Preskočiť na hlavný obsah
 • Zadávajte objednávky rýchlo a jednoducho
 • Pozrite si svoje objednávky a sledujte priebeh doručenia
 • Vytvorte si zoznam svojich produktov a majte ho vždy poruke
 • Spravujte svoje lokality Dell EMC, produkty a kontaktné informácie na úrovni produktov pomocou Správy informácií o spoločnosti.

Riešenie bežných problémov s projektorom

Projektory sa často používajú na prezentácie na obchodných stretnutiach, v triedach a dokonca aj na domáce sledovanie filmov.

Nezobrazuje sa po zapnutí projektora na obrazovke nič? Ak ste si všimli niektorý z nasledujúcich príznakov problémov, vyskúšajte naše odporúčané rýchle riešenia, ktoré by vám mohli pomôcť problém vyriešiť.

 • Projektor sa nezapne.
 • Projektor sa zapne, ale nič sa nezobrazuje, resp. obrazovka je prázdna alebo čierna.
 • Obraz z projektora je nejasný, rozmazaný alebo skreslený.


Ak máte problém s projektorom, postupujte takto:

Oprava 1: Vykonajte tvrdý reset

Tvrdý reset pomáha rozptýliť zvyškovú statickú elektrinu, ktorá môže spôsobovať problémy s projektorom. Ak chcete vykonať tvrdý reset, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

 1. Vypnite projektor.
 2. Odpojte od projektora napájací kábel.
 3. Stlačte a podržte tlačidlo napájania na 15 až 20 sekúnd, aby ste vyčerpali zvyškovú energiu.
 4. Pripojte k projektoru napájací kábel a zapnite ho.

Riešenie č. 2: Skontrolujte, či projektor funguje

Ak sa počítač spustí, ale projektor sa nezapne, prípadne obrazovka je prázdna alebo čierna, skontrolujte, či projektor funguje, ako má.

 1. Zapnite projektor a skontrolujte, či svieti indikátor napájania, ktorý signalizuje, že projektor je zapnutý.
 2. Ak sa projektor nezapne, odpojte od neho napájací kábel a znova ho pripojte.
 3. Skúste projektor pripojiť k inej zásuvke, o ktorej s istotou viete, že je funkčná. Zapojte ho priamo do zásuvky bez použitia predlžovacieho kábla alebo prepäťovej ochrany. Nefunkčná prepäťová ochrana môže byť príčinou problémov s napájaním.
 4. Ak projektor funguje, ale problém s obrazom naďalej pretrváva, vyskúšajte ďalšie riešenie. Ak sa však projektor nezapne ani po vykonaní vyššie uvedených krokov, obráťte sa na technickú podporu firmy Dell a informujte sa o možnostiach opravy.

Riešenie č. 3: Skontrolujte video kábel a nastavenia zdroja videa

Príčinou problémov s obrazom môže byť aj zlé prepojenie medzi projektorom a počítačom. Opätovné pripojenie zariadení tento problém v mnohých prípadoch odstráni.

 1. Vypnite počítač aj projektor.
 2. Odpojte video kábel, ktorým je projektor pripojený k počítaču.
 3. Skontrolujte videoporty na počítači a projektore a tiež videokábel, či niečo nie je poškodené alebo nie sú ohnuté kolíky na konektoroch. Ak nie je nič poškodené, pripojte projektor znova k počítaču. Prípadne, ak máte k dispozícii ďalší video kábel, skúste obe zariadenia prepojiť pomocou iného kábla.
  Poznámka: Typy videokáblov, ktoré tieto zariadenia podporujú, si môžete overiť v používateľskej príručke projektora a počítača.
 4. Nastavte na projektore správny zdroj videa. Ak je počítač pripojený napríklad k portu HDMI projektora, na projektore nastavte ako zdroj videa port HDMI. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke k projektoru Dell.
 5. Zapnite počítač a skontrolujte, či sa problém s obrazom vyriešil.

Riešenie č. 4: Skontrolujte nastavenia zaostrenia a farieb

Nesprávne nastavené farby môžu byť príčinou problémov s obrazom, ako sú napríklad skreslenie, neprirodzené zafarbenie, zobrazovanie iba časti obrazu, odseknutie časti obrazu či obrátenie obrazu dole hlavou alebo zrkadlovo.

Nesprávne nastavené zaostrenie zasa môže spôsobiť, že obraz z projektora je nejasný alebo rozmazaný.

Poznámka: Rozmiestnenie prvkov ponuky a nastavenia projektora môžu byť pri jednotlivých modeloch rôzne. Informácie o nastaveniach svojho modelu projektora nájdete v používateľskej príručke svojho projektora Dell.

 1. Skontrolujte, či je správne nastavené zaostrenie. Ak nie je, nastavte ho pomocou zaostrovacieho krúžku na šošovke projektora.
 2. Vyčistite šošovku projektora kefkou alebo mäkkou handričkou z mikrovláken na čistenie šošoviek.
 3. Upravte nastavenia obrazu na projektore.
 4. Prepnite z režimu Eco do normálneho režimu. Režim Eco predlžuje životnosť lampy projektora.
  Poznámka: Svietivosť lampy projektora sa môže časom a používaním znižovať. Ak je obraz stále tmavý, možno budete musieť vymeniť lampu. Informácie o priemernej dĺžke životnosti lampy nájdete v produktovej dokumentácii.
 5. Skontrolujte rozlíšenie projektora a nastavenia veľkosti obrazu na projektore.

Riešenie č. 5: Obnovte nastavenia projektora

Problémy zapríčinené nesprávnymi nastaveniami projektora často pomôže vyriešiť obnovenie predvolených výrobných nastavení projektora.

Postup obnovenia výrobných nastavení závisí od konkrétneho produktu. Návod pre svoj model nájdete v používateľskej príručke svojho projektora Dell.


Čo ak problém s projektorom pretrváva?

Ak vám tieto rýchle riešenia nepomohli vyriešiť problém s projektorom, vyskúšajte ešte tieto ďalšie možnosti riešenia problémov s projektorom.Video materiály

Ďalšie zdroje

device-monitor.png
Nastavenie dvoch alebo viacerých monitorov
Zistite, ako nastaviť dva alebo viaceré monitory.
Zvuk a reproduktory
Zvuk a reproduktory
Získajte podporu v prípade problémov s reproduktormi, slúchadlami či mikrofónmi.
Knižnica podpory
Knižnica podpory
Navštívte našu knižnicu podpory a získajte ďalšie užitočné zdroje informácií.