Preskočiť na hlavný obsah
  • Zadávajte objednávky rýchlo a jednoducho
  • Pozrite si svoje objednávky a sledujte priebeh doručenia
  • Vytvorte si zoznam svojich produktov a majte ho vždy poruke
  • Spravujte svoje lokality Dell EMC, produkty a kontaktné informácie na úrovni produktov pomocou Správy informácií o spoločnosti.

Riešenia na zálohovanie a obnovu údajov pre dátové úložiská

Vaše údaje majú nevyčísliteľnú hodnotu. Zistite, ako zálohovať a obnoviť údaje, softvér a operačný systém.

Propagovaný obsah

SupportAssist OS Recovery
SupportAssist OS Recovery

Aplikácia SupportAssist OS Recovery vám umožňuje zálohovať najdôležitejšie súbory a obnoviť operačný systém.

Digitálne dodanie Dell (v angličtine)
Digitálne dodanie Dell (v angličtine)

Zistite, ako prevziať softvér zakúpený so zariadením Dell

Dell Digital Locker (v angličtine)
Dell Digital Locker (v angličtine)

Prezerajte si a spravujte informácie o svojich produktoch, softvéri, predplatnom a poskytovaní licencií na jednom mieste.

Pevné disky (HDD) a disky SSD
Máte problémy s pevným diskom (HDD) alebo diskom SSD vo svojom počítači Dell? Postupujte podľa navrhovaných rýchlych krokov na vyriešenie problémov súvisiacich s pevným diskom v počítači Dell. Využite aj prepojenia na doplnkové zdroje informácií o riešení problémov s pevným diskom alebo spustením operačného systému.

Video materiály (v angličtine)

How to Perform an OS System Restore (With Data Backup)

This video explains how to perform an OS system restore with data backup using the "SupportAssist OS Recovery Tool." The steps include selecting "Restore System," choosing either "Local Restore" or "Cloud Restore," backing up data if necessary, selecting a storage device, confirming the device, selecting the reason for the restore, and clicking "Next" to begin the restore process. Once completed, click "Finish."
How to backup and restore Dell support for Windows 11

This video demonstrates how to backup and restore Dell support for Windows 11.
How to scan your system hardware using SupportAssist for Home PCs

The video explains how to use SupportAssist to scan your system hardware for identifying and resolving hardware issues. You can perform a quick hardware scan, scan a specific hardware component, or scan the entire system. The video demonstrates how to perform a quick hardware scan and submit a support request if an issue is detected. If an issue is detected, an appropriate notification is displayed on the tile and the optimization tiles are disabled. To view the details of the issue detected and create a support request, click Fix Now.

Ďalšie zdroje

SupportAssist for Home PCs
SupportAssist pre počítače
Použite nástroj SupportAssist na zachovanie optimalizácie vášho zariadenia Dell
Knižnica podpory
Knižnica podpory (v angličtine)
Získajte prístup k všetkým článkom z našej databázy poznatkov.
Sťahovanie
Dell Download Center
Preinštalujte si softvér alebo si stiahnite čerstvo zakúpený softvér.