Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
  • Υποβάλετε παραγγελίες γρήγορα και εύκολα
  • Δείτε τις παραγγελίες και παρακολουθήστε την κατάσταση αποστολής
  • Δημιουργήστε μια λίστα με τα προϊόντα σας για να έχετε πρόσβαση σε αυτή
  • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Μπαταρία, τροφοδοσία και ανεμιστήρας

Προωθούμενο περιεχόμενο

Δοκιμή υλικού μπαταρίας
Δοκιμή υλικού μπαταρίας

Η Dell συνιστά να εκτελείτε διαγνωστικούς ελέγχους για την μπαταρία, προκειμένου να διασφαλίζετε τη σωστή λειτουργία της.

Δοκιμή υλικού μετασχηματιστή AC
Δοκιμή υλικού μετασχηματιστή AC

Η Dell συνιστά να εκτελείτε διαγνωστικούς ελέγχους για τον μετασχηματιστή AC, προκειμένου να διασφαλίζετε τη σωστή λειτουργία του.

Γρήγορη δοκιμή υλικού
Γρήγορη δοκιμή υλικού

Η γρήγορη δοκιμή εντοπίζει τα πιο συνηθισμένα προβλήματα και σας ενημερώνει για τον τρόπο επίλυσής τους. Οι διαγνωστικοί έλεγχοι περιλαμβάνουν δοκιμές για τους ανεμιστήρες του επεξεργαστή και της κάρτας γραφικών.

Οδηγίες αντιμετώπισης προβλημάτων τροφοδοσίας υπολογιστή
Λάβετε βοήθεια αν ο υπολογιστής Dell δεν ενεργοποιείται ή δεν δείχνει σημάδια τροφοδοσίας όταν πατάτε το κουμπί λειτουργίας.
Ανεμιστήρας και θερμικά χαρακτηριστικά
Αντιμετωπίζετε προβλήματα με τους ανεμιστήρες στον φορητό υπολογιστή, τον επιτραπέζιο υπολογιστή ή τον υπολογιστή all-in-one Dell που διαθέτετε; Ακολουθήστε τα προτεινόμενα γρήγορα βήματα για να επιλύσετε τα προβλήματα που σχετίζονται με τους ανεμιστήρες σε έναν υπολογιστή Dell. Βρείτε συνδέσμους για πρόσθετους πόρους για την αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με τους ανεμιστήρες.
Μπαταρία
Αντιμετωπίζετε προβλήματα με την μπαταρία του φορητού σας υπολογιστή Dell; Ακολουθήστε τα προτεινόμενα γρήγορα βήματα για να επιλύσετε τα προβλήματα που σχετίζονται με την μπαταρία σε έναν φορητό υπολογιστή Dell. Βρείτε συνδέσμους για πρόσθετους πόρους για την αντιμετώπιση προβλημάτων με την μπαταρία.
Προσαρμογέας AC
Αντιμετωπίζετε προβλήματα με τον μετασχηματιστή AC του φορητού σας υπολογιστή Dell; Ακολουθήστε τα προτεινόμενα γρήγορα βήματα για να επιλύσετε προβλήματα με τον μετασχηματιστή AC ενός φορητού υπολογιστή Dell. Βρείτε συνδέσμους για πρόσθετους πόρους για την αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με τον μετασχηματιστή AC.

Πόροι βίντεο (​Στα Αγγλικά​)

How to Clean Air Vents

This video provides instructions on how to clean air vents. It suggests turning off the computer, disconnecting external devices, using compressed air to blow out dust from the vents, and then reconnecting devices and restarting the computer.
How to check if system will power on AC adapter alone

To check if the system can power on with just the AC adapter, remove the battery and disconnect it carefully. Connect the AC adapter and power on the system. If it works, inform the technical expert. To reconnect the battery, plug the cable onto the motherboard and secure the bottom panel with screws before attempting to power on the computer again.
Check Your Laptop Battery Health

The article explains how to tell if your laptop battery needs to be replaced. Symptoms include a shorter battery life, sudden shutdowns, and abrupt drops in charge level. To check battery health, enter the BIOS or use diagnostic tools. If the battery is swollen, stop using the laptop and allow it to drain fully before attempting to remove the battery. For more information, visit Dell Support If you believe your battery needs to be replaced, contact technical support.

Άλλοι πόροι

Αντιμετώπιση προβλημάτων αργής απόδοσης
Αντιμετώπιση προβλημάτων αργής απόδοσης
Μάθετε πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε και να επιλύσετε προβλήματα αργής απόδοσης στον υπολογιστή σας Dell.
Βελτίωση απόδοσης μπαταρίας φορητού υπολογιστή Dell
Βελτίωση απόδοσης μπαταρίας φορητού υπολογιστή Dell
Μάθετε πώς μπορείτε να βελτιώσετε την απόδοση της μπαταρίας ενός φορητού υπολογιστή Dell. Βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές που μπορείτε να κάνετε σε έναν φορητό υπολογιστή για να βελτιώσετε τη διάρκεια της μπαταρίας.
Μονάδα τροφοδοτικού
Αντιμετώπιση προβλημάτων μετασχηματιστή AC
Μάθετε πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε και να επιλύσετε προβλήματα με τον μετασχηματιστή AC σε έναν φορητό υπολογιστή Dell. Βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και την αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με τον μετασχηματιστή AC.
Βίντεο υποστήριξης
Βίντεο υποστήριξης
Για περισσότερα βίντεο, μεταβείτε στη Βιβλιοθήκη βίντεο της Dell.