Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
  • Υποβάλετε παραγγελίες γρήγορα και εύκολα
  • Δείτε τις παραγγελίες και παρακολουθήστε την κατάσταση αποστολής
  • Δημιουργήστε μια λίστα με τα προϊόντα σας για να έχετε πρόσβαση σε αυτή
  • Manage your Dell EMC sites, products, and product-level contacts using Company Administration.

Ασύρματη σύνδεση (Wi-Fi), ενσύρματη δικτύωση και Bluetooth

Ρυθμίστε το ασύρματο ή ενσύρματο δίκτυό σας, συνδεθείτε σε ασύρματες συσκευές ή συσκευές Bluetooth και αντιμετωπίστε προβλήματα σύνδεσης.

Προωθούμενο περιεχόμενο

Δοκιμή υλικού δικτύου
Δοκιμή υλικού δικτύου

Η Dell συνιστά την εκτέλεση διαγνωστικών ελέγχων στον προσαρμογέα ασύρματου ή ενσύρματου δικτύου για τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας του.

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τις συσκευές ασύρματου δικτύου
Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τις συσκευές ασύρματου δικτύου

Μάθετε πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τις ασύρματες συσκευές σε έναν υπολογιστή Dell, να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία πτήσης και να αντιμετωπίσετε προβλήματα ασύρματου δικτύου.

Εγκαταστήστε το πιο πρόσφατο πρόγραμμα οδήγησης Bluetooth
Εγκαταστήστε το πιο πρόσφατο πρόγραμμα οδήγησης Bluetooth

Μάθετε πώς μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη και εγκατάσταση του πιο πρόσφατου προγράμματος οδήγησης Bluetooth σε υπολογιστή Dell με Windows.

Πρόσθετη υποστήριξη

Ασύρματη σύνδεση (Wi-Fi) & δικτύωση
Αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη σύνδεση ασύρματου δικτύου στον υπολογιστή σας Dell; Ακολουθήστε τα προτεινόμενα γρήγορα βήματα για την επίλυση προβλημάτων ασύρματης δικτύωσης. Βρείτε συνδέσμους για πρόσθετους πόρους για την αντιμετώπιση προβλημάτων ασύρματης δικτύωσης, τη ρύθμιση ασύρματων δικτύων, την ενημέρωση προγραμμάτων οδήγησης και την προστασία του ασύρματου δικτύου σας.
Ενσύρματη δικτύωση
Αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη σύνδεση του δικτύου σας όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο Ethernet συνδεδεμένο σε δρομολογητή ή μόντεμ για να συνδεθείτε στο Internet στον υπολογιστή Dell που διαθέτετε; Ακολουθήστε τα προτεινόμενα γρήγορα βήματα για την επίλυση προβλημάτων ενσύρματης δικτύωσης. Βρείτε συνδέσμους για πρόσθετους πόρους σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων ενσύρματης δικτύωσης.
Bluetooth
Αντιμετωπίζετε πρόβλημα με τη σύζευξη ή σύνδεση συσκευής Bluetooth; Ακολουθήστε τα προτεινόμενα γρήγορα βήματα για να επιλύσετε τα προβλήματα που σχετίζονται με τις συσκευές Bluetooth σε έναν υπολογιστή Dell. Βρείτε συνδέσμους για πρόσθετους πόρους για την αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με συσκευές Bluetooth.

Πόροι βίντεο (​Στα Αγγλικά​)

How to Troubleshoot Wi-Fi in Windows 11

This video will demonstrate the troubleshooting procedure of Wi-Fi for the Windows 11.
How to Connect Bluetooth Device to your PC in Windows 11

To connect a Bluetooth device to a Windows 11 PC, first turn on the device and ensure it's within range and has sufficient charge. Then, on the PC, go to "Bluetooth and other devices settings" and click "Add device". Select the Bluetooth device from the list and click "Connect". If necessary, confirm a PIN code. Once paired, the device should be visible under "Audio" or "Other devices" and can be connected by clicking "Connect". If the device is not listed, repeat the pairing process or contact @DellCares on Twitter for assistance.
Optimizing your system using SupportAssist for Home PCs

This video demonstrates how to optimize your system using SupportAssist. SupportAssist optimizes your system by cleaning temporary files, tuning system performance, optimizing network, and removing viruses and malware.

Άλλοι πόροι

πληκτρολόγιο
Πληκτρολόγιο
Μάθετε πώς μπορείτε να ρυθμίσετε το πληκτρολόγιό σας και να αντιμετωπίσετε τα προβλήματά του.
ποντίκι
Ποντίκι
Μάθετε πώς μπορείτε να ρυθμίσετε το ποντίκι σας και να αντιμετωπίσετε τα προβλήματά του.
κλακέτα με το σύμβολο της αναπαραγωγής
Βίντεο υποστήριξης ​(​Στα Αγγλικά​)
Για περισσότερα βίντεο υποστήριξης, μεταβείτε στη βιβλιοθήκη βίντεο της Dell.
κοινή χρήση αρχείων
Κοινή χρήση αρχείων μέσω δικτύου στα Windows
Δείτε αυτό το άρθρο της Microsoft σχετικά με τον τρόπο κοινής χρήσης ενός αρχείου στην Εξερεύνηση αρχείων.