-ray, nieznajdywanie napędu przez komputer, brak dostępu lub możliwości podłączenia, wysunięcia i innych problemów mechanicznych, wybierz łącze poniżej najlepiej opisujące problem, których chcesz rozwiązać. Instrukcje umieszczone pod poniższymi łączami mogą być stosowane zarówno dla napędów wewnętrznych, jak i zewnętrznych, ale niektóre z podstawowych działań mogą być nieco inne. Należy pamiętać, że kwestie opisane poniżej mogą nie być spowodowane wyłącznie nieprawidłowo działającym napędem.

Kliknij jedno z poniższych łączy, w zależności od rodzaju problemu, który występuje na posiadanym komputerze stacjonarnym lub przenośnym firmy Dell.

Uwaga: przed wykonaniem któregokolwiek z poniższych etapów upewnij się, że problemy występują podczas odtwarzania różnych płyt, a nie tylko jednej. Jeżeli tylko jedna płyta CD, DVD lub Blu-ray powoduje problemy, to ta płyta jest przyczyną, a nie wadliwe działanie napędu.

Napęd CD, DVD lub Blu-ray nie jest rozpoznawany przez system Windows lub inne programy


Nie można zapisać/wypalić plików na płycie CD, DVD lub Blu-ray


Napęd CD, DVD lub Blu-ray nie czyta płyt


Nie można wysunąć płyty z napędu CD, DVD lub Blu-ray


Przewodnik po napędach optycznych (ODD) i nośnikach optycznych (płyty)


Przydatne filmy

Article ID: SLN289421

Last Date Modified: 21.09.2019 03:33


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Comments cannot contain these special characters: <>()\
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you for your feedback.