Preskočiť na hlavný obsah
  • Zadávajte objednávky rýchlo a jednoducho
  • Pozrite si svoje objednávky a sledujte priebeh doručenia
  • Vytvorte si zoznam svojich produktov a majte ho vždy poruke
  • Spravujte svoje lokality Dell EMC, produkty a kontaktné informácie na úrovni produktov pomocou Správy informácií o spoločnosti.

Záruka a zmluvy uzavreté s firmou Dell EMC

Oboznámte sa s rozsahom služieb, na ktoré máte nárok, stavom zmlúv uzavretých s firmou Dell EMC, ako aj ich platnosťou a možnosťou predĺženia.
 
  • Informácie týkajúce sa údržby produktov a záruky (v angličtine)
  • Vrátenie súčasti produktu (v angličtine)
  • Vrátenie celého produktu (v angličtine)
  • Chýbajúce, nesprávne, poškodené (MWD) (v angličtine)