Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
  • Υποβάλετε παραγγελίες γρήγορα και εύκολα
  • Δείτε τις παραγγελίες και παρακολουθήστε την κατάσταση αποστολής
  • Δημιουργήστε μια λίστα με τα προϊόντα σας για να έχετε πρόσβαση σε αυτή
  • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Επιδιόρθωση κοινών προβλημάτων σε φορητούς και επιτραπέζιους υπολογιστές

Προωθούμενο περιεχόμενο

Εκτέλεση διαγνωστικού ελέγχου SupportAssist
Εκτέλεση διαγνωστικού ελέγχου SupportAssist

Αν ο υπολογιστής Dell μπορεί να πραγματοποιήσει εκκίνηση στα Windows, εκτελέστε μια γρήγορη δοκιμή χρησιμοποιώντας το SupportAssist για να εντοπίσετε προβλήματα υλικού.

Εκτέλεση διαγνωστικού ελέγχου πριν από την εκκίνηση​ (​Στα Αγγλικά​)
Εκτέλεση διαγνωστικού ελέγχου πριν από την εκκίνηση​ (​Στα Αγγλικά​)

Αν ο υπολογιστής Dell ενεργοποιείται αλλά δεν μπορεί να πραγματοποιήσει εκκίνηση στο λειτουργικό σύστημα, εκτελέστε μια διαγνωστική δοκιμή πριν από την εκκίνηση για να εντοπίσετε προβλήματα υλικού.

SupportAssist for Home PCs
SupportAssist for Home PCs

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το SupportAssist for Home PCs. Το SupportAssist βοηθά στη λήψη προγραμμάτων οδήγησης, στην εκτέλεση σάρωσης υλικού και στη βελτιστοποίηση του υπολογιστή Dell.

Πώς να αποκαταστήσετε τη λειτουργία του υπολογιστή σας διορθώνοντας προβλήματα μπλε οθόνης
Λάβετε βοήθεια, αν ο υπολογιστής Dell ενεργοποιείται αλλά κατά την εκκίνηση εμφανίζεται σφάλμα μπλε οθόνης.
Οδηγίες αντιμετώπισης προβλημάτων τροφοδοσίας υπολογιστή
Λάβετε βοήθεια αν ο υπολογιστής Dell δεν ενεργοποιείται ή δεν δείχνει σημάδια τροφοδοσίας όταν πατάτε το κουμπί λειτουργίας.
Οδηγίες αποκατάστασης προβλημάτων εκκίνησης υπολογιστή ή προβλημάτων κατά τη διαδικασία POST
Λάβετε βοήθεια αν υπολογιστής Dell δεν πραγματοποιεί εκκίνηση, κολλάει στην οθόνη με το λογότυπο Dell, εκπέμπει ηχητικά σήματα ή αν οι λυχνίες LED αναβοσβήνουν με κάποιο μοτίβο, όταν τον ενεργοποιείτε.
Οδηγίες αποκατάστασης προβλημάτων εκκίνησης υπολογιστή
Λάβετε βοήθεια αν ο υπολογιστής Dell ενεργοποιείται αλλά δεν μπορεί να πραγματοποιήσει εκκίνηση στο λειτουργικό σύστημα.
Τρόπος επίλυσης προβλημάτων εικόνας σε οθόνη ή φορητό υπολογιστή
Ακολουθήστε αυτά τα γρήγορα βήματα για να επιλύσετε τα προβλήματα που σχετίζονται με την εικόνα σε μια οθόνη ή έναν φορητό υπολογιστή Dell. Βρείτε πρόσθετους πόρους για την αντιμετώπιση προβλημάτων με την οθόνη ή την εικόνα.
Πώς να αποκτήσετε πρόσβαση, να πλοηγηθείτε ή να ενημερώσετε το BIOS ή το UEFI
Μάθετε πώς να αποκτάτε πρόσβαση, να πλοηγείστε και να ενημερώνετε το BIOS ή το UEFI σε υπολογιστή Dell.
Αντιμετώπιση και επιδιόρθωση προβλημάτων απόδοσης συστήματος
Μάθετε πώς να βελτιστοποιήσετε τον υπολογιστή Dell για να βελτιώσετε την απόδοση του συστήματος, αν ο υπολογιστής Dell χρειάζεται πολλή ώρα για να φορτώσει εφαρμογές ή να εκκινήσει το λειτουργικό σας σύστημα.

Πόροι βίντεο (​Στα Αγγλικά​)

How to Run Support Assist Scan Entire PC

To perform a diagnostic using SupportAssist, launch the program and navigate to Troubleshooting. Select "I want to scan my entire PC" and click on Start. Save and close all files and applications before clicking OK to begin the scan. Click here for more information on SupportAssist.
Dell Preboot System Assessment Diagnostics

Watch this video to learn how to run a preboot diagnostic test on your Dell computer.

For a reference table of ePSA error codes, please visit our article, ePSA Reference Table.
Tutorial on SupportAssist for Home PCs

Dell introduces SupportAssist, a tool that helps optimize and maintain your PC's performance. It can scan for hardware issues, update drivers and important downloads, delete unnecessary files, and remove viruses and malware. SupportAssist can also predict and proactively resolve issues before they happen. Premium Support Plus offers the ultimate support with repairs for accidents and 24/7 availability. Completing your profile in SupportAssist helps Dell serve your support needs faster.

Άλλοι πόροι

Ήχος και ηχεία
Ήχος και ηχεία ​(​Στα Αγγλικά​)
Εξασφαλίστε υποστήριξη για προβλήματα ήχου σε ηχεία, ακουστικά ή μικρόφωνα.
Σταθμοί σύνδεσης Dell
Σταθμοί σύνδεσης Dell
Μάθετε πώς μπορείτε να ρυθμίσετε τον σταθμό σύνδεσης Dell που διαθέτετε, να εγκαταστήσετε προγράμματα οδήγησης και να ενημερώσετε το υλικολογισμικό.
Μπαταρία, ανεμιστήρας και τροφοδοσία
Μπαταρία, ανεμιστήρας και τροφοδοσία
Μάθετε πώς μπορείτε να επιλύσετε προβλήματα που σχετίζονται με την μπαταρία, τον μετασχηματιστή AC, την τροφοδοσία και τον ανεμιστήρα.
Λειτουργικά συστήματα
Λειτουργικά συστήματα ​(​Στα Αγγλικά​)
Λάβετε υποστήριξη για λειτουργικά συστήματα που υποστηρίζονται από την Dell, όπως Windows 11, Windows 10, Ubuntu και άλλα.