Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
  • Υποβάλετε παραγγελίες γρήγορα και εύκολα
  • Δείτε τις παραγγελίες και παρακολουθήστε την κατάσταση αποστολής
  • Δημιουργήστε μια λίστα με τα προϊόντα σας για να έχετε πρόσβαση σε αυτή
  • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Ήχος, ηχεία και μικρόφωνο

Βρείτε υποστήριξη για προβλήματα μη αναπαραγωγής ήχου, χαμηλής έντασης ή παραμόρφωσης του ήχου των ηχείων, των ακουστικών και των μικροφώνων.

Προωθούμενο περιεχόμενο

Διαγνωστικός έλεγχος ηχείων
Διαγνωστικός έλεγχος ηχείων

Χρησιμοποιήστε το SupportAssist για να εκτελέσετε διαγνωστικό έλεγχο για τα εσωτερικά ή εξωτερικά ηχεία.

Διαγνωστικοί έλεγχοι μικροφώνου
Διαγνωστικοί έλεγχοι μικροφώνου

Χρησιμοποιήστε το SupportAssist για να εκτελέσετε διαγνωστικό έλεγχο για το εσωτερικό ή εξωτερικό μικρόφωνο.

Διαγνωστικοί έλεγχοι Bluetooth
Διαγνωστικοί έλεγχοι Bluetooth

Χρησιμοποιήστε το SupportAssist για να εκτελέσετε διαγνωστικό έλεγχο για την κάρτα Bluetooth.

Πρόσθετη υποστήριξη

Επίλυση προβλημάτων αναπαραγωγής ήχου με ηχεία ή ακουστικά
Λάβετε βοήθεια για την επίλυση προβλημάτων αναπαραγωγής ήχου με ενσωματωμένα ηχεία φορητού υπολογιστή, εξωτερικά ηχεία, ακουστικά ή σετ ακουστικών-μικροφώνου.
Επίλυση προβλημάτων εγγραφής ήχου με σετ ακουστικών-μικροφώνου ή μικρόφωνα
Αντιμετωπίζετε προβλήματα με το μικρόφωνο στον υπολογιστή σας Dell; Ακολουθήστε τα προτεινόμενα γρήγορα βήματα για την επίλυση προβλημάτων με το μικρόφωνο. Βρείτε συνδέσμους για πρόσθετους πόρους για την αντιμετώπιση προβλημάτων με το μικρόφωνο.
Σύνδεση ηχείων ή ακουστικών
Μάθετε πώς μπορείτε να συνδέσετε ενσύρματα ή ασύρματα ηχεία ή ακουστικά σε έναν υπολογιστή Dell.
Ο ήχος δεν λειτουργεί μετά την ενημέρωση των Windows
Διορθώστε το πρόβλημα, αν ο ήχος σταματήσει να λειτουργεί ή δεν λειτουργεί σωστά μετά από ενημέρωση των Windows.
Επίλυση προβλήματος επιστροφής ήχου ή ηχούς κατά τη χρήση του μικροφώνου
Μάθετε πώς μπορείτε να επιλύσετε ένα πρόβλημα επιστροφής ήχου ή ηχούς από τα ηχεία κατά τη χρήση του μικροφώνου.

Πόροι βίντεο (​Στα Αγγλικά​)

How to Troubleshoot Audio Related Issues

This video provides steps to troubleshoot audio-related issues on a Windows system. The first step is to run the Windows Audio Troubleshooter and follow the on-screen instructions. If the issue persists, the next step is to update all system drivers via SupportAssist. If the issue still persists, the audio driver should be updated from the Dell Support. If the issue still persists, the user should run diagnostics on the audio devices via SupportAssist. If the issue still persists, additional assistance can be provided.
How to Troubleshoot your Internal External Microphone

This video provides steps to troubleshoot microphone issues. These include checking for physical damage to audio cables, ensuring correct audio jack connection, trying a different USB port if using a USB headset or microphone, and using the "Find and fix audio recording problems" feature in Windows to select and apply a fix for the external microphone.
How to Use Dell Drivers and Downloads Website

To download Dell drivers, go to Dell Support Drivers and select your Dell computer or enter the Service Tag. Click "Check for Updates" and then "Show drivers" to review the list. Click "Download And Install" and restart the computer. Dell drivers are only available for tested operating systems. You can also manually download drivers by selecting the operating system, driver category, and clicking "Download". Follow the onscreen instructions to install.

Άλλοι πόροι

ανοιχτό βιβλίο
Υποστήριξη Bluetooth
Λάβετε υποστήριξη για προβλήματα που σχετίζονται με τη σύνδεση Bluetooth κατά τη χρήση ηχείων ή ακουστικών Bluetooth.
Windows
Υποστήριξη Windows
Βρείτε περισσότερες πληροφορίες και υποστήριξη για τα λειτουργικά συστήματα Windows 11, Windows 10 και Windows 8 (8.1).
Χρήση του SupportAssist OS Recovery
Επαναφορά υπολογιστή με το SupportAssist OS Recovery
Μάθετε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το SupportAssist OS Recovery για την επαναφορά ή ανάκτηση του λειτουργικού συστήματος του υπολογιστή Dell.
Απόδοση
Αντιμετώπιση προβλημάτων απόδοσης συστήματος
Μάθετε πώς μπορείτε να επιλύσετε προβλήματα απόδοσης συστήματος σε υπολογιστή Dell