Oprogramowanie Dell OpenManage Essentials

OpenManage Essentials (OME) to aplikacja do zarządzania sprzętem, która umożliwia kompleksowy wgląd w systemy, urządzenia oraz podzespoły firmy Dell działające w sieci przedsiębiorstwa. Oparta na interfejsie internetowym aplikacja OpenManage Essentials do zarządzania wieloma systemami Dell i innymi urządzeniami za pomocą jednej konsoli oferuje następujące funkcje:

  • Wykrywanie oraz inwentaryzacja systemów.
  • Monitorowanie poprawności działania systemu.
  • Wyświetlanie alertów systemowych i zarządzanie nimi.
  • Wykonywanie aktualizacji systemu i zdalnych zadań.
  • Wyświetlanie spisu sprzętu oraz raportów dotyczących zgodności. OpenManage Essentials (OME) to konsola do zarządzania systemami, która oferuje proste, podstawowe funkcje do zarządzania urządzeniami firmy Dell i jest dostępna bezpłatnie do pobrania.

Najnowsza wersja tego oprogramowania, OME 2.0.1, (w języku angielskim) została udostępniona w grudniu 2014 roku.

Funkcjonalność oprogramowania OpenManage Essentials w wersji 2.0.1 rozszerzono o obsługę serwerów trzynastej generacji, a także automatyczne wdrażanie urządzeń zawierających wiele węzłów obliczeniowych.

Aby uzyskać dodatkową pomoc lub informacje dotyczące oprogramowania Dell OpenManage Essentials, skorzystaj z następujących zasobów: