Preskočiť na hlavný obsah
  • Zadávajte objednávky rýchlo a jednoducho
  • Pozrite si svoje objednávky a sledujte priebeh doručenia
  • Vytvorte si zoznam svojich produktov a majte ho vždy poruke
  • Spravujte svoje lokality Dell EMC, produkty a kontaktné informácie na úrovni produktov pomocou Správy informácií o spoločnosti.

Podpora pre tlačiarne Dell

Atramentové tlačiarne Dell
Ak potrebujete pomoc s riešením problémov spojených s atramentovou tlačiarňou typu All-In-One (AIO) alebo fototlačiarňou, ako sú napríklad problémy so zaraďovačom tlače, tlačou testovacej stránky, získaním ovládačov, bezdrôtovou tlačou, inštaláciou alebo všeobecné problémy.
Laserové tlačiarne Dell
Ak potrebujete pomoc s riešením problémov s laserovou tlačiarňou, ako sú napríklad problémy so zaraďovačom tlače, tlačou testovacej stránky, získaním ovládačov, bezdrôtovou tlačou, inštaláciou alebo všeobecné problémy.