Preskočiť na hlavný obsah
  • Zadávajte objednávky rýchlo a jednoducho
  • Pozrite si svoje objednávky a sledujte priebeh doručenia
  • Vytvorte si zoznam svojich produktov a majte ho vždy poruke
  • Spravujte svoje lokality Dell EMC, produkty a kontaktné informácie na úrovni produktov pomocou Správy informácií o spoločnosti.

Tlačiarne Dell

Pokyny týkajúce sa riešenia problémov s laserovými tlačiarňami Dell (v angličtine)
Pokyny týkajúce sa riešenia problémov s laserovými tlačiarňami Dell (v angličtine)

Zistite, ako nájsť ovládače, význam kódov chýb tlačiarne, vytlačiť testovaciu stránku, riešiť problémy alebo nastaviť laserovú tlačiareň.

Návody na riešenie problémov s atramentovými tlačiarňami Dell (v angličtine)
Návody na riešenie problémov s atramentovými tlačiarňami Dell (v angličtine)

Zistite, ako získať príručky tlačiarní, nájsť ovládače, vytlačiť testovaciu stránku, riešiť problémy alebo nastaviť atramentovú tlačiareň typu All-in-One (AIO) či fototlačiareň.

Atramentové tlačiarne Dell
Ak potrebujete pomoc s riešením problémov spojených s atramentovou tlačiarňou typu All-In-One (AIO) alebo fototlačiarňou, ako sú napríklad problémy so zaraďovačom tlače, tlačou testovacej stránky, získaním ovládačov, bezdrôtovou tlačou, inštaláciou alebo všeobecné problémy.
Laserové tlačiarne Dell
Ak potrebujete pomoc s riešením problémov s laserovou tlačiarňou, ako sú napríklad problémy so zaraďovačom tlače, tlačou testovacej stránky, získaním ovládačov, bezdrôtovou tlačou, inštaláciou alebo všeobecné problémy.

Video materiály

Ďalšie zdroje

doc-support
Používanie tlačiarní iných značiek než Dell a riešenie problémov (v angličtine)
Prečítajte si všeobecné pokyny na riešenie problémov a prepojenia na informácie o tlačiarňach iných značiek než Dell. Používanie tlačiarní iných značiek než Dell a riešenie problémov (v angličtine)
space-icon
Riešenie problémov so zaseknutým papierom (v angličtine)
Zaseknutie papiera je vždy nepríjemná komplikácia. Naše pokyny vám pomôžu predísť takejto situácii, prípadne ju vyriešiť, ak vznikne. Riešenie problémov so zaseknutým papierom (v angličtine)
doc-support
Stiahnutie, inštalácia a odinštalovanie ovládačov, softvéru, návodov a firmvéru pre tlačiarne (v angličtine)
Nové verzie ovládačov a firmvéru prinášajú vynovené funkcie a opravy rôznych chýb. Preto používateľom odporúčame používať vždy najnovšie verzie. Stiahnutie, inštalácia a odinštalovanie ovládačov, softvéru, návodov a firmvéru pre tlačiarne (v angličtine)
doc-support
Inštalácia ovládačov tlačiarne z predchádzajúcej verzie systému Windows (v angličtine)
Ak ste nenašli ovládače tlačiarne pre svoj súčasný operačný systém, postupujte podľa návodu, ktorý vám pomôže nainštalovať ovládače pre predchádzajúcu verziu systému Windows. Inštalácia ovládačov tlačiarne z predchádzajúcej verzie systému Windows (v angličtine)